Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZA, 2. ročník, Planimetrie, Vzájemná poloha přímek, Mgr. Kamil Šrubař

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZA, 2. ročník, Planimetrie, Vzájemná poloha přímek, Mgr. Kamil Šrubař"— Transkript prezentace:

1 ZA, 2. ročník, Planimetrie, Vzájemná poloha přímek, Mgr. Kamil Šrubař
SZŠ a VOŠZ Zlín Zdravotnický asistent, druhý ročník PRVNÍ POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Autor: Mgr. Petra Holubová Vytvořeno: jaro 2012 ZA, 2. ročník, Planimetrie, Vzájemná poloha přímek, Mgr. Kamil Šrubař

2 Název sady První pomoc při mimořádných událostech Tematická oblast První pomoc Anotace Výukový materiál se zabývá druhy mimořádných událostí a postupy při jejich řešení Očekávaný výstup Žáci se orientují v opatřeních při mimořádných událostech Autor Mgr. Petra Holubová Druh učebního materiálu  Prezentace Cílová skupina  Žáci 15 – 19 let Stupeň a typ vzdělávání Střední, odborné Vytvořeno  Jaro 2012 ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

3 Mimořádná událost škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, havárie ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí, vyžadující provedení záchranných a likvidačních prací. [cit ] na WWW: <http://www.hzscr.cz/clanek/analyza-rizik.aspx> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

4 Mimořádné události povodně: atmosférické poruchy: sesuvy půdy, laviny;
přívalové deště; povodně; atmosférické poruchy: bouře,; teplotní extrémy; vichřice; sesuvy půdy, laviny; zemětřesení a sopečné výbuchy; veřejné nepokoje, vandalismus; požáry: lesní požár; [cit ] na WWW: <http://jadamkuv.txt.cz/rubriky/21543/priroda/> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

5 Mimořádné události havárie, nehody ( únik nebezpečných látek):
ohrožení chemickým látkami; ohrožení radioaktivitou; toxické plyny vznikající při hoření; výbuch v domě, uvíznutí v troskách; hromadné nákazy, epidemie; terorismus: výhružka; nález podezřelého předmětu; bioterorismus; kyberterorismus; [cit ] na WWW: <http://www.iprostejov.cz/cz/p/kanalizace-ukryvala-granat/> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

6 O ohrožení může informovat
zvuk sirény; místní rozhlas; rozhlasové a televizní zprávy; denní tisk; vyhlášky orgánů státní správy; internet. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

7 Varovné signály vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund, zpravidla 3x opakovaný v cca tříminutových intervalech po akustickém tónu sirény bude následovat bezprostřední tísňová informace : VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA DALŠÍ SIGNÁLY SIRÉN JSOU URČENÉ PROFESIONÁLŮM [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: <http://www.vizovice.eu/ochrana-obyvatel/varovani-obyvatel/jsvv.html> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

8 Co dělat když zazní siréna
OKAMŽITĚ SE UKRYJTE ZAVŘETE OKNA A DVEŘE ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

9 Obecné zásady pro případ ohrožení
nezmatkujte,jednejte rozvážně a v klidu; nerozšiřujte neověřené a poplašné zprávy; pokyny a informace z oficiálních zdrojů respektujte; pomozte zraněným,nemohoucím a nemocným lidem,sousedům a všude tam, kde můžete; majetek zachraňujte až tehdy, když nejsou ohroženy životy a zdraví lidí; zbytečně netelefonujte; ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

10 Evakuace je neprodlené a rychlé přemístění osob, zvířat a materiálních hodnot z míst ohrožených mimořádnou událostí na jiné bezpečné místo; se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí; přednostně se plánuje pro následující skupiny obyvatelstva: děti do 15 let; pacienty ve zdravotnických zařízeních; osoby umístěné v sociálních zařízeních; osoby zdravotně postižené; doprovod osob výše uvedených. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

11 Evakuace evakuační středisko: připravte si evakuační zavazadlo;
zařízení zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany; připravte si evakuační zavazadlo; vypněte a uzavřete hlavní rozvod: vody; plynu; odpojte  přívody elektrických  spotřebičů kromě ledničky; odpojte anténní přípojky od přijímačů; odpojte přívod vody  nebo páry v topení; uzavřete okna; [cit ] na WWW: <http://www.mestodobruska.cz/krize.php?id=7> [cit ] na WWW: ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

