Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

X13UIT Procesory I. Lecture 2 Ing. Martin Molhanec, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "X13UIT Procesory I. Lecture 2 Ing. Martin Molhanec, CSc."— Transkript prezentace:

1 X13UIT Procesory I. Lecture 2 Ing. Martin Molhanec, CSc.

2 Procesor  Procesor –CPU (Central Processor Unit) je základní jednotka počítače vykonává aritmetické, logické a jiné operace –Existuje mnoho typů CPU –V oblasti osobních počítačů zaujímá vedoucí postavení fa INTEL –Druhá nejvýznamnější firma je AMD

3 Procesor -vlastnosti  Architektura  Rychlost  Adresace  Šířka datové sběrnice –Toto jsou nejdůležitější vlastnosti každého procesoru –Výkonnost ovšem ovlivňují i další parametry, například velikost čipu, způsob chlazení, atp. –Velice důležitým parametrem je také tzv. kompatibilita (slučitelnost)!

4 CPU a RAM základní sestava a její parametry Datová sběrnice REGALUADR INS CPU RAM Adresová sběrnice REG – registry procesoruALU – aritmeticko logická jednotka ADR – jednotka adresaceINS – instrukční jednotka Adresové sběrnice Datové sběrnice EXTERNÍ Datové sběrnice INTERNÍ

5 adresová a datová sběrnice  Address Bus – adresová sběrnice –Šířka adresové sběrnice (počet bitů) udává velikost paměti, kterou je procesor schopen fyzicky adresovat  Data Bus – datová sběrnice –Šířka datové sběrnice (počet bitů) udává množství dat, které je možné v jediném okamžiku přesunout mezi pamětí a procesorem –Frekvence datové sběrnice udává kolikrát za sekundu můžeme uskutečnit přenos dat

6 adresová a datová sběrnice Datový výkon = šířka sběrnice * frekvence  POZOR ! –Může se udávat v bitech nebo bytech !  U mnoha procesorů je rozdílná šířka sběrnice a frekvence u interní a u externí sběrnice !

7 IBM PC - INTEL  Osobní počítače typu IBM PC jsou postaveny na procesorech fy INTEL  První procesor, který byl v IBM PC použit byl procesor 8088, který je interně shodný s procesorem 8086 –(má interní sběrnici 16bitů a externí sběrnici 8bitů!)

8 Programátorský pohled na 8086 AX SP BP DI SI DX BX CX FLAGS IP Sada obecných a indexových registrů 16 bitů Registr příznaků Instrukční pointer CS SS DS ES 16 bitů Segmentové registry 16 bitů  2 16 = 64k

9 Princip segmentace 8086 OFFSET SEGMENT Limit BASE OPERAND OPERAND = SEGMENT * 16 + OFFSET 0000 20 bit 16 bit 16+4=20 bitů  2 20 = 1M Limit = OFFSET = 16 bitů  2 16 = 64k

10 8086 - segmentace  Fyzická adresace  20 bit = 1MB  Velikost segmentu  16bit = 64kB  4 segmentové registry CS : kódovýSS : zásobníkový DS : datovýES : extra  Výhody –Stačí pouze 16bit ALU a interní sběrnice mezi registry! (levnější chip!) –Kratší strojový kód (kratší adresa) –Podpora multitasku (přepínání segmentových registrů, relativní adresace)

11 Programátorský pohled na 80286 AX SP BP DI SI DX BX CX 16 bitů CS SS DS ES 16 bitů LDTR TR GDTR IDTR 48 bitů Stejné jako u 8086! Instrukční registr nás nebude zajímat. MSW Stavový registr Nové registry ! DESKRIPTORY Změněný význam! SELEKTORY

12 Princip segmentace 80286 GDTR nebo LDTR BASE 48 bitů celkem 24 bitů na bázovou adresu 2 24 = 16M paměťového prostoru deskriptor SELEKTOR Tabulka deskriptorů 8k položek 16 bitů celkem 13 bitů na index 2 13 = 8k deskriptorů BASE ADDRESS 48 bitů celkem 24 bitů na bázovou adresu 2 24 = 16M paměťového prostoru položka tabulky 64 bitů celkem 48 bitů deskriptor 24 bitů na adresu přesun BASE OFFSET OPERAND Limit segmentu 64k 16 bitů 64k rozsah

13 80286  Procesor 80286 je v chráněném režimu neslučitelný s procesorem 8086 v reálném režimu  Důvodem je jiný význam segmentového registru (báze), nyní se jedná o selektorový registr (index)  Programátor má k dispozici stále segmenty o maximální velikosti 64k  Nicméně tyto segmenty mohou být rozmístěny v prostoru až 16M fyzické paměti a až 1G paměti virtuální Z výše uvedených důvodů, nemohl být procesor 80286 v počítačích typu IBM PC AT pořádně využit. Pracoval pouze jako rychlá 8086 ! MS DOS pracuje pouze v reálném módu !

