Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumný záměr – zaměření PAS Seminář Autismus a pomůcky pro děti s PAS PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky Pedagogická fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumný záměr – zaměření PAS Seminář Autismus a pomůcky pro děti s PAS PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky Pedagogická fakulta."— Transkript prezentace:

1 Výzkumný záměr – zaměření PAS Seminář Autismus a pomůcky pro děti s PAS PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

2 Kód poskytovatele MSM Identifikační kód 0021622443 Název výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání UchazečMU Vykonavatel PdF MU Řešitel prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Doba řešení VZ Doba řešení VZ2007-2013

3 Základní vzdělávání žáků s PAS a možnosti jejich dalšího uplatnění ve vzdělávacím procesu a na trhu práce Výzkumný tým PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. Mgr. Jana Srbková Mgr. Zuzana Žampachová Mgr. Martin Polenský Mgr. Lenka Budínová Ing. Milena Němcová

4 www.ped.muni.cz/wsedu - Výzkumný záměr Výzkumný cíl Stanovení základních faktorů determinujících úspěšnou inkluzi žáků s PAS ve smyslu jejich dalšího uplatnění ve vzdělávacím procesu a na trhu práce. Realizace výzkumného šetření Zjištěné výsledky prezentovány každoročně ve workshopu na konferenci v září. Každoroční publikace příspěvků ve sborníku ke konferenci a monografiích (3 české a 1 anglická).

5 Publikace

6 Publikace zahraničí Turecko Rakousko

7 Výsledky Vymezen pojem PAS, popsán diagnostický proces, klasifikace a oblasti narušení – komunikace, sociální chování a imaginace. Stanoven aktuální počet žáků s PAS v JM regionu s akcentem na různé typy a formy základního vzdělávání (počet integrovaných žáků a žáků ve speciálním školství). s akcentem na různé typy a formy základního vzdělávání (počet integrovaných žáků a žáků ve speciálním školství). Popsány sociální aspekty autismu se zaměřením na sociální vyloučení. Deskripce specifik Aspergerova syndromu (ČJ, AJ). Popis osvojování si jazyka u dětí s PAS.

8 Kooperace s partnery z Německa v přípravě dotazníkového šetření pro školy. Anketové šetření umístění žáků v jednotlivých školách JM kraje - dvě fáze distribuce. Celorepublikové dotazníkové šetření pro rodiče dětí s PAS.

9 Připravená šetření Obsáhlé dotazníkové šetření pro školy zaměřené na připravenost škol na vzdělávání žáků s PAS. Kvalitativní šetření ve třídě pro žáky s PAS skupinově integrované ve zvolené ZŠ zaměřující se na kvalitu plnění vzdělávacích programů a zjišťující uplatňované postupy při edukaci (míru využívání strukturovaného učení, náhradní komunikace atd.).

10 Získaná data Počet klientů SPC 2002 - 2008 200220042006200703/2008 Do 7 let 02172142165 Do 15 let 4682139164170 Do 26 let 3239415456 Integrace028517480 Celkem78142252360391

11 Rozložení klientů dle diagnóz 2008

12 Rozložení klientů do škol 2008

13 Počet dětí s Aspergerovým syndromem SPC 2008 ZAŘÍZENÍPOČET DĚTÍ Doma (malé děti)6 Mateřská škola27 Základní škola72 Střední škola12 Vysoká škola1 Pracující (do 26 let)1 CELKEM119

14 Počet AS + VFA v JM kraji (2009)

15 Předběžné výsledky dotazníkového šetření – rodiče dětí s PAS Převaha mužského pohlaví. Nejběžnější diagnózy DS a AS. Častý výskyt MP. Diagnostická místa: Motol, Thomayerova nemocnice, FN Brno, PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. Přibližně rok čekací lhůta na diagnostiku. Většina dětí je žáky speciálních škol. Problémy s integrací – nepochopení učiteli i spolužáky.

16 Integrace v MŠ + 1. stupeň ZŠ, pak problematické. Spokojenost rodičů se vzděláváním dítěte. Dobrá spolupráce se školami. Asistent pedagoga asi v cca ½ škol. Neznalost základní terminologie rodiči – struktura, TEACCH. Struktura ve škole ano, doma ne. Řídké využívání náhradní komunikace (AAK). Velmi častá agresivita či sebepoškozování. Častá přecitlivělost na zvuky. Spokojenost s poradenským zařízením – cca ½.

17 Největší problémy Chybí chráněné bydlení zacílené pro PAS. Chybí možnosti pracovního uplatnění pro PAS. Velké mezery v sociálním systému – posudky lékařů, kteří neznají problematiku PAS, průkazy ZTP a ZTP/P a další. Velké obavy rodičů, co bude po škole, co bude dál s jejich dítětem.

18 Spolupráce APLA-JM o.s. a PdF MU Dlouhodobá spolupráce - poskytování prostor; - prezentování informací; - výroba pomůcek pro děti s PAS atd. Spolupráce hlavně díky Ing. Mileně Němcové.

19 Volitelný seminář Autismus Od roku 2004, finanční podpora PdF MU. Nabízen každý semestr všem zájemcům různých fakult MU. Každý semestr přibližně 40 posluchačů. Výroba pomůcek pro APLA-JM o.s., ZŠ Štolcova a konkrétní děti.

20

21

22

23

24


Stáhnout ppt "Výzkumný záměr – zaměření PAS Seminář Autismus a pomůcky pro děti s PAS PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky Pedagogická fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google