Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VŠFS – KS – LS 2005/06 mezinárodní ekonomická integrace Plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a ekonomická sladěnost ČR s Eurozónou 27. 5. 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VŠFS – KS – LS 2005/06 mezinárodní ekonomická integrace Plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a ekonomická sladěnost ČR s Eurozónou 27. 5. 2006."— Transkript prezentace:

1 1 VŠFS – KS – LS 2005/06 mezinárodní ekonomická integrace Plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a ekonomická sladěnost ČR s Eurozónou 27. 5. 2006

2 2 OSNOVA 1. Plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a ekonomická sladěnost ČR s Eurozónou 2. Etapy integrace ČR do EU v hospodářské a měnové oblasti

3 3 ad 1 – Plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a ekonomická sladěnost ČR s Eurozónou Udržitelnost plnění 4 konvergenčních kritérií: udržitelnost cenové stability dlouhodobá udržitelnost veřejných financí udržitelnost stability měnového kursu stálost konvergence, která se odráží v dlouhodobých úrovních úrokových sazeb.

4 4 ad 1 – 1. pokračování Kritérium cenové stability 200220032004 Průměr 3 zemí1,41,20,7 H kritéria2,92,7227 ČR1,4-0,12,6

5 5 ad 1 – 2. pokračování Kritérium cenové stability (HICP) 8/05200520062007 Průměr 3 zemí0,9 1,3 H kritéria2,4 2,8 ČR1,81,52,22,0

6 6 ad 1 – 3. pokračování 2008: 1,3; 2,8; 2,1 Prameny: Eurostat, EK, Konvergenční programy a Programy stability členských zemí. Prognóza pro ČR – z návrhu Konvergenčního programu ČR na základě údajů známých v 9/2005. Prognóza ČNB z 10/2005 HICP v r. 2005 1,7 %, v r. 2006 3,3 % a v r. 2007 3,1 %.

7 7 ad 1 – 4. pokračování Kritérium udržitelnosti veřejných financí: poměr plánovaného nebo skutečného deficitu veřejného sektoru k HDP nepřekračuje 3 % vyjma případů, kdy: poměr podstatně a nepřetržitě klesal a dosáhl úrovně, která se blíží doporučované hodnotě a nebo překročení doporučené H bylo pouze výjimečné a dočasné a zároveň zůstal blízko k referenční H.

8 8 ad 1 – 4. pokračování Deficit sektoru veřejných institucí (% HDP): Veřejný deficit - H kritéria: 3 % HDP (sektor vládních institucí) 2002200320042005200620072008 -6,8-12,5-3,0-4,8-3,8-3,3-2,7

9 9 ad 1 – 5. pokračování Veřejný dluh – H kritéria (% HDP) Prameny: ČSÚ, návrh Konvergenčního programu ČR (2005) 2002200320042005200620072008 29,836,8 37,437,137,937,8

10 10 ad 1 – 6. pokračování Kritérium stability měnového kursu (založení ERM II 1. 1. 1999): země se musí v době hodnocení plnění kritéria účastnit v ERM II nejméně 2 roky v hodnoceném dvouletém období nesmí dojít k devalvaci centrální parity splnění předchozích 2 bodů je nutnou, nikoli postačující podmínkou naplněné kritéria kursové stability. Důraz kladen na pohyb poměrně blízko centrální parity „bez výrazného napětí“. Pokud k pohybu dojde, nutno rozlišovat mezi apreciační a depreciační odchylkou, důvody, délku trvání, nastavení úrokových sazeb a intervenční politiky v dané době.

11 11 ad 1 – 7. pokračování Plnění lze provádět po stanovení centrální parity kursu CZK/EUR (ČNB). Kolísání měnového kursu v posledních letech je menší než hypotetické pásmo +/- 15 %, ale stále významné. Nelze však říci, zda stávající situace vyhodnocena jako splnění podmínky pohybu blízko centrální parity „bez výrazného napětí“. Úspěšná účast v ERM II závisí na míře sladěnosti s ekonomikou Eurozóny, na pružnosti trhů a na konzistenci hospodářských politik. Vstup do ERM II – změna kursového režimu – vhodné nastavení centrální parity (její udržitelnost).

12 12 ad 1 – 8. pokračování Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb v průběhu 1 roku před šetřením … 10leté úrokové sazby z vládních dluhopisů (průměr za posledních 12 měsíců, %) 2002200320047/05200520062007 Průměr4,904,124,283,763,84,2 H6,906,126,285,765,86,2 ČR4,944,124,754,013,33,43,9

13 13 2008 4,2 6,2 4,0 Prameny: Eurostat a makroekonomická predikce MF (10/2005).

14 14 ad 1 – 9. pokračování Prognóza úrokových sazeb z vládních dluhopisů v ČR závislá na konsolidaci veřejných financí. Závěr – studenti sami.

15 15 ad 2 – Etapy integrace ČR do EU … Předvstupní etapa – příprava na základě plnění Evropské dohody a kodaňských kritérií Po vstupu: I. etapa: členství ČR v EU jako dovršení předvstupní fáze integrace do evropských struktur, zahájení plnění konvergenčních kritérií II. etapa: zapojení do ERM II EMS III. etapa: vstup do oblasti jednotné měny EUR.

16 16 ad 2 – 1. pokračování Předvstupní etapa: Zahájení 1. 2. 1995 – platnost ED. EU 1998 dokument Přístupové partnerství – ČR připravila Národní program (NP) přípravy na členství v EU, od r. 2002 NP nahrazen Souhrnem zbývajících úkolů ČR pro vstup do EU. Vláda + EK 1999 „Společné zhodnocení priorit HP ČR“, r. 2001 byl nahrazen Předvstupním hospodářským programem (PHP). Příprava na účast v HMU.

17 17 ad 2 – 2. pokračování I. etapa Kodaň 12/2002 – přijetí 10 KZ k 1. 5. 2004. Po vstupu do EU PHP nahrazen Konvergenčním programem (příprava na vstup do Eurooblasti). II. etapa vstup do ERM II. III. etapa V r. 2003 vláda ČR schválila „Strategii přistoupení ČR k Eurozóně“ – horizont zavedení eura v ČR 2009- 10.


Stáhnout ppt "1 VŠFS – KS – LS 2005/06 mezinárodní ekonomická integrace Plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a ekonomická sladěnost ČR s Eurozónou 27. 5. 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google