Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakalářské studium 3. ročník – ošetřovatelství – prezenční 912 Základy řízení 4. ročník – ošetřovatelství – kombinované 559Základy řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakalářské studium 3. ročník – ošetřovatelství – prezenční 912 Základy řízení 4. ročník – ošetřovatelství – kombinované 559Základy řízení."— Transkript prezentace:

1 Bakalářské studium 3. ročník – ošetřovatelství – prezenční 912 Základy řízení 4. ročník – ošetřovatelství – kombinované 559Základy řízení

2 Ekonomika zdravotnického zařízení Mgr. Dana Jurásková, MBA

3 Motivační výkonnost v závislosti na mzdě L Práce (pracovní výkon) M Mzda na jednotku produkce Směrnice výkonnosti k M1M1M1M1 M3M3M3M3 M2M2M2M2 L3L3L3L3 L2L2L2L2 L1L1L1L1 Výkonnost (motivace) Obecná rovnice Y = k. x  k = y x L = k. M  k = M L a x = b X = log a. b M 3  L 3 Motivační výkonnost v závislosti na růstu mezd není shodná

4 Zvýšení produkce v konkurenčním prostředí L M k M0M0M0M0 MxMxMxMx L0L0L0L0 motivace k = = LoLoLoLo nárůst pracovníků MoMoMoMo LxLxLxLx MxMxMxMx L 0 – sociální smír – max. výkonnost – max. výkonnost – vyrovnaná poptávka – vyrovnaná poptávka a nabídka pracovní síly ( práce ) a nabídka pracovní síly ( práce ) Existuje-li poptávka po zboží, je nutné: a) zvýšit počet pracovníků b) nahradit technologii výkonnější verzí b) nahradit technologii výkonnější verzí Zvýšení produkce již nelze dosáhnout zvýšením mezd na jednotku produkce L x – potřebné množství práce LxLxLxLx

5 Závislost příjmů a nákladů v konkurenčním prostředí NákladyPříjmy p n Variabilní náklady Fixní náklady LP 1 CN 1 LQ množství práce bod zvratu CP – CN 1 = HV lim 0

6 Závislost příjmů a nákladů v závislosti na UOP a bodech NvNvNvNv fixní náklady LP 2 x N 2002 N 2001 LP 1 LP 0 NV 2 NV 1 N 2002 – nárůst nákladů při omezených příjmech

7 Závislost příjmů a nákladů v nedokonalém konkurenčním prostředí NP N HV 0 zisk ztráta

8 Výpočet příjmů  Pro I. pololetí 2002 je základem výkonnost v I. pololetí 2001.  Následující výpočet pro lůžkovou část je předběžný a bude upřesněn.  Obdobně je postupováno v segmentu ambulantní péče, dopravu a výkony pro terén. Součet segmentů dává celkovou částku pro příslušné období.  Regulace VZP nebyla dosud sdělena.  V roce 2001 byla úhrada za péči:  do 101 % ………………… ve skutečné výši  102 – 105 % ………………pouze 50 %  nad 105 % ……………….. pouze 20 %

9 Výpočet skutečně přiznané částky za I. pololetí 2002 Celkový počet provedených bodů 1/ Celkový počet UOP 2001 Celkový počet ZUM + ZULP Celkový počet UOP 2001 240 884 000 20 856 000 Kč 11 157 == 21 590 1 869,- Kč 2/ Cena bodu dle vyhlášky pro r. 2002 je 0,89 Kč. 3/ Výpočet základní paušální sumy na 1 UOP na I. pololetí 2002: Počet bodů na 1 UOP x 0,89 + počet ZUM/ZULP na 1 UOP 21 590 x 0,89 + 1 869,- = 21 084,- Kč 4/ Výpočet celkové skutečné paušální částky za I. pololetí 2002: Základní paušální suma na 1 UOP na I. pol. 2002 x počet UOP 2002 za (01-11) 21 084,- x ? / bylo by třeba více než 11 157 tj. r. 2001/

10 Křivky nabídky a poptávky práce nedostatek SLSLSLSL W1W1W1W1 DLDLDLDL přebytek W2W2W2W2 WE WE – rovnovážný stav nabídky a poptávky po pracovní síle ( sociální smír) Lékař nemá kam jít – všude platí stejně SL – křivka nabídky práce DL – křivka ceny

11 Možná řešení nabídky a poptávky ve FTNsP SLSLSLSL W1W1W1W1 DLDLDLDL W2W2W2W2 DLZ – metoda záhuby  zrušení pracovišť  omezení činnosti  transformace na sociální ústav  zvýšení mezd sestrám a redukce počtu lékařů SLK – metoda kritické cesty  max. využití zdrojů a výkonnosti na bod LP – limitních příjmů  zvýšení mezd lékařům + zdravot. personálu  vyrovnání nabídky V d1d1d1d1 DLZ W1 – nedostatek práce na trhu d 1 – cena práce DLZ – metoda záhuby

12 Limitní posun ceny práce do bodu zvratu o limitní příjem od zdravot. pojišťoven WE = W2 LP lim MzdyProdukce

13 Závislost příjmů a nákladů v nedokonalém konkurenčním prostředí - FTNsP NP N omezeno 106% HV 0 zisk 6% = 30mil. Kč cca 5 mil. Kč ztráta

14 Osobní náklady v závislosti na příjmech

15


Stáhnout ppt "Bakalářské studium 3. ročník – ošetřovatelství – prezenční 912 Základy řízení 4. ročník – ošetřovatelství – kombinované 559Základy řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google