Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝVOJ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ NA PLATFORMĚ JAVA - CVIČENÍ Zbyněk Šlajchrt Část 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝVOJ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ NA PLATFORMĚ JAVA - CVIČENÍ Zbyněk Šlajchrt Část 1."— Transkript prezentace:

1 VÝVOJ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ NA PLATFORMĚ JAVA - CVIČENÍ Zbyněk Šlajchrt Část 1.

2 Software používaný na cvičeních  Apache Maven 2  nástroj pro správu a údržbu softwarových projektů  Sun Glassfish v3  aplikační server  platforma Java EE 6  Derby DB  Relační databáze napsaná v Javě  NetBeans (možno i další např. Eclipse, IDEA aj.)  vývojové prostředí (IDE)

3 Co je Maven?  Nástroj pro správu a údržbu softwarových projektů (napsaný v Javě)  Management závislostí  Životní cyklus projektu  sekvence fází, namátkově compile, test, package, install  Generování dokumentace  Uskladnění tzv. artefaktů v repositáři  artefakt je produkt sestavení projektu, např. jar, war ap.

4 Hlavní životní cyklus projektu compile – překlad process-resources – příprava zdrojových souborů, pre-processing process-test-resources – příprava zdrojových souborů testů test-compile – kompilace testů test – spuštění testů package – zabalení sestaveného projektu, vytvoření artefaktu install – instalace artefaktu na lokálním počítači deploy – instalace artefaktu na podnikovém (společném) počítači Fáze:

5 Fáze a pluginy  Na jednotlivé fáze se "lepí" tzv. pluginy, které vykonávají určitou činnost v rámci fáze životního cyklu.  Každý plugin může vykonávat více činností, tzv. cíle (goals). K fázi se vždy váže cíl pluginu. K jedné fázi může být napojeno více cílů různých pluginů. compile test... compiler:compile surefire:test FázePlugin:Cíl

6 Vedlejší životní cykly projektu clean – odstranění pozůstatků z předchozích sestavení pre-clean – akce prováděné před vyčištěním post-clean – akce prováděné po vyčištění pre-site – kompilace testů site – spuštění testů post-site – zabalení sestaveného projektu, vytvoření artefaktu site-deploy – instalace artefaktu na lokálním počítači Fáze: Clean: Site:

7 Objektový model projektu (POM) Všeobecné informace o projektu – název, verze... Seznam přímých závislostí Konfigurace sestavení – cesty ke zdrojovým kódům, konfigurace pluginů...

8 POM – všeobecné informace cz.vse.javaee.cviceni mySimpleApp jar 1.0 mySimpleApp Globálně unikátní jméno skupiny (často organizace, firma atp.) Způsob zabalení sestaveného projektu Název projektu. Často odpovídá názvu artefaktu. Název artefaktu (archivu) Verze projektu Stránka projektu

9 POM – seznam závislostí... com.dev.heaven nice-gadgets compile Každá závislost je specifikována jedním elementem Název artefektu, často JARu V jakém rozsahu se závislost používá: compile, test, dependent Název skupiny artefaktu Verze artefaktu

10 POM – seznam závislostí... src/main/java src/test/java... Seznam adresářů se zdrojovými kódy Seznam adresářů se zdrojovými kódy testů Seznam a konfigurace pluginů. Viz další snímek. Definice jednoho adresáře Definice jednoho adresáře s testy Pozn.: Uvedené adresáře jsou přednastaveny a nemusí se takto explicitně uvádět. Pozn.: Uvedené adresáře jsou přednastaveny a nemusí se takto explicitně uvádět.

11 Standardní struktura adresářů my-project pom.xml src main test java java target Adresář, kam se ukládají výsledky a mezivýsledky během sestavování projektu. Adresář, kam se ukládají výsledky a mezivýsledky během sestavování projektu.