14 Programátorský pohled na 80386 EFLAGS Stavový registr AX SP BP DI SI DX BX CX CS SS DS ES 16 bitů 32 bitů Přejmenován a rozšířen

15 Programátorský pohled na 80386 EFLAGS Stavový registr AX SP BP DI SI DX BX CX 32 bitů EAX EBX ECX EDX ESI EDI EBP ESP Sada registrů je rozšířena na 32 bitů CS SS DS ES 16 bitů32 bitů

16 Programátorský pohled na 80386 EFLAGS Stavový registr AX SP BP DI SI DX BX CX 32 bitů EAX EBX ECX EDX ESI EDI EBP ESP Sada registrů je rozšířena na 32 bitů CS SS DS ES 16 bitů FS GS Přidány další dva selektory 32 bitů

17 Programátorský pohled na 80386 EFLAGS Stavový registr AX SP BP DI SI DX BX CX 32 bitů EAX EBX ECX EDX ESI EDI EBP ESP Sada registrů je rozšířena na 32 bitů CS SS DS ES 16 bitů FS GS Přidány další dva selektory 16 bitů LDTR TR GDTR IDTR 48 bitů 32 bitů

18 Programátorský pohled na 80386 EFLAGS Stavový registr AX SP BP DI SI DX BX CX 32 bitů EAX EBX ECX EDX ESI EDI EBP ESP Sada registrů je rozšířena na 32 bitů CS SS DS ES 16 bitů FS GS Přidány další dva selektory 32 bitů CR0 CR1 CR2 CR3 16 bitů LDTR TR GDTR IDTR 48 bitů 32 bitů

19 Princip segmentace 80386 GDTR nebo LDTR BASE 64 bitů celkem 32 bitů na bázovou adresu 2 32 = 4G paměťového prostoru deskriptor SELEKTOR Tabulka deskriptorů 8k položek 16 bitů celkem 13 bitů na index 2 13 = 8k deskriptorů BASE ADDRESS 64 bitů celkem 32 bitů na bázovou adresu 2 32 = 4G paměťového prostoru položka tabulky 64 bitů deskriptor 32 bitů na adresu přesun BASE OFFSET OPERAND Limit segmentu 4GB 32 bitů 4G rozsah

20 80386  Má k dispozici dvě tabulky deskriptorů GDTR a LDTR  Každá tabulka může obsahovat až 8k deskriptorů, celkem tedy 16k deskriptorů  Deskriptor obsahuje 32 bitovou adresu  adresace až 4G fyzické paměti po 4G segmentech  Celkem lze ovšem adresovat 2*8k*4G  64T virtuální paměti

21 80386 DDDDíky 32 bitovým registrům jsou mezisegmentové skoky zcela zbytečné! Hovoříme potom o tzv. lineárním modelu paměti! JJJJe zajištěno, že 80386 může vykonávat i kód 80286! Není velký problém, oba procesory používají selektory! NNNNicméně kód 8086 stále není možné v chráněném režimu 80386 vykonávat. To je ovšem značný problém ! Programy pro MS DOS jsou stále omezeny na reálný režim procesoru 80386 !

22 Virtuální mód 80386  Jedná se o speciální režim procesoru 80386, který je kompatibilní s tzv. reálným módem procesorů 8086!  Význam registrů CS, DS, … je opět segment.  Na rozdíl od reálného režimů je ve virtuálním režimu aktivní tzv. stránkování paměti! Důvodem pro vznik virtuálního módu u procesoru 80386 bylo přání uživatelů mít možnost využívat i starší MS DOS programy v nových OS, které dokáží využívat všech možností procesoru 80386! Pomocí virtuálního módu se vytvářejí virtuální procesory 8086 uvnitř procesoru 80386!

