Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma 5 Mikroekonomická hospodářská politika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma 5 Mikroekonomická hospodářská politika"— Transkript prezentace:

1 Téma 5 Mikroekonomická hospodářská politika

2 Strukturální politika (1)
Strukturální politika = záměrné ovlivňování struktury ekonomiky s cílem eliminovat ekonomické náklady takové změny Struktura ekonomiky Odvětvová (dezindustrializace) Regionální Strukturální změny vyžadují mobilní a adaptabilní VF, jinak může hrozit strukturální krize

3 Strukturální politika (2)
Nástroje: dotace, daňové stimuly, úvěrové garance a úvěry, pojištění, cla a kvóty, regulace cen, státní zakázky, měnový kurz… Formy: podpora malého a středního podnikání, podporu vývozu, podpora inovačního procesu, průmyslová & zemědělská & regionální & dopravní politika Přístupy: liberální, podpůrný, aktivní a plánovací Typy: akcelerační, neutrální a decelerační

4 Politika ochrany HS (1) Předpoklad: dokonalá konkurence = ideál
POHS usiluje o odstranění bariér konkurence, popřípadě o omezení jejich negativních důsledků Bariéry Kartely Zneužití tržní síly (dominantního postavení) Koncentrace (fúze, akvizice,…) Přirozený monopol Nekalá soutěž Měření koncentrace: 1. Stupeň koncentrace, Herfindahl-Hirschmanův index a Lernerův index

5 Politika ochrany HS (2) Nástroje POHS: legislativa ochrany hospodářské soutěže, daňová politika, dotace, cenová regulace Přístup k POHS Struktura trhu & chování firmy (viz USA) Posuzování dle alokační efektivnosti (viz EU)

6 Samostudium (1) Základní fakta o strukturální politice, politice ochrany hospodářské soutěže, sociální politice, politice rozdělování důchodů, politice zaměstnanosti a regionální politice Zdroj: KLIKOVÁ,Ch. - KOTLÁN, I. a kol. Hospodářská politika. 2.vydání Ostrava: Sokrates, s. ISBN , kap

7 Samostudium (2) Politika ochrany hospodářské soutěže
Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap ISBN Regionální politika Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap ISBN Politika trhu práce Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, , kap ISBN

8 Literatura Zdroj: KLIKOVÁ,Ch. - KOTLÁN, I. a kol. Hospodářská politika. 2.vydání Ostrava: Sokrates, s. ISBN , kap BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, , 480 s. ISBN


Stáhnout ppt "Téma 5 Mikroekonomická hospodářská politika"

Podobné prezentace


Reklamy Google