Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZMĚNY VE FINANCOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB PRO STUDENTY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kancelář pro studenty se speciálními potřebami IPC RUK Univerzita Karlova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZMĚNY VE FINANCOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB PRO STUDENTY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kancelář pro studenty se speciálními potřebami IPC RUK Univerzita Karlova."— Transkript prezentace:

1 ZMĚNY VE FINANCOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB PRO STUDENTY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kancelář pro studenty se speciálními potřebami IPC RUK Univerzita Karlova v Praze 29. května 2012

2 Hlavní změny od r. 2012 Příspěvek na podporu zvýšených nákladů na studium studentů se speciálními potřebami Nová evidence studentů se speciálními potřebami Ostatní povinnosti spojené s čerpáním přidělených prostředků

3 Příspěvek na podporu zvýšených nákladů na studium studentů se speciálními potřebami Kritéria: typ postižení studenta studovaný obor [A1] uživatel zraku [A2] uživatel hmatu/hlasu [B1] uživatel verb á ln í ho jazyka [B2] uživatel znakov é ho jazyka [C1] s postižen í m doln í ch končetin [C2] s postižen í m horn í ch končetin [D] se SPU [E] s psych. poruchou nebo chronickým onemocněn í m (http://www.msmt.cz/file/18715)

4 Počet studentů na UK FAKULTA pohybov é postižen í zrakov é postižen í sluchov é postižen í SPU ostatn í CELKEM KTF3322 2 12 ETF 0 110 0 2 HTF 32218 6 31 PF060 0 0 6 1. LF0000 0 0 2. LF0000 0 0 3. LF1001 0 2 LF P0011 4 6 LF HK0011 0 2 FaF0000 0 0 FF1416 2 6 54 PřF0355 4 17 MFF1204 0 7 PedF 5 856 8 32 FSV 3 201 0 6 FTVS2021 0 5 FHS2007 0 9 CELKEM34433548 30 191 (údaj platný k 31. 10. 2011)

5 Typ službyPoskytovatel/Zprostředkovatel asistence při studiustudenti/Kancelář tlumočnické službyfakulty/Kancelář digitalizace, centrální katalogizaceLaboratoř Carolina MFF UK, Ústřední knihovna PedF UK, Kancelář jazyková výuka studentůMediatéka JC FF UK sportovní aktivityCentrum sportovních aktivit ZP studentů Využití příspěvku A. Centralizované služby

6  evidence studentů včetně zajištění funkční diagnostiky  modifikace studijních podmínek  personální zajištění služeb (zejm. činnost kontaktních osob)  technické vybavení a pomůcky  úpravy studijního prostředí  organizační zajištění studia B. Fakultní služby

7 Evidence studentů se speciálními potřebami podmínka nárokování příspěvku 1.Informovaný souhlas studenta 2.Potvrzení o zdravotním postižení studenta 3.Funkční diagnostika studenta Termín: do začátku ak. roku 2012/2013 Kompetentní pracovníci: kontaktní osoby a pracovníci studijních odd.

8 Pracoviště pro funkční diagnostiku Poradenské centrum při Katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK Poradna pro studenty s handicapem při Katedře speciální pedagogiky PedF UK Mgr. Andrea Hudáková, PhD. – sluchové postižení Čeština v komunikaci neslyšících FF UK Psychologické poradenské centrum FF UK – SPU, psychické poruchy Akademická psychologická poradna při Katedře psychologie PedF UK – SPU, psychické poruchy

9 Obecné povinnosti spojené s čerpáním prostředků  vedení vnitřní evidence studentů se speciálními potřebami  splnění Obecných podmínek zajišťování studia studentů se specifickými potřebami  vedení průběžné vnitřní evidence o zajišťování studia studentů se specifickými potřebami  archivování a veřejné zpřístupňování výstupů servisních opatření nebo ponechávání k nim možnosti náhledu na vyžádání

10 Obecné podmínky zajišťování studia  podmínky PŘ splnila osoba, která je schopna prokázat, že je osobou se zdravotním postižením  garantuje minimální technické a technologické zázemí a jeho přístupnost studentům  provozně garantuje poskytování služeb uspokojujících specifické potřeby a nároky studentů  učinila a trvale dodržuje základní organizační opatření Vysoká škola je povinna prokázat, že: (http://www.msmt.cz/file/18715)

11 Kancelář pro studenty se speciálními potřebami IPC RUK Univerzita Karlova v Praze katerina.samalova@ruk.cuni.cz +420 224 491 729 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "ZMĚNY VE FINANCOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB PRO STUDENTY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kancelář pro studenty se speciálními potřebami IPC RUK Univerzita Karlova."

Podobné prezentace


Reklamy Google