Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování zdravotnického výzkumu z evropských zdrojů Miloslav Špunda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování zdravotnického výzkumu z evropských zdrojů Miloslav Špunda."— Transkript prezentace:

1 Financování zdravotnického výzkumu z evropských zdrojů Miloslav Špunda

2 2 Struktura EU (Maastricht 1992) -E[H]S (1957 Řím), EURATOM (1958), ESUO (1951 Paříž) -společná zahraniční a bezpečnostní politika (OBSE 1994) -policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (EUROPOL 1998) Pozn.: Smlouva o založení Evropského společenství (v EU politická unie) – krátce „Společenství“

3 3 Evropská rada Rada EU hlavy států + předseda komise ministři (podle tématu) Evropský parlament Evropská komise Soudní dvůr ES Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Účetní dvůr Evropská centrální banka Evropská investiční banka

4 4 Aktivity EU v oblasti VaV -tvorba nových výzkumných středisek -vyhlašování společných programů a projektů -koordinované akce (náklady spojené s koordinací projektů)

5 5 Zdroje financování VaV z prostředků EU -Rámcové programy pro vědu a výzkum -Akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví -Finanční mechanismus EHP/Norsko, finanční pomoc Švýcarska -Politika hospodářské a sociální soudržnosti (strukturální fondy) -Programy MŠMT na podporu vědeckovýzkumné mezinárodní spolupráce

6 6 Rámcové programy EU -na návrh Evropské komise je schvaluje Rada a Evropský parlament -obvykle 4-leté období (od r. 1984) -náplň a zaměření (tématické priority) -výzvy k podávání projektů -specifikace námětů odborníky z členských zemí

7 7 Charakter Rámcových programů -projekty zahrnují účast několika partnerů z různých zemí -prostředky budou rozděleny prostřednictvím výběrových řízení -rozsah a cíle projektů musí odrážet priority -kvalita projektů bude vyhodnocena externími odborníky -finance nejsou dotacemi a jejich využití je přesně specifikováno

8 8 5. a 6. rámcový program -5. RP (1998-2002), ČR účast jako kandidátská země -6. RP (2002-2006), 17.5 mld. EUR, ČR účast jako plnoprávný člen EU -posílení kvality, konkurenceschopnosti a inovací v Evropě -vytvoření evropského výzkumného prostoru -pro právní subjekty z členských zemí (základní i aplikovaný výzkum, inovace (MSP))

9 9 Příprava 7. rámcového programu -Návrh rozhodnutí EP a Rady o 7. RP Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) z dubna 2005 -odhad 48 mld. EUR na celé období (zdroje v roce 2013 o 75% vyšší než v roce 2006) -první výzvy 7. RP na přelomu roku 2006/2007

10 10 Struktura 7. RP (nejaderná část) -1. spolupráce (cooperation) (mezinárodní konsorcia) -2. myšlenky (ideas) (autonomní Evropská výzkumná rada, 12 mld. EUR) -3. lidé (people) (systém mobilit ) -4. kapacity (capacities) (evropské výzkumné infrastruktury) -5. JRC (Join Research Centre)

11 11 1. spolupráce (cooperation) -zdraví -potraviny, zemědělství a biotechnologie -informační a komunikační technologie -nanovědy, nanotechnologie, materiály, nové technologie -energie -životní prostředí a klimatické změny -doprava a aeronautika -socioekonomické a humanitní vědy -bezpečnost a kosmický výzkum

12 12 2. myšlenky (ideas) -výzkumné týmy v oblasti špičkového (hraničního) výzkumu -cílem dynamika, tvořivost a výlučnost evropského výzkumu -zaváděn Evropskou výzkumnou radou nezávisle na 7. RP -podmínkou účasti 1 právnická osoba v členské nebo asociované zemi

13 13 3. lidé (people) -rozvinutí systému mobilit Marie Curie (hlubší návaznost na národní systémy) -výměna pracovníků akademická – podniková sféra -počáteční vzdělávání výzkumníků -mezinárodní výměny a stáže -asi 7.2 mld. EUR

