Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastnosti plynů a kapalin Petr Tůma. Skupenství plynné Ideální plyn tvořen molekulami (atomy) – lze je považovat za hmotné body vykonávají neustálý nahodilý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastnosti plynů a kapalin Petr Tůma. Skupenství plynné Ideální plyn tvořen molekulami (atomy) – lze je považovat za hmotné body vykonávají neustálý nahodilý."— Transkript prezentace:

1 Vlastnosti plynů a kapalin Petr Tůma

2 Skupenství plynné Ideální plyn tvořen molekulami (atomy) – lze je považovat za hmotné body vykonávají neustálý nahodilý pohyb – tepelného původu působí na sebe jen při srážkách nemají potenciální energii – neexistují mezimolekulární síly Stavové veličiny objem V tlak p teplota t, T látkové množství n

3 Tlak plynu p = síla/plocha [N/m 2 ] = [Pa] normální tlak vzduchu p n = 1, 01325. 10 5 Pa přepočet jednotek tlaku: p n = 1, 01325. 10 5 Pa = = 1 atm = 760 mm Hg = 760 torr = 1.013,25 mbar tlak krve se měří v mm Hg – normální 140/90 mm Hg h = 760 mm p n = h.ρ.g ρ(Hg) = 13500 kg.m -3

4 Teplotní roztažnost plynu a termodynamická teplotní stupnice Definice termodynamické teploty: T [K] = t [°C] + 273,15 Děj isobarický zákon Gay-Lusacův

5 Teplotní rozpínavost plynu = děj isochorický zákon Charlesův Děj isotermický zákon Boyle-Mariotův p.V= konst

6 Stavová rovnice ideálního plynu pro 1 mol ideálního plynu: standardní tlak - 1,01325 10 5 Pa standardní teplota - 0 °C = 273,15 K molární objem – 22,414 L = 22,414 10 -3 m 3 R – universální plynová konstanta, R=8,314 [J K -1 mol -1 ] pro n molů ideálního plynu

7 Distribuce rychlostí molekul Maxwell-Boltzmanovo rozdělení rychlostí molekul plynu nejpravděpodobnější rychlost v p střední kvadratická rychlost v ef Různé plyny nemají při konstantní teplotě stejnou rychlost, ale stejnou energii. – Grahamův zákon

8 Směs plynů Daltonův zákon – Celkový tlak směsi plynů je roven součtu parciálních tlaků jednotlivých složek parciální tlak složky p i Jaký je parciální tlak kyslíku a dusíku ve vzduchu za normálních podmínek (0 °C, 1 atm). Vzduch obsahuje 21 % O 2 a 78 % N 2.

9 Rozpustnost plynu v kapalině Henryho zákon: Rozpustnost plynu v kapalině je přímo úměrná parciálnímu tlaku plynu nad kapalinou. plynk H, mol L -1 při 1 atm N2N2 6,4.10 -4 O2O2 1,3.10 -3 CO 2 3,4.10 -2 SO 2 1,5 He3,7.10 -4 dekompresní nemoc Jaká bude koncentrace dusíku v krvi potápěče, který se ponoří do hloubky 30 m?

10 Skupenství kapalné mezimolekulární síly vodíková vazba – permanentní dipóly disperzní síly – dočasné (indukované) dipóly

11 Vypařování a var vypařování probíhá při každé teplotě var probíhá pouze při určité teplotě = teplota varu t V teplota varu závisí na vnějším tlaku Mount Everest - t V (voda) = 69 °C Závislost tlaku nasycených par na teplotě

12 Fyzikální děje v roztocích difúze: transport látky z prostředí se svou vyšší koncentrací do prostředí s koncentrací nižší rychlost difúze je řízena koncentračním gradientem rychlost závisí na velikosti molekul D 2O, 10 6 [cm/s] methanol16,4 glukóza4,9 albumin0,6 DNA0,01 difúzní koeficienty

13 Osmóza a osmotický tlak pronikání molekul rozpouštědla přes semipermeabilní membránu z prostředí o nižší koncentraci soli do prostředí s koncentrací vyšší osmotický tlak: c i – osmolarita = koncentrace všech osmoticky aktivních částic c i [Osmol/L]= i.c [mol/L] Vypočti osmotický tlak krevní plasmy při 37°C. Z osmotického hlediska lze krevní plasmu považovat za 0,15 M roztok NaCl. i NaCl2 (NH 4 ) 2 SO 4 3 Na 3 PO 4 4 NaH 2 PO 4 2 C 6 H 12 O 6 1

14 Osmóza a buňka osmolarita krevní plasmy ~ 300 mOsmol/L osmoticky aktivní: ionty, močovina, kreatinin, glukóza,.... plasmolýza plasmoptýza

15 Koloid velikost částic 1 – 1000 nm → kinetický (Brownův pohyb) převažuje nad gravitací Tyndalův efekt: ohyb světla na částicích koloidu nestabilní (lyofóbní) koloidy: disperze zlata a síry ve vodě, emulze oleje (mléko), dým a mlha koloidy molekulární – roztoky biopolymerů (10 – 100 nm) stabilita koloidu závisí na hydratačním obalu koagulace – shlukování vliv pH - izoelektrický bod přídavek soli: vsolování a vysolování

16 Vsolování a vysolování proteinu

17 Dialýza oddělování koloidních částic od nízkomolekulárních látek přes dialyzační membránu (celofán, nitrocelulóza, polyvinylalkohol) difúze nízkomolekulárních látek přes membránu čištění roztoku proteinů Hemodialýza odstraňování odpadních produktů (močovina, kyselina močová, K + ) a přebytečné vody


Stáhnout ppt "Vlastnosti plynů a kapalin Petr Tůma. Skupenství plynné Ideální plyn tvořen molekulami (atomy) – lze je považovat za hmotné body vykonávají neustálý nahodilý."

Podobné prezentace


Reklamy Google