Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co umožní uplatnění informačních technologií ve zdravotnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co umožní uplatnění informačních technologií ve zdravotnictví"— Transkript prezentace:

1 Co umožní uplatnění informačních technologií ve zdravotnictví
Jestliže hnacím motorem „první průmyslové revoluce“ byl rozvoj železnice… Marie Součková Jiří Kofránek Jiří Čížek Ondřej Felix

2 Současné trendy informačních a telekomunikačních technologií
Rozvoj sítí Mobilní technologie Stoupající výkonnost hardwarových a softwarových prvků… dávají teoretickou možnost Informační systémy mohou být přístupné kdykoli a kdekoli s vysokou mírou bezpečnosti

3 Finance Legislativa Exekutiva - vize
Uplatnění nových informačních technologií ve zdravotnictví není jen otázka vědeckotechnického vývoje Finance Legislativa Exekutiva - vize

4 Přínos nových informačních technologií ve zdravotnictví
Pro vlastní lékařskou praxi Pro řízení zdravotnictví

5 1. Přínos nových informačních technologií pro vlastní lékařskou praxi
Usnadnění přenosu a sdílení dat o pacientech Nové přístroje, nové diagnostické možnosti… Zkvalitnění lékařské péče

6 1. Přínos nových informačních technologií pro vlastní lékařskou praxi
Omezení zbytečně opakovaných vyšetření Snížení čekacích dob na vyšetření Zlepšení diagnostických možností, které vedou ke snížení počtu ošetřovacích dnů… Zlevnění lékařské péče Zkvalitnění lékařské péče

7 2. Přínos nových informačních technologií pro řízení zdravotnictví
Porovnání kvality a nákladů Průběžné vyhodnocování nákladů a zisků zdravotnických zařízení regionu, nemocnice a jednotlivých nemocničních oddělení, ale také vzhledem k pacientům, diagnózám a výkonům (v nemocničních informačních systémech často chybí). Posuzování kvality lékařské péče Porovnání statistických údajů nemocnice, okolních regionů i celého státu Průběžná kontrola finančních toků a kvality Zprůhlednění financování

8 2. Přínos nových informačních technologií pro řízení zdravotnictví
náklady Důležitá kritéria, podle kterých lze restrukturalizovat síť a optimalizovat pravidla financování zdravotnických zařízení Porovnání kvality a nákladů kvalita Průběžná kontrola finančních toků a kvality Zprůhlednění financování

9 Ochrana citlivých osobních dat
Přenos zdravotnických informací (o pacientech, o zdravotních výkonech, ekonomických nákladech apod.) Ochrana citlivých osobních dat Nezbytná podmínka funkčnosti informačních systémů ve zdravotnictví

10 Jak nepostavit Orwelova „velkého bratra“
Ochrana citlivých osobních dat Netýká se jen zdravotnictví, ale všech propojovaných informačních systémů veřejné správy

11 Jak nepostavit Orwelova „velkého bratra“
Ochrana citlivých osobních dat Jak bezpečně propojit informační systémy veřejné správy (včetně zdravotnických) ? Sdílení Nutno zajistit oba požadavky Ochrana

12 Propojení informačních systémů veřejné správy
Sdílení společně využívaných dat Ochrana před neoprávněným přístupem musí zajistit Občan by měl mít přístup ke všem evidencím, které o něm veřejná správa vede v informačním systému zdravotnictví – občan by měl mít přístup ke své zdravotní dokumentaci, k finančnímu přehledu plateb a čerpání svého zdravotního pojištění Občan by měl mít možnost sám (i prostřednictvím Internetu) iniciovat aktualizaci změněných dat (např. změna adresy bydliště). Dvě základní práva občana

