Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

T lymfocyty, vývoj, povrchové znaky, subpopulace T lymfocytů a jejich funkce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "T lymfocyty, vývoj, povrchové znaky, subpopulace T lymfocytů a jejich funkce."— Transkript prezentace:

1 T lymfocyty, vývoj, povrchové znaky, subpopulace T lymfocytů a jejich funkce

2 Lymfoidní buňky periferní krve Kmenová buňka – lymfoidní prekurzor Kmenová buňka – lymfoidní prekurzor T lymfocyty CD3: T lymfocyty CD3: - Th CD3, CD4 : Th 1 (INF- γ) - Th CD3, CD4 : Th 1 (INF- γ) (pomocné) Th 2 (IL-4) (pomocné) Th 2 (IL-4) Tr (IL-10, TBF-β) Tr (IL-10, TBF-β) - Tc CD3, CD8 - Tc CD3, CD8 (cytotoxické/supresorové) (cytotoxické/supresorové) B lymfocyty CD19, 20 B lymfocyty CD19, 20 NK buňky CD 16, 56 NK buňky CD 16, 56

3

4 Funkce LYMFOCYTY: LYMFOCYTY: - B lymfocyty- produkce protilátek - B lymfocyty- produkce protilátek - T lymfocyty- produkce cytokinů (Th), zabíjení infikovaných buněk (Tc, NK buňky) - T lymfocyty- produkce cytokinů (Th), zabíjení infikovaných buněk (Tc, NK buňky)

5 Povrchové znaky T lymfocytů CD (cluster of differentiation)= proteinové molekuly na povrchu buněk- určení typu, diferenciačního stadia a dalších charakteristik buněk CD (cluster of differentiation)= proteinové molekuly na povrchu buněk- určení typu, diferenciačního stadia a dalších charakteristik buněk TCR = receptor pro Ag TCR = receptor pro Ag MHC gp I. a II. třídy MHC gp I. a II. třídy

6 CD CD 3 = přenos signálu z TCR do nitra buňky- asociovaná s TCR CD 3 = přenos signálu z TCR do nitra buňky- asociovaná s TCR CD 4,8 = exprese na subpopulacích T lymfocytů, účast na prezentaci exogenních Ag v komplexu s MHC proteiny II.tř. (CD4) a I. tř.(CD8) CD 4,8 = exprese na subpopulacích T lymfocytů, účast na prezentaci exogenních Ag v komplexu s MHC proteiny II.tř. (CD4) a I. tř.(CD8) CD 45- exprese na všech hematopoetických buňkách kromě trombocytů a erytrocytů (CD45RA = naivní T lymfocyty, CD45RO paměťové a aktivované T lymfocyty) CD 45- exprese na všech hematopoetických buňkách kromě trombocytů a erytrocytů (CD45RA = naivní T lymfocyty, CD45RO paměťové a aktivované T lymfocyty) CD 28- kostimulační molekula T lymfocytů (vazba na CD80- APC, B lymfocyty= 2.signál- aktivace) CD 28- kostimulační molekula T lymfocytů (vazba na CD80- APC, B lymfocyty= 2.signál- aktivace)

7 Hlavní charakteristiky vývoje T lymfocytů Diferenciace T lymfocytů (morfologické změny, změny povrchové výbavy) Diferenciace T lymfocytů (morfologické změny, změny povrchové výbavy) Vznik repertoáru TCR (přeskupení genových segmentů, proliferace prekurzorů T lymfocytů) Vznik repertoáru TCR (přeskupení genových segmentů, proliferace prekurzorů T lymfocytů) Indukce tolerance vlastního (pozitivní a negativní selekce) Indukce tolerance vlastního (pozitivní a negativní selekce)

8 VÝVOJ T LYMFOCYTŮ Probíhá v thymu, kam přicházejí prekurzory T lymfocytů z kostní dřeně = pro-thymocyty Probíhá v thymu, kam přicházejí prekurzory T lymfocytů z kostní dřeně = pro-thymocyty 1. přeskupování genů pro receptor TCRβ a TCRδ = na povrchu se objeví komplex pre-TCR (pre-TCRβ a CD3)= pre-thymocyty 1. přeskupování genů pro receptor TCRβ a TCRδ = na povrchu se objeví komplex pre-TCR (pre-TCRβ a CD3)= pre-thymocyty 2.přeskupování genů pro TCRα = vznik defin.TCR (řetězec α a β a CD3)= thymocyty 2.přeskupování genů pro TCRα = vznik defin.TCR (řetězec α a β a CD3)= thymocyty thymocyty nesou na povrchu i koreceptory CD4 a CD8 thymocyty nesou na povrchu i koreceptory CD4 a CD8

