Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytváření a prosazování českých zájmů v Evropské unii Členství ČR v EU, 18. ledna 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytváření a prosazování českých zájmů v Evropské unii Členství ČR v EU, 18. ledna 2011."— Transkript prezentace:

1 Vytváření a prosazování českých zájmů v Evropské unii Členství ČR v EU, 18. ledna 2011

2 Úvodní poznámky vstup znamená zásadní proměnu prosazování zájmů v mezinárodní politice dopady přenosu pravomocí na „nadnárodní“ úroveň –nadnárodní instituce ponejvíce iniciativní funkce –ústřední role členských států síla středně velkého státu –oslabování vs přežití s ohledem na velmoci přenos pouze normativních pravomocí –adaptace a implementace zůstává národní

3 Základní koncepce klíčová role exekutiv –vychází z pravomocí v zahraniční politice –součinnost exekutivy a legislativy specifika unijní politiky –široký záběr zasahuje do všech oblastí –potřeba koordinace národních orgánů model A: koordinaci vede MZV –hlavně menší státy model B: koordinaci vede speciální orgán, obvykle při úřadech vlády Spojené království –Evropský sekretariát při Cabinet Office –MZV, nosná ministerstva

4 Právní rámec pro ČR řešeno už před vstupem –potřeba koordinace při jednání –příprava adaptace na vstup ústavní rovina- tzv. euronovela (395/2001 Sb.) –neřeší provádění politiky- zůstává, že „vláda je vrcholným orgánem výkonné moci“ –čl. 10b: informační povinnost vlády vůči Parlamentu, právo vyjádření obou komor k připravovaným rozhodnutím zákonná rovina –novely jednacích řádů obou komor (v roce 2004) –stykový zákon? podzákonná rovina –Usnesení vlády ze dne 28. dubna 2001 č. 427 o návrhu na institucionální zajištění členství ČR v EU a na koordinaci procesu rozhodování –široká řada dalších usnesení a metodických pokynů obecný rámec –dominantní pozice vlády –Úřad vlády a zde působící Sekce pro evropské záležitosti (dříve Útvar ministra pro evropské záležitosti, ještě předtím MZV) –ale: klíčová role jednotlivých (resortních) ministerstev

5 Jednání v institucích zejména v Radě –pracovní skupiny instrukce pro jednaní pracovní skupiny Rady EU připravuje expert gestora sám obyčejně i na jednání jezdí –Coreper také instrukce pro jednání připravuje expert gestora postoupeno na stálé zastoupení –Rada mandát pro jednání Rady obsahuje pozici ČR ke všem bodům programu, obsahově ale hlavní pozornost na problematické oblasti Komise (komitologie) –instrukce pro jednání výboru Komise –stejné jako u pracovních skupin Rady Evropská rada –mandát pro Evropskou radu –jde mimo klasický rozhodovací rámec

6 Příprava postoje ČR návrh Komise –poslán členských státům (distribuce prostřednictvím Extranetu EU) Usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 680 (v něm uvedené směrnice) určení gestora –určuje Odbor kompatibility Úřadu vlády –přiděleno konkrétnímu ministerstvu odpovědnost za přípravu postoje, prosazení i následnou implementaci možnost spolugestorů rámcová pozice ČR (pro Parlament) –předpokladem analýza návrhu gestorem –výchozí podklad pro všechny další kroky –postoj ČR, dopady na národní legislativu, rozpočet –lhůta 10 dnů od přijetí

7 Koalice v Radě http://www.smocr.cz/cinnost/doprava/vyhrali-jsme-prvni-bitvu-- smernice-o-ekologicky-cistych-vozidlech.aspx

8 Koalice v Radě http://www.mpo.cz/dokument4557 9.html

9 Projednání a schválení postojů tři stupně, jejich cíle –propojit zájmy všech příslušných subjektů od nejnižší úrovně –propojení důležitosti ČR-EU resortní koordinační skupina –zřizuje každé ministerstvo, členy zaměstnanci resortu, účastní se ale i jiné osoby –projednává a schvaluje instrukce pro výbory Komise a prac. skup. Rady rámcové pozice ČR návrhy mandátů pro Coreper a Radu –má spolupracovat s veřejností

10 Projednání a schválení postojů Výbor pro EU na pracovní úrovni –zabezpečuje Úřad vlády, kdo je předsedou? –členy vysocí úředníci ministerstev –projednává a schvaluje instrukce pro Coreper, mandáty pro Radu materiály, kde se nedohodnou RKS rámcové situační dokumenty –zasedání jednou týdně (úterý 14h) –cílem dosáhnout konsenzu Výbor pro EU na úrovni členů (národní) –členy ministři –projednává a schvaluje strategické otázky projednávané v EU mandáty pro Evropskou radu co nedohodne Výbor na pracovní úrovni

11 Databáze ISAP Informační systém pro aproximaci práva http://isap.vlada.cz/ spravuje Odbor kompatibility, vyvíjen od konce 90. let informační systém s několika hlavními databázemi –monitoring rozhodovacího procesu EU (včetně přípravné fáze) –monitoring a koordinace národního rozhodovacího procesu –monitoring následné implementace již přijatých aktů většina informací vyhrazena pro státní správu, vybrané zdroje ale veřejné

12 Kontrola činnosti vlády Parlamentem již zmiňovaný ústavní rámec předpokládán společný postup obou komor, ale není příliš pravděpodobné Poslanecká sněmovna –Výbor pro evropské záležitosti –projednává alespoň rámcově veškerou legislativu, jedná i o dalších záležitostech –možnosti: sám dá stanovisko, do odborných výborů, nebo na plénum Senát –Výbor pro záležitosti EU (bývalý 1. pilíř), Výbor pro zahraniční věcí, obranu a bezpečnost (hlavně SZBP a EBOP) –vybírá si dokumenty, možnost odkázat odborným výborům, někdy diskuze na plénu –výsledkem přezkumu stanovisko pléna! vláda „zohledňuje“ stanoviska komor, nemusí se podřídit spolupráce parl. v EU –skrz síť COSAC –databáze IPEX http://www.ipex.eu/ipex/cms/home)http://www.ipex.eu/ipex/cms/home


Stáhnout ppt "Vytváření a prosazování českých zájmů v Evropské unii Členství ČR v EU, 18. ledna 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google