Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 11."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 11

2 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 2 Česká ekonomika je na vzestupu Česká ekonomika se v roce 2014, po dvouletém poklesu, vrátila k růstu. Hrubý domácí produkt vzrostl meziročně o 2 %. O obrat se zasloužila především zvyšující se důvěra ve vývoj domácího prostředí a z ní plynoucí ochota ekonomických subjektů více utrácet. Růst se opírá o zdravé základy, rozhodující roli sehrává obnovená investiční aktivita, vlivem sílící poptávky a potřeby čerpat prostředky z fondů Evropské unie. Růstový trend by měl pokračovat také letos, jeho tempo by mohlo proti minulému roku mírně zrychlit na 2,3 %. Z hlediska dalšího vývoje bude záležet na kondici hlavních obchodních partnerů, zejména Německa, na kterém je česká ekonomika značně závislá.

3 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 3 HDP dle zemí Zdroj: ČSÚ, grafy MPO, odbor ekonomických analýz

4 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 4 Výkonnost české ekonomiky za vyspělou Evropou stále zaostává ČR se průměrné ekonomické úrovni Evropské unie nejvíce přiblížila v roce 2007, kdy hrubý domácí produkt na obyvatele (v paritě kupního standardu) dosáhl 84 % průměru tohoto seskupení. Vlivem turbulentního období na pozadí světové finanční a hospodářské krize a následně tuzemské recese se výkonnost domácí ekonomiky v porovnání s Unií snížila. Zatím dostupné údaje za léta 2012-2013 uvádějí stagnaci na úrovni 82 % průměru EU-28. Předstih růstu české ekonomiky (růst o 2 %) před EU (růst o 1,3 %) v roce 2014 vzájemnou relaci pravděpodobně neovlivní. Nadále by ČR mělo patřit 17. místo, o které se v roce 2013 dělila se Slovinskem.

5 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 5 HDP na obyvatele Zdroj: ČSÚ, grafy MPO, odbor ekonomických analýz

6 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 6 Hospodářský růst je tažen především průmyslem Rozhodujícím odvětvím ekonomiky je průmysl, který se na jejím výkonu podílí téměř jednou třetinou. V roce 2014 vzrostla produkce průmyslu meziročně o 5 %, při rozhodujícím vlivu automobilového průmyslu (jeho podíl na celkové produkci činil 26 %). Oživení se postupně přeneslo i na většinu dalších zpracovatelských oborů. Loni bylo v České republice poprvé v historii vyrobeno více než 1,24 mil. ks osobních automobilů, na čemž se Škoda Auto podílela 59 %, HMMC Nošovice 25 % a TPCA Czech 16 %. Pro MPO je zásadní prioritou podpora a realizace opatření k posílení růstu hospodářství, v průmyslu je důraz kladen zejména na stabilní rámec hospodářské soutěže, snížení administrativní a regulační zátěže, efektivní podporu inovací a lepší přístup na zahraniční trhy.

7 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 7 Index průmyslové produkce Zdroj: ČSÚ, grafy MPO, odbor ekonomických analýz

8 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 8 Saldo obchodní bilance roste Převážná část tuzemské produkce je směrována na zahraniční trhy, což se projevuje v rostoucím obratu zahraničního obchodu (od roku 2000 se téměř ztrojnásobil). Vývoz zboží vzrostl v roce 2014 meziročně o 14 % a dovoz o 12 %, což se promítlo do rekordního přebytku obchodní bilance ve výši 442 mld. Kč. Významná je orientace exportu na trhy Evropské unie, kam směřovalo 82 % celkového vývozu, z toho nejvíce do Německa (32 %), následovaného Slovenskem (9 %). V komoditní struktuře dominují stroje a dopravní prostředky, jejichž vývoz činí zhruba 55 % celkového vývozu. Pro otevřenou ekonomiku je růst exportu zásadní. K tomu MPO maximálně využívá ekonomickou diplomacii a podporuje vývozní expanzi firem do dalších zemí mimo EU.

9 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 9 Zahraniční obchod Zdroj: ČSÚ, grafy MPO, odbor ekonomických analýz

10 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 10 Vývoz podle zemí (v %) Zdroj: ČSÚ, grafy MPO, odbor ekonomických analýz

11 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 11 Dovoz podle zemí (v %) Zdroj: ČSÚ, grafy MPO, odbor ekonomických analýz

12 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 12 Vývoz podle komodit (v %) Zdroj: ČSÚ, grafy MPO, odbor ekonomických analýz

13 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 13 Dovoz podle komodit (v %) Zdroj: ČSÚ, grafy MPO, odbor ekonomických analýz

14 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 14 Teritoriální struktura vývozu Zdroj: ČSÚ, grafy MPO, odbor ekonomických analýz

15 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 15 Napjatost na trhu práce se uvolňuje Růst ekonomické aktivity přináší zlepšení charakteristik trhu práce. Mírně vzrostl počet zaměstnaných osob a příznivý byl také vývoj nezaměstnanosti, jejíž harmonizovaná míra dosáhla v únoru tohoto roku 5,5 %. Míra nezaměstnanosti v České republice je jedna z nejnižších v EU, kde její průměrná výše činila 11,3 % (v únoru byla nižší než v ČR pouze v Německu a v Rakousku). Snahu vlády řešit problémy nezaměstnanosti naplňuje MPO mj. zatraktivňováním České republiky pro zahraniční investory. Významné jsou především investice jihokorejské společnosti Nexen, dále ve společnosti Škoda Auto a projekt logistického centra společnosti Amazon v Dobrovízi.

16 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 16 Harmonická míra nezaměstnanosti Zdroj: Eurostat, grafy MPO, odbor ekonomických analýz

17 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 17 Míra nezaměstnanosti * Prosinec 2014 Zdroj: Eurostat, grafy MPO, odbor ekonomických analýz

18 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 18 Příliv přímých zahraničních investic Zdroj: ČNB, grafy MPO, odbor ekonomických analýz

19 Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Jan Mládek, CSc. Ministr Vývoj české ekonomiky 11."

Podobné prezentace


Reklamy Google