Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy příjmu potravy PPP MUDr. Václav Krmíček Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy příjmu potravy PPP MUDr. Václav Krmíček Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno."— Transkript prezentace:

1 Poruchy příjmu potravy PPP MUDr. Václav Krmíček Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

2 Rozdělení PPP  Mentální anorexie (MA)  Mentální bulimie (MB)  Atypická MA či MB  Psychogenní přejídání

3 Mentální anorexie – dg.kritéria I MKN-10  Tělesná hmotnost: 15% pod předpokládanou či BMI pod 17,5 15% pod předpokládanou či BMI pod 17,5  Snižování hmotnosti: restrikcí stravy restrikcí stravy (restriktivní typ) (restriktivní typ) zvracení či nadměrné cvičení či užívání laxativ, diuretik, anorektik (purgativní typ) zvracení či nadměrné cvičení či užívání laxativ, diuretik, anorektik (purgativní typ)

4 Mentální anorexie – dg.kritéria II MKN-10  Psychopatologie: strach z tloušťky strach z tloušťky porucha vnímání vlastního těla porucha vnímání vlastního těla negativní emoční hodnocení vlastního tělanegativní emoční hodnocení vlastního těla stanovení si nízké cílové váhy stanovení si nízké cílové váhy

5 Mentální anorexie – dg.kritéria III MKN-10  Endokrinní porucha: amenorhea (vyjma užívání HAK) – chybění 3 po sobně jdoucích menstruací amenorhea (vyjma užívání HAK) – chybění 3 po sobně jdoucích menstruací primární amenorheaprimární amenorhea sekundární amenorheasekundární amenorhea ztráta sex. zájmu a potence ztráta sex. zájmu a potence změny hladin sérových hormonů změny hladin sérových hormonů ↑ kortisol↑ kortisol syndrom nízkého T3syndrom nízkého T3 opoždění či vymizení pubertálních projevů u prepubertálních pac. opoždění či vymizení pubertálních projevů u prepubertálních pac.

6 Mentální anorexie - epidemiologie  Celoživotní prevalence: 0,5-2,2% u žen 0,5-2,2% u žen 0,3% u mužů 0,3% u mužů  Mnoho případů klinicky nerozpoznáno: odhaduje se, že praktickými lékaři je odhaleno 45% pacientů odhaduje se, že praktickými lékaři je odhaleno 45% pacientů  Hospitalizace: 1. nejčastěji mezi 15 a 19 lety: 1. nejčastěji mezi 15 a 19 lety: někdy hosp. již od 10 let někdy hosp. již od 10 let

7 Mentální anorexie - psychosociální rizikové faktory I  Perfekcionismus (aby vše bylo tak jak má být): nízké sebevědomí nízké sebevědomí výkonové zaměření - být nejlepší (zhubly nejvíce) výkonové zaměření - být nejlepší (zhubly nejvíce)  Neurotická a introvertní í osobnost zvýšená úzkostnost, vnitřní nejistota zvýšená úzkostnost, vnitřní nejistota  Nespokojenost s vlastním tělem, kult štíhlosti

8 Mentální anorexie - psychosociální rizikové faktory II  Opakované vystavení nepříznivým životním událostem: vleklé problémy v rodině vleklé problémy v rodině dominantní a hyperprotektivní matkadominantní a hyperprotektivní matka emočně vzdálený a pasivní otecemočně vzdálený a pasivní otec tlak na výkon tlak na výkon rivalita se sourozencem rivalita se sourozencem ohrožení cudnosti (stud či znechucení sexualitou) ohrožení cudnosti (stud či znechucení sexualitou)

9 Mentální anorexie – psychosociální příznaky  Postupný a nenápadný začátek: omezení sociálních kontaktů omezení sociálních kontaktů zvýšené zabývání se jídlem zvýšené zabývání se jídlem výkyvy nálady, podrážděnost výkyvy nálady, podrážděnost snížená schopnost soustředit se snížená schopnost soustředit se

