Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodová reforma v ČR a vývojové tendence v evropských zemích 14. prosince 2006 J I Ř Í K R Á L.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodová reforma v ČR a vývojové tendence v evropských zemích 14. prosince 2006 J I Ř Í K R Á L."— Transkript prezentace:

1 Důchodová reforma v ČR a vývojové tendence v evropských zemích 14. prosince 2006 J I Ř Í K R Á L

2 Obsah: I.Základní informace o českém DS II.Kontext EU III.Charakteristiky reforem IV.Současné diskuse o DR v ČR

3 Hlavní etapy české DR 1990-1992 Preference, kompenzace liberalizace cen, obnovení pojistného 1993-1995 Zákony 42/1994 Sb. a 155/1995 Sb. 1996-2002 Dílčí změny (vč. zavedení dańových úlev pro 3.pilíř) a neschválení zákonů o Sociální pojišťovně a o zaměstnaneckém připojištění 2003 RVF 2004-2006 Politické diskuse

4 Základní informace - I.pilíř PAYG, DB, povinný, jednotný, státní, S+I+V Příspěvková sazba28 % Úspěšnost výběru98 – 100 % Počet důchodců2,7 mil. Relace důchodu ke mzdě41 % Výdaje8,4 % HDP Základní výměra (1/5) + procentní výměra (4/5) Rozhodné období 30 let (po roce 1985) Valorizace v lednu podle cen a 1/3 reálných mezd

5 Reálná hodnota průměrného starobního důchodu

6 Podíl průměrného důchodu k průměrné mzdě

7 Základní informace – soukromé důchody Penzijní připojištění se státním příspěvkem PF, FF, DC, státní příspěvek + daně, depozitář, dozor MF + KCP ČNB (dohled nad finančním trhem) S + I + V + jednorázové vyrovnání + odbytné Počet PF 10 Počet účastníků 3,5 mil. Průměrný příspěvek / st.přísp.460 / 100 Kč Aktiva PF (předb. údaj za rok 2005) 4,2 % HDP Průměrné reálné zhodnocení1 %

8 Počet penzijních fondů

9 Vývoj počtu účastníků

10 Účastníci podle věkových skupin ke konci roku 2004

11 Průměrný reálný výnos

12 Pozitiva Zvyšující se zaměstnanost starších osob Nízký podíl chudoby mezi staršími občany Jednotnost systému Úspěšnost výběru pojistného Kontinuita administrativy Výdaje na HDP se snižují (a jsou v EU podprůměrné) Soukromé systémy : –Vysoká účast –Spolehlivost systému –Zvyšující se podíl zaměstnavatelů –Integrace PF

13 Negativa Financování jen z odvodů z mezd Malý rozvoj soukromých úspor Neexistence stropů Malý podíl OSVČ na příjmech systému Přehnaná nivelizace dávek Ve světě ojedinělý rozsah náhradních dob Postupná likvidace omezení souběhu dávek a mzdy Malé výnosy soukromých fondů Neracionální státní podpora nízkým úložkám

14 Faktory ovlivňující českou DR Tradice a relativně vysoká úroveň administrativy SZ Malá zadluženost země a omezený vliv mezinárodních finančních institucí Neúspěchy téměř všech segmentů finančního trhu Rychlá privatizace a její problémy Neujasněnost názorů politických stran a skutečnost, že DR se nestala politickou prioritou

15 II. Kontext EU

16 Koordinace Základní principy Nařízení 1408/71 Rovnost nakládání Aplikace právního řádu jediného státu Sčítání dob pojištění Zachování nabytých práv

17 Doplňkové (zaměstnavatelské) systémy Směrnice Rady 98/49/ES ze dne 29. června 1998 o ochraně nároků zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob, kteří se pohybují ve Společenství, na penzijní připojištění Směrnice 2003/41/EC o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi Směrnice na zlepšení přenositelnosti penzijního připojištění x/ 200y

18 Cíle dohodnuté v EU Lisabonský summit (2000) –3 oblasti (sociální přiměřenost, finanční udržitelnost a modernizace) s 11 cíli –do roku 2010 dosáhnout míry zaměstnanosti 70/60/50% ČR – 66/57/45% Společné zprávy o důchodech (OMK) za 15 států - 3/03, za 25 států – 2005-6

19 Riziko chudoby (méně než 60 % mediánového příjmu) u osob 65+ ve státech EU (v %) průměr EU ČR

20 Výdaje důchodového systému v % HDP (2001 Eurostat)

21 III.Charakteristiky reforem

22 Rozdílná terminologie pilířů EU, OECD I.Státní (veřejný) II.Zaměstnavatelský (soukromý, většinou dobrovolný) III.Individuální (soukromý) WB (SVE, LA) I.Státní (veřejný) II.Soukromý povinný (většinou FF, DC) III.Soukromý dobrovolný (zaměstnavatelský i individuální)