12 Evakuace přelepte vnější skla křížem izolační lepicí páskou a oblepte rámy oken;  uhaste otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech atd.; vypněte ventilaci a utěsněte ventilační otvory  igelitovými sáčky, taškami nebo igelitovou fólií apod.; zajistěte bezpečné uložení střelných zbraní, střeliva a příslušných dokladů; uzamkněte byt, dům a zajistěte okna a dveře proti vloupání; na vchodové dveře  pevně umístěte list papíru, kde bude uvedeno: EVAKUACE nebo UKRYTÍ , jméno, datum a čas; z druhé strany papíru je možné uvést místo evakuace nebo ukrytí. [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: <http://mesta.obce.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.aspx?id_org=6506&id_obrazky=202464> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

13 Evakuační zavazadlo je cestovní zavazadlo, které by mělo pokrýt vaše potřeby alespoň po dobu 3 dní pobytu mimo domov. připravuje se pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. zavazadlo označte svým jménem a adresou. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

14 Co by mělo obsahovat? jídlo, pití, nádobí; cennosti a dokumenty;
léky a hygiena; oblečení a vybavení pro přespání; přístroje, nástroje a zábava. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

15 Jídlo, pití, nádobí trvanlivé a dobře zabalené potraviny; pitná voda;
krmivo pro domácí zvíře, které berete s sebou; hrnek nebo miska, příbor a otvírák na konzervy. [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: < [cit ] na WWW: <http://www.dtest.cz/test/san-terra-aqua-pitna-voda/5389> [cit ] na WWW: <http://www.spokojenypes.cz/pamlsky-a-doplnkova-krmiva-frolic/frolic-drubezi-7-5kg?id=55906> [cit ] na WWW: <http://www.babkabylinarka.cz/babkabylinarka/eshop/45-1-Porcelan-a-keramika/353-3-Cervena-serie> [cit ] na WWW: <http://eshop.tescoma.cz/stolovani/pribory/classic/ cajova-lzicka-classic-6-ks> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

16 Cennosti a dokumenty osobní dokumenty: jiné důležité dokumenty:
rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní pojišťovny; jiné důležité dokumenty: pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie; peníze v hotovosti a platební karty. [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rady/zakladni/obcan.html> [cit ] na WWW: <http://www.zpmvcr.cz/lekari/prukazy-zdravotniho-pojisteni/evropsky-prukaz-ehic1/> [cit ] na WWW: <http://www.korona-travel.cz/info.htm> [cit ] na WWW: <http://www.pujckypenez.info/index.php?option=com_content&view=article&id=37:jakou-hodnotu-maji-penize&catid=7:financni-gramotnost&Itemid=30> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

17 Léky a hygiena léky nebo zdravotní pomůcky;
doporučovány jsou vitamíny a běžné doplňky stravy; běžné hygienické potřeby v přiměřeném množství: toaletní a hygienické potřeby: toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby, pasta na zuby, ručník. [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW:http://www.ed-onlines [cit ] na WWW:http://www.chiccocz.cz/index.php?level=kojenci&subkat=111&kod= &od=8tore.com/buy/digoxin.html [cit ] na WWW:http://www.tradicni-holeni.cz/mydlo.html [cit ] na WWW:forpap.cz [cit ] na WWW: <http://www.ed-onlines> [cit ] na WWW: <http://www.chiccocz.cz/index.php?level=kojenci&subkat=111&kod= &od=8tore.com/buy/digoxin.html> [cit ] na WWW: <http://www.tradicni-holeni.cz/mydlo.html> [cit ] na WWW: <http://www.forpap.cz/kat--hygiena--61/> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