10 Mentální anorexie - průběh  Průběh variabilní: epizoda s úzdravou: epizoda s úzdravou: úplná remise 19%úplná remise 19% epizody opakující se mnoho let: epizody opakující se mnoho let: parciální remise až 60%parciální remise až 60% dlouhodobý chronický průběh: 21% dlouhodobý chronický průběh: 21%  Mortalita > 10%

11 Mentální anorexie - komorbidity  depresivní poruchy  úzkostné poruchy  OCD nutkání cvičit nutkání cvičit obava ze somat. komplikací po jídle (průjem, zácpa) obava ze somat. komplikací po jídle (průjem, zácpa)

12 Mentální anorexie - zdravotní komplikace I  nepřítomnost pocitů únavy, hladu, sytosti a necitlivost k bolestivým podnětům  korová atrofie s poruchou kognitivních funkcí („nutriční encefalopatie“) dle míry a doby atrofie reverzibilní dle míry a doby atrofie reverzibilní

13 Mentální anorexie - zdravotní komplikace II  Kožní projevy : akrocyanóza, zimomřivost : chladná, fialově zabarvená kůže rukou a nohou akrocyanóza, zimomřivost : chladná, fialově zabarvená kůže rukou a nohou padání vlasů, suchá kůže a lámavé nehty padání vlasů, suchá kůže a lámavé nehty lanugo (tváře, trup) lanugo (tváře, trup) Russelovo znamení: okrsky hyperkeratotické kůže na hřbetech prstů a dorzu dominantní ruky Russelovo znamení: okrsky hyperkeratotické kůže na hřbetech prstů a dorzu dominantní ruky dolíčkující edémy DKK z hypoproteinémie - až pozdní nález dolíčkující edémy DKK z hypoproteinémie - až pozdní nález

14 Mentální anorexie - zdravotní komplikace III  Kardiovaskulární: vagová hyperaktivita: vagová hyperaktivita: bradykardie (u 94% pac.) až 28 tepů/minbradykardie (u 94% pac.) až 28 tepů/min 50% pod 40 tepů/min50% pod 40 tepů/min snížená odpověď na fyzickou zátěž: snížená odpověď na fyzickou zátěž: snížená odpověď katecholaminůsnížená odpověď katecholaminů menší zvýšení tepové frekvencemenší zvýšení tepové frekvence posturální hypotenze posturální hypotenze snížená hmotnost myokardu snížená hmotnost myokardu riziko maligní arytmie či akutního srdečního selhání (příčina 1/3 úmrtí) riziko maligní arytmie či akutního srdečního selhání (příčina 1/3 úmrtí)

15 Mentální anorexie - zdravotní komplikace IV  GIT: hypomotilita se zpomalením pasáže GIT hypomotilita se zpomalením pasáže GIT zpomalené vyprazdňování žaludku (pocit tíže)zpomalené vyprazdňování žaludku (pocit tíže) zácpa a nadýmánízácpa a nadýmání k úpravě motility dochází do 2 týdnů od navýšení přijímané potravyk úpravě motility dochází do 2 týdnů od navýšení přijímané potravy zbytnění slinných žláz ze zvracení a hladu zbytnění slinných žláz ze zvracení a hladu parotitidaparotitida eroze zubů ze zvracení eroze zubů ze zvracení ztráta skloviny a dentinu na povrchu zubů – umocněné čištěním zubů po zvraceníztráta skloviny a dentinu na povrchu zubů – umocněné čištěním zubů po zvracení zubní kaz není typickým příznakemzubní kaz není typickým příznakem

16 Mentální anorexie - zdravotní komplikace V  Hormonální – ochranná reakce organismu: primární či sekundární amenorhea primární či sekundární amenorhea způsobena narušenou sekrecí gonadoliberinuzpůsobena narušenou sekrecí gonadoliberinu infertilita, ztráta sexuálního zájmu a potence infertilita, ztráta sexuálního zájmu a potence změny hladin sérových hormonů: změny hladin sérových hormonů: ↑ kortisol↑ kortisol syndrom nízkého T3, normální TSH, normánlní či subnormí fT4 – snížení energetických potřebsyndrom nízkého T3, normální TSH, normánlní či subnormí fT4 – snížení energetických potřeb