23 Základní rozdělení DR reformy parametrické (dochází ke změně jednotlivých parametrů důchodového systému) reformy systémové (dochází k zavedení nového pilíře) - nejčastěji reformy financování a s tím spojený přechod od pojištění (DB) na spoření (DC)

24 Hlavní faktory DR Historie, tradice Sociálně ekonomické prostředí –Stav veřejných rozpočtů –Míra státního vlastnictví –Rozvoj sociálního systému –Rozvoj finančního trhu –Demografické faktory Míra akceptace solidarity Aktéři

25 Srovnání dynamiky stárnutí v letech 2000 - 2050

26 Potřeba reforem v EU Zaměstnanost osob ve věku 55 – 64 –EU 40%, USA 60%, Japonsko 62% Nárůst průměrné doby dožití do roku 2050 na 81 let u M, 86 let u Ž Změna počtu osob ve věku 15 – 64 – 48 mil., 65+ + 58 mil. Míra závislosti v r. 2004 4:1, v r. 2050 2:1

27 Změna (pokles/růst v % bodech) teoretického čistého náhradového poměru ve státech EU 2005 - 2050 ČR

28 Zavádění povinného spoření v nových členských státech EU

29 Multipillar Pension Systems in the year 1985

30 Multipillar Pension Systems in the Year 2000

31 Projected Multipillar Pension Systems in the Year 2010

32 IV.Současné diskuse o DR v ČR

33 Hlavní problémy Stárnutí (tempo je jedno z nejrychlejších v Evropě) Vysoká úroveň příjmové redistribuce Menší význam soukromých fondových systémů => Nutnost dalších změn v budoucnosti

34 Vývoj míry závislosti

35 Vývoj základního důchodového systému* * předpoklad valorizace zachovávající stabilní celkový náhradový poměr (tj. 100 % růstu cen a 2/3 růstu reálných mezd)

36 Vývoj věkových hranic zachovávajících konstantní míru závislosti

37 Politická dohoda a vznik Týmu expertů Dohoda o vzniku Týmu expertů (jaro 2004) –Analýza návrhů reformy základního systému jednotlivých politických stran ČSSD – NDC systém (průběžně financované příspěvkově definované schéma) KDU – ČSL – částečné dobrovolné vyvázání (opt-out) KSČM – parametrická optimalizace důchodové systému ODS – rovný důchod US – DEU – kombinovaný systém Činnost byla završena zpracováním Závěrečné zprávy

38 Závěrečná zpráva Výkonného týmu (červen 2005) Důchodový systém v současném nastavení je dlouhodobě finančně neudržitelný Neexistuje ideální podoba důchodové reformy Je třeba učinit strategické politické rozhodnutí v těchto rovinách: –Jak zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost –Zda (a jak) diverzifikovat financování –Jaká bude příjmová solidarita –Zda (a jak) řešit mezigenerační nespravedlnosti

39 Návrh Dohody politických stran (podzim 2005) Návrh změn jak v základním systému, tak i doplňkovém systému –Rozhodující role zůstane v základním systému –Pokračování v procesu zvyšování důchodového věku na 65 let –Vytvoření Rezervy pro důchodovou reformu –Zvýšení finanční podpory doplňkových systémů a zavedení možnosti dočasné penze Dohoda nakonec nebyla podepsána a realizována

40 Pokračování politické diskuse a návrh parametrických úprav (podzim 2006) Snaha o dosažení politické shody – nemělo by se stát předmětem politického boje –Oslovení politických stran –Získání jejich postoje v jednotlivým návrhům –Neobsahuje radikální zásahy – lepší akceptovatelnost Příprava legislativních úprav (paralelní proces s hledáním politického konsensu) –Možnost rychlejší realizace v případě dosažení shody –Reakce na vývoj politické diskuse u jednotlivých návrhů

41 Harmonogram prací na návrhu parametrických úprav IV. čtvrtletí 2006 –Zahájení (obnovení) dialogu politických stran –První pracovní verze paragrafovaných znění I. čtvrtletí 2007 –Projednání ve vládě II. čtvrtletí 2007 –Zahájení projednávání v Poslanecké sněmovně 2008 –Účinnost schválených zákonů

42 Děkuji za pozornost

43 Varianty politických stran ČSSD Zavedení NDC systému ODS Rovný důchod a snížení pojistné sazby KSČM Parametrické úpravy současného systému KDU-ČSL Opt-out = možnost dobrovolného částečného vyvázání US-DEU Opt-out = možnost dobrovolného částečného vyvázání s navýšením pojistné sazby do fondového pilíře, doprovázené množstvím parametrických úprav státního pilíře


Stáhnout ppt "Důchodová reforma v ČR a vývojové tendence v evropských zemích 14. prosince 2006 J I Ř Í K R Á L."

Podobné prezentace


Reklamy Google