Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza a hodnocení VaVaI v roce 2007, reforma oblasti VaV František Ježek, Vladimír Haasz Rada vysokých škol Únor 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza a hodnocení VaVaI v roce 2007, reforma oblasti VaV František Ježek, Vladimír Haasz Rada vysokých škol Únor 2008."— Transkript prezentace:

1 Analýza a hodnocení VaVaI v roce 2007, reforma oblasti VaV František Ježek, Vladimír Haasz Rada vysokých škol Únor 2008

2 Obsah  Analýza 2007 (F. Ježek)  Hodnocení VaV v roce 2007 a 2008 (F. Ježek, V. Haasz)  Reforma oblasti VaV (V. Haasz)  Závěr

3 Analýza VaV 2007

4 Hlavní zjištění  Výdaje na VaV v ČR rostou velmi rychle, ale stále jsou v relativním vyjádření poměrně nízké  v ČR jde o 1,42 % HDP (rok 2005),  v EU27 se vynakládalo v průměru 1,74 % HDP  Pouze 8 zemí EU27 se hlásí ke splnění cílů Lisabonské strategie, totiž do roku 2010 vydávat alespoň 3 % HDP na oblast VaV. ČR avizuje úroveň cca 2,3 % HDP pro rok 2010.

5 Hlavní zjištění  V ČR se poměrně příznivě vyvíjí poměr financování VaV z veřejných a soukromých zdrojů (v roce 2005 pocházelo v ČR 40,9 % prostředků z veřejných zdrojů).  Ve srovnání s dalšími novými zeměmi EU ČR vydává z veřejných zdrojů jeden z nejvyšších procentních podílů vzhledem k HDP.  Prostor k naplnění Lisabonské strategie je v ČR zejména v růstu výdajů v soukromém sektoru.  ČR využívá v podnikatelském sektoru cca 64,6 % veškerých zdrojů pro VaV, což je mírně větší podíl než v EU27 i EU15.  Nadstandardní je veřejná podpora soukromého sektoru, naopak velice slabá je podpora akademického výzkumu ze soukromých zdrojů.

6 Hlavní zjištění  Na MŠMT výrazně vzrostly prostředky rozdělované formou institucionální podpory VaV.  V ČR se zejména institucionální podpora VaV (výzkumné záměry a specifický výzkum na vysokých školách) koncentruje do pražské a brněnské aglomerace:  jde až o 90 % této formy podpory VaV  cca dvě třetiny veškeré institucionální podpory VaV směřují do Prahy.

7 Hlavní zjištění  Průměrné roční platy výzkumníků v ČR se již nejeví jako „dehonestující“. Pokud použijeme přepočet pomocí parity kupní síly (PPS), je ČR v tomto ukazateli na úrovni srovnatelné s Finskem.  V ČR vzrostl velmi významně počet pracovníků v oblasti VaV  relativně se srovnal s úrovní Nizozemska  je nejvyšší mezi novými zeměmi v EU  odstup za severskými zeměmi je však propastný

8 Hlavní zjištění  Ve státním a veřejném sektoru pracuje v oblasti VaV stále ještě nadprůměrný počet výzkumných pracovníků  zaostává tedy zejména počet výzkumníků v soukromém sektoru  na vysokých školách působí cca třetina výzkumníků v ČR, což se již blíží průměru EU15  růst podílu vysokých škol je velmi rychlý

9 Hlavní zjištění  V ČR studuje v technických a přírodovědných oborech poměrně nadstandardní počet studentů, ovšem poměrně malá část z nich studium dokončí  relativní počty absolventů doktorských studijních programů v technických a přírodních vědách jsou vysoké  podíl absolventů technických věd ve věkové skupině 24 – 65 let je nejvyšší mezi sledovanými zeměmi

10 Hlavní zjištění  Vysoké školy jsou překvapivě velmi úspěšné v udělování patentů, ale nezdravě se orientují na prezentaci výsledků VaV ve sbornících místo publikací v časopisech mezinárodního významu (zejména impaktovaných časopisech).  ČR zaostává za srovnatelnými zeměmi z hlediska produkce publikací a citací na jednoho obyvatele. Toto zaostávání je výraznější, než je tomu u současné úrovně podpory VaV.

