Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A KTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF – Pastorační a sociální práce, 2014 Mgr. Michael Martinek, Th.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A KTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF – Pastorační a sociální práce, 2014 Mgr. Michael Martinek, Th.D."— Transkript prezentace:

1 A KTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF – Pastorační a sociální práce, 2014 Mgr. Michael Martinek, Th.D.

2 Ú VODNÍ HODINA Proč se zajímám o rodinnou politiku? Co očekávám od tohoto semináře?

3 S TRUKTURA Prožíváme historický přelom v chápání rodiny: V čem konkrétně spočívá? Jaké jsou jeho příčiny a (pravděpodobné) důsledky? Jak reaguje na současnou situaci rodinná politika ČR? Jak hodnotí současný vývoj křesťanská sociální etika? Jak ovlivňuje sociální politika státu vývoj rodiny v klíčových oblastech – současnost a vize: stabilita partnerského svazku důsledky sociálních události v rodině podpora natality (důchodový problém) genderová nerovnost, domácí násilí romský model rodiny v konfrontaci s většinovým … … …

4 N ÁRODNÍ KONCEPCE PODPORY RODIN S DĚTMI MPSV – vláda ČR, 2009 Vláda si je plně vědoma prioritního významu rodiny jako základní jednotky společnosti a prostoru tvorby lidského kapitálu, na jejíž prosperitě závisí udržitelný rozvoj naší společnosti, rozvoj kulturní, sociální i ekonomický

5 P OHYB OBYVATELSTVA V Č ESKÝCH ZEMÍCH 1785–2012, RELATIVNÍ ÚDAJE HTTP :// WWW. CZSO. CZ / CSU / REDAKCE. NSF / I / OBYVATELSTVO _ HU Rok Sňatky Rozvody Živě naroz. Potraty Zemřelí Přiroz. Přírůstek Celk. přírůstek Mrtvo- rozenost Kojenecká úmrtnost Potraty na 100 narozených Podíl (%) živě narozených mimo manželství Na 1000 obyvatel 17859,0.43,1.36,07, ,6.37,1.25,311,9.23,5242,6.14, ,60,424,5.17,76,8.27,0169,4.12, ,61,118,72,710,78,09,211,935,014,45, ,82,519,47,812,76,77,06,219,340,04, ,83,012,412,212,30,10,24,110,098,27, ,23,19,14,310,6-1,5-0,32,84,147,025, ,32,510,33,610,30,01,03,52,634,643,4

6 P OHYB OBYVATELSTVA V Č ESKÝCH ZEMÍCH Rok 1) Střední stav obyvatelstva Sňatky Rozvody NarozeníPotraty Úhrn těhotenství Zemřelí Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek živěživě mimo manž. celkem do 1 roku

7

8

9

10 živěmimo roknarozeno manželstv í % % % % % %

11 V ĚKOVÉ SKUPINY (2060) – PROJEKCE věkcelkem% žen , ,748,7 < ,348,5 Celkem ,6 Věkové skupiny (2013) věkcelkem% žen ,859, ,449,4 < ,848,7 Celkem ,9

12 N AROZENÍ V ČR RokV manželstvíMimo manželství

13 Č ISTÝ PŘÍJEM RODINY ZAMĚSTNANCŮ S PROSTŘEDNÍMI ( MEDIÁNOVÝMI ) MZDAMI Počet dětíPříjem celkem Průměr na osobu Ekvivalizov aný OECD Ekvivalizov anýEUROS TAT

14 D EFINICE RODINY Rodina (podle sociologické definice) je skupina osob (případně více skupin osob) navzájem spjatých pokrevními svazky, manželstvím (nebo srovnatelným právním vztahem) nebo adopcí, jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Existuje několik variant uspořádání rodiny: Základní (jádrová, nukleární): muž, žena a jejich děti Rozšířená: navíc prarodiče, tety, strýcové, bratranci, sestřenice Neúplná: s jedním rodičem – obvykle ženou Rozvedená: nevlastní rodič, příp. sourozenci Homosexuální: dvě osoby stejného pohlaví a děti (???) Polygamní (obvykle patriarchální)

15 H ISTORIE RODINY 16. – 19. stol.: vícegenerační rodiny; plnily především ekonomickou funkci a byly zárukou přežití. Sňatky byly proto uzavírány především z majetkových důvodů (romantická láska byla dokonce považována za nemoc). Častěji se hovoří o „domácnosti“ nebo o „celém domě“ než přímo o „rodině“ - domácnost je definována lokálně a nikoliv na základě pokrevního příbuzenského svazku, neboť do domácnosti patřilo i služebnictvo. 19. – 20. stol.: oddělení bydliště a pracoviště, citový individualismus, svobodná volba partnera na základě lásky, pevné citové vazby a uzavřenost vůči okolí, důraz na své soukromí.

16 C HARAKTERISTIKA RODINY V SOUČASNOSTI : 1. množství funkcí rodiny převzaly jiné sociální instituce 2. oblast zakládání rodiny ztrácí svoji ritualizovanou podobu (vznik manželství) 3. snižuje se stabilita rodiny (asi 40 % manželství dnes končí rozvodem) 4. mění se celková struktura rodiny (klesá počet dětí, omezuje se vícegenerační soužití) 5. rozvoj zaznamenává antikoncepce a plánované rodičovství 6. prodlužuje se délka života a tím i trvání rodiny po odchodu dětí 7. k proměnám dochází v organizaci rodinného cyklu (vyšší věk rodičů, prarodiče pracují) 8. zvyšují se nároky na čas rodičů strávený v pracovním procesu 9. přibývá dvoukariérových manželství - objevují se návrhy nových koncepcí rodinných svazků (např. legalizace manželství osob stejného pohlaví)

17 O RGANIZACE Pracovat individuálně (nebo ve dvojicích?) Doporučit studijní literaturu Struktura hodiny: Vymezení tématu Odkud čerpáme Základní informace (výzkumy, statistiky…) Zajímavé kazuistiky Jejich interpretace (autoři) Otázky a témata k diskusi pro celou skupinu

18 Z DROJE Ministerstvo práce a sociálních věcíMinisterstvo práce a sociálních věcí:


Stáhnout ppt "A KTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF – Pastorační a sociální práce, 2014 Mgr. Michael Martinek, Th.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google