Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní personalistika I. BLOK ISV 2009/2010 11.9.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní personalistika I. BLOK ISV 2009/2010 11.9.2009."— Transkript prezentace:

1 Moderní personalistika I. BLOK ISV 2009/2010 11.9.2009

2 Úvod  Cíl předmětu –Cílem předmětu je seznámení studentů s metodami a způsoby moderní personální práce, kterou lze realizovat tak, aby plnila účelně a efektivně své povinnosti vůči organizaci a přitom mnohé udělala v zájmu personálního rozvoje a zvýšení profesionální úrovně každého zaměstnance. Důraz je také kladen na racionální pochopení proměn řízení lidských zdrojů po vstupu ČR do EU a vlivem globalizace personalistiky projevující se v kombinaci přístupů mezinárodního personálního řízení.  Literatura –Hejduková J., Šedivý I., Šmejcová M., Moderní personalistika v soudobém hotelnictví, Praha, VŠH 2009 –Kociánová R., Personální činnosti a metody personální práce, Praha, Grada 2009 (v tisku) –Armstrong M., Řízení lidských zdrojů, Praha, Grada 1999 a další vydání  Atestace – zkouška ústní  Konzultace – konzultační hodiny, mail, podle dohody

3 Obsah 1.přednášky  Podnik a jeho řízení, postavení personalistiky  Základní personální procesy a činnosti  Vývoj personálního řízení, legislativa  Personální strategie, politika, plánování a řízení  Organizace a řízení  Personální administrativa a evidence, pracovně právní vztahy  Staffing

4 Obsah přednášky – II. část  Rozvoj lidských zdrojů  Odměňování a benefitů  Pracovní doba, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost  Interní komunikace  Personální práce v organizaci  Náklady na personalistiku  Specifické problémy personálního řízení

5 Základní legislativa  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP….  Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  …  Nařízení vlády  Vyhlášky MPSV, popř. jiných resortů

6 Informační zdroje  www.mpsv.cz (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) www.mpsv.cz  http://hrforum.lidske-zdroje.org/, resp. http://www.lidske-zdroje.org/ (Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů) http://hrforum.lidske-zdroje.org/ http://www.lidske-zdroje.org/ http://hrforum.lidske-zdroje.org/ http://www.lidske-zdroje.org/  http://www.nvf.cz/rozvoj_lz/index.htm (Národní vzdělávací fond) http://www.nvf.cz/rozvoj_lz/index.htm  http://www.topregion.cz/ (Projekt Institut trhu práce) http://www.topregion.cz/  …

7 Vývoj pojetí personalistiky  Personální administrativa  Personální řízení  Řízení lidských zdrojů  Řízení lidského kapitálu Správní lidé, ve správný čas na správném místě

8 Podnik a jeho řízení, postavení personalistiky DodavateléZákazníci Trh práce Zdroje financování PODNIK Procesy Činnosti Společenské podmínky (legislativa, infrastruktura, …) Přírodní podmínky (zdroje, klima, komunikace,…)

9 Postavení personalistiky v podnikovém řízení –Moderní organizační architektura a postavení personalistiky –Procesní model řízení –Personální procesy  Organizace a řízení  Personální administrativa  Recruitment / staffing  Rozvoj lidských zdrojů (vč. Hodnocení)  Vzdělávání a řízení kvalifikace  Odměňování a benefity –Informační podpora personalistiky

10 Procesní model

11 Personální strategie, politika, plánování a řízení –Personální strategie organizace a její vztah k celkové strategii –Personální politika, její tvorba, aktualizace a naplňování –Personální plán a jeho složky –Informační podpora personalistiky - PIS

12 Personální strategie a politika  Personální strategie –Je součástí celkové strategie podniku –Vychází z ní a ovlivňuje ji –Stanoví odkud, kam a kudy…  Personální politika –Způsob naplnění personální strategie –Soubor relativně stabilních zásad pro rozhodování –Realizuje se dílčími politikami (staffingu, odměňování, …)

13 Personální plánování  Vychází z ideální zásady „správní lidé ve správný čas na správném místě“…  Kontinuální proces vycházející z dlouhodobého business plánu a reagující na jeho potřeby  Výstupem je personální plán, skládající se z dílčích plánů – počtu zaměstnanců, mzdového plánu, plánu vzdělávání…

14 Organizace a řízení –Systém řízení organizace a jeho vztah k personalistice –Organizační struktury a systemizace –Systémy řízení kvality –Informační podpora procesu

15 Procesy organizace a řízení  Organizační struktura  Systemizace  Pracovní místo a jeho popis  Řídicí dokumentace  Podpisová oprávnění  …

16 Personální administrativa a evidence, pracovně právní vztahy –Pracovně právní vztahy –Personální evidence –Personální administrativa –Informační podpora procesu

17 Procesy – personální evidence  Údaje o osobách  Údaje o pracovně právních vztazích  Pracovně právní dokumenty  Personální statistika  …

18 Staffing –Trh práce –Vyhledávání kandidátů –Výběr uchazečů –Přijímání zaměstnanců –Restrukturalizce, propouštění –Outplacement –Informační podpora

19 Rozvoj lidských zdrojů –Hodnocení zaměstnanců –Plánování osobního rozvoje –Vzdělávání –Informační podpora

20 Odměňování a benefity –Hodnocení práce a mzdový systém –Plánování mezd a platů –Výpočet mezd a související činnosti –Informační podpora procesu

21 Pracovní doba, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost –Legislativní vymezení problematiky, typy pracovní doby –Plánování pracovní doby, rozvrhy pracovní doby (harmonogramy směn) –Docházkové systémy a vazba na výpočet mezd

22 Interní komunikace –Odborové organizace a rady pracujících –Evropské rady pracujících –Standardní a krizová komunikace v organizaci

23 Personální práce v organizaci –Úloha managementu –Postavení a role personálního útvaru –Zaměstnanci a personální řízení –Specifika personální práce v malých a středních organizacích

24 Náklady na personalistiku –Personální útvar jako nákladové středisko –Řízení nákladů na rozvoj lidských zdrojů –Řízení nákladů na další procesy

25 Specifické problémy personálního řízení I –Personální řízení v mezinárodních a nadnárodních společnostech –Problematika práce s expatrioty –Mezinárodní trh práce

26 Specifické problémy personálního řízení II  Personální práce v mlých organizcích  Majitel jako (personální) manažer

27 Specifické problémy personálního řízení III  Outsorcing


Stáhnout ppt "Moderní personalistika I. BLOK ISV 2009/2010 11.9.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google