9 Receptor TCR KOMPLEX TCR= komplex CD3 (asoc. proteiny)+ modul rozeznávající Ag (řetězce α a β 95% = vazba Ag,přenos signálu) KOMPLEX TCR= komplex CD3 (asoc. proteiny)+ modul rozeznávající Ag (řetězce α a β 95% = vazba Ag,přenos signálu) rozpoznávání Ag - spolupráce s koreceptory CD4, CD8 - vazba komplexu peptid- MHC glykoproteiny I.tř. pomocí koreceptoru CD4 a II.tř. CD8 rozpoznávání Ag - spolupráce s koreceptory CD4, CD8 - vazba komplexu peptid- MHC glykoproteiny I.tř. pomocí koreceptoru CD4 a II.tř. CD8 řetězce komplexu CD3 = transmembránové proteiny- intracelul. část je asoc. s protein-tyrosin-kinázami řetězce komplexu CD3 = transmembránové proteiny- intracelul. část je asoc. s protein-tyrosin-kinázami aktivace kinázových kaskád vede k buněčnému dělení nebo aktivaci efektorových mechanizmů T buněk aktivace kinázových kaskád vede k buněčnému dělení nebo aktivaci efektorových mechanizmů T buněk úplná aktivace T lymfocytu = při spolupůsobení receptoru kostimulačníh signálu CD28 (rozeznává na povrchu APC kostimulační molekuly CD80 a 86) úplná aktivace T lymfocytu = při spolupůsobení receptoru kostimulačníh signálu CD28 (rozeznává na povrchu APC kostimulační molekuly CD80 a 86)

10

11 Funkce T lymfocytů Subpopulace T lymfocytů – dělení podle CD klasifikace a funkce Subpopulace T lymfocytů – dělení podle CD klasifikace a funkce Cytotoxické Tc lymfocyty = CD8+ Cytotoxické Tc lymfocyty = CD8+ - rozpoznávají cizí epitopy v asociaci s MHC gp I. třídy - rozpoznávají cizí epitopy v asociaci s MHC gp I. třídy Pomocné Th lymfocyty = CD4+ Pomocné Th lymfocyty = CD4+ - rozpoznávají epitopy v asociaci s MHC gp II. třídy - rozpoznávají epitopy v asociaci s MHC gp II. třídy

12 Cytotoxické T lymfocyty Aktivita proti nádorovým buňkám, viry- infikovaným buňkám, transplantované alogenní tkáni Aktivita proti nádorovým buňkám, viry- infikovaným buňkám, transplantované alogenní tkáni uvolnění TNF - útlum proteosyntézy uvolnění TNF - útlum proteosyntézy Likvidace buňky uvolněním perforinů (póry v buněčné membráně- únik cytoplazmy) a granzymů (degradace esenciálních makromolekul) Likvidace buňky uvolněním perforinů (póry v buněčné membráně- únik cytoplazmy) a granzymů (degradace esenciálních makromolekul) Způsobují lýzu cílové buňky Způsobují lýzu cílové buňky

13 Pomocné T lymfocyty Spolupráce s B lymfocyty a makrofágy v protilátkové odpovědi Spolupráce s B lymfocyty a makrofágy v protilátkové odpovědi Spolupráce s jinými T lymfocyty- zesílení produkce Tc lymfocytů Spolupráce s jinými T lymfocyty- zesílení produkce Tc lymfocytů Subsety : Subsety : Th1 (sekrece INF- γ - potlačení odpovědi Th1 (sekrece INF- γ - potlačení odpovědi Th2 buněk,IL-2, TNF, IL-3, GM-CSF) Th2 buněk,IL-2, TNF, IL-3, GM-CSF) Th2 (IL-4, 5, 6, 3, GM-CSF, IL-10 – Th2 (IL-4, 5, 6, 3, GM-CSF, IL-10 – suprese Th1 odpovědi) suprese Th1 odpovědi)

14 Paměťové buňky Vznikají během primární imunitní odpovědi Vznikají během primární imunitní odpovědi Rozpoznávají specifické Ag Rozpoznávají specifické Ag Podílejí se na anamnestické odpovědi Podílejí se na anamnestické odpovědi Většina CD4+, CD45RO+ Většina CD4+, CD45RO+

15

16

17 Úloha thymu, pozitivní a negativní selekce T lymfocytů

18 ÚLOHA THYMU Pro- T lymfocyty migrují vlivem chemokinů Pro- T lymfocyty migrují vlivem chemokinů do kortexu thymu, v průběhu diferenciace prostupují přes kortikální oblast do dřeně thymu do kortexu thymu, v průběhu diferenciace prostupují přes kortikální oblast do dřeně thymu pro diferenciaci thymocytů - mikroprostředí: pro diferenciaci thymocytů - mikroprostředí: - humorálními faktory (= thymové hormony tvořené epitelovými buňkami thymu- thymulin, thymopoetin, thymosin) - humorálními faktory (= thymové hormony tvořené epitelovými buňkami thymu- thymulin, thymopoetin, thymosin) - membránovými interakcemi mezi vyzrávajícími T lymfocyty a rezidentními buňkami thymu - membránovými interakcemi mezi vyzrávajícími T lymfocyty a rezidentními buňkami thymu v thymu se thymocyty zmnožují, probíhá přeskupování genových segmentů- vede ke vzniku receptorů pro antigen na T lymfocytech - TCR v thymu se thymocyty zmnožují, probíhá přeskupování genových segmentů- vede ke vzniku receptorů pro antigen na T lymfocytech - TCR

