Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝVOJ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ NA PLATFORMĚ JAVA - CVIČENÍ Zbyněk Šlajchrt Část 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝVOJ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ NA PLATFORMĚ JAVA - CVIČENÍ Zbyněk Šlajchrt Část 1."— Transkript prezentace:

1 VÝVOJ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ NA PLATFORMĚ JAVA - CVIČENÍ Zbyněk Šlajchrt http://java.vse.cz/4it447/HomePage Část 1.

2 Software používaný na cvičeních  Apache Maven 2  nástroj pro správu a údržbu softwarových projektů  Sun Glassfish v3  aplikační server  platforma Java EE 6  Derby DB  Relační databáze napsaná v Javě  NetBeans (možno i další např. Eclipse, IDEA aj.)  vývojové prostředí (IDE)

3 Co je Maven?  Nástroj pro správu a údržbu softwarových projektů (napsaný v Javě)  Management závislostí  Životní cyklus projektu  sekvence fází, namátkově compile, test, package, install  Generování dokumentace  Uskladnění tzv. artefaktů v repositáři  artefakt je produkt sestavení projektu, např. jar, war ap.

4 Hlavní životní cyklus projektu compile – překlad process-resources – příprava zdrojových souborů, pre-processing process-test-resources – příprava zdrojových souborů testů test-compile – kompilace testů test – spuštění testů package – zabalení sestaveného projektu, vytvoření artefaktu install – instalace artefaktu na lokálním počítači deploy – instalace artefaktu na podnikovém (společném) počítači Fáze:

5 Fáze a pluginy  Na jednotlivé fáze se "lepí" tzv. pluginy, které vykonávají určitou činnost v rámci fáze životního cyklu.  Každý plugin může vykonávat více činností, tzv. cíle (goals). K fázi se vždy váže cíl pluginu. K jedné fázi může být napojeno více cílů různých pluginů. compile test... compiler:compile surefire:test FázePlugin:Cíl

6 Vedlejší životní cykly projektu clean – odstranění pozůstatků z předchozích sestavení pre-clean – akce prováděné před vyčištěním post-clean – akce prováděné po vyčištění pre-site – kompilace testů site – spuštění testů post-site – zabalení sestaveného projektu, vytvoření artefaktu site-deploy – instalace artefaktu na lokálním počítači Fáze: Clean: Site:

7 Objektový model projektu (POM) Všeobecné informace o projektu – název, verze... Seznam přímých závislostí Konfigurace sestavení – cesty ke zdrojovým kódům, konfigurace pluginů...

8 POM – všeobecné informace cz.vse.javaee.cviceni mySimpleApp jar 1.0 mySimpleApp http://java.vse.cz/4it447/Cviceni...... Globálně unikátní jméno skupiny (často organizace, firma atp.) Způsob zabalení sestaveného projektu Název projektu. Často odpovídá názvu artefaktu. Název artefaktu (archivu) Verze projektu Stránka projektu

9 POM – seznam závislostí... com.dev.heaven nice-gadgets 2.1.5 compile...... Každá závislost je specifikována jedním elementem Název artefektu, často JARu V jakém rozsahu se závislost používá: compile, test, dependent Název skupiny artefaktu Verze artefaktu

10 POM – seznam závislostí... src/main/java src/test/java... Seznam adresářů se zdrojovými kódy Seznam adresářů se zdrojovými kódy testů Seznam a konfigurace pluginů. Viz další snímek. Definice jednoho adresáře Definice jednoho adresáře s testy Pozn.: Uvedené adresáře jsou přednastaveny a nemusí se takto explicitně uvádět. Pozn.: Uvedené adresáře jsou přednastaveny a nemusí se takto explicitně uvádět.

11 Standardní struktura adresářů my-project pom.xml src main test java java target Adresář, kam se ukládají výsledky a mezivýsledky během sestavování projektu. Adresář, kam se ukládají výsledky a mezivýsledky během sestavování projektu.

12 POM – konfigurace pluginů... org.apache.maven.plugins maven-compiler-plugin 1.5 true... Konfigurace pluginu Analogické identifikátory jako u závislostí (verze vynechána) Analogické identifikátory jako u závislostí (verze vynechána) Vlastní konfigurace parametrů pluginu. Pro dokumentaci k parametrům pluginu viz http://maven.apache.org/plugins/index.html Pro dokumentaci k parametrům pluginu viz http://maven.apache.org/plugins/index.html Vazba na fázi compile zde není uvedena, neboť je specifikována v popisovači pluginu. Vazba na fázi compile zde není uvedena, neboť je specifikována v popisovači pluginu.

