Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální problémy světa – přehled Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální problémy světa – přehled Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr."— Transkript prezentace:

1 Globální problémy světa – přehled Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /3 AutorPaedDr. Blanka Slováčková Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-ON/2-ON-1/1 Název DUM Globální problémy světa – přehled Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP63-41-M/01 Obor vzděláváníManagement hotelových a turistických služeb Vyučovací předmětObčanská nauka Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: přehled globálních problémů a jejich stručná charakteristika Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slova Globální problémy, přelidnění, přírodní zdroje, chudoba rozvojových zemí, lokální konflikty, terorismus Datum1. 10. 2012

3 Globální problémy světa – přehled Náplň výuky Definice – globální problémy Klasifikace globálních problémů Globální oteplování Nedostatek vody Přelidnění Znečištěné životní prostředí

4 Globální problémy – definice  Relativně trvalé situace, které mohou ohrozit velký počet lidí ve světě, intenzifikují vzájemnou závislost a mnohdy jsou propojené  Hraje zde roli informovanost, její šíření a vnímání, a také média např. z pohledu dinosaurů nebyl meteorit globálním problém, protože jej neznali

5 Klasifikace globálních problémů Vychází ze zdroje: A)přírodní (pád meteoritu) Obr. 1: Meteorický roj Perseidy B) společenské (jaderná válka, terorismus) C) smíšené (kyselé deště, vysychání koryt řek díky zavlažování) Obr. 2: Vyschnutí řeky Veličky u Strážnice v roce 2012

6 Globální oteplování  označuje zvyšování průměrné teploty zemské atmosféry a oceánů.  je pravděpodobně způsobeno zvýšenou koncentrací skleníkových plynů v atmosféře v důsledku lidské činnosti jako je odlesňování a spalování fosilních paliv Hlavní aktivitou, která by v současnosti měla zmírnit globální oteplování, je tzv. Kjótský protokol, ve kterém se zatím 191 států zavázalo snížit v období 2008 – 2012 emise skleníkových plynů pod úroveň roku 1990. Dopady: hurikány, tajfuny, tání ledovců, nemoci, podvýživa

7 Obr. 3: Oteplování

8 Nedostatek vody  projevuje se nedostatkem srážkové vody, podzemní vody anebo jejich kombinací. Jeho důsledkem dochází k odumírání rostlinstva v zasažené oblasti a k následnému vymírání živočichů, či ke zhroucení celého ekosystému  nedostatek vody znamená – žízeň pro 2,6 mld lidí na světě, nemoci, špatná hygiena Obr. 4: Vysychání Aralského jezera

9 Přelidnění  je stav, kdy prostředí neposkytuje dostatek zdrojů pro obživu populace. Příčinou přelidnění může být nárůst plodnosti, pokles úmrtnosti, zvýšená imigrace nebo vyčerpání zdrojů  Přelidnění se tak stalo problémem především v rozvíjejících se zemích (Indie), které neprošly, nebo teprve procházejí tzv. demografickou revolucí. Mnohé země také přijímají různá opatření, aby zbrzdila prudký nárůst vlastního obyvatelstva (Čína)  31. října 2011 populace lidí na Zemi podle OSN dosáhla počtu 7 miliard jedinců s mírně rostoucím tempem růstu s efektivní hodnotou 1,092 % ročně. Růst je zprůměrovaný – v Evropě je lehce záporný, naopak největší je v Africe a Asii. Natalita činí 19,15 narozených a mortalita 8,12 zemřelých na 1000 obyvatel. Růst představuje přibývání cca 77 milionů lidí ročně (218 tisíc denně). Každou sekundu se narodí v průměru 4,1 a zemře 1,9 jedinců. Každých přibližně 110 hodin přibude na Zemi milion obyvatel a tento interval se neustále zmenšuje.

10 Znečištěné životní prostředí Znečištění ovzduší emise, imise, kyselé deště Znečištění vody eutrofizace vod, ČOV Znečištění půdy eroze vodní, větrná Obr. 5: Čistírna odpadních vod Wonga Wetla

11 Kontrolní otázky: 1.Charakterizuj globální problémy. 2.Na jaké typy dělíme globální problémy? Uveď příklady. 3.Jaký je rozdíl mezi emisemi a imisemi? 4.Co je to skleníkový efekt? 5.Charakterizuj erozi a uveď její druhy.

12 Seznam obrázků: Obr. 1: NASA, Wikipedie: otevřená encyklopedie. (2005). [vid. 1. 10. 2012]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meteor_burst.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meteor_burst.jpg Obr. 2: Pedro 168, Wikipedie: otevřená encyklopedie. [vid. 1. 10. 2012]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VYschnut%C3%AD_Velicky_2012.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VYschnut%C3%AD_Velicky_2012.JPG Obr. 3: Wikipedie: otevřená encyklopedie. Oteplování [online]. 2012 [vid. 1. 10. 2012]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD Obr. 4: Staecker, Wikipedie: otevřená encyklopedie. [vid. 1. 10. 2012]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aralship2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aralship2.jpg Obr. 5: Anonym, Wikipedie: otevřená encyklopedie. [vid. 1. 10. 2012]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wonga_wetlands_sewage_plant.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wonga_wetlands_sewage_plant.jpg

13 Seznam použité literatury: [1] BRÁZDA, Roman a kol.: Společenské vědy pro střední školy – 4. díl – Učebnice. 1. vyd., Brno, DIDAKTIS 2011. s. 95. ISBN 978-80-7358-175-6. [2] KVASNIČKOVÁ, Danuše, ŠEVČÍK, Jan. Základy ekologie. 1. vyd., Praha, FORTUNA 2004. s. 104. ISBN 80-7168-902-5. [3] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Oteplování [online]. 2012 [vid. 1. 10. 2012]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD [4] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Sucho [online]. 2012 [vid. 1. 10. 2012]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sucho http://cs.wikipedia.org/wiki/Sucho [5] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Přelidnění [online]. 2012 [vid. 1. 10. 2012]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99elidn%C4%9Bn%C3%ADhttp://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99elidn%C4%9Bn%C3%AD [6] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Populace [online]. 2012 [vid. 1. 10. 2012]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Populacehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Populace

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Globální problémy světa – přehled Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google