Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoká škola báňská-Technická universita Ostrava Fakulta hornicko-geologická Institut ekonomiky a systémů řízení Diplomová práce GIS Vliv dopravní dostupnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoká škola báňská-Technická universita Ostrava Fakulta hornicko-geologická Institut ekonomiky a systémů řízení Diplomová práce GIS Vliv dopravní dostupnosti."— Transkript prezentace:

1 Vysoká škola báňská-Technická universita Ostrava Fakulta hornicko-geologická Institut ekonomiky a systémů řízení Diplomová práce GIS Vliv dopravní dostupnosti území na ukazatele nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín Autor: Jánošík Petr VŠB-TU Ostrava 2000

2 o Příprava silniční sítě o Lokalizace vybraných firem dle databáze ÚP v Novém Jičíně o Implementace dopravního modelu pro okres NJ podle zkušeností Okresního úřadu Kutná Hora (pravidelná autobusová doprava) Úkoly

3 o Posouzení vlivu dopravní obslužnosti území na ukazatele nezaměstnanosti o Klasifikace území z hlediska možnosti dojíždění do zaměstnání k velkým zaměstnavatelům s využitím individuální dopravy. Úkoly

4 o Klasifikace území z hlediska možnosti dojíždění do zaměstnání k velkým zaměstnavatelům s využitím veřejné dopravy Úkoly

5 Použitelné datové zdroje o DMÚ 200 o DMÚ 25 o Data z úřadu práce Nový Jičín o Data z ČSAD Ostrava o Data z RIS

6 Příprava silniční sítě Vrstva silniční sítě je součástí digitálního modelu území v měřítku 1:25 000 (DMÚ 25). 1/3

7 DMÚ 25 - Struktura datové sítě Vodstvo Komunikace Potrubní, energetické a telekomunikační trasy Rostlinný a půdní kryt Sídla, průmyslové a jiné topografické objekty Hranice a ohrady Terénní reliéf Obsah topografické mapy je rozdělen do sedmi logických vrstev:

8 Výběry prvků podle logických podmínek (využití číselníku kom.tuc, který vypovídá o dopravním využití linie) Tabulka kom.tuc je součástí katalogu topografických objektů (KTO) a její struktura je popsána v přehledu atributů objektů podle vrstev. Příprava silniční sítě 2/3

9 Katalog topografických objektů - KOMUNIKACE 3/3 Příprava silniční sítě

10 SILNIČNÍ SÍŤ OKRESU NOVÝ JIČÍN

11 Vrstva firem Firmy byly digitalizovány na okresním úřadu v Novém Jičíně. Seznam firem byl poskytnut Úřadem práce NJ (monitoring firem). Vrstva byla pořízena digitalizací nad vrstvou obcí a měst ze sady dat zvané ZABAGED 2 v progra- movém prostředí MapInfa a následně převedena do prostředí ArcView. 1/2

12 Celkový počet zmapovaných firem - 486 –úrovní lokalizace na budovy - 458 –na střed ulice - 21 –na úrovní obce - 6. Při digitalizaci byly po dohodě s vedoucím diplomové práce mapovány pouze firmy nad 8 zaměstnanců. Vrstva firem 2/2

13 VÝZNAMNÉ FIRMY OKRESU NOVÝ JIČÍN

14 Vrstva včetně struktury atributů byla přebrána z práce M. Gáby - Analýza regionální dostupnosti vybraných zdravotnických zařízení v prostředí GIS Následně byla transformována ze souřadného systému dříve používaného magistrátem města Ostravy do systému S-JTSK. Vrstva zastávek

15 Implementace dopravního modelu pro okres NJ o Aplikace byla převzata ze závěrečné práce PGS GIS – “Využití GIS při analýze dopravní obsluž- nosti na okrese Kutná Hora”, jejíž autorem je RnDr. Štěpán Kafka. o Využita byla funkce dopravní obslužnosti pro výpočet obslužnosti okresu Nový Jičín.

