Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geomorfologické a geologické členění ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geomorfologické a geologické členění ČR"— Transkript prezentace:

1 Geomorfologické a geologické členění ČR
Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Geomorfologické a geologické členění ČR Označení DUM VY_32_INOVACE_13_2_01 Autor Mgr. Pavla Fuchsová Datum Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Fyzická a socioekonomická geografie ČR Ročník Tercie osmiletého gymnázia

2 POJMY GEOMORFOLOGIE Z latinských slov – geos – Země, morfos – tvar. věda zabývající se studiem tvarů, vzniku a stáří zemského povrchu GEOLOGIE věda o Zemi, která zkoumá její složení, stavbu a historický vývoj

3 Geomorfologické Členění ATLAS ČR str. 9
Provincie → subprovincie /soustava/ → podsoustava /oblast/ → celek ÚKOL S ATLASEM ČR: ZJISTI GEOMORFOLOGICKÉ ÚDAJE: Př. Český les Česká vysočina → Šumavská → Českoleská → Český les

4 PROVINCIE ČR ÚKOL: pomocí atlasu ČR vyhledej provincie čr
STŘEDOEVROPSKÁ NÍŽINA ZÁPADOPANONSKÁ PÁNEV ČESKÁ VYSOČINA ZÁPADNÍ KARPATY Obr. 1

5 Subprovincie čr ÚKOL: pomocí atlasu ČR vyhledej subprovincie čr
Česká Vysočina - 6 subprovincií Šumavská, Krušnohorská, Krkonošsko – jesenická, Poberounská, Česká tabule, Českomoravská Západní Karpaty - 2 subprovincie Vněkarpatské sníženiny, Vnější západní Karpaty Západopanonská pánev - 1 subprovincie Vídeňská pánev Středoevropská nížina - 1 subprovincie Středopolské nížiny

6 Podle barev V MAPĚ A POMOCÍ ATLASU JE LOKALIZUJ
Obr. 2

7 POROVNÁNÍ ČESKÉ VYSOČINY A KARPAT poznáš o které vrcholy se jedná
POROVNÁNÍ ČESKÉ VYSOČINY A KARPAT poznáš o které vrcholy se jedná? Kolik měří? O JEDNOTLIVÝCH PROVINCIÍCH ZJISTI TYTO ÚDAJE - PRÁCE S ATLASEM ČR: TYP VRÁSNĚNÍ/STÁŘÍ/, TYP POVRCHU, ČLENITOST, TVAR RELIÉFU, ŘÍČNÍ ÚDOLÍ A SPÁD ŘEK, HORNINOVÉ SLOŽENÍ Obr. 3 Obr. 4

8 Řešení PROVINCIE ČESKÁ VYSOČINA ZÁPADNÍ KARPATY VRCHOLY (m n.m.)
Praděd ( 1491 m n.m.) Lysá hora (1323 m n.m.) vrásnění /stáří/ Hercynské (starší) x Alpinské(mladší) typy povrchu pahorkatiny a vrchoviny x vrchoviny, hornatiny členitost malá x velká tvary reliéfu zaoblené x příkré a ostré říční údolí a spád řek široké, mírný spád x hluboké, úzké, větší spád horninové složení nerovnoměrně vyzdviženými rozlámanými krami zemské kůry x zvrásněnými souvrstvími usazenin

9 Geologická charakteristika
Které dva odlišné geologické celky tvoří území ČR? 1. Česká vysočina (geologický pojem je Český masiv) a 2. Karpaty Kdy vznikly, vrásnění, geologická stavba (horninové složení) ? 1. ČESKÁ VYSOČINA Prvohory - hercynské vrásnění usazené horniny – slepence, vápence, křemence, jílovité břidlice přeměněné horniny - fylity, svory a ruly vyvřeliny – žuly, rudy kamenné uhlí (černé) 2. KARPATY Třetihory- alpínské vrásnění usazené horniny - pískovce, jílovce, vápence, flyš díky vrásnění došlo k rozlámaní českého masivu (zdvihy, poklesy ker, sopečná činnost)

10 ŘEŠENÍ Obr. 5 Sopečná činnost Sopečná činnost

11 ČESKÝ MASIV Barrandien - usazené horniny prvohor
Obr. 6

12 Obr. 7

13 Devonský vápenec vznikl usazováním a postupnou přeměnou vápenitých schránek zemřelých prehistorických vodních živočichů - krasy, pálava Obr. 8

14 Karpaty flyš - různě mocný soubor sedimentárních vrstev, které jsou nejčastěji tvořeny z pískovců a jílů Obr. 9

15 CITACE Obr. 1.: MIAOW MIAOW, User:miaow Miaow. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 2.: MIAOW MIAOW, Miaow Miaow. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 3.: KAREL BENEŠ, Karel Beneš, wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 4.: PUDELEK, Pudelek. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 5.: MIAOW MIAOW, User:miaow Miaow. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 6.: JIŘÍ ČERNÝ 2007, Jiří Černý wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 7.: LOVECZ 00:41, 18 JULY 2006 (UTC), Lovecz 00:41, 18 July 2006 (Utc). wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 8.: ORIGINAL UPLOADER WAS ZP AT CS.WIKIPEDIA, Original Uploader Was Zp At Cs.wikipedia. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 9.: TOMASZ KURAN (METEOR2017), Tomasz Kuran (Meteor2017). wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Geomorfologické a geologické členění ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google