Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nádory prostaty As. MUDr. Jan Pokorný, FEBU Přednosta kliniky: Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D. Urologická klinika 3. LF UK a FNKV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nádory prostaty As. MUDr. Jan Pokorný, FEBU Přednosta kliniky: Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D. Urologická klinika 3. LF UK a FNKV."— Transkript prezentace:

1 Nádory prostaty As. MUDr. Jan Pokorný, FEBU Přednosta kliniky: Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D. Urologická klinika 3. LF UK a FNKV

2 Nádory prostaty Epidemiologie:  Incidence: ČR 80/100 000 USA 120/100 000  Mortalita: ČR 15/100 000

3 Nádory prostaty Epidemiologie: ČR

4 Nádory prostaty Epidemiologie: EU – 2. místo mortality mužů na Ca (1. plíce) USA – 1. místo mortality mužů na Ca

5 Nádory prostaty Epidemiologie:  Rizikové faktory: Věk, rasa (afroameričané), genetická predispozice (rodinná anamnéza)  Exogenní rizikové faktory: Dieta, expozice UV záření, alkohol, rizikové sexuální chování, virové infekce (HPV?)

6 Nádory prostaty Epidemiologie:  Rizikové faktory: Orientačně lze prohlásit, že incidence karcinomu prostaty ve věkové skupině odpovídá procentuelně věku pacienta

7 Nádory prostaty Epidemiologie: Vstupní vyšetření: Probíhá diskuse, zda je indikovaný celoplošný screening mužské populace  Otázka nákladů na screening  Otázka léčení klinicky inaparentních (němých) nádorů prostaty např. ve vysokém věku atd., které nikdy nemusí pacienta ohrožovat

8 Nádory prostaty Epidemiologie: Vstupní vyšetření: T.č. doporučováno:  Screening rizikové populace – pozitivní rodinná anamnéza  Pacientů s klinickými symptomy  Pacientů, kteří aktivně vyhledají urologické vyšetření

9 Nádory prostaty Epidemiologie: Vstupní vyšetření: T.č. doporučováno:  Vyšetření per rectum každým lékařem při každém vyšetření  PSA pouze v indikovaných případech (viz předchozí text)

10 Nádory prostaty Epidemiologie: Vstupní vyšetření: T.č. doporučováno:  Odběr PSA v případě pozitivní rodinné anamnézy mezi 40-45 rokem věku  V běžné populaci mezi 45-50 rokem věku

11 Nádory prostaty Epidemiologie: Vstupní vyšetření: T.č. doporučováno: U pacienta, u kterého není reálné zahájení léčby a u kterého potencionální diagnóza karcinomu prostaty nezmění prognózu (věk, komorbidity, biologický stav) není indikovaný odběr PSA ani další vyšetření vedoucí ke stanovení dg. ca prostaty !!!

12 Nádory prostaty Diagnóza: Základní vyšetření:  Digitální rektální vyšetření (DRE)  Prostatický specifický antigen (PSA)

13 Nádory prostaty Diagnóza: DRE:

14 Nádory prostaty Diagnóza: DRE:  Zhodnocení velikosti, tvaru, konzistence a ohraničení prostaty  Vyšetření semenných váčků  Bimanuální vyšetření (lépe v narkóze)

15 Nádory prostaty Diagnóza: DRE:  95 % karcinomů se diferencuje z periferní zóny prostaty a jsou dosažitelné digitálním vyšetřením

16 Nádory prostaty Diagnóza: Prostatický specifický antigen (PSA):  Glykoprotein o molekulové hmotnosti 33 kD (Enzym proteáza)  Kódován genem uloženým na 19. chromozomu  Sérový poločas cca 3-5 dnů

17 Nádory prostaty Diagnóza: Prostatický specifický antigen (PSA):  Secernován epiteliálními buňkami prostaty a periuretrálními žlázkami  Prostata-specifický marker  Vysoká koncentrace ve spermatu

18 Nádory prostaty Diagnóza: PSA:  Odběr venózní krve  Norma není explicitně stanovena  Obvyklá horní hraniční mez: 4-4.2 ng/ml  U mladších mužů: 2-3 ng/ml

19 Nádory prostaty Diagnóza: Diagnostika karcinomu prostaty:  Elevace PSA nebo suspektní DRE vyš.  Biopsie prostaty – Transrektální USG (TRUS biopsie)  PCA3 (Prostate Cancer Antigen 3)

