Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakování 11. přednáška 19.12.2013. Přednáška 1. Úvod do MV + základní pojmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakování 11. přednáška 19.12.2013. Přednáška 1. Úvod do MV + základní pojmy."— Transkript prezentace:

1 Opakování 11. přednáška 19.12.2013

2 Přednáška 1. Úvod do MV + základní pojmy

3 1. přednáška – důležité pojmy Konference UNESCO 1948 Zahraniční politika Transnacionální aktéři Nadnárodní korporace Mezinárodní systém Hierarchie Polarita Koncert velmocí Balancér Interdependence Symetrie / asymetrie Centrum, periferie, semiperiferie Teorie her Hra s nulovým součtem / hra s nenulovým součtem Svatá aliance Stát Suverenita Rogue state Failed state

4 Přednáška 2. Teorie mezinárodních vztahů

5 2. přednáška – důležité pojmy Antika (Řecko, Řím) Středověk (osobnosti) N.Machiavelli Vestfálský systém H. Grotius T.Hobes I. Kant A.Smith Marxisté 4. teoretické debaty v MV Realismus (obecně, představitelé) Neorealismus Deterence, appeasement Liberalismus (obecně, představitelé) Neoliberalismus Interdependence Demokratický mír F.Fukuyama Neomarxismus

6 Přednáška 3. Mezinárodní organizace

7 3. přednáška – důležité pojmy Studium MO Klasifikace MO IGO x NGO Členství v MO Pozorovatelé Nejstarší MO Počty MO MO a teorie MV OSN – vznik, historie a vývoj Struktura OSN – VS OSN – RB OSN – GT OSN – ECOSOC – MSD – Poručenská rada Složení a volby orgánů OSN + funkční období Sídla orgánů OSN Jednotliví GT OSN Dělení států NATO – Vznik + vývoj + struktura + GT NATO Rada Evropy + Evropský soud pro LP V4 SNS ASEAN AU NAFTA MERCOSUR OPEC

8 Přednáška 4. Mezinárodní politická ekonomie Mezinárodní právo

9 4. přednáška – důležité pojmy MN POL. EKONOMIE Vývoj MPE ve 20.st. – Brettonwoodský systém – Ropné šoky – 90. léta Merkantilismus Liberalismus Marxismus MPE a MO – WTO – IMF – WB – OSN – OECD MEZINÁRODNÍ PRÁVO Vývoj MP Prameny MP – MN smlouvy – MN obyčej – Obecné právní zásady – Soudní rozhodnutí Subjektivita MP Diplomatické právo Ius ad Bellum Ius in Bello MN humanitární právo MN soudní dvory

10 Přednáška 5. Geopolitika a politická geografie

11 5. přednáška – důležité pojmy GEOPOLITIKA Vývoj Geopolitiky Geografický determinismus Sociální darwinismus Zakladatel geopolitiky Německá geopolitika Anglo-saská geopolitika Představitelé geopolitiky Geopolitické řády Doktríny (USA + SSSR) POLITICKÁ GEOGRAFIE Státní hranice Státy podle počtu obyvatel Státy podle rozlohy území Státy podle hustoty zalidnění Státy podle územní organizace Státy podle hospodářské úrovně

12 Přednáška 6. Válka a řešení konfliktů Konflikt Východ-Západ Izraelsko-palestinský konflikt

13 6. přednáška – důležité pojmy ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ SIPRI definice konfliktu Druhy konfliktů Konflikty dle počtu obětí Mezinárodní konflikt Vnitrostátní konflikt Válka Pozorování voleb KONFLIKT VÝCHOD - ZÁPAD Vznik Studená válka 50. léta Berlínské krize Karibská krize 60. léta 70. léta - détenté 80. léta – Gorbačov – Regan Konec konfliktu Jaderné zbrojení / odzbrojení – Smlouvy SALT I, SALT II, START I,

14 6. přednáška – důležité pojmy IZRAELSKO PALESTINSKÝ KONFLIKT Vývoj konfliktu Vznik státu Izrael OOP Šestidenní válka Jomkipurská válka Libanon Intifády Mírový proces Současný Izrael Současná Palestinská samospráva

15 Přednáška 7. + 8. Vývoj Evropské integrace

16 7. + 8. přednáška – důležité pojmy Integrační paradigmata – Nadnárodní x mezivládní Počátky evropské integrace – Rozdělení Německa Schumanův plán – ESUO Římské smlouvy – EHS + EURATOM Bezpečnostní rozměr – EOS + WEU Krize společenství Politika prázdných křesel Lucemburský kompromis Slučovací smlouva Haagský summit 1. rozšíření EU Vznik Evropské rady První volby do Evropského parlamentu 2. rozšíření Britský problém – dohody z Fontainebleau

17 7. + 8. přednáška – důležité pojmy Delorsova Komise Bílá kniha o vnitřním trhu Schengenská dohoda JEA 3. rozšíření Maastrichtská smlouva 4. rozšíření Amsterodamská smlouva Agenda 2000 Smlouva z Nice 5. rozšíření Smlouva o ústavě pro Evropu 6. rozšíření Lisabonská smlouva 7. rozšíření Kodaňská kritéria

18 Přednáška 9. Instituce EU

19 9. přednáška – důležité pojmy Základní informace o EU – Rozloha, počet obyvatel, HDP, úřední jazyky Symboly EU EU Instituce – Sídlo – Založení – Organizační struktura – Zasedání – Počet členů – Volby do instituce – Pravomoci instituce – Vrcholní představitelé – Integrační paradigma HLAVNÍ EVROPSKÉ INSTITUCE Evropská Komise Evropský parlament Evropská Rada Rada Evropské unie Soudní dvůr Evropské unie Účetní dvůr Evropské unie Evropský hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Evropská centrální banka Evropská investiční banka

20 Přednáška 10. Historie mezinárodních vztahů

21 Přednáška 11. Opakování + cvičné testy + SCIO testy

22 11. přednáška – důležité pojmy Opakovaní cvičných testů 1-6 Opakování klíčových pojmů z každé přednášky Procvičení SCIO testů !!!! HLAVNÍ MĚSTA STÁTŮ !!!!


Stáhnout ppt "Opakování 11. přednáška 19.12.2013. Přednáška 1. Úvod do MV + základní pojmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google