Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava pilotního prototypu TRANSCAT DSS fakultaHornicko-geologická oborGeoinformatika ročník5. - 2003/2004 Vedoucí projektu: doc.Dr.Ing Horák Jiří Zpracovává:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava pilotního prototypu TRANSCAT DSS fakultaHornicko-geologická oborGeoinformatika ročník5. - 2003/2004 Vedoucí projektu: doc.Dr.Ing Horák Jiří Zpracovává:"— Transkript prezentace:

1 Příprava pilotního prototypu TRANSCAT DSS fakultaHornicko-geologická oborGeoinformatika ročník5. - 2003/2004 Vedoucí projektu: doc.Dr.Ing Horák Jiří Zpracovává: Josef Stromský

2 INTEGRATED WATER MANAGEMENT OF TRANS BOUNDARY CAT CHMENTS Hlavním cílem je vytvoření Systému podpory při rozhodování (DSS), který by měl prospět optimálnímu managementu vodního hospodářství v příhraničních povodích. V kontextu zavádění Rámcové směrnice EU pro vodní politiku Projekt TRANSCAT

3 Vytvoření interaktivní webové prezentace, jež by byla vhodným médiem pro komunikaci s uživateli systému. Návrh a realizace samotného systému pro podporu rozhodování (DSS - Decision Support System) Vypracování dokumentace a nápovědy. Úkoly v rámci projektu

4 seznámení s projektem TRANSCAT zabezpečený archív dokumentů forum – diskuse s uživateli, nové požadavky, návrhy a myšlenky kontakty na partnerské organizace projektu seznam relevantních odkazů - projekty Webová prezentace

5 DSS – co je to Decision support more less programový produkt sloužící k podpoře procesu rozhodování specifická třída IS Nabízí možné varianty řešení Využívá primární data, dokumenty, báze znalostí,… Nenahrazuje však rozhodovatele jako AI/ES

6 Kvalita DSS Použitelnost DSS je dána úrovní poskytovaných informací. Rozhoduje tedy jejich: kvalita (aktuálnost, důvěryhodnost) relevantnost forma (jednoduchá čitelnost) snadná (rychlá) dostupnost

7 TRANSCAT DSS je budován jako WWW aplikace Klient interpretovaný webovým prohlížečem Instalaci a správu HW, SW a dat zajišťuje poskytovatel systému Jediná podmínka pro uživatele: připojení do sítě Internet DSS – myšlenka

8 Verze I. DSS I. – model spolupráce

9 veškerá aplikační logika u klienta omezení standardem WMS 1.1.1 všechna doprovodná data přenášena ke klientovi těžko rozšiřitelné a spravovatelné řešení (zásahy do kódu) DSS II. návrh Řešení nedostatků plynoucích z koncepce verze I.

10 Verze II. DSS II. – model spolupráce klient

11 DSS II. - model komponent

12 jednoduchá implementace více jazyků (dnes CZ, EN, PL) možnost definování názvů vrstev, atributů, copyright či stylů zobrazení dle národních zvyklostí či standardů daného jazyka (oblasti). záznamy o autorských právech se staly pevnou součástí mapové kompozice Realizované možnosti plynoucí z nové koncepce: DSS II. – server 1/2

13 reálná možnost vazby na modelovací systémy možnost využití atributového dotazu (ne pouze kurzorového v mapě) personalizace a personifikace (zatím jen experimentální verze) zpřístupnění veřejných mapových serverů prostřednictvím rozhraní WMS DSS II. – server 2/2

14 Služba WMS GetMap: vrací definovanou kompozici GetCapabilities: vrací popis dat WMS serveru GetFeatureInfo: Vrací informace o konkrétním geoprvku

15 definování parametrů vrstev,atributů a stylů zobrazení dle zvoleného jazyka plné řízení DSS serveru databází libovolně specifikovatelná struktura (strom) témat a vrstev, taktéž s jazykovou variabilitou jednoduché vkládání nových zájmových oblastí Datový model

16 Klientská webová aplikace napsaná v jazyce JavaScript. Intuitivní grafické rozhraní. Minimální rozlišení 1024 x 768 pixelů Možnost zvětšení mapového okna (1280 x 1024) Klient

17

18 PHP Layer Menu 3.0 komponenta dynamicky generuje hierarchická menu rozšířená o zobrazení zaškrtávacích polí implementuje metody zohledňující návrh datového modelu Přidávání vrstev

19 Předem definované kompozice

20 Kurzorový dotaz

21 Atributový dotaz

22 Zobrazení metadat

23 Zadávání linie

24 Shrnutí Klientská aplikace je volně dostupná na adrese http://transcat.vsb.cz http://transcat.vsb.cz Dokumentace systému (server, klient) v jazyce UML na adrese http://transcat.vsb.cz/umlhttp://transcat.vsb.cz/uml

25 Další vývoj Rozšíření vizualizačního systému (uživatelem definované styly) Propojení s reálnými modelovacími systémy Implementace standardu Open Modelling Interface (projekt HarmonIT) optimalizace – přechod k vyšším jazykům s plnou podporou OOT

26 ARTLOW, J. NEUSTADT, I. UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. Brno: Computer Press, 2003. 372 s., ISBN 80-7226-947-X. WELLING, L. THOMSON, L. PHP a MySQL - rozvoj webových aplikací. Praha: SoftPress, 2002. 720 s., ISBN 80-8649-720-8. FLANAGAN, D. JavaScript Kompletní průvodce, 2. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 2003. 842 s., ISBN 80-7226-626-8. VONDRÁK, I.: Úvod do softwarového inženýrství [online]. Verze 1.1, 2002 [cit. 2004-02-22]. Dostupné na WWW:. DOYON, J. F. : MapFile Reference [online]. University of Minnesota, MapServer verze 3.6. 2002 [cit. 2004-02-20]. Dostupné na WWW:. LIME, S. : MapServer CGI Reference [online]. University of Minnesota, MapServer CGI verze 4.0. 2003 [cit. 2004-02-19]. Dostupné na WWW:. Literatura

27 TRANSCAT DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Příprava pilotního prototypu TRANSCAT DSS fakultaHornicko-geologická oborGeoinformatika ročník5. - 2003/2004 Vedoucí projektu: doc.Dr.Ing Horák Jiří Zpracovává:"

Podobné prezentace


Reklamy Google