Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ POJMY §História - 1. objektivní proces historického vývoje = dějiny; 2. vědecká reflexe historického vývoje, zkoumání a výklad minulosti = dějepis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ POJMY §História - 1. objektivní proces historického vývoje = dějiny; 2. vědecká reflexe historického vývoje, zkoumání a výklad minulosti = dějepis."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ POJMY §História - 1. objektivní proces historického vývoje = dějiny; 2. vědecká reflexe historického vývoje, zkoumání a výklad minulosti = dějepis §Historiografie - popis historických jevů, historické spisy §Historický fakt - základní prvek objektivní reality - předmět a produkt historického poznání §Historický pramen - hlavní zdroj historického poznání - písemné; obrazové; hmotné; ústní (orálná historie) §Historická kritika - posouzení pravosti historického pramene - vnejší kritika (původnost pramene) - vnitřní kritika (objektivnost pramene) §Etapy hist. práce - 1. volba a vymezení témy 2. heuristika (shromažďování materiálu, pramenů) 3. vnejší a vnitřní kritika pramenů 4. interpretace pramenů + jejich syntéza §Historické metody - 1. všeobecně-historické (logické, porovnávací, statistika, generalizace, hodnocení) 2. specifické (přímá a nepřímá, genealogická, filologická, geografická...)

2 ZÁKLADNÍ POJMY 2 §Pomocné vědy - archeologie (vyhledávání a výzkum hmotných pr.) - archivnictví (výběr, shromažďování a tŕídění dok.) - muzeologie (shromažďovvání materiál. památek) - demografie, diplomatika, epigrafika, genealogie, heraldika, hist. antropologie, chronologie, metrologie, numizmatika, paleografie, paleontologie, sgrafistika, státní a právní vědy §Dějiny sportu - věda o zákonitostech vzniku a vývoje sportovní teorie a praxe (ideí, prostěedků a metod sportu, organizačních forem) ve spojení s ostatními podmínkami života společnosti §Periodizace dějin - členení obsahu historického bádání z hlediska věcného, časového, prostorového

3 Periodizace dějin sportu Záleží na konvenci historiků. Jednotná periodizace neexistuje. Pro naše potřeby rámcového studia dějin sportu můžeme akceptovat periodizaci s přihlédnutím k evropským relacím.

4 PERIODIZACE DĚJIN (SPORTU) §PRAVĚK (2,5 mil. - 4000 před n.l.) - doba kamenná - paleolit, mezolit, neolit - doba kovová - bronzová, železná §STAROVĚK (4000 před n.l. - 476 n.l.) - starověký Východ (4000 – 500 před n.l.) - euroasijská antika (500 - 476 n. l.) §STŘEDOVĚK (476 - 15. st) - raný (476 - 1000) - rozvinutý (1000 - 1400) - pozdní, humanizmus (1400 – 1492) §NOVOVĚK - nástup kapitalizmu (15. st. - 1789) - rozvoj kapitalizmu (1789 - 1870) - období imperialismu (1870 - 1918) - nejnovější dějiny I (1918 - 1945) - nejnovější dějiny II (od r. 1945)

5 POČÁTKY SPORTU V PRAVĚKU 1 Základní pojmy: § antroposociogeneze (biologický a sociální vývoj člověka) § rodová společnost § společenské vlastnictví § společenská dělba práce § pracovní výchova § iniciace Předpoklady vzniku těl. cvičení 1. Základní předpoklad: záměrně realizované pohyby k přežití (chůze, běh, skoky, plavání, zvládání nástrojů) 2. Druhý předpoklad: rozširování a kultivace instinktivních pohybů (cvičení se zbraní, jízda na zvířeti, plavidle, lyžích, blatnicích) 3. Třetí předpoklad: mimopracovní činnosti formou estetického pohybu (obrady, rituály, tance, hry) Druhy aktivit § chůze, běhy, skoky, vrhy, hody § zápas, pěstný boj, šerm § tance,plavání, veslování, jízda § hry (pohybové, bojové, míčové, cílivé) počátky akrobatiky a gymnastiky

6 POČÁTKY SPORTU V PRAVĚKU 2 PRÁCE - INTELEKT - INSTINKT napodobující obrady činnost pracovní výchova zdokonalená práce hry, cvičení, zábavy pracovný časvolný čas - počátky vlastního sportu

7


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ POJMY §História - 1. objektivní proces historického vývoje = dějiny; 2. vědecká reflexe historického vývoje, zkoumání a výklad minulosti = dějepis."

Podobné prezentace


Reklamy Google