Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A KTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF – Pastorační a sociální práce, 2014 Mgr. Michael Martinek, Th.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A KTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF – Pastorační a sociální práce, 2014 Mgr. Michael Martinek, Th.D."— Transkript prezentace:

1 A KTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF – Pastorační a sociální práce, 2014 Mgr. Michael Martinek, Th.D.

2 Ú VODNÍ HODINA Proč se zajímám o rodinnou politiku? Co očekávám od tohoto semináře?

3 S TRUKTURA Prožíváme historický přelom v chápání rodiny: V čem konkrétně spočívá? Jaké jsou jeho příčiny a (pravděpodobné) důsledky? Jak reaguje na současnou situaci rodinná politika ČR? Jak hodnotí současný vývoj křesťanská sociální etika? Jak ovlivňuje sociální politika státu vývoj rodiny v klíčových oblastech – současnost a vize: stabilita partnerského svazku důsledky sociálních události v rodině podpora natality (důchodový problém) genderová nerovnost, domácí násilí romský model rodiny v konfrontaci s většinovým … … …

4 N ÁRODNÍ KONCEPCE PODPORY RODIN S DĚTMI MPSV – vláda ČR, 2009 Vláda si je plně vědoma prioritního významu rodiny jako základní jednotky společnosti a prostoru tvorby lidského kapitálu, na jejíž prosperitě závisí udržitelný rozvoj naší společnosti, rozvoj kulturní, sociální i ekonomický

5 P OHYB OBYVATELSTVA V Č ESKÝCH ZEMÍCH 1785–2012, RELATIVNÍ ÚDAJE HTTP :// WWW. CZSO. CZ / CSU / REDAKCE. NSF / I / OBYVATELSTVO _ HU Rok Sňatky Rozvody Živě naroz. Potraty Zemřelí Přiroz. Přírůstek Celk. přírůstek Mrtvo- rozenost Kojenecká úmrtnost Potraty na 100 narozených Podíl (%) živě narozených mimo manželství Na 1000 obyvatel 17859,0.43,1.36,07,1 18608,6.37,1.25,311,9.23,5242,6.14,2 192013,60,424,5.17,76,8.27,0169,4.12,3 19537,61,118,72,710,78,09,211,935,014,45,4 19749,82,519,47,812,76,77,06,219,340,04,3 19897,83,012,412,212,30,10,24,110,098,27,9 20025,23,19,14,310,6-1,5-0,32,84,147,025,2 20124,32,510,33,610,30,01,03,52,634,643,4

6 P OHYB OBYVATELSTVA V Č ESKÝCH ZEMÍCH Rok 1) Střední stav obyvatelstva Sňatky Rozvody NarozeníPotraty Úhrn těhotenství Zemřelí Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek živěživě mimo manž. celkem do 1 roku 17854 250 00038 345.....153 103.30 251.. 18607 277 80162 497.270 28539 263..183 82965 57886 456 192210 112 730107 3415 523248 72828 274..163 36639 37485 362-14 84270 520 19539 220 90870 3099 897172 5479 48525 175199 80498 8376 03473 71011 32585 035 19749 994 76198 04824 970194 2158 43778 130273 557126 8093 74467 4063 05270 458 198910 362 25781 26231 376128 35610 141126 507255 388127 7471 2806091 4592 068 200210 200 77452 73231 75892 78623 45943 743136 790108 243385-15 45712 290-3 167 201210 509 28645 20626 402108 57647 08837 733146 688108 18928538710 29310 680

7

8

9

10 živěmimo roknarozeno manželstv í 1974 194 215 4% 1999 89 471 21% 2010 117 153 40% 2011 108 673 42% 2012 108 576 43% 2013 106 751 45%

11 V ĚKOVÉ SKUPINY (2060) – PROJEKCE věkcelkem% žen 65+31913173454,5 15 - 64503837653,748,7 <15115858012,348,5 Celkem938827310050,6 Věkové skupiny (2013) věkcelkem% žen 65+176761816,859,1 15 - 64718821168,449,4 <15156029614,848,7 Celkem1051612510050,9