19 VÝVOJ T LYMFOCYTŮ Pro-thymocyty tvoří většinu buněk v thymu (korové thymocyty) Pro-thymocyty tvoří většinu buněk v thymu (korové thymocyty) Probíhá proces negativní selekce: eliminace autoreaktivních buněk (thymocyt váže TCR silně komplex MHC proteinů s normálními peptidy) Probíhá proces negativní selekce: eliminace autoreaktivních buněk (thymocyt váže TCR silně komplex MHC proteinů s normálními peptidy) pozitivní selekce: eliminace buněk s nefunkčním TCR (nejsou schopny rozeznávat MHC proteiny) pozitivní selekce: eliminace buněk s nefunkčním TCR (nejsou schopny rozeznávat MHC proteiny)

20 VÝVOJ T LYMFOCYTŮ Zachovány jsou thymocyty, které v thymu s nízkou afinitou rozeznávají MHC proteiny Zachovány jsou thymocyty, které v thymu s nízkou afinitou rozeznávají MHC proteiny exprimují CD4 nebo CD8 = zralé T lymfocyty (dřeň thymu) exprimují CD4 nebo CD8 = zralé T lymfocyty (dřeň thymu) opouštějí thymus a usídlují se sekundárních lymfoidních orgánech opouštějí thymus a usídlují se sekundárních lymfoidních orgánech 98% pro- thymocytů během vývoje hyne 98% pro- thymocytů během vývoje hyne pokud autoreaktivní T lymfocyt přežije, nedostane po rozpoznání autoAg potřebný kostimulační signál APC - anergie pokud autoreaktivní T lymfocyt přežije, nedostane po rozpoznání autoAg potřebný kostimulační signál APC - anergie

21 Th1 reakce = princip IV. typ IP reakce –opožděná Základní princip- spolupráce s makrofágy a jejich stimulace do aktivované formy Základní princip- spolupráce s makrofágy a jejich stimulace do aktivované formy Makrofág infikovaný intracelul. parazitem- produkuje fragmenty proteinů parazita- MHC II.tř.- rozeznání Th přes TCR + pomocná vazba ligandů CD86 (makrofág) + CD28 (T lymf.) Makrofág infikovaný intracelul. parazitem- produkuje fragmenty proteinů parazita- MHC II.tř.- rozeznání Th přes TCR + pomocná vazba ligandů CD86 (makrofág) + CD28 (T lymf.) Makrofág produkuje IL-12- diferenc. faktor pro Th1…pomnožení klonu s příslušnou specifitou, diferenciace v efektorové buňky…ty secerují na makrofágy INF-gama- přeměna na aktivovanou formu Makrofág produkuje IL-12- diferenc. faktor pro Th1…pomnožení klonu s příslušnou specifitou, diferenciace v efektorové buňky…ty secerují na makrofágy INF-gama- přeměna na aktivovanou formu Th 1 sekretují i IL-2- autokrinní růstový hormon Th 1 sekretují i IL-2- autokrinní růstový hormon

22 Th2 reakce: Cytokiny IL- 4, 5, 6 (sekretované Th2) + přímý mezibuněčný kontakt (B-lymf.= CD40+ povrch. aktivovaných Th2 lymf.=CD40L) Cytokiny IL- 4, 5, 6 (sekretované Th2) + přímý mezibuněčný kontakt (B-lymf.= CD40+ povrch. aktivovaných Th2 lymf.=CD40L) APC (HLA II.tř.+Ag) se setkává s prekurzorem Th lymf. + IL-4 APC (HLA II.tř.+Ag) se setkává s prekurzorem Th lymf. + IL-4 APC (dendr.bb.) = CD80,86 APC (dendr.bb.) = CD80,86 Th2 (TCR, CD28), rec. pro IL-4, rec. pro IL-2 = opak. buněčné dělení + diferenciace na zralé efektorové Th2 Th2 (TCR, CD28), rec. pro IL-4, rec. pro IL-2 = opak. buněčné dělení + diferenciace na zralé efektorové Th2 pokud B lymf. rozeznává přes BCR stejný Ag jako APC, které vyvolaly tvorbu Th2….B lymf. Ag pohltí, rozštěpí…vystaví na povrchu v komplexu s HLA II.tř.- TCR Th2 bb je rozeznává- poskytuje specif. pomoc B lymf.- pak není nutný kostimulační signál pokud B lymf. rozeznává přes BCR stejný Ag jako APC, které vyvolaly tvorbu Th2….B lymf. Ag pohltí, rozštěpí…vystaví na povrchu v komplexu s HLA II.tř.- TCR Th2 bb je rozeznává- poskytuje specif. pomoc B lymf.- pak není nutný kostimulační signál pokud B lymf. nerozeznaly stejný Ag a nemají na svém povrchu komplexy MHC s peptidy- nutný kostimulační signál – CD40-40L= nepřímá pomoc pokud B lymf. nerozeznaly stejný Ag a nemají na svém povrchu komplexy MHC s peptidy- nutný kostimulační signál – CD40-40L= nepřímá pomoc