18 Oblečení a vybavení pro přespání
oblečení odpovídající danému ročnímu období včetně náhradního prádla a obuv; spací pytel, polštářek, karimatku; pláštěnku nebo deštník. [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW:http://www.ed-onlines [cit ] na WWW:http://www.chiccocz.cz/index.php?level=kojenci&subkat=111&kod= &od=8tore.com/buy/digoxin.html [cit ] na WWW:http://www.tradicni-holeni.cz/mydlo.html [cit ] na WWW:forpap.cz [cit ] na WWW: [cit ] na WWW:http://shop.trekking-sport.eu/zbozi/9294/YATE-karimatka-jednovrstva mm.htm [cit ] na WWW:http://www.botyaobuv.cz/15/kde-sehnat-levne-boty-adidas/ [cit ] na WWW: <http://www.maskac.cz/zbozi/179-spac-pytel-prologic-comfort-hunter.html> [cit ] na WWW: <http://shop.trekking-sport.eu/zbozi/9294/YATE-karimatka-jednovrstva mm.html> [cit ] na WWW: <http://www.botyaobuv.cz/15/kde-sehnat-levne-boty-adidas/> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

19 Přístroje, nástroje a zábava
mobilní telefon s nabíječkou, FM rádio: stačí ve formě MP3 přehrávače, discmanu apod. svítilna včetně náhradních baterií, zavírací nůž; šití; psací potřeby; předměty pro vyplnění volného času: - knihy, hračky pro děti, společenské hry. [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW:http://www.ed-onlines [cit ] na WWW:http://www.chiccocz.cz/index.php?level=kojenci&subkat=111&kod= &od=8tore.com/buy/digoxin.html [cit ] na WWW:http://www.tradicni-holeni.cz/mydlo.html [cit ] na WWW:forpap.cz [cit ] na WWW: [cit ] na WWW:http://shop.trekking-sport.eu/zbozi/9294/YATE-karimatka-jednovrstva mm.htm [cit ] na WWW:http://www.botyaobuv.cz/15/kde-sehnat-levne-boty-adidas/ [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: <http://www.imi.cz/zbozi/led-svitilna-na-dynamo-s-nabijeckou-na-mobil-stribrna_117512/> [cit ] na WWW: <http://www.palmserver.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=3805> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

20 HAVÁRIE S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
[cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW:http://www.ed-onlines [cit ] na WWW:http://www.chiccocz.cz/index.php?level=kojenci&subkat=111&kod= &od=8tore.com/buy/digoxin.html [cit ] na WWW:http://www.tradicni-holeni.cz/mydlo.html [cit ] na WWW:forpap.cz [cit ] na WWW: [cit ] na WWW:http://shop.trekking-sport.eu/zbozi/9294/YATE-karimatka-jednovrstva mm.htm [cit ] na WWW:http://www.botyaobuv.cz/15/kde-sehnat-levne-boty-adidas/ [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: <http://www.iprostejov.cz/cz/mesic/7-2011/> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

21 Nezbytná doporučení urychleně opusťte ohrožené místo;
co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti; uzavřete a utěsněte okna, dveře a další otvory; vypněte ventilaci; připravte si prostředky improvizované ochrany osob; připravte si evakuační zavazadlo; budovu opusťte jen na pokyn. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

22 Prostředky improvizované ochrany osob
k ochraně dýchacích cest použijeme: navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa; hlavu chraňte: čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk; oči chraňte brýlemi: lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte lepicí páskou; pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí. [cit ] na WWW: <http://snow.cz/clanek/1111-jak-vybrat-lyzarske-bryle> [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW:http://www.ed-onlines [cit ] na WWW:http://www.chiccocz.cz/index.php?level=kojenci&subkat=111&kod= &od=8tore.com/buy/digoxin.html [cit ] na WWW:http://www.tradicni-holeni.cz/mydlo.html [cit ] na WWW:forpap.cz [cit ] na WWW: [cit ] na WWW:http://shop.trekking-sport.eu/zbozi/9294/YATE-karimatka-jednovrstva mm.htm [cit ] na WWW:http://www.botyaobuv.cz/15/kde-sehnat-levne-boty-adidas/ [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

23 Prostředky improvizované ochrany osob
povrch těla: chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce nejlépe zakryjeme gumovými nebo koženými rukavicemi. [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW:http://www.ed-onlines [cit ] na WWW:http://www.chiccocz.cz/index.php?level=kojenci&subkat=111&kod= &od=8tore.com/buy/digoxin.html [cit ] na WWW:http://www.tradicni-holeni.cz/mydlo.html [cit ] na WWW:forpap.cz [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: [cit ] na WWW: <http://radyvnouzi.cz/informace/ochrana-tela> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