23 Stránkování paměti Lineární adresa 32 bitůFyzická adresa 32 bitů Stránkovací mechanismus Paměť se stránkuje po 4k blocích prostřednictvím dvou tabulek.

24 Stránkování paměti Každý program si myslí, že má pro sebe souvislou část paměti! Toto usnadňuje multitasking a existenci virtuálního módu!

25 80386 – závěr!  Chráněný mód 80386 umožňuje programovat s lineární adresou až 4GB paměti!  Je kompatibilní s 80286  Speciální virtuální režim umožňuje běh starých programů určených pro reálný mód 8086 současně s programy určenými pro chráněný režim 80286 nebo 80386!

26 Procesory INTEL segmentyselektory segmentace808680286 stránkováníV8680386

27 Závěr - architektura  Architektura procesoru 8086 byla ve své době úspěšným kompromisem!  Nicméně ovlivnila architekturu všech dalších nástupců: 80286, 80386, …  Procesor 80386 díky virtuálnímu režimu umožnil současný běh programů pro 8086.  Dalším podstatnou změnou architektury (z hlediska běžného programátora) je až přechod na 64bitovou architekturu!

28 Předchůdci procesoru 8086  4004 –4 bitový procesor, měl řídit kalkulačku  8008 –8 bitový procesor, měl řídit ASCII terminál  8080 –8 bitový procesor, první s univerzálním účelem  8085 –Vylepšená verze 8080, hlavně HW (není kompatibilní s 8080)  Z80 (fa ZILOG) –Vylepšená verze 8080, jak HW (není kompatibilní s 8080), tak SW

29 8086, 8088 – základní údaje  Rok vzniku 1978  Rychlost 5MHz  29 000 tranzistorů  3 µm technologie  10 * rychlejší nežli 8080  16 bitová CPU  1 MB fyzické paměti  20 bitová adresa  16 bitová data – 8086  8 bitová data – 8088 (ekonomické řešení)

30 8086, 8088 - vlastnosti  První 16 bitový procesor  Ve své době velmi dobré řešení –Cena, výkon, kompatibilita,…  Rozdíl ve vnější datové sběrnici –8086 : 16 bitů –8088 : 8 bitů (možnost využívat desky pro 8 bit, levné!)  Vnější matematický koprocesor 8087!  První IBM PC využívalo právě z ekonomických důvodů procesor 8088!  První verze osobních počítačů fy IBM –IBM PC (jen FD) –IBM PC XT (eXtended Technology) (měl už HD!)

31

32 IBM PC  Základní systém –Základní deska (MB) s CPU a RAM a sběrnicí –Rozšiřující desky (řadiče, modem, …) –Rozšiřující periferie (FD, HD) –Skříň (CASE)  Externí periferie –Monitor –Klávesnice –Myš (později, ale už pod DOSem) –Tiskárna –Modem –…

33 80286 – základní údaje  Rok vzniku 1982  Rychlost 8MHz  134 000 tranzistorů  1.5 µm technologie  3 až 6 * rychlejší nežli 8086  16 bitová CPU  16 MB fyzické paměti  1 GB virtuální paměti  24 bitová adresa  16 bitová data – 80286 Kam zmizely 80186 a 80188? 80186 a 80188 Jsou speciální procesory, které měly vlastnosti procesorů tzv. jednočipových. Obsahovaly řadič přerušení, DMA, čitače a seriový I/O. Porty neobsahovaly. Používaly se hodně a dlouho v řídicích systémech ! 80288 existovala, ale v PC se nepoužívala!

34 80286, 80288 - vlastnosti  V reálném módu zpětně kompatibilní s 8086, ale rychlejší!  V chráněném módu umožňuje pracovat s větší pamětí, přestože je interně stále pouze 16 bitový.  Podpora multitaskingu a práce s virtuální pamětí.  Čip s mnoha kompromisy..

35 80286, 80288 - vlastnosti  Rozdíl ve vnější datové sběrnici –80286 : 16 bitů –80288 : 8 bitů (možnost využívat desky pro 8 bit, levné!)  Vnější matematický koprocesor 80287!  Verze osobních počítačů fy IBM –IBM PC AT (Advanced Technology)  MS DOS –Pro tento OS neměl podstatný význam ! Žádný MS DOS 286 nevznikl –Využíván tzv. extendery, které se využívaly hlavně pro programování her!

