Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Byl Elíša stejného ducha jako Eliáš? ANO 2. Kdo přišel za Elíšou? VDOVA 3. Oč byl požádám Elíša? ABY POMOHL VDOVĚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Byl Elíša stejného ducha jako Eliáš? ANO 2. Kdo přišel za Elíšou? VDOVA 3. Oč byl požádám Elíša? ABY POMOHL VDOVĚ."— Transkript prezentace:

1

2 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Byl Elíša stejného ducha jako Eliáš? ANO 2. Kdo přišel za Elíšou? VDOVA 3. Oč byl požádám Elíša? ABY POMOHL VDOVĚ Z NOUZE, NEMĚLA ČÍM ZAPLATIT DLUHY 4. Jak lidé přijali Elíšu? DOBŘE, KLADNĚ, MĚLI HO RÁDI 5. Jakou barvu ornátu lze použít na 4. neděli postní nebo 3. neděli adventní? RŮŽOVÁ

3 30. Námanovo zázračné uzdravení

4 Naamán, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím.

5 Naamán to šel oznámit svému pánu: „Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země.“ Aramejský král řekl: „Vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis.“ I šel. Vzal s sebou deset talentů stříbra a šest tisíc šekelů zlata a desatery sváteční šaty. „Kdyby tak můj pán šel do země, kde jsem se narodila. Bydlí tam prorok Elíša. Určitě by mého pána vyléčil. Umí dělat zázraky.“

6 Naamán tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Ale Naamán se rozlítil a odešel. Řekl: „Hle, říkal jsem si: ‚Zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina, svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu, a tak mě zbaví malomocenství.‘ „Jdi, omyj se sedmkrát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé. Budeš čist.“

7 Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu: „Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Přece ti řekl: ‚Omyj se, a budeš čist.‘“ On tedy sestoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist.

8 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

9 1. Kdo byl Náman? 2. Čím trpěl Náman? 3. Kdo poradil Námanovi, jak se uzdravit? 4. Co měl Náman udělat, aby byl zdráv? 5. Proč si na Květnou neděli přinášíme do kostela palmu z kočiček?

10 1.Kdo byl Náman?

11 2. Čím trpěl Náman?

12 3. Kdo poradil Námanovi, jak se uzdravit?

13 4. Co měl Náman udělat, aby byl zdráv?

14 5. Proč si na Květnou neděli přinášíme do kostela palmu z kočiček?

15 Římskokatolická farnost Hnojník březen 2015 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, 1997. ISBN 80-7209-636-2.


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Byl Elíša stejného ducha jako Eliáš? ANO 2. Kdo přišel za Elíšou? VDOVA 3. Oč byl požádám Elíša? ABY POMOHL VDOVĚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google