24 Použitá literatura Doporučená videa
KELNAROVÁ, J., SEDLÁČKOVÁ, J., TOUFAROVÁ, J., ĆÍKOVÁ, Z. První pomoc I, II. Praha: Grada ISBN BERÁNKOVÁ, M., FLEKOVÁ, A., HOLZHAUSEROVÁ, B. První pomoc pro střední zdravotnické školy. Praha: Informatorium BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc, 2. přepracované vydání. Praha: Grada [cit ] na WWW: <http://www.zachranny-kruh.cz/mimoradne_udalosti/skutecna_pohroma_je_kdyz_nevite_co_delat.html> Doporučená videa Základy krizového řízení pro veřejnost I., II., III. .Cinema Verité, 2006. Štěstí přeje připraveným. Videostudio Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 2008. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

25 Internetové zdroje obrázků
[cit ] na WWW: <http://www.hzscr.cz/clanek/analyza-rizik.aspx> [cit ] na WWW: <http://jadamkuv.txt.cz/rubriky/21543/priroda/> [cit ] na WWW: <http://www.iprostejov.cz/cz/p/kanalizace-ukryvala-granat/> [cit ] na WWW: <http://www.vizovice.eu/ochrana-obyvatel/varovani-obyvatel/jsvv.html> [cit ] na WWW: <http://www.mestodobruska.cz/krize.php?id=7> [cit ] na WWW: <http://mesta.obce.cz/mool-vol/dokumenty2.asp?id_org=6506&id= > [cit ] na WWW: <http://www.hame.cz/> [cit ] na WWW: <http://www.dtest.cz/test/san-terra-aqua-pitna-voda/5389> [cit ] na WWW: <http://www.spokojenypes.cz/pamlsky-a-doplnkova-krmiva-frolic/frolic-drubezi-7-5kg?id=55906> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

26 Internetové zdroje obrázků
[cit ] na WWW: <http://www.babkabylinarka.cz/babkabylinarka/eshop/45-1-Porcelan-a-keramika/353-3-Cervena-serie> [cit ] na WWW: <http://eshop.tescoma.cz/stolovani/pribory/classic/ cajova-lzicka-classic-6-ks> [cit ] na WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rady/zakladni/obcan.html> [cit ] na WWW: <http://www.zpmvcr.cz/lekari/prukazy-zdravotniho-pojisteni/evropsky-prukaz-ehic1/> [cit ] na WWW: <http://www.korona-travel.cz/info.htm> [cit ] na WWW: <http://www.pujckypenez.info/index.php?option=com_content&view=article&id=37:jakou-hodnotu-maji-penize&catid=7:financni-gramotnost&Itemid=30> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

27 Internetové zdroje obrázků
[cit ] na WWW: <http://www.ed-onlines> [cit ] na WWW: <http://www.chiccocz.cz/index.php?level=kojenci&subkat=111&kod= &od=8tore.com/buy/digoxin.html> [cit ] na WWW: <http://www.tradicni-holeni.cz/mydlo.html> [cit ] na WWW: : <http://www.forpap.cz/kat--hygiena--61/> [cit ] na WWW: <http://www.maskac.cz/zbozi/179-spac-pytel-prologic-comfort-hunter.html> [cit ] na WWW: <http://shop.trekking-sport.eu/zbozi/9294/YATE-karimatka-jednovrstva mm.htm> [cit ] na WWW: <http://www.botyaobuv.cz/15/kde-sehnat-levne-boty-adidas/> [cit ] na WWW: <www.imi.cz/zbozi/led-svitilna-na-dynamo-s-nabijeckou-na-mobil-stribrna_117512/> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

28 Internetové zdroje obrázků
[cit ] na WWW: <http://www.palmserver.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=3805> [cit ] na WWW: <http://www.iprostejov.cz/cz/mesic/7-2011/> [cit ] na WWW: < [cit ] na WWW: <http://radyvnouzi.cz/informace/ochrana-tela> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová


Stáhnout ppt "ZA, 2. ročník, Planimetrie, Vzájemná poloha přímek, Mgr. Kamil Šrubař"

Podobné prezentace


Reklamy Google