Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakalářské studium 3. ročník – ošetřovatelství – prezenční

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakalářské studium 3. ročník – ošetřovatelství – prezenční"— Transkript prezentace:

1 Bakalářské studium 3. ročník – ošetřovatelství – prezenční
912 Základy řízení 4. ročník – ošetřovatelství – kombinované 559 Základy řízení

2 Ekonomika zdravotnického zařízení
Mgr. Dana Jurásková, MBA

3 Motivační výkonnost v závislosti na mzdě
L = k . M  k = Obecná rovnice Y = k . x  k = M y k x L Směrnice výkonnosti Práce (pracovní výkon) L3 Výkonnost (motivace) L2 ax = b X = loga . b L1 Mzda na jednotku produkce M M1 M2 M3 M3  L Motivační výkonnost v závislosti na růstu mezd není shodná

4 Zvýšení produkce v konkurenčním prostředí
L k Lo Lx k = = Mo Mx Lx – potřebné množství práce nárůst pracovníků Lx L0 motivace L0 – sociální smír – max. výkonnost – vyrovnaná poptávka a nabídka pracovní síly ( práce ) M0 Mx M Existuje-li poptávka po zboží, je nutné: a) zvýšit počet pracovníků b) nahradit technologii výkonnější verzí Zvýšení produkce již nelze dosáhnout zvýšením mezd na jednotku produkce

5 Závislost příjmů a nákladů v konkurenčním prostředí
Náklady Příjmy n bod zvratu Variabilní náklady CN1 Fixní náklady LQ množství práce LP1 CP – CN1 = HV lim 0

6 Závislost příjmů a nákladů v závislosti na UOP a bodech
LP2 x LP0 LP1 Nv fixní náklady NV1 NV2 N 2002 – nárůst nákladů při omezených příjmech

7 Závislost příjmů a nákladů v nedokonalém konkurenčním prostředí
zisk HV0 ztráta

8 Výpočet příjmů Pro I. pololetí 2002 je základem výkonnost v I. pololetí 2001. Následující výpočet pro lůžkovou část je předběžný a bude upřesněn. Obdobně je postupováno v segmentu ambulantní péče, dopravu a výkony pro terén. Součet segmentů dává celkovou částku pro příslušné období. Regulace VZP nebyla dosud sdělena. V roce 2001 byla úhrada za péči: do 101 % ………………… ve skutečné výši 102 – 105 % ………………pouze 50 % nad 105 % ……………….. pouze 20 %

9 Výpočet skutečně přiznané částky za I. pololetí 2002
1/ Celkový počet provedených bodů Celkový počet ZUM + ZULP Celkový počet UOP 2001 Celkový počet UOP 2001 = = 21 590 1 869,- Kč 11 157 11 157 2/ Cena bodu dle vyhlášky pro r je 0,89 Kč. 3/ Výpočet základní paušální sumy na 1 UOP na I. pololetí 2002: Počet bodů na 1 UOP x 0,89 + počet ZUM/ZULP na 1 UOP x 0, ,- = ,- Kč 4/ Výpočet celkové skutečné paušální částky za I. pololetí 2002: Základní paušální suma na 1 UOP na I. pol x počet UOP 2002 za (01-11) 21 084,- x ? / bylo by třeba více než tj. r. 2001/

10 Křivky nabídky a poptávky práce
SL SL – křivka nabídky práce DL – křivka ceny přebytek W2 WE W1 nedostatek DL WE – rovnovážný stav nabídky a poptávky po pracovní síle ( sociální smír) Lékař nemá kam jít – všude platí stejně

11 Možná řešení nabídky a poptávky ve FTNsP
SL W2 DLZ – metoda záhuby W1 – nedostatek práce na trhu W1 DL DLZ V d1 d1 – cena práce DLZ – metoda záhuby  zrušení pracovišť  omezení činnosti  transformace na sociální ústav  zvýšení mezd sestrám a redukce počtu lékařů SLK – metoda kritické cesty  max. využití zdrojů a výkonnosti na bod LP – limitních příjmů  zvýšení mezd lékařům + zdravot. personálu  vyrovnání nabídky

12 Limitní posun ceny práce do bodu zvratu o limitní příjem od zdravot
Limitní posun ceny práce do bodu zvratu o limitní příjem od zdravot. pojišťoven Mzdy Produkce WE = W2 LPlim

13 Závislost příjmů a nákladů v nedokonalém konkurenčním prostředí - FTNsP
zisk omezeno 106% 6% = 30mil. Kč HV0 cca 5 mil. Kč ztráta

14 Osobní náklady v závislosti na příjmech

15


Stáhnout ppt "Bakalářské studium 3. ročník – ošetřovatelství – prezenční"

Podobné prezentace


Reklamy Google