13 Základní struktura propojení IS veřejné správy
Globálně dostupné identifikátory základních registrů OBYVATELE IDENTIFIKÁTOR NEMOVITOSTI EKONOM ICKÉHO SUBJEKTU (právnických i fyzických osob) Územně identifikační registr Společně sdílená data rozhraní Sdílené Obr. 2. Jádro informačních systémů veřejné správy tvoří globálně dostupné identifikátory základních registrů. Na toto společné jádro jsou přes společné referenční bezpečné rozhraní navázány ostatní informační subsystémy státní správy a samosprávy. referenční bezpečné (inženýrských sítí, motorových vozidel, policejní, vojenský... aj.) SUBSYSTÉM DA ŇOVÝCH Ú ŘADŮ A CELNÍ SPRÁVY SPRÁVY SOCIÁLNÍHO A PENZIJNÍHO ZABEZPE ČENÍ ZDRAVOTNICTVÍ ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ DALŠÍ PROPOJENÉ SUBSYSTÉMY: Informační systémy veřejné správy

14 Základní struktura propojení IS veřejné správy
Globálně dostupné identifikátory základních registrů Společně sdílená data OBYVATELE IDENTIFIKÁTOR NEMOVITOSTI EKONOM ICKÉHO SUBJEKTU (právnických i fyzických osob) Územně identifikační registr Zabezpečení ochrany dat: propojení informačních systémů veřejné správy pouze přes sdílené bezpečné referenční rozhraní rozhraní Sdílené Obr. 2. Jádro informačních systémů veřejné správy tvoří globálně dostupné identifikátory základních registrů. Na toto společné jádro jsou přes společné referenční bezpečné rozhraní navázány ostatní informační subsystémy státní správy a samosprávy. referenční bezpečné (inženýrských sítí, motorových vozidel, policejní, vojenský... aj.) SUBSYSTÉM DA ŇOVÝCH Ú ŘADŮ A CELNÍ SPRÁVY SPRÁVY SOCIÁLNÍHO A PENZIJNÍHO ZABEZPE ČENÍ ZDRAVOTNICTVÍ ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ DALŠÍ PROPOJENÉ SUBSYSTÉMY: Informační systémy veřejné správy

15 Základní struktura propojení IS veřejné správy
Globálně dostupné identifikátory základních registrů Společně sdílená data OBYVATELE IDENTIFIKÁTOR NEMOVITOSTI EKONOM ICKÉHO SUBJEKTU (právnických i fyzických osob) Územně identifikační registr Zabezpečení ochrany dat: propojení informačních systémů veřejné správy pouze přes sdílené bezpečné referenční rozhraní rozhraní Sdílené Obr. 2. Jádro informačních systémů veřejné správy tvoří globálně dostupné identifikátory základních registrů. Na toto společné jádro jsou přes společné referenční bezpečné rozhraní navázány ostatní informační subsystémy státní správy a samosprávy. referenční bezpečné (inženýrských sítí, motorových vozidel, policejní, vojenský... aj.) SUBSYSTÉM DA ŇOVÝCH Ú ŘADŮ A CELNÍ SPRÁVY SPRÁVY SOCIÁLNÍHO A PENZIJNÍHO ZABEZPE ČENÍ ZDRAVOTNICTVÍ ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ DALŠÍ PROPOJENÉ SUBSYSTÉMY: Informační systémy veřejné správy

16 Aplikace ve zdravotnictví
Sdílený registr Sdílené bezpečné referenční rozhraní Jak zajistit sdílení a ochranu lékařské dokumentace

17 Identifikátor dokumentu Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Obsah lékařské dokumentace Neutrální data Sdílené bezpečné referenční rozhraní Citlivá osobní data Obsah lékařské dokumentace Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Neutrální data

18 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Citlivá osobní data Obsah lékařské dokumentace Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Neutrální data Identifikátor dokumentu Propojovací tabulka Opětovné propojení umožněno pouze oprávněným osobám Sdílené bezpečné referenční rozhraní Identifikátor dokumentu Neutrální data Obsah lékařské dokumentace Databáze lékařské dokumentace

19 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Propojovací tabulka Registr pojišťěnců Identifikátor dokumentu Identifikátor dokumentu Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Jméno, příjmení… Jméno, příjmení… Ověření oprávněnosti dotazu Sdílené bezpečné referenční rozhraní Citlivá osobní data Odpověď: Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Dotaz Neutrální data poskytnuta pouze oprávněné osobě! Identifikátor dokumentu Obsah lékařské dokumentace Databáze lékařské dokumentace

