Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Náklady právní pomoci Právnické výpočty Adam Ptašnik 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Náklady právní pomoci Právnické výpočty Adam Ptašnik 2006."— Transkript prezentace:

1 1 Náklady právní pomoci Právnické výpočty Adam Ptašnik 2006

2 2 Tarifní vyhlášky Určují částku, za kterou profesionální právník vykonává právní služby: –Advokátní tarif (177/1996 Sb.) –Exekutorský tarif (330/2001 Sb.) –Notářský tarif (196/2001 Sb.)

3 3 Advokátní tarif – obsah Odměna advokáta – smluvní (přiměřená) – mimosmluvní (subsidiárně) Náhrada hotových výdajů Náhrada za promeškaný čas

4 4 Mimosmluvní odměna Výpočet: sazba za úkon násobená počtem úkonů Sazba: dle sazebníku, vychází se z tarifní hodnoty věci, skládá se z pevné části a části dopočítávané (někdy se mluví o procentní části)

5 5 Obecná tarifní hodnota Cena (věci, práva) vč. příslušenství v době započetí úkonu Při opakovaném plnění: cena za max. 5 let Při spojení věci: nejvyšší hodnota + ½ odměny z ostatních věcí V adhezním trestním řízení o náhradu škody poškozenému min. 10.000,-

6 6 Zvláštní tarifní hodnota § 9 určuje tarifní hodnotu ve zvláštních věcech (25000,- ): – věcná břemena – nájmy – správní soudnictví – ústavní stížnosti – určovací žaloby, jejichž předmět je neocenitelný – nespory (1000,-) – osobnostní práva, apod. (25000,- nebo 50000,-) – procesní opatrovník (500,-) – nelze-li určit jinak (5000,-) § 10 určuje tarifní hodnotu – v trestních věcech dle horní hranice trestní sazby – ve správním trestní ()

7 7 Úkony právní služby Za které se počítá plná sazba (§ 11/1) Za které se počítá polovina sazby – tzv. půlúkony (§ 11/2) Úkony nevyjmenované (§ 11/3): analogicky jako nejbližší dle odst. 1 a 2 – v praxi se nepoužívá

8 8 Korekce odměny Úkon mimořádně obtížný: možné zvýšení až na trojnásobek sazby Kdykoliv: možné snížení až na polovinu Společný úkon ve prospěch více zastoupených osob: odměna náleží za každou osobu zvlášť, ale ve výši 80 % Souběh TČ: jen za TČ s nejvyšší sazbou Ustanovený obhájce: snížení o 10 %

9 9 Náhrada hotových výdajů Hradí se: – vnitrostátní hovorné, místní hovorné a přepravné: paušálně 300,- Kč/úkon – cestovní výdaje: dle zákona o cestovních náhradách – ostatní: ve skutečné výši Nehradí se: místní cestovné a administrativní režie. Možná odlišná dohoda, např. na paušální náhradě

10 10 Náhrada za promeškaný čas Za dostavení se k jednání, které se nekonalo a – advokát o tom nebyl vyrozuměn: ve výši poloviny úkonu jednání – nekonalo se z důvodů na straně klienta a advokát o nich nejméně 2 dny předem věděl: ve výši čtvrtiny úkonu Za čas strávený cestou do místa úkonu: 100 Kč za započatou půlhodinu Za zpoždění jednání o více než 30 minut: 100 Kč za započatou půlhodinu

11 11 Notářský tarif – rozdíly oproti advokátnímu Odměna za úkon může být stanovena i pevnou částkou Za částečný úkon náleží částečná odměna Zvýšení odměny lze slučovat Odměna za zastupování a správu majetku stanoví advokátní tarif Za hotové výdaje není stanoven paušál

12 12 Exekutorský tarif – rozdíly oproti advokátnímu Smluvní odměna nenahrazuje mimosmluvní, ale je nad její rámec (sčítají se) Je stanovena minimální odměna 3000,- Kč Je možné vybrat zálohu až 30 % předpokládané odměny Minimální hotové výdaje činí 3500,- Kč Náhrada za promeškaný čas náleží ve výši 50,- Kč za započatou čtvrthodinu Za doručení písemnosti náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů a 50,- Kč Nelze-li doručit, pouze náhrada hotových výdajů

13 13 Použité předpisy Vyhláška č. 177/1996 Sb., Advokátní tarif; Vyhláška č. 330/2001 Sb., (exekutorský tarif); Vyhláška č. 196/2001 Sb., (notářský tarif);


Stáhnout ppt "1 Náklady právní pomoci Právnické výpočty Adam Ptašnik 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google