Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování zdravotnického výzkumu z evropských zdrojů Miloslav Špunda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování zdravotnického výzkumu z evropských zdrojů Miloslav Špunda."— Transkript prezentace:

1 Financování zdravotnického výzkumu z evropských zdrojů Miloslav Špunda

2 2 Struktura EU (Maastricht 1992) -E[H]S (1957 Řím), EURATOM (1958), ESUO (1951 Paříž) -společná zahraniční a bezpečnostní politika (OBSE 1994) -policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (EUROPOL 1998) Pozn.: Smlouva o založení Evropského společenství (v EU politická unie) – krátce „Společenství“

3 3 Evropská rada Rada EU hlavy států + předseda komise ministři (podle tématu) Evropský parlament Evropská komise Soudní dvůr ES Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Účetní dvůr Evropská centrální banka Evropská investiční banka

4 4 Aktivity EU v oblasti VaV -tvorba nových výzkumných středisek -vyhlašování společných programů a projektů -koordinované akce (náklady spojené s koordinací projektů)

5 5 Zdroje financování VaV z prostředků EU -Rámcové programy pro vědu a výzkum -Akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví -Finanční mechanismus EHP/Norsko, finanční pomoc Švýcarska -Politika hospodářské a sociální soudržnosti (strukturální fondy) -Programy MŠMT na podporu vědeckovýzkumné mezinárodní spolupráce

6 6 Rámcové programy EU -na návrh Evropské komise je schvaluje Rada a Evropský parlament -obvykle 4-leté období (od r. 1984) -náplň a zaměření (tématické priority) -výzvy k podávání projektů -specifikace námětů odborníky z členských zemí

7 7 Charakter Rámcových programů -projekty zahrnují účast několika partnerů z různých zemí -prostředky budou rozděleny prostřednictvím výběrových řízení -rozsah a cíle projektů musí odrážet priority -kvalita projektů bude vyhodnocena externími odborníky -finance nejsou dotacemi a jejich využití je přesně specifikováno

8 8 5. a 6. rámcový program -5. RP ( ), ČR účast jako kandidátská země -6. RP ( ), 17.5 mld. EUR, ČR účast jako plnoprávný člen EU -posílení kvality, konkurenceschopnosti a inovací v Evropě -vytvoření evropského výzkumného prostoru -pro právní subjekty z členských zemí (základní i aplikovaný výzkum, inovace (MSP))

9 9 Příprava 7. rámcového programu -Návrh rozhodnutí EP a Rady o 7. RP Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace ( ) z dubna odhad 48 mld. EUR na celé období (zdroje v roce 2013 o 75% vyšší než v roce 2006) -první výzvy 7. RP na přelomu roku 2006/2007

10 10 Struktura 7. RP (nejaderná část) -1. spolupráce (cooperation) (mezinárodní konsorcia) -2. myšlenky (ideas) (autonomní Evropská výzkumná rada, 12 mld. EUR) -3. lidé (people) (systém mobilit ) -4. kapacity (capacities) (evropské výzkumné infrastruktury) -5. JRC (Join Research Centre)

11 11 1. spolupráce (cooperation) -zdraví -potraviny, zemědělství a biotechnologie -informační a komunikační technologie -nanovědy, nanotechnologie, materiály, nové technologie -energie -životní prostředí a klimatické změny -doprava a aeronautika -socioekonomické a humanitní vědy -bezpečnost a kosmický výzkum

12 12 2. myšlenky (ideas) -výzkumné týmy v oblasti špičkového (hraničního) výzkumu -cílem dynamika, tvořivost a výlučnost evropského výzkumu -zaváděn Evropskou výzkumnou radou nezávisle na 7. RP -podmínkou účasti 1 právnická osoba v členské nebo asociované zemi

13 13 3. lidé (people) -rozvinutí systému mobilit Marie Curie (hlubší návaznost na národní systémy) -výměna pracovníků akademická – podniková sféra -počáteční vzdělávání výzkumníků -mezinárodní výměny a stáže -asi 7.2 mld. EUR

14 14 4. kapacity (capacities) -budování evropských výzkumných infrastruktur -výzkum směrem k potřebám MSP -podpora regionálních uskupení (konvergující regiony „twinning“) -horizontální aktivity mezinárodní spolupráce -cílem efektivní a demokratická evropská znalostní společnost

15 15 5. JRC (Join Research Centre) -JRC nejaderné aktivity (společné výzkumné centrum) -EURATOM (jaderná fúze, jaderné štěpení a radiační ochrana) -JRC jaderné aktivity (společné výzkumné centrum)

16 16 Typy projektů v 7. RP Každá výzva charakterizována třemi parametry: -režim financování -kategorie účastníků -typy činností

17 17 Režim financování -projekty založené na spolupráci -sítě excelence -koordinační a podpůrné akce -individuální projekty -podpora odborné přípravy a profesní rozvoj výzkumníků -výzkum ve prospěch konkrétních skupin, zejména MSP

18 18 Kategorie účastníků -výzkumná organizace -vysoká škola -průmyslové odvětví -veřejná správa -MSP -neziskové organizace -a další

19 19 Typy činností -VaV -demonstrace technologií -management -školení -šíření znalostí -aj.

20 20 Pravidla pro 7. RP -návrh EK z konce roku práva a povinnosti účastníků projektů -využití a šíření výsledků -zjednodušení pravidel z 6. RP -větší samostatnost konsorcií -zjednodušení kontrol (spíše výsledků ex post) -menší požadavky na reporting -zjednodušení definice oprávněných nákladů

21 21 Struktura podpory RP -partner -koordinátor projektu -konsorciální smlouva -nadnárodní charakter projektů (minimální počet partnerů z členských či kandidátských zemí) -musí být zřejmá výhodnost řešení na mezinárodní úrovni

22 22 Struktura podpory RP v ČR -Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) -oborové a regionální kontaktní organizace -národní informační infrastruktura (NINET) -Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO)

23 23 Podpora rámcových programů pro oblast zdravotnictví -malá účast v rámcových programech EU v oblasti zdravotnictví -snaha propojit podporu účasti v RP s akademickou oblastí -využít možností LF jako vědecko-výzkumného i klinického prostoru (aplikační kontakty na MSP)

24 24 Projekt MICEP -Medicínské informační centrum pro evropské projekty (MŠMT a UK) -vytvoření oborové kontaktní organizace (OKO) pro oblast zdravotnictví -zapojení MICEP do národní informační infrastruktury pro RP (NINET) -služba pro celou oblast zdravotnictví (LF, ústavy AVČR, odborné ústavy MZ, tech. fakulty s biomed. obory, firmy a další subjekty s návazností na zdravotnictví)

25 25 Charakter činnosti MICEP -spolupráce s NICER (TC AVČR) -vyhledávání subjektů vhodných pro účast v RP ostatní země EU -horizontální kontakty s analog. subjekty v sousedních zemích (vyhledávání partnerů) -přenos aktuálních informací o RP -konzultační servis (legislativa projektů)

26 MICEP NICER HEALTHIST TC AVČR OKO & RKO FOOD SK PL HU MS NMS jiné AU IT JAR Schéma komunikačních vazeb CZELO DE

27 27 Kontakt MICEP UK 1. LF Karlovo nám. 40, Praha 2, tel , fax: http: //micep.cuni.cz,

28 28 Kontakt autor příspěvku Doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. Ústav biofyziky a informatiky UK 1. LF Kateřinská 32, Praha 2, tel


Stáhnout ppt "Financování zdravotnického výzkumu z evropských zdrojů Miloslav Špunda."

Podobné prezentace


Reklamy Google