16 Datový model dopravní obslužnosti LINKY CLINKY LINKA POPIS DOPR JRAD LINKA SPOJ TC TKM CZAST CAS CASD LSP ZASTAVKY CISLO NAZEV NAZEVW TRAT TYP DRUH PRESTUP SPOJE LINKA SPOJE DNY OMEZ POZN LSP JEDE OMEZENI ZNAK DNY VYZNAM POPIS VRSTVA ZASTÁVEK Typy vazeb: JOIN LINK

17 Analýza dopravní obslužnosti území okresu Nový Jičín o vytvoření 750 m kruhové zóny kolem všech mapovaných firem o vybrání všech zastávek v daných zónách o vytvoření časových intervalů pro dojíždění o vypočtení obslužnosti vybraných zastávek o zjištění území ze kterého se uchazeč o zaměstnání nemůže dostat alespoň do jedné z mapovaných firem

18 o nejlepší dostupnost okresu - v čase 7:00 – 7:50 hodin s jedním přestupem. Nejsou obslouženy pouze 3 obce a 15 částí obcí. o nejhorší obslužnost okresu - v čase 6:00 – 6:50 hodin bez možnosti přestupu. nedostupné obce nebo části obcí: obce - Bravantice, Vrchy, Bílov, části obcí - Požaha, Přemyšov, Dolejší Kunčice Jílovec, Petřvaldík, Kopaná a Trojanovice. Výsledky analýzy

19 Analýza dopravní obslužnosti obcí s kritickými ukazateli nezaměstnanosti zjištění obslužnosti obcí s kritickými ukazateli nezaměstnanosti (Luboměř, Heřmanice, Heřmánky a Sedlnice) zjištění obslužnosti u těchto obcí v dané časové intervaly : 5:00 - 5:50, 15:00 - 16:00 6:00 - 6:50, 16:00 - 17:00 7:00 - 7:50, 17:00 - 18:00

20 Obslužnost obce Luboměř 1. část

21 Obslužnost obce Luboměř 2. část

22 OBSLUŽNOST OBCE LUBOMĚŘ V ČASE 7:00 - 7:50

23 OBSLUŽNOST OBCE LUBOMĚŘ V ČASE 17:00 - 18:00

24 Analýzy obslužnosti území pro individuální dopravu o ohodnocení silniční sítě rychlostními limity o rozdělení okresu na čtyři spádové oblasti s centry Nový Jičín, Bílovec, Odry, Kopřivnice o zjištění závislosti ukazatelů nezaměstnanosti na zvětšující se vzdáleností od center spádových oblastí o posouzení vlivu dopravní obslužnosti na ukazatele nezaměstnanosti

25 OKRES NOVÝ JIČÍN S JEDNOTLIVÝMI PÁSMY DOJEZDU OKRES NOVÝ JIČÍN S JEDNOTLIVÝMI PÁSMY DOJEZDU

26 Průměrná hodnota ukazatele “matky” v jednotlivých časových pásmech

27 Průměrná míra nezaměstnanosti v jednotlivých časových pásmech

28 Závěr Cílem této diplomové práce bylo zjistit vliv dopravní obslužnosti území na ukazatele nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín Všeobecně bylo zjištěno, že kde je vysoká nezamě- stnanost, je také špatná obslužnost veřejnou autobusovou dopravou.

29 Závěr Bylo potvrzeno, že sledování dopravní obslužnosti může poskytnout cenné informace při řešení problematiky trhu práce a výsledky práce mohou být využity i pro provozovatele veřejné dopravy.

30 Nutno vzít v úvahu různá omezení : využití pouze autobusové dopravy a ne dopravy železniční, počet lokalizovaných firem, použití firem s počtem zaměstnanců větším než 8 dopravní omezení Upozornění


Stáhnout ppt "Vysoká škola báňská-Technická universita Ostrava Fakulta hornicko-geologická Institut ekonomiky a systémů řízení Diplomová práce GIS Vliv dopravní dostupnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google