14 14 4. kapacity (capacities) -budování evropských výzkumných infrastruktur -výzkum směrem k potřebám MSP -podpora regionálních uskupení (konvergující regiony „twinning“) -horizontální aktivity mezinárodní spolupráce -cílem efektivní a demokratická evropská znalostní společnost

15 15 5. JRC (Join Research Centre) -JRC nejaderné aktivity (společné výzkumné centrum) -EURATOM (jaderná fúze, jaderné štěpení a radiační ochrana) -JRC jaderné aktivity (společné výzkumné centrum)

16 16 Typy projektů v 7. RP Každá výzva charakterizována třemi parametry: -režim financování -kategorie účastníků -typy činností

17 17 Režim financování -projekty založené na spolupráci -sítě excelence -koordinační a podpůrné akce -individuální projekty -podpora odborné přípravy a profesní rozvoj výzkumníků -výzkum ve prospěch konkrétních skupin, zejména MSP

18 18 Kategorie účastníků -výzkumná organizace -vysoká škola -průmyslové odvětví -veřejná správa -MSP -neziskové organizace -a další

19 19 Typy činností -VaV -demonstrace technologií -management -školení -šíření znalostí -aj.

20 20 Pravidla pro 7. RP -návrh EK z konce roku 2005 -práva a povinnosti účastníků projektů -využití a šíření výsledků -zjednodušení pravidel z 6. RP -větší samostatnost konsorcií -zjednodušení kontrol (spíše výsledků ex post) -menší požadavky na reporting -zjednodušení definice oprávněných nákladů

21 21 Struktura podpory RP -partner -koordinátor projektu -konsorciální smlouva -nadnárodní charakter projektů (minimální počet partnerů z členských či kandidátských zemí) -musí být zřejmá výhodnost řešení na mezinárodní úrovni

22 22 Struktura podpory RP v ČR -Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) -oborové a regionální kontaktní organizace -národní informační infrastruktura (NINET) -Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO)

23 23 Podpora rámcových programů pro oblast zdravotnictví -malá účast v rámcových programech EU v oblasti zdravotnictví -snaha propojit podporu účasti v RP s akademickou oblastí -využít možností LF jako vědecko-výzkumného i klinického prostoru (aplikační kontakty na MSP)

24 24 Projekt MICEP -Medicínské informační centrum pro evropské projekty (MŠMT a UK) -vytvoření oborové kontaktní organizace (OKO) pro oblast zdravotnictví -zapojení MICEP do národní informační infrastruktury pro RP (NINET) -služba pro celou oblast zdravotnictví (LF, ústavy AVČR, odborné ústavy MZ, tech. fakulty s biomed. obory, firmy a další subjekty s návazností na zdravotnictví)

25 25 Charakter činnosti MICEP -spolupráce s NICER (TC AVČR) -vyhledávání subjektů vhodných pro účast v RP ostatní země EU -horizontální kontakty s analog. subjekty v sousedních zemích (vyhledávání partnerů) -přenos aktuálních informací o RP -konzultační servis (legislativa projektů)

26 26........... MICEP NICER HEALTHIST TC AVČR OKO & RKO FOOD SK PL HU MS NMS jiné AU IT JAR Schéma komunikačních vazeb CZELO DE

27 27 Kontakt MICEP UK 1. LF Karlovo nám. 40, Praha 2, 128 00 tel. +420 22496 2846, fax: +420 22496 5843 micep@cuni.cz http: //micep.cuni.cz, www.micep.cuni.cz

28 28 Kontakt autor příspěvku Doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. Ústav biofyziky a informatiky UK 1. LF Kateřinská 32, Praha 2, 121 08 tel. 22496 5808 spunda@cuni.cz


Stáhnout ppt "Financování zdravotnického výzkumu z evropských zdrojů Miloslav Špunda."

Podobné prezentace


Reklamy Google