Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakování 11. přednáška 19.12.2013. Přednáška 1. Úvod do MV + základní pojmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakování 11. přednáška 19.12.2013. Přednáška 1. Úvod do MV + základní pojmy."— Transkript prezentace:

1 Opakování 11. přednáška

2 Přednáška 1. Úvod do MV + základní pojmy

3 1. přednáška – důležité pojmy Konference UNESCO 1948 Zahraniční politika Transnacionální aktéři Nadnárodní korporace Mezinárodní systém Hierarchie Polarita Koncert velmocí Balancér Interdependence Symetrie / asymetrie Centrum, periferie, semiperiferie Teorie her Hra s nulovým součtem / hra s nenulovým součtem Svatá aliance Stát Suverenita Rogue state Failed state

4 Přednáška 2. Teorie mezinárodních vztahů

5 2. přednáška – důležité pojmy Antika (Řecko, Řím) Středověk (osobnosti) N.Machiavelli Vestfálský systém H. Grotius T.Hobes I. Kant A.Smith Marxisté 4. teoretické debaty v MV Realismus (obecně, představitelé) Neorealismus Deterence, appeasement Liberalismus (obecně, představitelé) Neoliberalismus Interdependence Demokratický mír F.Fukuyama Neomarxismus

6 Přednáška 3. Mezinárodní organizace

7 3. přednáška – důležité pojmy Studium MO Klasifikace MO IGO x NGO Členství v MO Pozorovatelé Nejstarší MO Počty MO MO a teorie MV OSN – vznik, historie a vývoj Struktura OSN – VS OSN – RB OSN – GT OSN – ECOSOC – MSD – Poručenská rada Složení a volby orgánů OSN + funkční období Sídla orgánů OSN Jednotliví GT OSN Dělení států NATO – Vznik + vývoj + struktura + GT NATO Rada Evropy + Evropský soud pro LP V4 SNS ASEAN AU NAFTA MERCOSUR OPEC

8 Přednáška 4. Mezinárodní politická ekonomie Mezinárodní právo

9 4. přednáška – důležité pojmy MN POL. EKONOMIE Vývoj MPE ve 20.st. – Brettonwoodský systém – Ropné šoky – 90. léta Merkantilismus Liberalismus Marxismus MPE a MO – WTO – IMF – WB – OSN – OECD MEZINÁRODNÍ PRÁVO Vývoj MP Prameny MP – MN smlouvy – MN obyčej – Obecné právní zásady – Soudní rozhodnutí Subjektivita MP Diplomatické právo Ius ad Bellum Ius in Bello MN humanitární právo MN soudní dvory

10 Přednáška 5. Geopolitika a politická geografie

11 5. přednáška – důležité pojmy GEOPOLITIKA Vývoj Geopolitiky Geografický determinismus Sociální darwinismus Zakladatel geopolitiky Německá geopolitika Anglo-saská geopolitika Představitelé geopolitiky Geopolitické řády Doktríny (USA + SSSR) POLITICKÁ GEOGRAFIE Státní hranice Státy podle počtu obyvatel Státy podle rozlohy území Státy podle hustoty zalidnění Státy podle územní organizace Státy podle hospodářské úrovně

12 Přednáška 6. Válka a řešení konfliktů Konflikt Východ-Západ Izraelsko-palestinský konflikt

13 6. přednáška – důležité pojmy ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ SIPRI definice konfliktu Druhy konfliktů Konflikty dle počtu obětí Mezinárodní konflikt Vnitrostátní konflikt Válka Pozorování voleb KONFLIKT VÝCHOD - ZÁPAD Vznik Studená válka 50. léta Berlínské krize Karibská krize 60. léta 70. léta - détenté 80. léta – Gorbačov – Regan Konec konfliktu Jaderné zbrojení / odzbrojení – Smlouvy SALT I, SALT II, START I,

14 6. přednáška – důležité pojmy IZRAELSKO PALESTINSKÝ KONFLIKT Vývoj konfliktu Vznik státu Izrael OOP Šestidenní válka Jomkipurská válka Libanon Intifády Mírový proces Současný Izrael Současná Palestinská samospráva

15 Přednáška Vývoj Evropské integrace

16 přednáška – důležité pojmy Integrační paradigmata – Nadnárodní x mezivládní Počátky evropské integrace – Rozdělení Německa Schumanův plán – ESUO Římské smlouvy – EHS + EURATOM Bezpečnostní rozměr – EOS + WEU Krize společenství Politika prázdných křesel Lucemburský kompromis Slučovací smlouva Haagský summit 1. rozšíření EU Vznik Evropské rady První volby do Evropského parlamentu 2. rozšíření Britský problém – dohody z Fontainebleau

17 přednáška – důležité pojmy Delorsova Komise Bílá kniha o vnitřním trhu Schengenská dohoda JEA 3. rozšíření Maastrichtská smlouva 4. rozšíření Amsterodamská smlouva Agenda 2000 Smlouva z Nice 5. rozšíření Smlouva o ústavě pro Evropu 6. rozšíření Lisabonská smlouva 7. rozšíření Kodaňská kritéria

18 Přednáška 9. Instituce EU

19 9. přednáška – důležité pojmy Základní informace o EU – Rozloha, počet obyvatel, HDP, úřední jazyky Symboly EU EU Instituce – Sídlo – Založení – Organizační struktura – Zasedání – Počet členů – Volby do instituce – Pravomoci instituce – Vrcholní představitelé – Integrační paradigma HLAVNÍ EVROPSKÉ INSTITUCE Evropská Komise Evropský parlament Evropská Rada Rada Evropské unie Soudní dvůr Evropské unie Účetní dvůr Evropské unie Evropský hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Evropská centrální banka Evropská investiční banka

20 Přednáška 10. Historie mezinárodních vztahů

21 Přednáška 11. Opakování + cvičné testy + SCIO testy

22 11. přednáška – důležité pojmy Opakovaní cvičných testů 1-6 Opakování klíčových pojmů z každé přednášky Procvičení SCIO testů !!!! HLAVNÍ MĚSTA STÁTŮ !!!!


Stáhnout ppt "Opakování 11. přednáška 19.12.2013. Přednáška 1. Úvod do MV + základní pojmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google