23 Tc reakce: Tc rozeznávají MHC I s peptidy na APC+ kostimulační signály CD80/28 Tc rozeznávají MHC I s peptidy na APC+ kostimulační signály CD80/28 Th pomáhají stimulovat Tc (přes kontakt CD40L na povrchu aktivované Th a CD40 na povrchu dendr. bb)- signály zvyšují expresi CD80,86 na dendr. bb.+ sekrece IL-1,12- stimulace Tc Th pomáhají stimulovat Tc (přes kontakt CD40L na povrchu aktivované Th a CD40 na povrchu dendr. bb)- signály zvyšují expresi CD80,86 na dendr. bb.+ sekrece IL-1,12- stimulace Tc Cytotox. mechanismy Tc: Cytotox. mechanismy Tc: granzymy+ perforiny granzymy+ perforiny na povrchu Tc = Fas-ligand- po vazbě na Fas na povrchu různých bb- apoptosa na povrchu Tc = Fas-ligand- po vazbě na Fas na povrchu různých bb- apoptosa sekretované produkty Tc= lymfotoxin, TNF-beta- apoptosa sekretované produkty Tc= lymfotoxin, TNF-beta- apoptosa

24 Protilátková odpověď Založeno na rozeznání antigenu B lymfocytem – BCR Založeno na rozeznání antigenu B lymfocytem – BCR Spolupráce s Th Spolupráce s Th Pomnožení stimulovaných B lymfocytů stejné specifity a diferenciace v plazmatické buňky Pomnožení stimulovaných B lymfocytů stejné specifity a diferenciace v plazmatické buňky

25 PROTILÁTKOVÁ ODPOVĚĎ Vyvolaná antigeny nezávislými na T lymfocytech Vyvolaná antigeny nezávislými na T lymfocytech Bakteriální lipopolysacharidy- nespecifická stimulace B lymfocytů+ produkce Ab nezávisle na jejich Ag-ní specifitě Bakteriální lipopolysacharidy- nespecifická stimulace B lymfocytů+ produkce Ab nezávisle na jejich Ag-ní specifitě Polymery – např. povrchové polysacharidy mikrobů- reagují s velkým počtem BCR, shlukují je, dochází k buněčnému dělení a diferenciaci na plasmatické buňky bez pomoci Th Polymery – např. povrchové polysacharidy mikrobů- reagují s velkým počtem BCR, shlukují je, dochází k buněčnému dělení a diferenciaci na plasmatické buňky bez pomoci Th

26 PROTILÁTKOVÁ ODPOVĚĎ Vyvolaná antigeny závislými na T lymfocytech Vyvolaná antigeny závislými na T lymfocytech Vznikají paměťové buňky a vysokoafinní protilátky v procesu afinitní maturace Vznikají paměťové buňky a vysokoafinní protilátky v procesu afinitní maturace

27 Primární fáze protilátkové odpovědi První setkání s antigenem (imunizace nebo infekce) První setkání s antigenem (imunizace nebo infekce) Stimulace B lymfocytu vazbou Ag na BCR Stimulace B lymfocytu vazbou Ag na BCR Pohlcení Ag APC + prezentace peptidů s MHC II.tř. prekurzorům Th- vznik antigenně specif. Th2 Pohlcení Ag APC + prezentace peptidů s MHC II.tř. prekurzorům Th- vznik antigenně specif. Th2 Th2 spolupracují s B lymfocyty – diferenciace na plazmatické bb., sekrece protilátek (IgM; nízká afinita) Th2 spolupracují s B lymfocyty – diferenciace na plazmatické bb., sekrece protilátek (IgM; nízká afinita) Část B lymfocytů – paměťové buňky Část B lymfocytů – paměťové buňky

28 Sekundární fáze protilátkové odpovědi Další kolo množení a diferenciace B lymfocytů s mutacemi V segmentů genů pro H a L řetězce Další kolo množení a diferenciace B lymfocytů s mutacemi V segmentů genů pro H a L řetězce Zahájení procesu závislé na přímém kontaktu B lymfocytů a Th buněk (rec CD40/40L) Zahájení procesu závislé na přímém kontaktu B lymfocytů a Th buněk (rec CD40/40L) Vznik klonů B lymfocytů s odlišným BCR Vznik klonů B lymfocytů s odlišným BCR Přežívají ty, které váží s dostatečnou afinitou Ag přes BCR Přežívají ty, které váží s dostatečnou afinitou Ag přes BCR Proces probíhá v sekundárních lymfoidních folikulech- zárodečné centrum= germinální reakce – výsledek = afinitní maturace Proces probíhá v sekundárních lymfoidních folikulech- zárodečné centrum= germinální reakce – výsledek = afinitní maturace Dochází ke změně afinity a izotypovému přesmyku Dochází ke změně afinity a izotypovému přesmyku