20 Nádory prostaty Diagnóza: TRUS biopsie prostaty:  Zhodnocení morfologie prostaty  Biopsie periferní zóny  Minimálně 12 vzorků, korekce dle objemu prostaty  Při negativitě doporučena minimálně jedna re-biopsie

21 Nádory prostaty Diagnóza: TRUS biopsie prostaty: Bioptická pistole

22 Nádory prostaty Diagnóza: Prostate Cancer Antigen 3 (PCA3):  Genetický marker  Karcinom specifický  Získáván z moči pacienta po DRE  Nepatří t.č. ke standardnímu vyšetření

23 Nádory prostaty Diagnóza: Prostate Cancer Antigen 3 (PCA3): Indikace:  Elevace PSA a negativní biopsie  Rozhodnutí, zda nutné biopsii opakovat  Elevace PCA3 není indikací k léčbě

24 Nádory prostaty Diagnóza: Prostate Cancer Antigen 3 (PCA3):  Některé studie uvádějí korelaci hladiny PCA3 s Gleasonovým Scóre a tedy i „agresivitou“ nádoru

25 Nádory prostaty Diagnóza: Nejčastější histologické typy:  Acinární adenokarcinom  Papilární (duktální) karcinom  Malobuněčný (neuroendokrinní) karcinom  Karcinom z prstenčitých buněk  Sarkomatoidní karcinom (neprodukuje PSA)

26 Nádory prostaty Diagnóza: Grading: Gleasonovův systém

27 Nádory prostaty Diagnóza: Grading: Gleasonovo scóre:  Součet dvou nejvíce zastoupených stupňů histologického grade Např. GS 2+2, GS 3+4, GS 4+3 atd.

28 Nádory prostaty Diagnóza: Grading:  Gleasonovo scóre koreluje s dediferenciací (agresivitou) nádoru

29 Nádory prostaty Diagnóza: Staging:  DRE vyšetření  TRUS  Při PSA > 20 ng/ml (při GS ≥ 7 již při PSA > 10 ng/ml) - CT břicha a malé pánve, scintigrafie skeletu  MRI malé pánve

30 Nádory prostaty Diagnóza: Staging: TNM klasifikace:  T1 – Tumor klinicky nezjistitelný (nehmatný, neviditelný zobrazovacími vyšetřeními)  T2 – Tumor ohraničený na prostatu  T3 – Tumor extendující mimo tkáň prostaty  T4 – Tumor fixovaný k okolním strukturám

31 Nádory prostaty Diagnóza: Staging: TNM klasifikace:  N1 – Postižení lymfatických uzlin  M1 – Vzdálené metastázy (mimoregionální uzliny, kosti, játra, plíce)

32 Nádory prostaty Diagnóza: Staging:

33 Nádory prostaty Diagnóza: Staging:

34 Nádory prostaty Diagnóza: Prognostické faktory:  Gleasonovo scóre (agresivita nádoru)  Hladina PSA  Biologický stav pacienta, věk

35 Nádory prostaty Léčba: Lokalizovaný karcinom prostaty (T1-T2):  Sledování  Chirurgická léčba - radikální prostatektomie  Radioterapie (tele, brachy)  Experimentální – kryochirurgie, HIFU (ultrazvuk o vysoké intenzitě)

36 Nádory prostaty Léčba: Sledování: Watchful waiting (WW):  Odložená léčba, která je zahájena až v případě přítomnosti klinických symptomů a obtíží  Nejedná se léčbu s kurabilním záměrem  Vhodné u pacientů s kratší životní prognózou

37 Nádory prostaty Léčba: Sledování: Active surveillance (AS):  Odložená aktivní léčba s kurabilním záměrem  Aktivní monitorování aktivity nádoru (PSA, opak. TRUS biopsie – progrese počtu poz. vzorků, progrese GS atd.)  Zahájení léčby v případě progrese nádoru  Pouze u velmi dobře informovaného pacienta

38 Nádory prostaty Léčba: Radikální prostatektomie:  Kompletní odstranění prostaty včetně pouzdra, semenných váčků, prostatické části uretry  Lymfadenektomie v indikovaných případech

39 Nádory prostaty Léčba: Radikální prostatektomie:  Retropubickým přístupem  Otevřená  Laparoskopická  Roboticky asistovaná