12 POM – konfigurace pluginů... org.apache.maven.plugins maven-compiler-plugin 1.5 true... Konfigurace pluginu Analogické identifikátory jako u závislostí (verze vynechána) Analogické identifikátory jako u závislostí (verze vynechána) Vlastní konfigurace parametrů pluginu. Pro dokumentaci k parametrům pluginu viz Pro dokumentaci k parametrům pluginu viz Vazba na fázi compile zde není uvedena, neboť je specifikována v popisovači pluginu. Vazba na fázi compile zde není uvedena, neboť je specifikována v popisovači pluginu.

13 Management závislostí Centrální repositář Podnikový repositář Lokální repositář Veřejný repositář A Veřejný repositář B Maven Veřejné repositáře A a B se prohledávají pouze jsou-li explicitně uvedeny v POM, nebo v konfiguraci lokální instalace Mavenu. Veřejné repositáře A a B se prohledávají pouze jsou-li explicitně uvedeny v POM, nebo v konfiguraci lokální instalace Mavenu. mvn compile Všechny artefakty závislostí uvedených v POM se hledají v dostupných repositářích. Všechny artefakty závislostí uvedených v POM se hledají v dostupných repositářích.

14 Práce s Maven klientem  Spuštění životního cyklu až do určení fáze  mvn  fáze musí patřit do jednoho ze tří životních cyklů  možno spustit více cyklů: mvn  Spuštění cíle vybraného pluginu  mvn :  Zadání parametrů pluginu  pomocí Java systémových vlastností (-D)  mvn : -D =

15 Příklady  mvn clean  spuštění životního cyklu Clean do fáze clean  mvn compile  spuštění hlavního životního cyklu do fáze compile  mvn clean package  spuštění dvou cyklů: Clean a hlavního  mvn antrun:run  spuštění cíle run pluginu antrun  mvn antrun:run –DsomeProperty=123  zadání parametrů při volání cíle pluginu

16 Vygenerování aplikace z příkazové řádky  Spustíme vestavěný plugin archetype a jeho cíl generate  mvn archetype:generate - DarchetypeCatalog=http://kitscm.vse.cz/maven/arche type-catalog.xml parametr archetypeCatalog udává URL katalogu šablon projektů  Vyberte z nabídky simpleWebApp-archetype (volba 1)  Zadejte potřebné údaje vašeho nového projektu

17 Zadání parametrů nového projektu  Group-id  název organizace  vse.javaee  Artifact-uid  název aplikace  webapp1  Package  Hlavní Java balíček aplikace  Version  počáteční verze

18 Sestavení aplikace  Přejděte do adresáře aplikace webapp1  Spusťte příkaz  mvn package  V adresáři target je uložen WAR archiv aplikace

19 Umístění aplikace na server (deploy)  Spusťte aplikační server Glassfish  dávka startserv.bat v adresáři \glassfish\bin  Otevřete v prohlížeči administrátorskou konzoli serveru   V panelu Applications klikněte na tlačítko Deploy  Zadejte cestu k souboru webapp1.war  V tabulce s aplikacemi klikněte na Launch

20 Vygenerování aplikace v NetBeans  Postup 1. New Project 2. Vyberte kategorii Maven 3. V seznamu Projects vyberte Project from Archetype 4. Next 5. Přidejte archetyp tlačítkem Add GroupId: cz.vse.javaee Artifact Id: simpleWebApp-archetype Version: 1.0 Repository:

21 Vygenerování aplikace v NetBeans  Postup (pokračování) 1. Vyberte nově vytvořený archetyp 2. Vyplňte parametry projektu 3. Finish  Sestavení a spuštění aplikace 1. Sestavení: kontextové menu Clean and Build nad uzlem projektu nebo "kladívko se smetáčkem" na liště 2. Spuštění: kontextové menu Run nad uzlem projektu nebo zelená šipka na liště

22 Domácí úkol  Dokončit všechny kroky ze cvičení  Podívat se na následující stránky:  started/maven-in-five-minutes.html started/maven-in-five-minutes.html  Maven+2+tutorial Maven+2+tutorial  ion-to-the-lifecycle.html ion-to-the-lifecycle.html


Stáhnout ppt "VÝVOJ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ NA PLATFORMĚ JAVA - CVIČENÍ Zbyněk Šlajchrt Část 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google