36 80386, 80386SX – základní údaje  Rok vzniku 1985  Rychlost 16MHz  275 000 tranzistorů  1 µm technologie  32 bitová CPU  4 GB fyzické paměti  64 TB virtuální paměti  32 bitová adresa  32 bitová data – 80386  16 bitová data – 80386SX (ekonomické řešení)

37 80386, 80386SX - vlastnosti  Podobně jako 80286 je v reálném módu zpětně kompatibilní s 8086, ale rychlejší!  V chráněném módu umožňuje pracovat s větší pamětí (4GB/64TB) s lineární adresou, protože je interně už 32 bitový! Mimo segmentaci podporuji i stránkování!  Ještě vyšší podpora multitaskingu a práce s virtuální pamětí. Podpora vytváření tzv. virtuálních počítačů! Možnost vykonávat kód procesoru 8086 ve virtuálním módu současně s kódem pro chráněný režim. Programátorský model 80386 platil skoro dodnes ! Nový model přinesla teprve 64bitová architektura!

38 80386, 80386SX - vlastnosti  Rozdíl ve vnější datové sběrnici –80386 : 32 bitů –80386SX : 16 bitů (možnost využívat desky pro 16 bit, levné!)  Vnější matematický koprocesor 80387!  Osobních počítačů typu IBM PC –IBM ztratila vedoucí postavení, počítač typu PS/2 nebyl úspěšný! –Vedení vývoje se ujali tzv. výrobci klonů, například COMPAQ, AST, aj.  Operační systémy –MS Windows, Linux, aj. – mají schopnost vykonávat kód programů pro MS DOS ve virtuálním režimu!  Výrobci –Silný nástup výrobců kompatibilních čipů, například AMD, aj.

39 Přehled prvních procesorů fy INTEL pro IBM PC Interní data Externí data adres. sběr. paměťFPU Cache L1 Cache L2 mód 8086161620 1 MB NENENEReal 808816820 NENENEReal 80286161624 16 MB NENENE Real 286 80386323232 4 GB NENEANO Real 386 286 V86 80386SX321624 16 MB NENEANO Real 386 286 V86

40 Přehled prvních procesorů fy INTEL pro IBM PC Zahájení výroby Frekv.Techn. Počet tranz. Počet pinů Pouzdro 80861978 5 -10 3 μm 29 000 40DIP 80881979 5 - 8 3 μm 29 000 40DIP 802861982 6 - 20 1.5 μm 134 000 68 PGA PLCC 803861985 16 – 40 1 μm 275 000 132 PGA PQFP 80386SX1988 16 – 33 1 μm 275 000 132 PLCC PQFP DIP – Dual InLine Package PGA – Pin Grid Array PLCC – Plastic Leaded Chip Carrier PQFP - Plastic Quad Flat Package

41 POUZDRA DIP (DIL) (Dual InLine Package) PGA (Pin Grid Array) PLCC (Plastic Leadless Chip Carrier) Zvětšuje se počet pinů Je levnější! SMT (Surface Mount Technology)

42 POUZDRA DIP (DIL) (Dual InLine Package) PGA (Pin Grid Array) PQFP (Plastic Quad Flat Package) Zvětšuje se počet pinů Je levnější! SMT (Surface Mount Technology)

43 poznámky  Procesory fy INTEL vyráběla v Evropě fa SIEMENS (licence)  Známé a výkonnější byly klony od fy NEC (V20, V30, …) –Měly lepší architekturu a HW emulaci 8080, při zachování plné HW i SW slučitelnosti !  Nelegální kopie vyráběly státy RVHP ČSSR : 8080SSSR : 8086 NDR : Z80BLR : ? Motorola  Speciální verze –80386SL, 80386SLC : pro nízký příkon –80386EX : pro řídicí účely, podobně jako 80186

44 80486, 80486SX – základní údaje  Rok vzniku 1989  Rychlost 25MHz  1 200 000 tranzistorů  1 µm technologie  32 bitová CPU  32 bitová adresa  4 GB fyzické paměti  64 TB virtuální paměti  32 bitová data  80486 – má FPU  80486SX – nemá FPU  Později se 80486 přejmenovala na 80486DX !