40 Nádory prostaty Léčba: Radikální prostatektomie:  Indikována u stádia T1-2  Indikována u „mladších“ mužů (očekávaná délka života > 10 let)

41 Nádory prostaty Léčba: Radikální teleradioterapie:  Zevní ozáření prostaty, semenných váčků, event. přilehlých tkání, v indikovaných případech regionálních uzlin

42 Nádory prostaty Léčba: Radikální teleradioterapie:  Lineární urychlovač  3D-Konformní radioterapie (3D-CRT)  Intenzitu modulující raditerapie (IMRT)  Eskalace dávky  Minimalizace nežádoucích následků

43 Nádory prostaty Léčba: Radikální teleradioterapie: Nové techniky:  Protonový urychlovač  Urychlovač kationtu uhlíku

44 Nádory prostaty Léčba: Radikální teleradioterapie:  Indikována u stadia T1-2, pokud není indikována radikální prostatektomie  Indikována u stadia T3-T4, N1

45 Nádory prostaty Léčba: Brachyterapie:  Efektivní alternativa k radikální prostatektomii u stadia T1-2, nižší PSA, nižší GS, menší objem prostaty

46 Nádory prostaty Léčba: Brachyterapie:  Transperineální technika  Aplikace zrn produkujících gamazáření (Palladium-103)

47 Nádory prostaty Léčba: Brachyterapie:  Aplikace v lokální anestézii  Jednorázová aplikace

48 Nádory prostaty Léčba: Lokálně pokročilý karcinom prostaty (T3-T4, N1):  Sledování  Radioterapie (teleradioeterapie)

49 Nádory prostaty Léčba: Metastazovaný (generalizovaný) karcinom prostaty (M1):  Sledování  Hormonální terapie  Chemoterapie  Paliativní léčba – léčba bolesti, komplikací

50 Nádory prostaty Léčba: Hormonální léčba: Indikována u stadia M1 Endogenní produkce androgenů:  Varlata 90 – 95 %  Nadledviny 5 – 10 %

51 Nádory prostaty Léčba: Hormonální léčba: Testosteron je esenciální pro růst tkáně prostaty (karcinomu prostaty) http://www.oncoprof.net

52 Nádory prostaty Léčba: Hormonální léčba:  LHRH analoga – centrální blokáda  Antinadrogen – periferní blokáda  Ketokonazol – adrenální produkce  Chirurgická – bilaterální orchiectomie  Kombinovaná

53 Nádory prostaty Léčba: Chemoterapie:  Taxany – Docetaxel, Cabazitaxel  Estramustin Při selhání hormonální léčby u stádia M1

54 Nádory prostaty Léčba: Paliativní léčba: Léčba kostním metastáz: (Inaktivace osteoklastů brání resorpci kostní tkáně)  Bisfosfonáty  Denosumab Neutišitelné skeletové bolesti – i.v. aplikace radionuklidu (Stroncium)

55 Nádory prostaty Léčba: Paliativní léčba Léčba močové obstrukce:  TURP (transuretrální resekce prostaty)  Močový katetr, epicystostomie  Ureterální stent  Nefrostomie

56 Nádory prostaty Léčba: Paliativní léčba:  Analgetika (opiáty)  Krevní převody  Kortikoidy  Chirurgická stabilizace patologických kostních fraktur a míšní komprese

57 Nádory prostaty Léčba: Sledování po léčbě: Základní periodická vyšetření:  PSA  DRE

58 Nádory prostaty Léčba: Sledování po léčbě: Při elevaci PSA restaging  CT  Scintigrafie skeletu

59 Nádory prostaty Léčba: Sledování po léčbě: Ve speciálních indikacích  PET – CT  MRI

60 Nádory prostaty Léčba: Prognóza:  Celkově velmi dobrá (u T1-N1 často plně kurabilní)  Řada pacientů i ve stádiu M1 přežívá řadu let!!  Prognózu lze předpovídat ze vstupního Gleasonova scóre, PSA, biologické stavu

61 Nádory prostaty Kontakt pro event. dotazy: jan.pokorny@fnkv.cz


Stáhnout ppt "Nádory prostaty As. MUDr. Jan Pokorný, FEBU Přednosta kliniky: Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D. Urologická klinika 3. LF UK a FNKV."

Podobné prezentace


Reklamy Google