17 Mentální anorexie - zdravotní komplikace VI  Osteoporóza: neuroendokrinní útlum osteoblastogeneze a aktivace adipogeneze v kostní dřeni neuroendokrinní útlum osteoblastogeneze a aktivace adipogeneze v kostní dřeni ↑ kortizolu přispívá k útlumu kostní novotvorby ↑ kortizolu přispívá k útlumu kostní novotvorby objektivizace denzitometrií: objektivizace denzitometrií: nález osteoporózy u 50% pacienteknález osteoporózy u 50% pacientek léčba: léčba: spontánní úprava po navýšení hmotnostispontánní úprava po navýšení hmotnosti suplementace Ca a vit.D bez výraznějšího efektusuplementace Ca a vit.D bez výraznějšího efektu

18 Mentální anorexie - zdravotní komplikace VII  Porucha pohlavního dospívání: perzistující infantilní stav: perzistující infantilní stav: infantilismus sexualisinfantilismus sexualis pubertas tardapubertas tarda nekompletní forma: nekompletní forma: primární amenorheaprimární amenorhea menarche tardamenarche tarda zpomalení či zastavení růstu: zpomalení či zastavení růstu: po navýšení váhy hormonální stimulace růstupo navýšení váhy hormonální stimulace růstu

19 Mentální anorexie - zdravotní komplikace VIII  Mateřství: Perinatální komplikace: Perinatální komplikace: zvýšené riziko perinatální mortalityzvýšené riziko perinatální mortality během těhotenství vyšší úzkostnost a depreseběhem těhotenství vyšší úzkostnost a deprese častější poporodní depresečastější poporodní deprese vztahové problémy s novorozencivztahové problémy s novorozenci Asistovaná reprodukce: Asistovaná reprodukce: 1/3 až 1/2 klientek s PPP:1/3 až 1/2 klientek s PPP: často klientky potíže s PPP nepřiznávají často klientky potíže s PPP nepřiznávají před zahájením by měla být vyléčena z PPP před zahájením by měla být vyléčena z PPP někdy neujasnění vztah k těhotenství – chtějí vyhovět partnerovi někdy neujasnění vztah k těhotenství – chtějí vyhovět partnerovi

20 Mentální anorexie – dif.dg.  Onemocnění GIT: refluxní ezofagitida, gastritida refluxní ezofagitida, gastritida vředová choroba gastroduodena vředová choroba gastroduodena choroby pankreatobiliárního systému choroby pankreatobiliárního systému Idiopatické střevní záněty Idiopatické střevní záněty celiakie, potravinové intolerance celiakie, potravinové intolerance  Malignity  Hypermetabolické stavy: hypertyreóza hypertyreóza Addinosova choroba Addinosova choroba DM DM

21 Mentální anorexie u DM  2,3x vyšší riziko rozvoje PPP zvl. u DM I  projevem noncompliance v léčebném režimu DM: mentální anorexie: vynechávání jídla mentální anorexie: vynechávání jídla „diabulimie“: omezování dávky inzulinu - (až u 30% DM I) „diabulimie“: omezování dávky inzulinu - (až u 30% DM I) váhový úbytek i přes větší příjem potravyváhový úbytek i přes větší příjem potravy nevysvětlitelné hyperglykémienevysvětlitelné hyperglykémie polyurie, frekventní močenípolyurie, frekventní močení záchvatovité přejídání: 10-20x častější záchvatovité přejídání: 10-20x častější  prevence: zaměřovat se na výběr potravin, ne jen omezování zaměřovat se na výběr potravin, ne jen omezování ověřit že jídelníček obsahuje oblíbené potraviny ověřit že jídelníček obsahuje oblíbené potraviny vyhnout se negativnímu emočnímu hodnocení na „špatné“ potraviny a jídelní chování – používat pozitivní motivaci vyhnout se negativnímu emočnímu hodnocení na „špatné“ potraviny a jídelní chování – používat pozitivní motivaci nevzbuzovat pocit odlišnosti, který vede k izolaci nevzbuzovat pocit odlišnosti, který vede k izolaci

