Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18.5.2006Sněm RVŠ1 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol 18. května 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18.5.2006Sněm RVŠ1 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol 18. května 2006."— Transkript prezentace:

1 18.5.2006Sněm RVŠ1 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol 18. května 2006

2 18.5.2006Sněm RVŠ2 Zpráva o činnosti předsednictva Rady vysokých škol (únor - květen 2006)

3 18.5.2006Sněm RVŠ3 Teze Programového prohlášení schváleny na únorovém zasedáni předsednictva RVŠ Dubnové zasedání PRVŠ projednalo návrh Programového prohlášení RVŠ a Programového prohlášení Studentské komory RVŠ 1.Programové prohlášení nové Rady vysokých škol

4 18.5.2006Sněm RVŠ4 informace ze zasedání Reprezentativní komise - pravidla pro poskytování příspěvků a dotace VVŠ a SVŠ (únorové zasedání); diskuse o stipendiu přiznávaném v případech tíživé sociální situace studenta (únorové zasedání) - vytvoření konzultační skupiny (březnové zasedání) - výsledky budou předloženy nyní na sněmu snaha o navýšení prostředků pro specifický výzkum - byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců ČKR, MŠMT a RVŠ pro diskusi o řešení této problematiky účast zástupců RVŠ (prof. Haasz, doc. Kebo a doc. Staněk) na pátém ročníku Fóra o znalostní ekonomice 2.Ekonomické otázky

5 18.5.2006Sněm RVŠ5 „Veřejná diskuse k novele zákona č. 130/2002 Sb.“ pracovní skupina zpracovala připomínky - PRVŠ konstatovalo, že se jednalo o anketu a ne o diskusi a doporučilo vyzvat Radu pro VaV k uskutečnění řádné diskuse o této problematice. zástupci PRVŠ působí v pracovní skupině pro Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (doc. Kebo a doc. Ježek). PRVŠ se zabývalo problematikou Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků - na základě připomínek vypracovalo stanovisko k této problematice. 3.Problematika výzkumu a vývoje, operační programy

6 18.5.2006Sněm RVŠ6 Výběrovému řízení FRVŠ se věnovalo mimořádné zasedání PRVŠ 9. 2. 2006 - přijaty některé doplňky k návrhu předloženému Výborem FRVŠ. Doplněný text schválen na zasedání Výboru FRVŠ v březnu 2006 a schválilo jej březnové zasedání PRVŠ Vyhlášení výběrového řízení bylo zveřejněno 6. dubna 2006 Březnové zasedání PRVŠ vzalo na vědomí zprávu Hodnocení výsledků projektů řešených v r. 2005. PRVŠ schválilo předsedy a místopředsedy oborových komisí pro výběrové řízení FRVŠ pro rok 2007 4.Fond rozvoje vysokých škol

7 18.5.2006Sněm RVŠ7 Studentská komora RVŠ na svých zasedáních v únoru 2006 zvolila nové vedení SK a ustavila pracovní komise SK PRVŠ schválilo vstup SK do mezinárodní studentské organizace EURODOC. Výjezdní zasedání SK ve dnech 21. – 23. dubna přijalo Programové prohlášení Studentské komory RVŠ Členové SK se velmi aktivně podíleli na činnosti pracovní skupiny RVŠ pro sociální stipendia. 5.Činnost Studentské komory Rady VŠ

8 18.5.2006Sněm RVŠ8 Programové prohlášení Rady vysokých škol na období 2006-2008 Závěrečná redakce prof. Bednář, prof. Haasz

9 18.5.2006Sněm RVŠ9 1.Strategické otázky rozvoje VŠ (doc. Ježek) 2.Legislativa (prof. Zlatuška, doc. Staněk) 3.Ekonomika (doc. Cakl) 4.Vzdělávací činnost (prof. Bednář) 5.Výzkum a vývoj (doc. Kebo) 6.Kvalita ve vysokém školství (doc. Münsterová) 7.Příprava učitelů na vysokých školách (doc. Novotná) 8.Umělecké vysoké školy (prof. Klíma) 9.Vojenské a policejní VŠ (doc. Růžička) 10.Soukromé vysoké školy (doc. Kučera)

10 18.5.2006Sněm RVŠ10 11.Tvůrčí činnost studentů (doc. Žumárová, Bc. Poláčková ) 12.Sociální podmínky studia (koordinuje Bc. Poláčková) 13.Fond rozvoje vysokých škol (doc. Kůs) 14.Informační technologie ve vysokém školství (doc. Koliba) 15.Vysokoškolské knihovny (prof. Bednář, doc. Koliba) 16.Partneři RVŠ a její vnější vztahy (prof. Haasz, doc. Gavalcová) 17.Studentská komora Rady vysokých škol (koordinuje Bc. Poláčková) 18.Agentura RVŠ (Ing. Baňacká)

11 18.5.2006Sněm RVŠ11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "18.5.2006Sněm RVŠ1 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol 18. května 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google