11 Hodnocení výsledků VaV 2007

12 Základní informace o hodnocení  Čeho se hodnocení týká:  Projektů evidovaných v CEP a ukončených v období 2002 – 2006 (předmětem hodnocení je celý projekt)  Výzkumných záměrů evidovaných v CEZ a ukončených v období 2002 – 2006 (předmětem hodnocení je celý výzkumný záměr)  Výzkumných záměrů evidovaných v CEZ a probíhajících v roce 2006 (předmětem hodnocení je dosud realizovaná část výzkumných záměrů)  Specifického výzkumu na VŠ za rok 2006 (předmětem hodnocení jsou prostředky roku 2006 a výsledky realizované v tomto roce)

13 Spoluřešitelé, koncoví příjemci  Projekty, které mají v databázích uvedené spoluřešitelství, jsou rozpočítány na koncové příjemce dotace, a to jak v prostředcích, tak ve výsledcích VaV.  Předmětem hodnocení jsou jen prostředky a výsledky dané zákonem 130/2002, tedy zahrnuty nejsou např. projekty rámcových programů apod. – připravuje se změna (rok 2008?).

14 Nezapočtené výsledky v hodnocení 2007  S váhou nula jsou započteny výsledky v časopisech z „negativního seznamu“ (nerecenzované) – jde o 851 časopisů.  Prostředky a výsledky specifického výzkumu předcházející roku 2006, takové výsledky jsou mezi neuznanými. Ale v dalším hodnocení (2008) by měly být uznány navíc (kromě výsledků z roku 2006 a 2007) i výsledky z roku Započteny budou ale samozřejmě prostředky na specifický výzkum od roku 2003.

15 Charakteristiky hodnocení 2007  Celkem výzkumných aktivit  Celkem institucí (177 součástí VVŠ)  Celkem výsledků  S celkovou váhou bodů  Veřejná podpora ve výši 69,182 mld. Kč  Hranice skupin  Celkem SR ………………….. 17,86 bodů  Žlutá/šedá …………………… 12,50 bodů  Šedá/zelená ………………….. 23,22 bodů

16 Poměry „výkonnostních“ skupin (V. Haasz)

17 Struktura podle typů organizací (V. Haasz)

18 Zhodnocení zdrojů (V. Haasz)

19 Struktura bodového zisku (V. Haasz)

20 Pořadí škol podle dotace na VaV Údaje o instituciÚdaje o výzkumných aktivitách NázevPočet výzk. aktivitSkutečné výdaje celkem Skutečné výdaje ze státního rozpočtu parnazppocprzcstceltrvucstsr_trvu 1 Univerzita Karlova v Praze998, České vysoké učení technické v Praze365, Masarykova univerzita367, Vysoké učení technické v Brně255, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze168, Univerzita Palackého v Olomouci220, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava199, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích106, Západočeská univerzita v Plzni79, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně86, Univerzita Pardubice79, Česká zemědělská univerzita v Praze74, Technická univerzita v Liberci54, Vysoká škola ekonomická v Praze122, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno29, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně29, Ostravská univerzita v Ostravě48, Slezská univerzita v Opavě29, Univerzita Hradec Králové21, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem25, Akademie múzických umění v Praze3, Akademie výtvarných umění v Praze3, Janáčkova akademie múzických umění v Brně2,

21

22 Pořadí škol podle bodů za výkony ve VaV Údaje o instituci Ohodnocené výsledky celkem NázevPočetVáha parnazppocuznvahuzn 1 Univerzita Karlova v Praze Masarykova univerzita České vysoké učení technické v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoké učení technické v Brně Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Pardubice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Západočeská univerzita v Plzni Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Česká zemědělská univerzita v Praze Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Technická univerzita v Liberci Ostravská univerzita v Ostravě Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Slezská univerzita v Opavě Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Hradec Králové Janáčkova akademie múzických umění v Brně Akademie výtvarných umění v Praze Akademie múzických umění v Praze77102

23

24

25 Pořadí škol podle ukazatele SR (efektivnost) Index SR Údaje o instituci Výsledky celkem Název Skutečné výdaje celkem Skutečné výdaje ze státního rozpočtu PočetVáha idxsr_parnazpcstceltrvucstsr_trvupocuznvahuzn 1 84,07Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ,23Ostravská univerzita v Ostravě ,09Veterinární a farmaceutická univerzita Brno ,18Univerzita Pardubice ,33Vysoká škola ekonomická v Praze ,27Univerzita Karlova v Praze ,67Janáčkova akademie múzických umění v Brně ,90Slezská univerzita v Opavě ,29Masarykova univerzita ,35Univerzita Palackého v Olomouci ,08Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ,16Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ,30Univerzita Hradec Králové ,23Česká zemědělská univerzita v Praze ,26Vysoké učení technické v Brně ,03Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ,70Technická univerzita v Liberci ,47Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ,22Západočeská univerzita v Plzni ,60České vysoké učení technické v Praze ,26Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ,19Akademie výtvarných umění v Praze ,69Akademie múzických umění v Praze