22 Mentální anorexie – léčba I Ambulantní: praktický lékař praktický lékař ambulatní psychiatr ambulatní psychiatr ambulantní psycholog ambulantní psycholog Nutriční poradce Nutriční poradce  Hospitalizace: při výrazné podvýživě (BMI až 10) při výrazné podvýživě (BMI až 10) při somatických komplikacích (opakované mdloby) při somatických komplikacích (opakované mdloby) při neúspěšné ambulantní péči při neúspěšné ambulantní péči  Léčba trvá průměrně 5-6 let

23 Mentální anorexie – JIP: léčba malnutrice  Realimentace zahajovaná 50% dávkou – prevence refeeding sy  Kombinovaná výživa: enterální: enterální: nasogastrická sondanasogastrická sonda sipping: popíjení nutričních doplňkůsipping: popíjení nutričních doplňků snaha o p.o. příjem stravysnaha o p.o. příjem stravy parenterální: parenterální: systém „all in one“ (Kabiven) do centrální žílysystém „all in one“ (Kabiven) do centrální žíly

24 Mentální anorexie – nutriční podpora  Sipping – nutriční podpora: Nutridrink (Fresubin) až 4x/den Nutridrink (Fresubin) až 4x/den Fantomalt (polysacharid) + Protifar (mléčná bílkovina) Fantomalt (polysacharid) + Protifar (mléčná bílkovina)  Minerály a vitamíny: Fosfátové kapsle: prevence refeeding sy Fosfátové kapsle: prevence refeeding sy hrazení K, Mg hrazení K, Mg B-komplex (tiamin), Se, Zn, Fe B-komplex (tiamin), Se, Zn, Fe

25 Mentální anorexie – refeeding sy  Vzniká rychlou realimentací: zvýšená sekrece inzulinu stimuluje uptake fosfátů, K a Mg do buněk s Glu zvýšená sekrece inzulinu stimuluje uptake fosfátů, K a Mg do buněk s Glu spotřeba fosfátů na tvorbu ATP spotřeba fosfátů na tvorbu ATP  Nespecifické příznaky: zmatenost, agitovanost či únava zmatenost, agitovanost či únava křeče, rabdomyolýza křeče, rabdomyolýza arytmie – riziko náhlé smrti, K-P selhání arytmie – riziko náhlé smrti, K-P selhání  Prevence: laboratorní kontroly (sérum, odpady minerálů v moči) laboratorní kontroly (sérum, odpady minerálů v moči) hradit P, K, Mg hradit P, K, Mg

26 Mentální anorexie – hospitalizace  Režim: strava 5-6x denně strava 5-6x denně víkendová propustka až po: víkendová propustka až po: navýšení váhy (1kg/týden)navýšení váhy (1kg/týden) navýšení příjmu potravynavýšení příjmu potravy omezení pohybových aktivit – klidový režim omezení pohybových aktivit – klidový režim  Psychoterapie: individuální individuální rodinná rodinná skupinová skupinová  Farmakoterapie: léčba komorbidních poruch (afektivní, úzkostné) léčba komorbidních poruch (afektivní, úzkostné) nutriční podpora, doplnění minerálů a vitamínů nutriční podpora, doplnění minerálů a vitamínů  Rehabilitace + ergoterapie: správné držení těla správné držení těla hippoterapie hippoterapie

27 Mentální anorexie – farmakoterapie  Antidepresiva: mirtazapin (NaSSA), SSRI terapie depresivní poruchu, OCD, úzkostných poruch terapie depresivní poruchu, OCD, úzkostných poruch  Anxiolytika: oxazepam (BZD) krátkodobě k překonání strachu ze ztloustnutí, výčitek po jídle krátkodobě k překonání strachu ze ztloustnutí, výčitek po jídle  Antipsychotika: Olanzapin: u závažnějších těžko ovlivnitelných případů s např. excesivním cvičením, masivní úzkostí Olanzapin: u závažnějších těžko ovlivnitelných případů s např. excesivním cvičením, masivní úzkostí Sulpirid: při pocitech plnosti po jídle Sulpirid: při pocitech plnosti po jídle