13 Management závislostí Centrální repositář Podnikový repositář Lokální repositář Veřejný repositář A Veřejný repositář B Maven Veřejné repositáře A a B se prohledávají pouze jsou-li explicitně uvedeny v POM, nebo v konfiguraci lokální instalace Mavenu. Veřejné repositáře A a B se prohledávají pouze jsou-li explicitně uvedeny v POM, nebo v konfiguraci lokální instalace Mavenu. mvn compile Všechny artefakty závislostí uvedených v POM se hledají v dostupných repositářích. Všechny artefakty závislostí uvedených v POM se hledají v dostupných repositářích.

14 Práce s Maven klientem  Spuštění životního cyklu až do určení fáze  mvn  fáze musí patřit do jednoho ze tří životních cyklů  možno spustit více cyklů: mvn  Spuštění cíle vybraného pluginu  mvn :  Zadání parametrů pluginu  pomocí Java systémových vlastností (-D)  mvn : -D =

15 Příklady  mvn clean  spuštění životního cyklu Clean do fáze clean  mvn compile  spuštění hlavního životního cyklu do fáze compile  mvn clean package  spuštění dvou cyklů: Clean a hlavního  mvn antrun:run  spuštění cíle run pluginu antrun  mvn antrun:run –DsomeProperty=123  zadání parametrů při volání cíle pluginu

16 Vygenerování aplikace z příkazové řádky  Spustíme vestavěný plugin archetype a jeho cíl generate  mvn archetype:generate - DarchetypeCatalog=http://kitscm.vse.cz/maven/arche type-catalog.xml parametr archetypeCatalog udává URL katalogu šablon projektů  Vyberte z nabídky simpleWebApp-archetype (volba 1)  Zadejte potřebné údaje vašeho nového projektu

17 Zadání parametrů nového projektu  Group-id  název organizace  vse.javaee  Artifact-uid  název aplikace  webapp1  Package  Hlavní Java balíček aplikace  Version  počáteční verze

18 Sestavení aplikace  Přejděte do adresáře aplikace webapp1  Spusťte příkaz  mvn package  V adresáři target je uložen WAR archiv aplikace

19 Umístění aplikace na server (deploy)  Spusťte aplikační server Glassfish  dávka startserv.bat v adresáři \glassfish\bin  Otevřete v prohlížeči administrátorskou konzoli serveru  http://localhost:4848  V panelu Applications klikněte na tlačítko Deploy  Zadejte cestu k souboru webapp1.war  V tabulce s aplikacemi klikněte na Launch

20 Vygenerování aplikace v NetBeans  Postup 1. New Project 2. Vyberte kategorii Maven 3. V seznamu Projects vyberte Project from Archetype 4. Next 5. Přidejte archetyp tlačítkem Add GroupId: cz.vse.javaee Artifact Id: simpleWebApp-archetype Version: 1.0 Repository: http://kitscm.vse.cz/maven/archetype-catalog.xml

21 Vygenerování aplikace v NetBeans  Postup (pokračování) 1. Vyberte nově vytvořený archetyp 2. Vyplňte parametry projektu 3. Finish  Sestavení a spuštění aplikace 1. Sestavení: kontextové menu Clean and Build nad uzlem projektu nebo "kladívko se smetáčkem" na liště 2. Spuštění: kontextové menu Run nad uzlem projektu nebo zelená šipka na liště

22 Domácí úkol  Dokončit všechny kroky ze cvičení  Podívat se na následující stránky:  http://maven.apache.org/guides/getting- started/maven-in-five-minutes.html http://maven.apache.org/guides/getting- started/maven-in-five-minutes.html  http://docs.codehaus.org/display/MAVENUSER/The+ Maven+2+tutorial http://docs.codehaus.org/display/MAVENUSER/The+ Maven+2+tutorial  http://maven.apache.org/guides/introduction/introduct ion-to-the-lifecycle.html http://maven.apache.org/guides/introduction/introduct ion-to-the-lifecycle.html


Stáhnout ppt "VÝVOJ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ NA PLATFORMĚ JAVA - CVIČENÍ Zbyněk Šlajchrt Část 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google