29 Efektorové funkce protilátek Neutralizace (blok aktivity toxinů vazbou na epitopy) Neutralizace (blok aktivity toxinů vazbou na epitopy) Opsonizace- umožnění jejich pohlcení fagocyty Opsonizace- umožnění jejich pohlcení fagocyty Aktivace komplementu – klasická cesta….opsonizace, chemotaxe fagocytů Aktivace komplementu – klasická cesta….opsonizace, chemotaxe fagocytů

30 24. Fyziologické imunitní regulační mechanizmy

31 Imunitní regulační mechanizmy Antigeny Antigeny Antagonistické peptidy Antagonistické peptidy Protilátky Protilátky Cytokiny a mezibuněčný kontakt Cytokiny a mezibuněčný kontakt T lymfocyty (suprese) T lymfocyty (suprese) Neuroendokrinní regulace Neuroendokrinní regulace

32 REGULACE ANTIGENEM Antigenní kompetice – peptidy z různých Ag kompetují o vazebná místa na MHC gp, tedy Ag je schopen potlačit prezentaci 2.Ag Antigenní kompetice – peptidy z různých Ag kompetují o vazebná místa na MHC gp, tedy Ag je schopen potlačit prezentaci 2.Ag Síla vazby peptidu na MHC gp II Síla vazby peptidu na MHC gp II Prahová hustota – povrchová hustota komplexů peptid-MHC gp II na povrchu APC nutná k dosažení odpovědi Prahová hustota – povrchová hustota komplexů peptid-MHC gp II na povrchu APC nutná k dosažení odpovědi Ukončení odpovědi po vymizení Ag- krátká doba života efektorových lymfocytů - apoptóza) Ukončení odpovědi po vymizení Ag- krátká doba života efektorových lymfocytů - apoptóza)

33 ANTAGONISTICKÉ PEPTIDY Agonista-peptidový fragment daného Ag, dobrá vazba s MHC gp, s dostatečnou afinitou rozeznáván klony T lymfovytů- vyvolává plnou odpověď T lymfocytů Agonista-peptidový fragment daného Ag, dobrá vazba s MHC gp, s dostatečnou afinitou rozeznáván klony T lymfovytů- vyvolává plnou odpověď T lymfocytů Částeční agonisté -kvalitativně odlišné reakce T lymf.( např. sekrece jen někt. cytokinů)- peptidy sekvenčně podobné, s dobrou vazbou na MHC gp, ale slabší nebo silnější interakce s T lymf. Částeční agonisté -kvalitativně odlišné reakce T lymf.( např. sekrece jen někt. cytokinů)- peptidy sekvenčně podobné, s dobrou vazbou na MHC gp, ale slabší nebo silnější interakce s T lymf. Antagonisté- vyvolávájí anergii T lymfocytů Antagonisté- vyvolávájí anergii T lymfocytů

34 REGULACE PROTILÁTKAMI Protilátky- efektorové a regulační funkce Protilátky- efektorové a regulační funkce Sekretované Ab- kompetice s BCR o Ag= negativní regulátor stimulace B buněk Sekretované Ab- kompetice s BCR o Ag= negativní regulátor stimulace B buněk IK (Ab-IgG+Ag)- vazba na povrch B lymfocytů- shlukují mol. BCR a Fcgama-receptor- dojde k interakci signalizačních molekul (protein- kinázy, protein-fosfatázy)= BLOK AKTIVACE B LYMFOCYTŮ IK (Ab-IgG+Ag)- vazba na povrch B lymfocytů- shlukují mol. BCR a Fcgama-receptor- dojde k interakci signalizačních molekul (protein- kinázy, protein-fosfatázy)= BLOK AKTIVACE B LYMFOCYTŮ Idiotypová síť- idiotopy protilátek vyvolávají tvorbu Ab- antiidiotypové Ab- regulační funkce Idiotypová síť- idiotopy protilátek vyvolávají tvorbu Ab- antiidiotypové Ab- regulační funkce

35 REGULACE CYTOKINY A MEZIBUNĚČNÝM KONTAKTEM Působení cytokinů brání – endocytóza receptorů nebo vazba inhibitorů na receptory Působení cytokinů brání – endocytóza receptorů nebo vazba inhibitorů na receptory Inhibiční receptory-brání příliš snadné aktivaci T lymfocytů Inhibiční receptory-brání příliš snadné aktivaci T lymfocytů Apoptotický receptor Fas + ligand FasL na aktivovaných T lymfocytech- negativní regulace Apoptotický receptor Fas + ligand FasL na aktivovaných T lymfocytech- negativní regulace Interakce APC- T; Th1- makrofágy; Th2- B buňky Interakce APC- T; Th1- makrofágy; Th2- B buňky