45 80486, 80486SX – vlastnosti  Vylepšený vnitřek (2x rychlejší) Dvě datové sběrnice.  80486 ≈ 80386 + FPU + L1 cache  80486SX ≈ 80486 – FPU  80487 ≈ 80486 (jiné zapojení)  Později se 80486 přejmenovala na 80486DX !  L1 cache = 8kB, Write-Through  Patice PGA + ZIF (Zero Input Force)

46 80486DX2, 80486DX4  Interní přetaktování – CPU běží na vyšší frekvenci nežli sběrnice ! –80486DX2 : násobitel 2x –80486DX4 : násobitel 3x ! + L1 cache 16kB (8kB data+8kB kód) 20253350 DX20253350 DX25066 DX475100

47 Socket 1,2,3  169 Pinů  17 x 17 PGA  5v  SX / SX2, DX/DX2, DX4 OverDrive  238 pinů  19 x 19 PGA  5v  SX/SX2, DX/DX2, DX4 OverDrive, 486 Pentium OverDrive  237 pinů  19 x 19 PGA  5v/3.3v  SX/SX2, DX/DX2, DX4 OverDrive, 486 Pentium OverDrive Více pinů! Menší napětí!

48 Pentium – základní údaje (1. generace – P5,P54C)  Rok vzniku 1993  Rychlost 60MHz  3 100 000 tranzistorů  0.8 µm technologie  32 bitová CPU  32 bitová adresa  4 GB fyzické paměti  64 TB virtuální paměti  64 bitová data  Původně 80586, ale nakonec se INTEL rozhodl pro název Pentium, který bylo možné lépe komerčně ochránit!

49 Pentium – vlastnosti  První procesor, který obsahuje velice sofistikované techniky pro zvýšení výkonu vykonávání kódu!  Pentium = 80486 + vylepšení vnitřní architektury!  Významná vylepšení –Skalární procesor = 2 * ALU –Předpovídání skoků BTB –SMM (Systém management Mode): kontrola výkonu  L1 cache = 8kB kód + 8kB data, Write-Back  Napájení STD = 3.3V  Patice PGA + ZIF (Zero Input Force)

50 Pentium – P5, P54C codenametranzistorů Technologi e (µm) Rychlost (MHz) 1993P5 3 100 000 0,80 60/66 1994P54 3 200 000 0,5075/90/100/120 1995P54 3 300 000 0,35120/133 1996P54 3 300 00 0,35150/166/200

51 Násobitelé, napájení, atp. 5060667583 1x6066 1.5x7590100 2x120133 2.5150166 3x200 Napájení STD3.3.V VRE3.53V VRT2.8 / 3.3 Pentium Overdrive (P24) Pentium do patice 80486. Drahé, neúspěch

52 Socket 4  Pinů: 273  21 * 21 PGA  5V  Pentium 60/66 Pentium 60/66 OverDrive

53 Socket 5  Pinů: 320  37 * 37 PGA  3.3V  Pentium 75 – 133 Pentium 75+ Overdrive

54 Socket 7  Pinů: 321  37 * 37 PGA  VRM (Voltage regulator module) 2.5V až 3.3V  Pentium 75 – 300 Pentium 75+ Overdrive Pentium MMX Pentium MMX OD K5, 6x86, K6, 6x86MX

55 Pentium Pro – základní údaje  Rok vzniku 1995  Rychlost 150MHz  5 500 000 tranzistorů  0.5 µm technologie  32 bitová CPU  36 bitová adresa  64 GB fyzické paměti  64 TB virtuální paměti  64 bitová data  V jednom pouzdru je na společném substrátu chip CPU a 2 chipy L2 cache na plné rychlosti jádra, společně propojené speciální 64 bitovou sběrnicí.  Tento procesor byl určen speciálně pro servery!

56 Pentium Pro – vlastnosti  Vylepšené Pentium určené speciálně pro servery.  Možnost spolupráce až 4 Pentií Pro – multiprocesing !  Významná vylepšení –Skalární procesor = 3 * ALU –Vykonávání mimo pořadí –Předpovídání skoků –SMM (Systém management Mode): řízení výkonu –CISC instrukce si interně překládá do RISC instrukcí  Cache –L1 cache = 8 kB data +8 kB kód –L2 cache = 256kB, 512kB, 1MB v pouzdře, full speed –Je umístěna společně s CPU na společném substrátu v jednom pouzdře –DIB (Dual Independent Bus) : CPU může současně přistupovat do paměti, tak i do L2 cache.  Pentium Pro = Pentium + L2 cache + vylepšení architektury  Napájení STD = 3.1 až 3.3V  Socket 8 (242 pinů)

57 Pentium Pro codenametranzistorů Technologie (µm) Rychlost (MHz) L2 cache 1995P6 5 500 000 0,50150 256/512 kB 1996P6 5 500 000 0,35160/180/200 256/512 kB 1997P6 5 500 000 0,35200 1 MB Počet tranzistorů L2 cache 256 Kb je 15 500 000 !