12 N AROZENÍ V ČR RokV manželstvíMimo manželství 1993106 03615 434 199581 38415 013 199675 39615 367 199774 73616 194 199873 54517 284 199971 24218 532 200071 30119 868 200169 61921 359 200269 49523 552 200367 16026 797 200467 98829 941 200569 95532 543 200670 74535 385 200775 27339 674 200876 26143 581 200972 55746 110 201070 16247 284 201163 40645 584

13 Č ISTÝ PŘÍJEM RODINY ZAMĚSTNANCŮ S PROSTŘEDNÍMI ( MEDIÁNOVÝMI ) MZDAMI Počet dětíPříjem celkem Průměr na osobu Ekvivalizov aný OECD Ekvivalizov anýEUROS TAT 0 35 185 17 59220 69723 457 136 30212 10116 50120 168 2 37 419 9 35513 85917 819 338 536 7 70712 04216 057

14 D EFINICE RODINY Rodina (podle sociologické definice) je skupina osob (případně více skupin osob) navzájem spjatých pokrevními svazky, manželstvím (nebo srovnatelným právním vztahem) nebo adopcí, jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Existuje několik variant uspořádání rodiny: Základní (jádrová, nukleární): muž, žena a jejich děti Rozšířená: navíc prarodiče, tety, strýcové, bratranci, sestřenice Neúplná: s jedním rodičem – obvykle ženou Rozvedená: nevlastní rodič, příp. sourozenci Homosexuální: dvě osoby stejného pohlaví a děti (???) Polygamní (obvykle patriarchální)

15 H ISTORIE RODINY 16. – 19. stol.: vícegenerační rodiny; plnily především ekonomickou funkci a byly zárukou přežití. Sňatky byly proto uzavírány především z majetkových důvodů (romantická láska byla dokonce považována za nemoc). Častěji se hovoří o „domácnosti“ nebo o „celém domě“ než přímo o „rodině“ - domácnost je definována lokálně a nikoliv na základě pokrevního příbuzenského svazku, neboť do domácnosti patřilo i služebnictvo. 19. – 20. stol.: oddělení bydliště a pracoviště, citový individualismus, svobodná volba partnera na základě lásky, pevné citové vazby a uzavřenost vůči okolí, důraz na své soukromí.

16 C HARAKTERISTIKA RODINY V SOUČASNOSTI : 1. množství funkcí rodiny převzaly jiné sociální instituce 2. oblast zakládání rodiny ztrácí svoji ritualizovanou podobu (vznik manželství) 3. snižuje se stabilita rodiny (asi 40 % manželství dnes končí rozvodem) 4. mění se celková struktura rodiny (klesá počet dětí, omezuje se vícegenerační soužití) 5. rozvoj zaznamenává antikoncepce a plánované rodičovství 6. prodlužuje se délka života a tím i trvání rodiny po odchodu dětí 7. k proměnám dochází v organizaci rodinného cyklu (vyšší věk rodičů, prarodiče pracují) 8. zvyšují se nároky na čas rodičů strávený v pracovním procesu 9. přibývá dvoukariérových manželství - objevují se návrhy nových koncepcí rodinných svazků (např. legalizace manželství osob stejného pohlaví)

17 O RGANIZACE Pracovat individuálně (nebo ve dvojicích?) Doporučit studijní literaturu Struktura hodiny: Vymezení tématu Odkud čerpáme Základní informace (výzkumy, statistiky…) Zajímavé kazuistiky Jejich interpretace (autoři) Otázky a témata k diskusi pro celou skupinu

18 Z DROJE http://www.rodiny.cz/ Ministerstvo práce a sociálních věcíMinisterstvo práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz/cs/ http://www.mpsv.cz/cs/


Stáhnout ppt "A KTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF – Pastorační a sociální práce, 2014 Mgr. Michael Martinek, Th.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google