36 NEGATIVNÍ REGULACE zprostředkovaná T lymfocyty Vzájemná negativní regulace Th1-Th2 Vzájemná negativní regulace Th1-Th2 Th2 bb- produkce IL-4, IL-10- potlačují IR založené na Th1 buňkách Th2 bb- produkce IL-4, IL-10- potlačují IR založené na Th1 buňkách Suprese T lymfocytů po setkání s Ag na jiných bb než APC (nejsou kostimulační signály) Suprese T lymfocytů po setkání s Ag na jiných bb než APC (nejsou kostimulační signály) CD8+ T bb- sekrece rozpustné formy TCR- kompetice s TCR na povrchu jiných T bb - blok CD8+ T bb- sekrece rozpustné formy TCR- kompetice s TCR na povrchu jiných T bb - blok Regulační Tr1 lymfocyty (CD4+)- IL-10- protizánětlivé, tolerance k autoAg Regulační Tr1 lymfocyty (CD4+)- IL-10- protizánětlivé, tolerance k autoAg

37 NEUROENDOKRINNÍ REGULACE Neurotrasmitery působí na leukocyty přes příslušné receptory (noradrenalin) Neurotrasmitery působí na leukocyty přes příslušné receptory (noradrenalin) Přímý kontakt nerv. zakončení a mastocytů- degranulace Přímý kontakt nerv. zakončení a mastocytů- degranulace KS, růst. hormony, thyroxin, endorfiny-půs. na leukocyty prostř. receptorů KS, růst. hormony, thyroxin, endorfiny-půs. na leukocyty prostř. receptorů Leukocyty produkují endorfiny, TSH, růst. hormon, vit. D3, ACTH Leukocyty produkují endorfiny, TSH, růst. hormon, vit. D3, ACTH Cytokiny působí i na nerv. systém (IL-1, IL-6, NF) Cytokiny působí i na nerv. systém (IL-1, IL-6, NF) Vliv emoc. stresu na IS- KS-aktivita fagocytů,NK Vliv emoc. stresu na IS- KS-aktivita fagocytů,NK

38 OSTATNÍ FAKTORY tentýž Ag může vyvolat aktivní imunitní odpověď nebo stav aktivní tolerance v závislosti na: tentýž Ag může vyvolat aktivní imunitní odpověď nebo stav aktivní tolerance v závislosti na: stavu IS (nezralost, oslabení IS) stavu IS (nezralost, oslabení IS) vlastnostech Ag (velikost molekuly, prost. usp.) vlastnostech Ag (velikost molekuly, prost. usp.) dávka Ag (velmi nízké a velmi vysoké dávky- tolerogenní) dávka Ag (velmi nízké a velmi vysoké dávky- tolerogenní) způsob podání Ag (s.c.-imunogenní, p.o. a i.v.-tolerogenní) způsob podání Ag (s.c.-imunogenní, p.o. a i.v.-tolerogenní)

39 Cytokiny (přehled, rozdělení podle funkce) Cytokiny (přehled, rozdělení podle funkce)

40 CYTOKINY Humorální faktory- zajišťují mezibuněčnou komunikaci v rámci IS + komunikaci mezi IS a dalšími soustavami Humorální faktory- zajišťují mezibuněčnou komunikaci v rámci IS + komunikaci mezi IS a dalšími soustavami Proteiny sekretované leukocyty (aj.bb.IS) Proteiny sekretované leukocyty (aj.bb.IS) Působí prostřednictvím receptorů na různé bb.IS, větš. v kaskádě Působí prostřednictvím receptorů na různé bb.IS, větš. v kaskádě - autokrinně, parakrinně, endokrinně - autokrinně, parakrinně, endokrinně Formy- sekretované - membránové Formy- sekretované - membránové Účinky- pleiotropní (1 cytokin – několik fyziologických účinků) Účinky- pleiotropní (1 cytokin – několik fyziologických účinků) Cytokinová signální síť- udržuje homeostázu Cytokinová signální síť- udržuje homeostázu

41 Funkce cytokinů Aktivační signály pro buňky – aktivace, regulace buněčného cyklu, mitotická aktivita Aktivační signály pro buňky – aktivace, regulace buněčného cyklu, mitotická aktivita Způsobují změny membránové výbavy buněk- zvýšení exprese receptorů pro cytokiny Způsobují změny membránové výbavy buněk- zvýšení exprese receptorů pro cytokiny Podíl na reparaci tkání v terminální fázi zánětu Podíl na reparaci tkání v terminální fázi zánětu Regulace proliferace a diferenciace buněk IS v krvetvorných orgánech Regulace proliferace a diferenciace buněk IS v krvetvorných orgánech Ovlivňují cílenou migraci buněk IS Ovlivňují cílenou migraci buněk IS