58 Pentium MMX – základní údaje (2. generace – P55C)  Rok vzniku 1997  Rychlost 166MHz  4 500 000 tranzistorů  0.28 µm technologie  32 bitová CPU  32 bitová adresa  4 GB fyzické paměti  64 TB virtuální paměti  64 bitová data  Pentia 2. generace mají tzv. MMX (MultiMedia eXtensions) určené pro lepší výkon při zpracování multimediálních dat.

59 Pentium MMX – vlastnosti  První procesor, který obsahuje podporu multimediální aplikací! MMX = MultiMedia eXtensions Možnost vykonávat jednu operaci nad několika operandy ! Pouze pro celá čísla. Až 8 celých čísel 8 bitových.  Pentium MMX = Pentium + MMX  L1 cache = 16kB data + 16kB kód  Napájení VRM = 2.8 až 3.3 V  Patice PGA + ZIF (Zero Input Force)  Socket 7

60 Pentium MMX codenametranzistorů Technologie (µm) Rychlost (MHz) 1997P55 4 500 000 0,28166/20/233 1998P55 0,25266

61 Pentium II  Rok vzniku 1997  Rychlost 233MHz  7 500 000 tranzistorů  0.28 µm technologie  32 bitová CPU  36 bitová adresa  64 GB fyzické paměti  64 TB virtuální paměti  64 bitová data  Pentium II je nástupcem Pentia Pro (6. generace x86), s určením od desktopů po servery. V pouzdře typu slot obsahuje L2 cache na společné destičce s CPU.

62 Pentium II – vlastnosti  V pouzdře je na jedné destičce umístěn chip CPU a CHIPy L2 cache. Protože nejsou umístěny na společném substrátu pracuje L2 cache na nižší frekvenci nežli jádro procesoru, ale na frekvenci vyšší než hlavní paměť. –Pouzdro připomíná spíše kartu do PC –DIB jako u Pentia Pro  MMX jako u Pentia MMX  Pentium II = Pentium Pro + Pentium MMX + vylepšení architektury  Cache –L1 cache = 16kB data + 16kB kód –L2 cache = 512kB, ½ rychlosti CPU, 64 bitová dedikovaná sběrnice –FSB : 66, 100 MHZ  Napájení VRM = 2.8  SECC (Single Edge Contact Cartridge) : pouzdro  SLOT 1 : patice

63 SLOT 1 - SECC GTL+ bus, podporou 2 procesorů

64 Pentium II codenametranzistorů Technologi e (µm) Rychlost (MHz) FSB (MHz) 1997Klamath 7 500 000 0,28233/266/30066 1998Deschutes 0,25333/350/40066/100

65 Celeron  Rok vzniku 1998  Rychlost 266MHz  7 500 000 tranzistorů  0.25 µm technologie  32 bitová CPU  32 bitová adresa  4 GB fyzické paměti  64 TB virtuální paměti  64 bitová data  Celeron vznikl jako levná alternativa Pentia II. Má levnější pouzdro SEPP (Single Edge Processor Package)

66 Celeron – vlastnosti  Levná varianta Pentia II. –Levnější pouzdro –Nejdříve bez L2 cache –Později menší L2 cache, ale ON DIE, čili ve stejném chipu jako CPU na plné rychlosti CPU ! –Nejprve varinty SEPP pro SLOT1, později pouzdra PPGA (Plastic Pin Grid Array) pro Socket 270  Celeron = Pentium II v levnější a méně výkonné variantě  cache –L1 cache = 16kB data + 16kB kód –L2 : starší verze není ! –L2 : novější verze, 128kB on die (výkonově se rovná téměř Pentiu II, proto INTEL omezuje FSB na 66MHz  )

67 Celeron - patice Napájení VRM = 2.8 Starší verze SEPP (Single Edge Processor Package) SLOT 1 Novější verze PPGA (Plastic Pin grid Array) Socket 370