26 Pořadí škol podle ukazatelů základního výzkumu Údaje o instituci J - impaktované časopisy J - ostatní časopisy B - knihy C - kapitoly v knihách Součet NázevPočetVáhaPočetVáhaPočetVáhaPočetVáha parnazppocimpvahimppocneivahneipocbvahbpoccvahc 1 Univerzita Karlova v Praze Masarykova univerzita Vysoká škola chemicko-technol. v Praze České vysoké učení technické v Praze Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Pardubice Vysoké učení technické v Brně Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích Mendelova zem. a les. univerzita v Brně Vysoká škola ekonomická v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Vysoká škola báňská – Tech. Uni. Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Ostravská univerzita v Ostravě Technická univerzita v Liberci Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Slezská univerzita v Opavě Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Hradec Králové Janáčkova ak. múzických umění v Brně Akademie výtvarných umění v Praze Akademie múzických umění v Praze

27 Pořadí škol podle ukazatelů aplikovaného výzkumu Údaje o instituciP - patenty T,Z - polopr.,tech nologie S-prototyp, uplatněná metodika Součet NázevPočetVáhaPočetVáhaPočetVáha parnazppocpvahppoctzvahtzpocsvahs 1 Vysoké učení technické v Brně České vysoké učení technické v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Západočeská univerzita v Plzni Univerzita Karlova v Praze Technická univerzita v Liberci Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Univerzita Palackého v Olomouci Masarykova univerzita Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Česká zemědělská univerzita v Praze Univerzita Pardubice Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Vysoká škola ekonomická v Praze Ostravská univerzita v Ostravě Univerzita Hradec Králové Akademie múzických umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze Janáčkova akademie múzických umění v Brně Slezská univerzita v Opavě Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

28 Pořadí škol podle prostředků na ak. pracovníka Údaje o instituci Název Skutečné výdaje celkem Skutečné výdaje ze státního rozpočtu Počet ak. pracovníků Na ak. pracovníka (tis. Kč) 3910 parnazpcstceltrvucstsr_trvu 1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze168, , ,18 2 České vysoké učení technické v Praze365, , ,20 3 Vysoké učení technické v Brně255, , ,66 4 Univerzita Karlova v Praze998, , ,63 5 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně86, , ,28 6 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích106, , ,84 7 Masarykova univerzita367, , ,40 8 Univerzita Pardubice79, , ,06 9 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno29, , ,78 10 Univerzita Palackého v Olomouci220, , ,86 11 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava199, , ,45 12 Česká zemědělská univerzita v Praze74, , ,88 13 Technická univerzita v Liberci54, , ,17 14 Západočeská univerzita v Plzni79, , ,77 15 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně29, , ,44 16 Vysoká škola ekonomická v Praze122, , ,56 17 Akademie výtvarných umění v Praze3, , ,72 18 Slezská univerzita v Opavě29, , ,13 19 Ostravská univerzita v Ostravě48, , ,07 20 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem25, , ,89 21 Akademie múzických umění v Praze3, , ,81 22 Univerzita Hradec Králové21, , ,65 23 Janáčkova akademie múzických umění v Brně2, , ,01

29 Tabulka pořadí vysokých škol podle jednotlivých kritérií ŠkolaKoeficient SR Zdroje celkem Zdroje na ak. pracovníka Zdroje na výzkumníka Výkon Výkon na ak. pracovníka Výkon na výzkumníka Základní výzkum AplikaceSoučet UK VŠCHT ČVUT MU VUT UPAR MZLU JČU UPOL VFU ČZU VŠE ZČU TUL VŠB-TUO OU UTB SU UJEP AVU UHK JAMU AMU

30 Předpokládané úpravy v Hodnocení VaV 2008 Pracovní komise Rady VaV pro hodnocení VaV 1.Upřesnit definice započitatelných výsledků Zpracován návrh na pracovní úrovni komise 2.Vytvořit seznam recenzovaných odborných časopisů vydávaných v ČR -Zpracován dotazník, od na jako webovská aplikace.www.vyzkum.cz -Poskytovatelé popř. další organizace či orgány upozorní redakce, že je třeba se přihlásit do „Seznamu“ vyplněním tohoto dotazníku 3.Revidovat způsob hodnocení impaktovaných časopisů Zpracován návrh na pracovní úrovni komise - předpokládá se, že nebude použit pro normování medián, - použitá funkce by měla vyrovnat hodnocení oborově a preferovat excelenci 4.Navrhnout případné změny ve vahách jednotlivých výstupů Dosud nebylo řešeno 5.Řešit problematiku společenských a humanitních oborů s úzkým vztahem k národní identitě Vybrané obory, hodnocení v rámci Národního referenčního rámce