42 KLASIFIKACE CYTOKINŮ- funkce Prozánětlivé Prozánětlivé Protizánětlivé Protizánětlivé S aktivitou růstových faktorů S aktivitou růstových faktorů S uplatněním v humorální imunitě S uplatněním v humorální imunitě S uplatněním v buněčně zprostředkované imunitě S uplatněním v buněčně zprostředkované imunitě S antivirovým účinkem S antivirovým účinkem

43 PROZÁNĚTLIVÉ IL-1 α a β – produkce monocytomakrofágy; aktivita endogenního pyrogenu IL-1 α a β – produkce monocytomakrofágy; aktivita endogenního pyrogenu - aktivátor T lymfocytů; modulace exprese adhezivních molekul na leukocytech a endotelových buňkách - aktivátor T lymfocytů; modulace exprese adhezivních molekul na leukocytech a endotelových buňkách IL-6 – produkce T a B lymfocyty, monocyty; regulace diferenciace a proliferace B lymfocytů, syntézu protilátek; stimulace hepatocytů k tvorbě proteinů akutní fáze IL-6 – produkce T a B lymfocyty, monocyty; regulace diferenciace a proliferace B lymfocytů, syntézu protilátek; stimulace hepatocytů k tvorbě proteinů akutní fáze IL-8 – produkce monocyty, makrofágy, endotelové buňky; působí prostřednictvím receptoru na neutrofily- chemotaxe IL-8 – produkce monocyty, makrofágy, endotelové buňky; působí prostřednictvím receptoru na neutrofily- chemotaxe

44 Prozánětlivé - TNF TNF α - produkce monocytomakrofágy +T a B lymfocyty, NK bb.,neutrofily,.. po aktivaci- lipopolysacharidy ve vazbě na krevní bílkovinu- komplex se váže na CD14 na povrchu makrofága- uvolnění TNF α TNF α - produkce monocytomakrofágy +T a B lymfocyty, NK bb.,neutrofily,.. po aktivaci- lipopolysacharidy ve vazbě na krevní bílkovinu- komplex se váže na CD14 na povrchu makrofága- uvolnění TNF α TNF α – časné fáze zánětu, indukce exprese adhezivních molekul na endotelových bb. a leukocytech; stimulace tvorby prozánětlivých bílkovin; stimulace katabolických procesů TNF α – časné fáze zánětu, indukce exprese adhezivních molekul na endotelových bb. a leukocytech; stimulace tvorby prozánětlivých bílkovin; stimulace katabolických procesů TNF β- produkce jen T a B lymfocyty; účinky podobné TNF β- produkce jen T a B lymfocyty; účinky podobné

45 PROTIZÁNĚTLIVÉ IL-10 – produkce Th2, monocyty,, makrofágy, aktivované lymfocyty B; inhibice produkce cytokinů Th1, Tc, NK bb.; inhibice syntézy prozánětlivých cytokinů makrofágy IL-10 – produkce Th2, monocyty,, makrofágy, aktivované lymfocyty B; inhibice produkce cytokinů Th1, Tc, NK bb.; inhibice syntézy prozánětlivých cytokinů makrofágy TGF-β – růstový aktivátor i inhibitor různých buněčných typů TGF-β – růstový aktivátor i inhibitor různých buněčných typů Regulace obnovy poškozených tkání: stimulace syntézy molekul mezibuněčné hmoty, modulace exprese tkáňových metaloproteináz a tkáňových inhibitorů proteolytických enzymů; regulace adheze buněk; chemoatraktant fibroblastů; inhibice proliferace T a B lymfocytů Regulace obnovy poškozených tkání: stimulace syntézy molekul mezibuněčné hmoty, modulace exprese tkáňových metaloproteináz a tkáňových inhibitorů proteolytických enzymů; regulace adheze buněk; chemoatraktant fibroblastů; inhibice proliferace T a B lymfocytů IL-4 IL-4

46 CYTOKINY s aktivitou RŮSTOVÝCH FAKTORŮ IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-14, LIF IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-14, LIF SCF- stimulace proliferace kmenových buněk, jejich uvolnění do periferní krve SCF- stimulace proliferace kmenových buněk, jejich uvolnění do periferní krve IL-3 (T lymfocyty a NK buňky)- vyzrávání všech krvetvorných linií IL-3 (T lymfocyty a NK buňky)- vyzrávání všech krvetvorných linií IL-7 – růstový faktor lymfocytů T IL-7 – růstový faktor lymfocytů T IL-11 – růstový faktor pro megakaryocyty IL-11 – růstový faktor pro megakaryocyty IL-15 – indukce proliferace mastocytů, Th, Tc IL-15 – indukce proliferace mastocytů, Th, Tc

