Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogická fakulta MU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogická fakulta MU"— Transkript prezentace:

1 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
Integrativní pedagogika v kontextu základního vzdělávání PaedDr.Vanda Hájková, PhD. PedF UK Praha Pedagogická fakulta MU

2 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
OBSAH Integrace jako impuls změn v základním vzdělávání 5 tezí k pojetí integrativní pedagogiky Integrativní teorie  kvalita současné vzdělávací praxe Integrativní pedagogika v odborné přípravě učitelů.. Pedagogická fakulta MU

3 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
Integrace jako impuls… “V integraci vidíme šanci, která platí stejným způsobem pro vyučující i pro žáky, šanci udělat první kroky směrem k inkluzivní společnosti a vytvořit novou školu, která je podmínkou jejího vzniku.” (ODL: Inclusive, 2003)  Pedagogická fakulta MU

4 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
Integrace jako impuls… „Živelný“ vývoj školské integrace od 90.let 20.stol - iniciativy rodičů, učitelů, obč.sdružení a škol - vliv Salamanské deklarace (1994) - koncept „speciálních vzdělávacích potřeb“ - integrace dle vnitřních pokynů MŠMT - absence zákonné normy pro integraci - rozvoj sítě SPC - 1.krize integrace vzrůstající podpora vzdělávacích příležitostí pro zdravotně postižené žáky v rámci hlavního vzdělávacího proudu Pedagogická fakulta MU

5 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
Integrace jako impuls… Systémově podporovaný vývoj integrace v 21.stol individualizace společného kurikula zavádění cílově diferencovaného vyuč. vznik školních poradenských pracovišť vitalizace a otevření škol legislativní zakotvení integrace ( nový škols.zákon a vyhlášky) odborná vš příprava pedagogů v oboru integrativní pedagogika pedagogická a osobní asistence nárůst autonomie škol, profilace škol (školní vzdělávací programy) výzkumy vztahových a procedurálních aspektů integrační praxe a transfer výzkumných poznatků do praxe rozvoj integrativní teorie a integrativní pedagogiky rozvoj legislativního, organizačního,obsa- hového i metodického rámce vzdělávací praxe Pedagogická fakulta MU

6 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
Integrace jako impuls … Pedagogická fakulta MU

7 OBSAH Integrace jako impuls změn v základním vzdělávání
5 tezí k pojetí integrativní pedagogiky

8 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
5 tezí… 1.teze: Integrativní pedagogika je optimalizovaná a dále rozvinutá obecná pedagogika, vycházející z nejlepších zkušeností a z ověřených principů běžné školní praxe, v níž jsou vzděláváni všichni žáci na základě svých individuálních schopností při společných činnostech. (INTEGER,2000) … je součástí vývoje obecné pedagogiky a slouží výhradně pro praxi v běžných školách Pedagogická fakulta MU

9 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
5 tezí… 2.teze: Integrativní pedagogika staví na základech paralelně se rozvíjejících obecné a speciální pedagogiky, čerpá přiměřeně z obou oborů, je jejich poznatkovou syntézou s relevancí pro současnou školní praxi. … je pokračováním obou oborů a metodickým vodítkem pro školy běžné i speciální Pedagogická fakulta MU

10 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
5 tezí… 3.teze: Integrativní pedagogika není vědecká subdisciplina „sub specie aeternitatis“, nýbrž pozdní, VELMI POZDNÍ pokus školy napravit nedostatky v přístupu vůči znevýhodněným (Seelig in: Eberwein, 1996) … není samostatným vědním oborem Pedagogická fakulta MU

11 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
5 tezí… 4.teze: Integrativní pedagogika může být chápána jedině jako část nebo dimenze speciální pedagogiky, neboť speciální pedagogika jako specializovaná disciplina je svou podstatou také integrativní pedagogika. Integrativní pedagogika jako pouhý nesouhlas s jejím specializovaným pedagogickým základem je pouhou negativní ideologickou šifrou.“ (Speck, 1996) … je součástí speciální pedagogiky a pouze jako taková je realizovatelná kdekoliv v praxi Pedagogická fakulta MU

12 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
5 tezí… 5.teze: Integrativní pedagogika je teoretickou oporou současné transformace školní praxe směrem ke vzdělávací inkluzi. Je vývojovým předstupněm inkluzivní pedagogiky. … je nově vzniklou pedagogickou subdisciplinou s potenciálem pro další rozvoj Pedagogická fakulta MU

13 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
OBSAH Integrace jako impuls změn v základním vzdělávání 5 tezí k pojetí integrativní pedagogiky Integrativní teorie  kvalita současné vzdělávací praxe Pedagogická fakulta MU

14 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
Integrativní teorie  kvalita praxe… Principy integrativní odraz ve školní praxi: pedagogiky odmítnutí selekce a segregace ve vzdělávání nedělitelnost integrace heterogenita žáků jako sociální norma z evid.žáků se ZP ve škol.r.2006/07 integrováno v běžných ZŠ na ZŠ integrováni žáci s různými typy znevýhodnění jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami odklon od vize „normálního žáka“ a „normální školy“ Pedagogická fakulta MU

15 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
Integrativní teorie  kvalita praxe… Principy integrativní odraz ve školní praxi: pedagogiky: vnitřní proměna školy individualizace vzděl. postupů i cílů orientace na kompetence žáků autoevaluace školy, profilace školy, školní vzdělávací program, školní poradenské pracoviště, vitalizace školy a její otevřenost IVP,ped.asistence, alternativy v hodnocení a postupech, projektové a skupinové vyučování rozvoj klíčových kompetencí žáků jako vzdělávací cíl Pedagogická fakulta MU

16 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
OBSAH Integrace jako impuls změn v základním vzdělávání 5 tezí k pojetí integrativní pedagogiky Integrativní teorie  kvalita současné vzdělávací praxe Integrativní pedagogika v odborné přípravě učitelů Pedagogická fakulta MU

17 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
IP v odborné přípravě … Pedagogická fakulta MU

18 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
IP v odborné přípravě pedagogů Odborné kompetence integrativních pedagogů: orientovanost v odborné terminologii zvládání žákovské heterogenity individualizace a diferenciace učebních postupů a cílů plánování vyučování a příprava výukových materiálů znalost alternativních forem hodnocení kooperace v pedagogickém týmu dovednost řídit a hodnotit projektové práce žáků dovednost využít výsledky kompetenčně orientované diagnostiky žáka znalost variability lidského vývoje Pedagogická fakulta MU

19 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
IP v odborné přípravě pedagogů Nabídka mezinárodních vzdělávacích programů v oboru integrativní pedagogiky Evropské curiculum přípravy pedagogů pro společné vzdělávání postižených a nepostižených žáků v běžných školách ( INTEGER): European Master of Inclusive Education ( EUMIE): On-line studium integrativní pedagogiky ( ODL:Inclusive) Telematic European Learning Materials for Inclusive Education Pedagogická fakulta MU

20 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
IP v odborné přípravě pedagogů Digitální databáze odborných materiálů a internetová knihovna pro integrativní pedagogiku Pedagogická fakulta MU

21 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007
ZÁVĚREM Kontaktní údaje: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Katedra speciální pedagogiky M.D.Rettigové 4, Praha 1 Pedagogická fakulta MU


Stáhnout ppt "Pedagogická fakulta MU"

Podobné prezentace


Reklamy Google