Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální problémy světa – přehled

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální problémy světa – přehled"— Transkript prezentace:

1 Globální problémy světa – přehled
Střední odborná škola Otrokovice Globální problémy světa – přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /3 Autor PaedDr. Blanka Slováčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-ON/2-ON-1/1 Název DUM Globální problémy světa – přehled Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Občanská nauka Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: přehled globálních problémů a jejich stručná charakteristika Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Globální problémy, přelidnění, přírodní zdroje, chudoba rozvojových zemí, lokální konflikty, terorismus Datum

3 Globální problémy světa – přehled
Náplň výuky Definice – globální problémy Klasifikace globálních problémů Globální oteplování Nedostatek vody Přelidnění Znečištěné životní prostředí

4 Globální problémy – definice
Relativně trvalé situace, které mohou ohrozit velký počet lidí ve světě, intenzifikují vzájemnou závislost a mnohdy jsou propojené Hraje zde roli informovanost, její šíření a vnímání, a také média např. z pohledu dinosaurů nebyl meteorit globálním problém, protože jej neznali

5 Klasifikace globálních problémů
Vychází ze zdroje: přírodní (pád meteoritu) Obr. 1: Meteorický roj Perseidy B) společenské (jaderná válka, terorismus) C) smíšené (kyselé deště, vysychání koryt řek díky zavlažování) Obr. 2: Vyschnutí řeky Veličky u Strážnice v roce 2012

6 Globální oteplování označuje zvyšování průměrné teploty zemské atmosféry a oceánů. je pravděpodobně způsobeno zvýšenou koncentrací skleníkových plynů v atmosféře v důsledku lidské činnosti jako je odlesňování a spalování fosilních paliv Hlavní aktivitou, která by v současnosti měla zmírnit globální oteplování, je tzv. Kjótský protokol, ve kterém se zatím 191 států zavázalo snížit v období 2008 – 2012 emise skleníkových plynů pod úroveň roku 1990. Dopady: hurikány, tajfuny, tání ledovců, nemoci, podvýživa

7 Obr. 3: Oteplování

8 Nedostatek vody projevuje se nedostatkem srážkové vody, podzemní vody anebo jejich kombinací. Jeho důsledkem dochází k odumírání rostlinstva v zasažené oblasti a k následnému vymírání živočichů, či ke zhroucení celého ekosystému nedostatek vody znamená – žízeň pro 2,6 mld lidí na světě, nemoci, špatná hygiena Obr. 4: Vysychání Aralského jezera

9 Přelidnění je stav, kdy prostředí neposkytuje dostatek zdrojů pro obživu populace. Příčinou přelidnění může být nárůst plodnosti, pokles úmrtnosti, zvýšená imigrace nebo vyčerpání zdrojů Přelidnění se tak stalo problémem především v rozvíjejících se zemích (Indie), které neprošly, nebo teprve procházejí tzv. demografickou revolucí. Mnohé země také přijímají různá opatření, aby zbrzdila prudký nárůst vlastního obyvatelstva (Čína) 31. října 2011 populace lidí na Zemi podle OSN dosáhla počtu 7 miliard jedinců s mírně rostoucím tempem růstu s efektivní hodnotou 1,092 % ročně. Růst je zprůměrovaný – v Evropě je lehce záporný, naopak největší je v Africe a Asii. Natalita činí 19,15 narozených a mortalita 8,12 zemřelých na 1000 obyvatel. Růst představuje přibývání cca 77 milionů lidí ročně (218 tisíc denně). Každou sekundu se narodí v průměru 4,1 a zemře 1,9 jedinců. Každých přibližně 110 hodin přibude na Zemi milion obyvatel a tento interval se neustále zmenšuje.

10 Znečištěné životní prostředí
Znečištění ovzduší emise, imise, kyselé deště Znečištění vody eutrofizace vod, ČOV Znečištění půdy eroze vodní, větrná Obr. 5: Čistírna odpadních vod Wonga Wetla

11 Kontrolní otázky: Charakterizuj globální problémy.
Na jaké typy dělíme globální problémy? Uveď příklady. Jaký je rozdíl mezi emisemi a imisemi? Co je to skleníkový efekt? Charakterizuj erozi a uveď její druhy.

12 Seznam obrázků: Obr. 1: NASA, Wikipedie: otevřená encyklopedie. (2005). [vid ]. Dostupné z: Obr. 2: Pedro 168, Wikipedie: otevřená encyklopedie. [vid ]. Dostupné z: Obr. 3: Wikipedie: otevřená encyklopedie. Oteplování [online] [vid ]. Dostupné z: Obr. 4: Staecker, Wikipedie: otevřená encyklopedie. [vid ]. Dostupné z: Obr. 5: Anonym, Wikipedie: otevřená encyklopedie. [vid ]. Dostupné z:

13 Seznam použité literatury:
[1] BRÁZDA, Roman a kol.: Společenské vědy pro střední školy – 4. díl – Učebnice. 1. vyd., Brno, DIDAKTIS s. 95. ISBN [2] KVASNIČKOVÁ, Danuše, ŠEVČÍK, Jan. Základy ekologie. 1. vyd., Praha, FORTUNA s ISBN [3] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Oteplování [online] [vid ]. Dostupné z: [4] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Sucho [online] [vid ]. Dostupné z: [5] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Přelidnění [online] [vid ]. Dostupné z: [6] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Populace [online] [vid ]. Dostupné z:

14 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Globální problémy světa – přehled"

Podobné prezentace


Reklamy Google