Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právnické výpočty Adam Ptašnik 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právnické výpočty Adam Ptašnik 2006"— Transkript prezentace:

1 Právnické výpočty Adam Ptašnik 2006
Náklady právní pomoci Právnické výpočty Adam Ptašnik 2006

2 Tarifní vyhlášky Určují částku, za kterou profesionální právník vykonává právní služby: Advokátní tarif (177/1996 Sb.) Exekutorský tarif (330/2001 Sb.) Notářský tarif (196/2001 Sb.)

3 Advokátní tarif – obsah
Odměna advokáta smluvní (přiměřená) mimosmluvní (subsidiárně) Náhrada hotových výdajů Náhrada za promeškaný čas

4 Mimosmluvní odměna Výpočet: sazba za úkon násobená počtem úkonů
Sazba: dle sazebníku, vychází se z tarifní hodnoty věci, skládá se z pevné části a části dopočítávané (někdy se mluví o procentní části)

5 Obecná tarifní hodnota
Cena (věci, práva) vč. příslušenství v době započetí úkonu Při opakovaném plnění: cena za max. 5 let Při spojení věci: nejvyšší hodnota + ½ odměny z ostatních věcí V adhezním trestním řízení o náhradu škody poškozenému min ,-

6 Zvláštní tarifní hodnota
§ 9 určuje tarifní hodnotu ve zvláštních věcech (25000,-): věcná břemena nájmy správní soudnictví ústavní stížnosti určovací žaloby, jejichž předmět je neocenitelný nespory (1000,-) osobnostní práva, apod. (25000,- nebo 50000,-) procesní opatrovník (500,-) nelze-li určit jinak (5000,-) § 10 určuje tarifní hodnotu v trestních věcech dle horní hranice trestní sazby ve správním trestní ()

7 Úkony právní služby Za které se počítá plná sazba (§ 11/1)
Za které se počítá polovina sazby – tzv. půlúkony (§ 11/2) Úkony nevyjmenované (§ 11/3): analogicky jako nejbližší dle odst. 1 a 2 – v praxi se nepoužívá

8 Korekce odměny Úkon mimořádně obtížný: možné zvýšení až na trojnásobek sazby Kdykoliv: možné snížení až na polovinu Společný úkon ve prospěch více zastoupených osob: odměna náleží za každou osobu zvlášť, ale ve výši 80 % Souběh TČ: jen za TČ s nejvyšší sazbou Ustanovený obhájce: snížení o 10 %

9 Náhrada hotových výdajů
Hradí se: vnitrostátní hovorné, místní hovorné a přepravné: paušálně 300,- Kč/úkon cestovní výdaje: dle zákona o cestovních náhradách ostatní: ve skutečné výši Nehradí se: místní cestovné a administrativní režie. Možná odlišná dohoda, např. na paušální náhradě

10 Náhrada za promeškaný čas
Za dostavení se k jednání, které se nekonalo a advokát o tom nebyl vyrozuměn: ve výši poloviny úkonu jednání nekonalo se z důvodů na straně klienta a advokát o nich nejméně 2 dny předem věděl: ve výši čtvrtiny úkonu Za čas strávený cestou do místa úkonu: 100 Kč za započatou půlhodinu Za zpoždění jednání o více než 30 minut: 100 Kč za započatou půlhodinu

11 Notářský tarif – rozdíly oproti advokátnímu
Odměna za úkon může být stanovena i pevnou částkou Za částečný úkon náleží částečná odměna Zvýšení odměny lze slučovat Odměna za zastupování a správu majetku stanoví advokátní tarif Za hotové výdaje není stanoven paušál

12 Exekutorský tarif – rozdíly oproti advokátnímu
Smluvní odměna nenahrazuje mimosmluvní, ale je nad její rámec (sčítají se) Je stanovena minimální odměna 3000,- Kč Je možné vybrat zálohu až 30 % předpokládané odměny Minimální hotové výdaje činí 3500,- Kč Náhrada za promeškaný čas náleží ve výši 50,- Kč za započatou čtvrthodinu Za doručení písemnosti náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů a 50,- Kč Nelze-li doručit, pouze náhrada hotových výdajů

13 Použité předpisy Vyhláška č. 177/1996 Sb., Advokátní tarif;
Vyhláška č. 330/2001 Sb., (exekutorský tarif); Vyhláška č. 196/2001 Sb., (notářský tarif);


Stáhnout ppt "Právnické výpočty Adam Ptašnik 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google