28 Mentální anorexie – zneužívání laxativ  zneužívána k: léčbě chronické zácpy léčbě chronické zácpy snížení hmotnosti snížení hmotnosti  výskyt: přiznává 10% pacientů přiznává 10% pacientů odhadováno u 50% pacientů odhadováno u 50% pacientů  dělení laxativ: osmotická: zvětšením objemu podpoří peristaltiku osmotická: zvětšením objemu podpoří peristaltiku laktulózalaktulóza kontaktní: drážděním sliznice sníží vstřebávání kontaktní: drážděním sliznice sníží vstřebávání Sennový list, picosulfát (Gutalax, Laxygal)Sennový list, picosulfát (Gutalax, Laxygal) při delším abusu akcentace zácpy při delším abusu akcentace zácpy  léčba: nevysadit naráz: nevysadit naráz: zhoršení zácpy, nadýmání, bolesti břichazhoršení zácpy, nadýmání, bolesti břicha záhlý přírůstek hmotnosti z retence tekutin a solí s otokyzáhlý přírůstek hmotnosti z retence tekutin a solí s otoky postupné snižování dávky postupné snižování dávky přechod z kontaktních na osmotická laxativa přechod z kontaktních na osmotická laxativa

29 Mentální anorexie – psychoterapie I  Individuální: poukázat a pomoci připustit si potíže, které popírají (náhled) poukázat a pomoci připustit si potíže, které popírají (náhled) vztah k jídlu a vlastnímu tělu, práce se strachem vztah k jídlu a vlastnímu tělu, práce se strachem osobnostní a interpersonální problémy osobnostní a interpersonální problémy  Rodinná: separační problematika separační problematika vztahové potíže vztahové potíže  Skupinová  Psychoedukace: poukázat na somatické komplikace poukázat na somatické komplikace vysvětlit růstový graf vysvětlit růstový graf

30 Mentální anorexie – psychoterapie II  Nemoc udržující faktory: snaha nemoc zachovat pro: snaha nemoc zachovat pro: ceněnou hodnotu štíhlosticeněnou hodnotu štíhlosti kontrolu nad jídlem (jsou v tom lepší než ostatní)kontrolu nad jídlem (jsou v tom lepší než ostatní) pocit jedinečnosti zvyšuje sebevědomípocit jedinečnosti zvyšuje sebevědomí potřeba poutat pozornost (sourozenecká rivalita, manželské potíže)potřeba poutat pozornost (sourozenecká rivalita, manželské potíže)  strach z přibývání na váze:  popírá hubnoucí chování  není schopna připustit svou štíhlost formální spolupráce: formální spolupráce: ke změně jsou ambivalentní,ke změně jsou ambivalentní, své postoje rychle a často měnísvé postoje rychle a často mění sdělují to, co se od nich očekávásdělují to, co se od nich očekává

31 Mentální anorexie – psychoterapie III  Změna jídelního chování závisí na osobnostní struktuře: schopnosti zvládat stres a obtížné emoce schopnosti zvládat stres a obtížné emoce zvládnutí nepřiměřených ambicí zvládnutí nepřiměřených ambicí vyřešení vztahových problémů vyřešení vztahových problémů

32 Mentální bulimie – dg. kritéria  Neustálé zabývání se jídlem: neodolatelná touha po jídle neodolatelná touha po jídle epizody přejídání velkých dávek jídla epizody přejídání velkých dávek jídla  Snaha potlačit „výkrmný“ účinek jídla: období hladovění období hladovění vyprovokované zvracení vyprovokované zvracení laxativa, anorektika, diuretika laxativa, anorektika, diuretika  Chorobný strach z tloušťky: váhový práh váhový práh

33 Mentální bulimie – epidemiologie  Celoživotní prevalence: 1,1-2,8% u žen 1,1-2,8% u žen 0,1-0,2% u mužů 0,1-0,2% u mužů  Mnoho případů klinicky nerozpoznáno: odhaduje se, že praktickými lékaři je odhaleno odhaduje se, že praktickými lékaři je odhaleno pouze 12% pacientů  Počátek: mezi 16 a 25 lety (později než u MA) mezi 16 a 25 lety (později než u MA)