31 Výhled 2010/11 X Reforma - přechodné období 1.Postupné snižování financování VZ a přechod na institucionální financování dle výsledků (2010: VZ 2/3, IF 1/3; 2011: VZ 1/3, IF 2/3) 2.Hodnocení výsledků VaV 2008: SR, hlavní výstup: váhované výsledky 3.Do RIVu veškeré výsledky za (tj. i běžících projektů!) 4.Od r včetně – stabilizace metodiky hodnocení

32 Reforma oblasti VaV

33 Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=331234) Důvody Reformy  Relativně nízké přínosy VaVaI pro ekonomiku  Současný systém podpory není schopen poskytovat efektivně prostředky na výzkum a vývoj  Roztříštěnost českého výzkumu, podpora průměrnosti na úkor excelence Cíle Reformy  Zjednodušit strukturu systému státní podpory VaV, snížit počtu rozpočtových kapitol z 22 na 10 a snížit administrativní zátěže  Podpořit excellenci a kvalitu  Podpořit spolupráci výzkumných organizací navzájem a zejm. jejich spolupráci s podniky ekonomickými nástroji – podmínkami pro poskytování podpory tak, aby krátkodobě i dlouhodobě vzrostly přínosy výzkumu, vývoje a inovací pro ekonomiku a společnost.

34 Konkrétní kroky 1.Zjednodušit podporu VaV – instituce podporovat podle výsledků, týmy projektově - Institucionální podpora se bude rozdělovat vesměs podle výsledků dosažených v posledních pěti letech. Hodnoceny budou mezinárodně uznávané druhy výsledků (publikace v impakt. Časopisech, patenty, uplatněné technologie). V oblasti humanitních a společenských věd zaměřených na kultivaci a národně orientovaného poznání, bude excelence hodnocena v rámci národního referenčního rámce (publikace v uznávaných nakladatelstvích a recenzovaných časopisech) -Účelová podpora VaV (s výjimkami průřezových oblastí VaV – mezinárodní spolupráce VaV, bezpečnostní výzkum, péče o národní identitu) bude zajišťována dvěma agenturami : GAČR (základní výzkum)TAČR (aplikovaný výzkum)  jednotný systém přijímání, posuzování a hodnocení návrhů projektů 2.Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol VaV ČR Celkově je pro nový systém VaVaI potřeba 10 rozpočtových kapitol: MŠMT, AV ČR, MPO, MZe, MV, MO, MK, GA ČR, TA ČR a ÚV ČR

35 3.Podpořit excelenci ve výzkumu - Umožnit VVŠ, VVI a dalším výzkumným organizacím zakládat konsorcia tak, aby mohla vznikat Centra excelence spojující nejlepší pracoviště VaVaI -Pořízení a provoz velké infrastruktury VaV (např. unikátních zařízení, VaV knihoven, společné informační sítě atd.) bude podporován z institucionálních prostředků na VaV (národní podpora infrastruktury VaV). 4.Podpořit spolupráci veřejného výzkumu s uživateli výsledků VaV - Programy aplikovaného VaV budou podporovány pouze v případě zajištění jejich podílového financování ze státních a soukromých zdrojů. -Bude zavedena podpora spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi (VŠ, VVI apod.) např. odečtem příslušných výdajů od základů daně z příjmů. 5.Zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace V připravovaném zákoně o terciárním vzdělávání je nezbytné zajistit změny: -Při rozdělování prostředků na vzdělávání na VŠ významně posílit vliv počtu absolventů uplatněných v oboru studia a kvalitu VaV jednotlivých fakult. -Změnit systém řízení vysokých škol tak, aby jejich orgány byly odpovědné za jejich rozvoj a výsledky a měly k tomu odpovídající pravomoci a nástroje -Účelově (projektově) podporovat tu část výzkumu, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti.

36 6.Intenzivně zapojit ČR do VaV v EU a další mezinárodní spolupráce. - K realizaci reformy bude využito prostředků Operačních programů VaVpI, PI, VpK a Praha konkurenceschopnost. -Nová koncepce mezinárodní spolupráce ve VaV bude obsahovat vyčíslení finančních nákladů na realizaci navržených opatření (MŠMT návrh této koncepce již v současné době Radě předložilo. Harmonogram a jednotlivé kroky Reformy: Projednání návrhu vládou březnu 2008 (s následujícími hlavními kroky)  Promítnout reformu do "Návrhu výdajů státního rozpočtu ĆR na VaV na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011" - květen  Promítnout reformu do prováděcích dokumentů k OP VaVpI (MŠMT) - červen  Promítnout reformu do návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů - červen  Promítnout reformu do změn ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací (nevyžadujících změny právních předpisů ) - k 31. prosinci 2008.


Stáhnout ppt "Analýza a hodnocení VaVaI v roce 2007, reforma oblasti VaV František Ježek, Vladimír Haasz Rada vysokých škol Únor 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google