68 Celeron - patice Napájení VRM = 2.8 Starší verze SEPP (Single Edge Processor Package) SLOT 1 Novější verze PPGA (Plastic Pin grid Array) Socket 370

69 Celeron codenametranzistorů Technologie (µm) Rychlost (MHz) L2 cache 1998 Covington (Deschutes) 7 500 000 0,25266/300 Nemá L2 cache 1998Mendocino 19 00 000 0,25 300A/333 128kB on die 1999Mendocino 19 00 000 0,25 366 – 500 128kB on die 2000Mendocino 19 00 000 0,25533128kB on die První procesor, který se začal výrazně přetaktovávat !

70 Pentium Xeon  Rok vzniku 1998  Rychlost 400MHz  7 500 000 tranzistorů  0.25 µm technologie  32 bitová CPU  32 bitová adresa  4 GB fyzické paměti  64 TB virtuální paměti  64 bitová data  Pentium Xeon je varianta Pentia II určená pro servery.

71 Pentium Xeon - vlastnosti  Varianta Pentia pro servery –L2 cache : 512 KB, 1MB, 2MB (1999) na plné rychlosti CPU –Podpora 4 a 8 procesorů (multiprocesong)  Pentium Xeon = Pentium II + Pentium Pro  Pouzdro SECC2  Patice SLOT 2

72 Pentium III  Rok vzniku 1999  Rychlost 450MHz až 1.4GHz  9 500 000 tranzistorů  0.25 µm technologie  32 bitová CPU  32 bitová adresa  4 GB fyzické paměti  64 TB virtuální paměti  64 bitová data  Socket 370, Slot 1  Pentium III je nástupce Pentia II vylepšeními.

73 Pentium III - vlastnosti  Jediná podstatná změna je přidání tzv. SSE (Streaming SIMD Extension), jde o další instrukce typu MMX, tentokrát umějí již pracovat i s čísly typu FLOAT !  Pouzdra a patice –SECC+SLOT1, kvůli upgrade starších systémů –FC-PGA + Socket 370, následuje celeron –FC-PGA2 + Socket 370 (Tualatin), nové jádro!  Cache –32kB L1 –L2 se mění dle generace PIII  FSB –100/133 Mhz

74 Pentium III codenametranzistorů Technologie (µm) Rychlost (MHz) L2 cache 1999Katmai 9 500 000 0,25450/500/550 512 ½ CPU 1999Coppermine 28 100 000 0,18 533 – 733 256 on die 2000Coppermine 28 100 000 0,18 850 – 1GHz 256 on die 2001Tualatin 44 000 000 0,13 1.2 – 1.4GHz 512 on die Tualatin je sice mechanicky kompatibilní s paticí Socket 370, ale nikoliv fyzicky (napájení).

75 low home middle office high server Pentium Pro Klamath 2MB, FS Pentium II XEON 2MB, FS Pentium II XEON Tanner Pentium III XEON Cascade Pentium MMX Pentium II Klamath Pentium II Deschutches 512kB, 1/2S Pentium III Katmai 512kB, 1/2S SSE Pentium III Coppermine 256kB, OD SSE Celeron (Covington) nemá L2 cache Celeron Mendocino 128kB, OD Celeron Coppermine-128 128kB, OD, SSE

76 low home celeron middle - office Pentium III Pentium 4 high server Pentium 4 Xeon Coppermine- 128 až 800MHz 0.18, 66FSB 128L2 FC-PGA 370 Coppermine-T až 1.2GHz 0.18, 100FSB 128L2 FC-PGA 370 Tualatin až 1.4GHz 0.13, 100FSB 256L2 FC-PGA2 370 Coppermine až 800MHz 0.18, 133FSB 256L2 FC-PGA 370 SECC2 (SLOT1) Tualatin až 1.4GHz 0.13, 133FSB 256L2 FC-PGA2 370 PIII-S Varianta s větší L2=512 Willamete až 2Ghz 0.18 Socket 423 Northwood přes 2GHz 0.13, 400FSB 512L2 Socket 478 Foster až 2Ghz 0.18 256L2 Socket 603 Prestonia přes 2GHz 0.13

77 INTEL standard XeonCeleron mobile 64bit Centrino PIII P4

78


Stáhnout ppt "X13UIT Procesory I. Lecture 2 Ing. Martin Molhanec, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google