Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská politika Téma 5 Mikroekonomická hospodářská politika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská politika Téma 5 Mikroekonomická hospodářská politika."— Transkript prezentace:

1 Hospodářská politika Téma 5 Mikroekonomická hospodářská politika

2 Strukturální politika (1) Strukturální politika = záměrné ovlivňování struktury ekonomiky s cílem eliminovat ekonomické náklady takové změny Struktura ekonomiky Odvětvová (dezindustrializace) Regionální Strukturální změny vyžadují mobilní a adaptabilní VF, jinak může hrozit strukturální krize

3 Strukturální politika (2) Nástroje: dotace, daňové stimuly, úvěrové garance a úvěry, pojištění, cla a kvóty, regulace cen, státní zakázky, měnový kurz… Formy: podpora malého a středního podnikání, podporu vývozu, podpora inovačního procesu, průmyslová & zemědělská & regionální & dopravní politika Přístupy: liberální, podpůrný, aktivní a plánovací Typy: akcelerační, neutrální a decelerační

4 Politika ochrany HS (1) Předpoklad: dokonalá konkurence = ideál POHS usiluje o odstranění bariér konkurence, popřípadě o omezení jejich negativních důsledků Bariéry Kartely Zneužití tržní síly (dominantního postavení) Koncentrace (fúze, akvizice,…) Přirozený monopol Nekalá soutěž Měření koncentrace: 1. Stupeň koncentrace, Herfindahl-Hirschmanův index a Lernerův index

5 Politika ochrany HS (2) Nástroje POHS: legislativa ochrany hospodářské soutěže, daňová politika, dotace, cenová regulace Přístup k POHS Struktura trhu & chování firmy (viz USA) Posuzování dle alokační efektivnosti (viz EU)

6 Samostudium (1) Základní fakta o strukturální politice, politice ochrany hospodářské soutěže, sociální politice, politice rozdělování důchodů, politice zaměstnanosti a regionální politice Zdroj: KLIKOVÁ,Ch. - KOTLÁN, I. a kol. Hospodářská politika. 2.vydání Ostrava: Sokrates, 2006. 341 s. ISBN 80-86572-37-4, kap 6.1-6.6.

7 Samostudium (2) Politika ochrany hospodářské soutěže Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap 11.2. ISBN 978-80-247-1807-1. Regionální politika Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap 10.5. ISBN 978-80-247-1807-1. Politika trhu práce Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008,, kap 8.1 - 8.3. ISBN 978-80-247-1807-1.

8 Literatura Zdroj: KLIKOVÁ,Ch. - KOTLÁN, I. a kol. Hospodářská politika. 2.vydání Ostrava: Sokrates, 2006. 341 s. ISBN 80-86572-37-4, kap 6.1-6.6. BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008,, 480 s. ISBN 978-80-247-1807-1.


Stáhnout ppt "Hospodářská politika Téma 5 Mikroekonomická hospodářská politika."

Podobné prezentace


Reklamy Google