Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia Základní informace o předmětu Robert Zbíral.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia Základní informace o předmětu Robert Zbíral."— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia Základní informace o předmětu Robert Zbíral

2 Předmět Úvod do studia: k čemu to je? cíl: předat studentům základní dovednosti potřebné pro další studium práva –jak se učit –jak prezentovat sebe a své názory –jak vybrat a zpracovat relevantní informace –jak psát odborné texty –jak ovládat právní informační systémy

3 Předmět Úvod do studia: proč je to dobré? je to užitečné pro další studium –klauzury, diplomky, seminárky, prezentace získané dovednosti uplatnitelné i v další kariéře vypracování odborného textu obecně odpovídá většině právních úkonů, nutné –pochopení zadání od klienta (tématu) –vyhledání relevantních informací pro řešení –zpracování získaných informací –jasné a stručné písemné vyjádření výsledků –vyžadováno vyčerpání zadání dodržení pravidel (právní řád, morálka) originalita řešení srozumitelnost výsledku

4 Struktura předmětu přednášky + semináře (viz rozvrh) –přednášky nepovinné –semináře započítány do hodnocení –pravidla: nežádejte o přestupy mezi semináři možnost náhrady neúčasti v jiném semináři jen po souhlasu obou vyučujících veškeré potřebné informace viz stránky předmětu –http://www.pf.upol.cz/menu/struktura- pf/katedry/katedra-politologie-a-spolecenskych- ved/uvod-do-studia-zs-2013/http://www.pf.upol.cz/menu/struktura- pf/katedry/katedra-politologie-a-spolecenskych- ved/uvod-do-studia-zs-2013/ –„Bible předmětu“: sylabus

5 Hodnocení předmětu zakončení předmětu zkouškou –výsledná známka odpovídá získanému počtu bodů za povinnosti spojené s předmětem –maximální počet bodů: 100 (106) aktivní účast na semináři: 3 body (celkem možno 36) –při neúčasti (i omluvené) se body nezapočítávají domácí úkol: 0-8 bodů (celkem možno 24) závěrečná seminární práce: 0-40 bodů –3 termíny (až po konci semestru) –dovoleno opakované odevzdání (aneb vrácení a vylepšení textu) možnost bonusů –exkurze v knihovně: 2 body –školení Codexisu: 2 body –bonus vyhlášený vedoucím semináře: 2 body min. počet bodů pro známku E: 70 bodů pozor na průběžný systém hodnocení !!! –svoboda vs odpovědnost –předmět časově náročný na domácí přípravu individuální studijní plány –buď chodit standardně, nebo přesun na tzv. distanční formu (tutorialy, úkoly navíc + seminárka) –řešit přímo se mnou

6 Studijní zdroje doporučená literatura: –TOMOSZKOVÁ, Veronika, TOMOSZEK, Maxim (eds). Kurz právnických dovedností. Olomouc: Iuridica Olomucensis, 2008. 327 s (vybrané kapitoly) volně k dispozici na stránkách předmětu –ZBÍRAL, Robert. Praktická příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. aplikován přístup co je napsáno, není třeba opakovat –přednášky zaměřené na to, co není pokryto v učebnicích –doporučeno samostudium- nezbytná znalost informací pro procvičování věcí v seminářích

7 Komunikace učitelů se studenty standardně stránka předmětu aktuální změny: stránka předmětu + fakultní elektronická nástěnka –potřebné se přihlásit heslem pravidla ostatní komunikace: 1)je skutečně nutné něco řešit? - výjimka jako porušení rovnosti… 2)pokud skutečně problém, tak řešit včas (preventivně) 3)nesnažit se obejít svého vedoucího semináře 4)„nestandardní“ požadavky přes R. Zbírala obecná komunikace: pravidla akademické etikety –oslovení: Mgr., JUDr., PhD., doc., prof. –příklady: JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D., prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. odevzdávání domácích úkolů jedině přes portál UP –odevzdání do 24h po deadlinu: 50 % bodů, poté automaticky 0 bodů opravovat seminárky bude jiný vyučující než vedoucí vaší skupiny

8 Proč bych měl být aktivní: pozitivní motivace čím více se zapojíte, tím více dovedností (a kvalitněji) se naučíte čím více dovedností se naučíte, tím větší šanci budete mít na získání dobrého místa

9 Proč bych měl být aktivní: pozitivní motivace nejlepší závěrečné práce se mohou účastnit soutěže v rámci „Úvodu do studia“ pro nejlépe umístěné –dobrý pocit z úspěchu podpořen finanční odměnou –možnost účastnit se fakultní vědecké soutěže prací nejlepší opět finančně ohodnoceni vítězové postupují do celostátního kola SOČ –účast či dokonce ocenění na této úrovni je již skutečně zajímavou konkurenční výhodou při vstupu na trh práce

10 Vyhodnocení soutěže ročník 2012/2013 Cena studentů Zuzana Hejlová (Ne)dostatečná úprava stalkingu v právním řádu ČR 3. místo Štefan Řehák (Ne)zákonnost prodejů pozemků na měsící a jiných vesmírných tělesech“ Jan Hak Postihování přípravy hospodářské trestné činnosti při zadání veřejné zakázky 2. místo Tomáš Mackovík Institut zneužití práva při stavbě komunikace II/150 1. místo Pavel Čvančara „Právní úprava dříve vysloveného přání“

11 Proč bych měl být aktivní: negativní motivace výsledky ročníku 2012/2013 nepříliš dobré

12 Proč bych měl být aktivní: negativní motivace většina neúspěchů způsobena chybějící snahou

13 Rada na závěr nikdy neuškodí… Poctivě žít, nikomu neškodit, každému dávat, co mu patří


Stáhnout ppt "Úvod do studia Základní informace o předmětu Robert Zbíral."

Podobné prezentace


Reklamy Google