20 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Propojovací tabulka Registr pojišťěnců Identifikátor dokumentu Identifikátor dokumentu Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Jméno, příjmení… Jméno, příjmení… Registr transakcí Ověření oprávněnosti dotazu Zápis pro následnou kontrolu ÚOOÚ Sdílené bezpečné referenční rozhraní Citlivá osobní data Odpověď: Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Dotaz Neutrální data poskytnuta pouze oprávněné osobě! Identifikátor dokumentu Obsah lékařské dokumentace Databáze lékařské dokumentace

21 Elektronické identifikátory – bezpečné klíče k datům
Elektronické identifikátory – využití pro ověření oprávněnosti přístupu k elektronicky uloženým datům Umožní zautomatizovat řadu činností Elektronické identifikátory zdravotnických pracovníků Elektronické identifikátory – jako průkazy pojištěnce zdravotní pojišťovny

22 Sdílené bezpečné referenční rozhraní Elektronické identifikátory
Recepty „po drátech“ Praktický příklad: využití Sdílený registr společně sdílených registrů, Sdílené bezpečné referenční rozhraní sdíleného bezpečného referenčního rozhraní a elektronických identifikátorů Elektronické identifikátory pro elektronickou preskripci léků

23 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Registr pojištěnců Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Jméno, příjmení,…. Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Ověření oprávněnosti přístupu lékař Sdílené bezpečné referenční rozhraní Registr vydávaných léků Obsah receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu obsah receptu vydané léky… Jméno, Příjmení Id receptu obsah receptu vydané léky… Platnost receptu Id receptu obsah receptu vydané léky… Obsah receptu Id receptu obsah receptu Pacient Lékař Vystavení receptu

24 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Registr pojištěnců Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Jméno, příjmení,…. Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Sdílené bezpečné referenční rozhraní Registr vydávaných léků Id receptu obsah receptu vydané léky… Jméno, Příjmení Id receptu obsah receptu vydané léky… Platnost receptu Id receptu obsah receptu vydané léky… Obsah receptu Id receptu obsah receptu Pacient Lékař Vystavení receptu

25 Registr vydaných receptů
Registr pojištěnců Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Jméno, příjmení,…. Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Ověření oprávněnosti přístupu lékárník Sdílené bezpečné referenční rozhraní Registr vydávaných léků Id pojištěnce Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu Id receptu obsah receptu obsah receptu vydané léky… Jméno, příjmení,… Platnost receptu, Obsah receptu, Pacient Lékárník Vydané léky Výběr receptu

26 Sdílené bezpečné referenční rozhraní
Registr pojištěnců Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id pojištěnce Jméno, příjmení,…. Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Společně sdílený registr využívaný i dalšími aplikacemi Elektronický identifikátor Sdílené bezpečné referenční rozhraní Registr vydávaných léků pro ověření oprávněnosti ke čtení či zápisu dat Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu obsah receptu vydané léky… Id receptu obsah receptu vydané léky… Neutrální data Citlivá data Jméno, příjmení,… poskytnuta pouze oprávněné osobě! důležitá pro ekonomický rozbor a informace o spotřebě léků Platnost receptu, Obsah receptu, Pacient Lékárník Vydané léky Výběr receptu

27 Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví:
Závěr Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví: Umožňují zlepšit kvalitu poskytované lékařské péče. Umožní porovnávání kvality lékařské péče a jejích nákladů v rámci regionů i celého státu. Zprůhlední finanční toky a otevřou možnosti i k vypracování nových algoritmů pro zefektivnění financování zdravotnictví. Důležitým prvkem zdravotnických informačních systémů budou elektronické identifikátory, které mohou být klíčem k uloženým údajům při zabezpečení ochrany osobních dat. Zkvalitnění lékařské péče Zefektivnění jejího financování

28 Co umožní uplatnění informačních technologií ve zdravotnictví
Jestliže hnacím motorem „první průmyslové revoluce“ byl rozvoj železnice… Zefektivnění jejího financování Zkvalitnění lékařské péče


Stáhnout ppt "Co umožní uplatnění informačních technologií ve zdravotnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google