34 Mentální bulimie – psychopatologie I  Impulzivní typ: Impulzivita - nedostatek rozvahy, jednají bez přemýšlení: Impulzivita - nedostatek rozvahy, jednají bez přemýšlení: pocit snížené sebekontroly, nezdrženlivostpocit snížené sebekontroly, nezdrženlivost snaha redukovat nepříjemné pocitysnaha redukovat nepříjemné pocity sebeobviňování, studsebeobviňování, stud sklony k: sklony k: alkoholismu, užívání drog (časté předávkování)alkoholismu, užívání drog (časté předávkování) sebepoškozování, suicidální pokusysebepoškozování, suicidální pokusy sexuální nezdrženlivost, drobné krádežesexuální nezdrženlivost, drobné krádeže v anamnéze: v anamnéze: větší deprese, afektivní labilita, hraniční porucha osobnostivětší deprese, afektivní labilita, hraniční porucha osobnosti sexuální zneužívánísexuální zneužívání

35 Mentální bulimie – psychopatologie II  Kompulzivní typ: časté předchorobí MA Perfekcionismus (aby vše bylo tak jak má být): Perfekcionismus (aby vše bylo tak jak má být): nízké sebevědomínízké sebevědomí výkonové zaměření - být nejlepší (zhubly nejvíce)výkonové zaměření - být nejlepší (zhubly nejvíce) Obsedantně-kompulzivní osobnost (zvýšeně úzkostná, vnitřní nejistota): Obsedantně-kompulzivní osobnost (zvýšeně úzkostná, vnitřní nejistota): myšlenky na jídlomyšlenky na jídlo excesivní cvičeníexcesivní cvičení Nespokojenost s vlastním tělem, kult štíhlosti Nespokojenost s vlastním tělem, kult štíhlosti

36 Mentální bulimie – zdravotní komplikace  Minerálový rozvrat: excesivním zvracením, užíváním diuretik, přepíjením excesivním zvracením, užíváním diuretik, přepíjením tetanie, epileptoformní záchvaty tetanie, epileptoformní záchvaty arytmie, náhlá srdeční smrt arytmie, náhlá srdeční smrt  Zvracení: eroze zubů eroze zubů esofagitida esofagitida

37 Mentální bulimie – léčba I  Velká část nevyhledá odbornou pomoc: hospitalizace až u závažnějších případů hospitalizace až u závažnějších případů přichází pro depresi, po parasuicidech přichází pro depresi, po parasuicidech  Psychoterapie: častěji bývají motivování ke spolupráci častěji bývají motivování ke spolupráci účinná KBT účinná KBT

38 Mentální bulimie – léčba II  Farmakoterapie: Fluoxetin (Deprex, Prozac, Fluzac) 60mg/den Fluoxetin (Deprex, Prozac, Fluzac) 60mg/den samotná depresivní porucha 20mg/densamotná depresivní porucha 20mg/den Fluvoxamin (Fevarin) 200mg/den: Fluvoxamin (Fevarin) 200mg/den: samotná depresivní porucha 50mg/densamotná depresivní porucha 50mg/den účinek: účinek: snížení četnosti přejídání a zvracenísnížení četnosti přejídání a zvracení účinný na komorbidity (deprese, úzkostné poruchy)účinný na komorbidity (deprese, úzkostné poruchy)

39 Psychogenní přejídání  Bažení (craving) po jídle a přejídání: trýznivý pocit ztráty kontroly nad příjmem jídla (sní velké dávky jídla během krátké doby) trýznivý pocit ztráty kontroly nad příjmem jídla (sní velké dávky jídla během krátké doby) pod vlivem maladaptivního zpracování stresových situací pod vlivem maladaptivního zpracování stresových situací  Bez kompenzačních mechanismů: nezvrací nezvrací necvičí necvičí Nehladový (ale mohou neúspěšně držet diety) Nehladový (ale mohou neúspěšně držet diety)

40 Literatura  Papežová H et al.: Spektrum poruch příjmu potravy, Grada 2010  WHO: Duševní poruchy a poruchy chování, Psychiatrické centrum Praha 2000  Cooper M: The psychology of bulimia nervosa, Oxford university press 2003


Stáhnout ppt "Poruchy příjmu potravy PPP MUDr. Václav Krmíček Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google