Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní personalistika I. BLOK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní personalistika I. BLOK"— Transkript prezentace:

1 Moderní personalistika I. BLOK
ISV 2009/2010

2 Úvod Cíl předmětu Literatura Atestace – zkouška ústní
Cílem předmětu je seznámení studentů s metodami a způsoby moderní personální práce, kterou lze realizovat tak, aby plnila účelně a efektivně své povinnosti vůči organizaci a přitom mnohé udělala v zájmu personálního rozvoje a zvýšení profesionální úrovně každého zaměstnance. Důraz je také kladen na racionální pochopení proměn řízení lidských zdrojů po vstupu ČR do EU a vlivem globalizace personalistiky projevující se v kombinaci přístupů mezinárodního personálního řízení. Literatura Hejduková J., Šedivý I., Šmejcová M., Moderní personalistika v soudobém hotelnictví, Praha, VŠH 2009 Kociánová R., Personální činnosti a metody personální práce, Praha, Grada 2009 (v tisku) Armstrong M., Řízení lidských zdrojů, Praha, Grada 1999 a další vydání Atestace – zkouška ústní Konzultace – konzultační hodiny, mail, podle dohody

3 Obsah 1.přednášky Podnik a jeho řízení, postavení personalistiky
Základní personální procesy a činnosti Vývoj personálního řízení, legislativa Personální strategie, politika, plánování a řízení Organizace a řízení Personální administrativa a evidence, pracovně právní vztahy Staffing

4 Obsah přednášky – II. část
Rozvoj lidských zdrojů Odměňování a benefitů Pracovní doba, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost Interní komunikace Personální práce v organizaci Náklady na personalistiku Specifické problémy personálního řízení

5 Základní legislativa Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP…. Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Nařízení vlády Vyhlášky MPSV, popř. jiných resortů

6 Informační zdroje (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) resp. (Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů) (Národní vzdělávací fond) (Projekt Institut trhu práce)

7 Vývoj pojetí personalistiky
Personální administrativa Personální řízení Řízení lidských zdrojů Řízení lidského kapitálu Správní lidé, ve správný čas na správném místě

8 Podnik a jeho řízení, postavení personalistiky
Dodavatelé Zákazníci Trh práce Zdroje financování PODNIK Procesy Činnosti Společenské podmínky (legislativa, infrastruktura, …) Přírodní podmínky (zdroje, klima, komunikace,…)

9 Postavení personalistiky v podnikovém řízení
Moderní organizační architektura a postavení personalistiky Procesní model řízení Personální procesy Organizace a řízení Personální administrativa Recruitment / staffing Rozvoj lidských zdrojů (vč. Hodnocení) Vzdělávání a řízení kvalifikace Odměňování a benefity Informační podpora personalistiky

10 Procesní model

11 Personální strategie, politika, plánování a řízení
Personální strategie organizace a její vztah k celkové strategii Personální politika, její tvorba, aktualizace a naplňování Personální plán a jeho složky Informační podpora personalistiky - PIS

12 Personální strategie a politika
Je součástí celkové strategie podniku Vychází z ní a ovlivňuje ji Stanoví odkud, kam a kudy… Personální politika Způsob naplnění personální strategie Soubor relativně stabilních zásad pro rozhodování Realizuje se dílčími politikami (staffingu, odměňování, …)

13 Personální plánování Vychází z ideální zásady „správní lidé ve správný čas na správném místě“… Kontinuální proces vycházející z dlouhodobého business plánu a reagující na jeho potřeby Výstupem je personální plán, skládající se z dílčích plánů – počtu zaměstnanců, mzdového plánu, plánu vzdělávání…

14 Organizace a řízení Systém řízení organizace a jeho vztah k personalistice Organizační struktury a systemizace Systémy řízení kvality Informační podpora procesu

15 Procesy organizace a řízení
Organizační struktura Systemizace Pracovní místo a jeho popis Řídicí dokumentace Podpisová oprávnění

16 Personální administrativa a evidence, pracovně právní vztahy
Personální evidence Personální administrativa Informační podpora procesu

17 Procesy – personální evidence
Údaje o osobách Údaje o pracovně právních vztazích Pracovně právní dokumenty Personální statistika

18 Staffing Trh práce Vyhledávání kandidátů Výběr uchazečů
Přijímání zaměstnanců Restrukturalizce, propouštění Outplacement Informační podpora

19 Rozvoj lidských zdrojů
Hodnocení zaměstnanců Plánování osobního rozvoje Vzdělávání Informační podpora

20 Odměňování a benefity Hodnocení práce a mzdový systém
Plánování mezd a platů Výpočet mezd a související činnosti Informační podpora procesu

21 Pracovní doba, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost
Legislativní vymezení problematiky, typy pracovní doby Plánování pracovní doby, rozvrhy pracovní doby (harmonogramy směn) Docházkové systémy a vazba na výpočet mezd

22 Interní komunikace Odborové organizace a rady pracujících
Evropské rady pracujících Standardní a krizová komunikace v organizaci

23 Personální práce v organizaci
Úloha managementu Postavení a role personálního útvaru Zaměstnanci a personální řízení Specifika personální práce v malých a středních organizacích

24 Náklady na personalistiku
Personální útvar jako nákladové středisko Řízení nákladů na rozvoj lidských zdrojů Řízení nákladů na další procesy

25 Specifické problémy personálního řízení I
Personální řízení v mezinárodních a nadnárodních společnostech Problematika práce s expatrioty Mezinárodní trh práce

26 Specifické problémy personálního řízení II
Personální práce v mlých organizcích Majitel jako (personální) manažer

27 Specifické problémy personálního řízení III
Outsorcing


Stáhnout ppt "Moderní personalistika I. BLOK"

Podobné prezentace


Reklamy Google