Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumný záměr – zaměření PAS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumný záměr – zaměření PAS"— Transkript prezentace:

1 Výzkumný záměr – zaměření PAS
Seminář Autismus a pomůcky pro děti s PAS PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

2 Kód poskytovatele MSM Identifikační kód Název výzkumného  záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  Uchazeč MU  Vykonavatel PdF MU  Řešitel prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.  Doba řešení VZ

3 Základní vzdělávání žáků s PAS a možnosti jejich dalšího uplatnění ve vzdělávacím procesu a na trhu práce Výzkumný tým PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. Mgr. Jana Srbková Mgr. Zuzana Žampachová Mgr. Martin Polenský Mgr. Lenka Budínová Ing. Milena Němcová

4 www.ped.muni.cz/wsedu - Výzkumný záměr
Výzkumný cíl Stanovení základních faktorů determinujících úspěšnou inkluzi žáků s  PAS ve smyslu jejich dalšího uplatnění ve vzdělávacím procesu a na trhu práce. Realizace výzkumného šetření Zjištěné výsledky prezentovány každoročně ve workshopu na konferenci v září. Každoroční publikace příspěvků ve sborníku ke konferenci a monografiích (3 české a 1 anglická).

5 Publikace

6 Publikace zahraničí Turecko Rakousko

7 Výsledky Vymezen pojem PAS, popsán diagnostický proces, klasifikace a oblasti narušení – komunikace, sociální chování a imaginace. Stanoven aktuální počet žáků s PAS v JM regionu s akcentem na různé typy a formy základního vzdělávání (počet integrovaných žáků a žáků ve speciálním školství). Popsány sociální aspekty autismu se zaměřením na sociální vyloučení. Deskripce specifik Aspergerova syndromu (ČJ, AJ). Popis osvojování si jazyka u dětí s PAS.

8 Kooperace s partnery z Německa v přípravě dotazníkového šetření pro školy.
Anketové šetření umístění žáků v jednotlivých školách JM kraje - dvě fáze distribuce. Celorepublikové dotazníkové šetření pro rodiče dětí s PAS.

9 Připravená šetření Obsáhlé dotazníkové šetření pro školy zaměřené na připravenost škol na vzdělávání žáků s PAS. Kvalitativní šetření ve třídě pro žáky s PAS skupinově integrované ve zvolené ZŠ zaměřující se na kvalitu plnění vzdělávacích programů a zjišťující uplatňované postupy při edukaci (míru využívání strukturovaného učení, náhradní komunikace atd.).

10 Získaná data Počet klientů SPC 2002 - 2008
2004 2006 2007 03/2008 Do 7 let 21 72 142 165 Do 15 let 46 82 139 164 170 Do 26 let 32 39 41 54 56 Integrace 28 51 74 80 Celkem 78 252 360 391

11 Rozložení klientů dle diagnóz 2008

12 Rozložení klientů do škol 2008

13 Počet dětí s Aspergerovým syndromem SPC 2008
ZAŘÍZENÍ POČET DĚTÍ Doma (malé děti) 6 Mateřská škola 27 Základní škola 72 Střední škola 12 Vysoká škola 1 Pracující (do 26 let) CELKEM 119

14 Počet AS + VFA v JM kraji (2009)

15 Předběžné výsledky dotazníkového šetření – rodiče dětí s PAS
Převaha mužského pohlaví. Nejběžnější diagnózy DS a AS. Častý výskyt MP. Diagnostická místa: Motol, Thomayerova nemocnice, FN Brno, PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. Přibližně rok čekací lhůta na diagnostiku. Většina dětí je žáky speciálních škol. Problémy s integrací – nepochopení učiteli i spolužáky.

16 Integrace v MŠ + 1. stupeň ZŠ, pak problematické.
Spokojenost rodičů se vzděláváním dítěte. Dobrá spolupráce se školami. Asistent pedagoga asi v cca ½ škol. Neznalost základní terminologie rodiči – struktura, TEACCH. Struktura ve škole ano, doma ne. Řídké využívání náhradní komunikace (AAK). Velmi častá agresivita či sebepoškozování. Častá přecitlivělost na zvuky. Spokojenost s poradenským zařízením – cca ½.

17 Největší problémy Chybí chráněné bydlení zacílené pro PAS.
Chybí možnosti pracovního uplatnění pro PAS. Velké mezery v sociálním systému – posudky lékařů, kteří neznají problematiku PAS, průkazy ZTP a ZTP/P a další. Velké obavy rodičů, co bude po škole, co bude dál s jejich dítětem.

18 Spolupráce APLA-JM o.s. a PdF MU
Dlouhodobá spolupráce poskytování prostor; prezentování informací; výroba pomůcek pro děti s PAS atd. Spolupráce hlavně díky Ing. Mileně Němcové.

19 Volitelný seminář Autismus
Od roku 2004, finanční podpora PdF MU. Nabízen každý semestr všem zájemcům různých fakult MU. Každý semestr přibližně 40 posluchačů. Výroba pomůcek pro APLA-JM o.s., ZŠ Štolcova a konkrétní děti.

20

21

22

23

24


Stáhnout ppt "Výzkumný záměr – zaměření PAS"

Podobné prezentace


Reklamy Google