47 CYTOKINY s aktivitou RŮSTOVÝCH FAKTORŮ G-CSF, M-CSF, GM-CSF – stimulují proliferaci a diferenciaci granulocytů, monocytomakrofágových buněk či obou linií + prodloužení přežívání, zvýšení funkční kapacity v průběhu zánětu G-CSF, M-CSF, GM-CSF – stimulují proliferaci a diferenciaci granulocytů, monocytomakrofágových buněk či obou linií + prodloužení přežívání, zvýšení funkční kapacity v průběhu zánětu EPO = erytropoetin- diferenciace červené řady EPO = erytropoetin- diferenciace červené řady

48 CYTOKINY s uplatněním v HUMORÁLNÍ IMUNITĚ- Th2 IL-4 – produkce Th2 lymfocyty, mastocyty a basofily; stimulace proliferace B lymfocytů, produkce IgM,G1,E; stimulace proliferace T lymfocytů; aktivace makrofágů; růstový faktor mastocytů IL-4 – produkce Th2 lymfocyty, mastocyty a basofily; stimulace proliferace B lymfocytů, produkce IgM,G1,E; stimulace proliferace T lymfocytů; aktivace makrofágů; růstový faktor mastocytů IL-13 – viz IL-4 + chemotaxe monocytů, makrofágů IL-13 – viz IL-4 + chemotaxe monocytů, makrofágů IL-5 – produkce Th2 lymfocyty a mastocyty; aktivace a stimulace proliferace B lymfocytů a eosinofilů, stimulace Tc IL-5 – produkce Th2 lymfocyty a mastocyty; aktivace a stimulace proliferace B lymfocytů a eosinofilů, stimulace Tc

49 CYTOKINY s uplatněním v buněčně zprostředkované imunitě Th1 Th1 IL-2 – produkce Th po Ag-ní stimulaci; působí autokrinně na Th lymfocyty; aktivační podnět pro Tc lymfocyty a NK bb.; 2. signál pro aktivaci a diferenciaci B lymfocytů IL-2 – produkce Th po Ag-ní stimulaci; působí autokrinně na Th lymfocyty; aktivační podnět pro Tc lymfocyty a NK bb.; 2. signál pro aktivaci a diferenciaci B lymfocytů IL-12 – produkce monocyty, makrofágy; stimulace vyzrávání Th0 do Th1; aktivace NK bb.; stimuluje produkci INF- γ Th1 lymfocyty; inhibice sekrece IgE IL-12 – produkce monocyty, makrofágy; stimulace vyzrávání Th0 do Th1; aktivace NK bb.; stimuluje produkci INF- γ Th1 lymfocyty; inhibice sekrece IgE IFN-γ, GM-CSF, LT IFN-γ, GM-CSF, LT

50 CYTOKINY s ANTIVIROVÝM účinkem Interferony- protivirový, antiproliferativní Interferony- protivirový, antiproliferativní IFN-α, IFN-β-produkovány jadernými buňkami po předchozí stimulaci – viry- INF po vazbě na receptor indukují v infikované buňce rozklad virových NK, zásah do translace virových proteinů IFN-α, IFN-β-produkovány jadernými buňkami po předchozí stimulaci – viry- INF po vazbě na receptor indukují v infikované buňce rozklad virových NK, zásah do translace virových proteinů IFN- α - v rekomb. formě – terapie chron. aktivní hepatitidy B, hepatitidy C IFN- α - v rekomb. formě – terapie chron. aktivní hepatitidy B, hepatitidy C

51 CYTOKINY s ANTIVIROVÝM účinkem IFN-β – indukce protizánětlivých cytokinů- útlum nežádoucí reakce Th1 IFN-β – indukce protizánětlivých cytokinů- útlum nežádoucí reakce Th1 IFN- γ – produkce Th1 bb. po Ag-ní stimulaci, NK bb.; protinádorové účinky, obrana proti intracelulárním parazitům IFN- γ – produkce Th1 bb. po Ag-ní stimulaci, NK bb.; protinádorové účinky, obrana proti intracelulárním parazitům

52 Regulace lokální koncentrace cytokinů Biologické účinky jsou neutralizovány vazbou na přirozené inhibitory a solubilní formy receptorů pro cytokiny Biologické účinky jsou neutralizovány vazbou na přirozené inhibitory a solubilní formy receptorů pro cytokiny Uvolnění z lokálních rezervoárů enzymy, z molekul mezibuněčné hmoty MMP (matrixovými metaloproteinázami) Uvolnění z lokálních rezervoárů enzymy, z molekul mezibuněčné hmoty MMP (matrixovými metaloproteinázami) Elastázy uvolňují navázané cytokiny Elastázy uvolňují navázané cytokiny


Stáhnout ppt "T lymfocyty, vývoj, povrchové znaky, subpopulace T lymfocytů a jejich funkce."

Podobné prezentace


Reklamy Google