Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Faktory bezpečné organizační kultury podle Herzbergovy motivační teorie Kateřina Ivanová | Jiří Vévoda 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Faktory bezpečné organizační kultury podle Herzbergovy motivační teorie Kateřina Ivanová | Jiří Vévoda 1."— Transkript prezentace:

1 Faktory bezpečné organizační kultury podle Herzbergovy motivační teorie Kateřina Ivanová | Jiří Vévoda 1

2 Ach ta teorie…..tak nejprve pojmy 3 základní pojmy, které jsou obsaženy v názvu prezentace: Bezpečí Organizační kutura Herzbergova teorie pracovní motivace 24/04/2015 2

3 Co je bezpečí? Safe – bez zranění - bez ohrožení Secure – pevně fixovat (ale také přivázat, upevnit, zajistit) - bez pravděpodobnosti pádu Místo, kde mohu být bez starostí (free from worry) 24/04/2015 3

4 Co je organizační kultura? 24/04/2015 4

5 Jaké jsou její součásti? 24/04/2015 5 Graf byl vytvořen podle struktury organizační kultury Scheina (2004, pp. 26) … a všechny její součásti musejí být v souladu

6 Co organizační kulturu formuje? 24/04/2015 6 dominantní rysy organizace (charakteristické rysy prostředí, atmosféra v organizaci); způsob vedení v organizaci (co se rozumí vedením, co je považováno za vůdcovské schopnosti); způsoby řízení zaměstnanců (jaký je manažerský styl, jaké metody řízení jsou užívány); soudržnost organizace (co zajišťuje soudržnost); prioritní strategické faktory (co se v organizaci zdůrazňuje, na co je organizace zaměřena); kritéria úspěchu (jak je v organizaci definována úspěšnost). Indikátory organizační kultury podle Quinn, Cameron (1999, pp. 16) a Lukášové (2002, s. 20)

7 Na co má dopad organizační kultura? 24/04/2015 7

8 My se budeme zabývat motivací … (celkovou i k budování „bezpečí v nemocnicích“) Vnitřní motivace k výkonu povolání (tzv. psychologická smlouva – vysvětluje individuální frustrační toleranci při překonávání překážek spojených s realizací pracovní role. ) Faktory pracovního prostředí - Herzbergova motivační teorie Vztah k organizaci a) identifikace s cíli a hodnotami organizace b) touha náležet k organizaci c) ochota vyvíjet úsilí v zájmu organizace“ 24/04/2015 8

9 Herzbergova dvoufaktorová motivační teorie: Faktory způsobující frustraci – pokud nejsou naplňovány, vzniká pracovní nespokojenost, lidská přirozená touha vyhnout se strastem, F.H. je nazval hygienické – BÝT SPOKOJEN V PRÁCI Faktory vytvářející satisfakci – jejich naplnění vede k dlouhodobé pracovní spokojenosti, F.H. je nazval motivační (čímž to trochu zamotal, my je budeme zvát satisfakční) – BÝT SPOKOJEN S PRACÍ Nemusejí nutně spolu souviset!!! 24/04/2015 9

10 1.Dlouhodobé pocity s vysokou hodnotou z DSÚ nebo KSÚ – silné satisfaktory 2.Dlouhodobé pocity s nízkou hodnotou z DSÚ nebo KSÚ –silné hygienikum 3.Krátkodobé pocity s vysokou hodnotou z DSÚ nebo KSÚ – slabé satisfaktory 4.Krátkodobé pocity s nízkou hodnotou z DSÚ nebo KSÚ – slabé hygienikum 24/04/2015 10

11 Faktory 1. stupně – seřazené podle pořadí výskytu podle F. Herzberga - statisfaktory jsou silně provázány 1.Uznání 2.Úspěch 3.Možnosti osobního růstu 4.Postup - povýšení 5.Mzda - plat 6.Mezilidské vztahy 7.Odborný dohled 8.Odpovědnost 9.Strategie podniku 10.Pracovní podmínky 11.Povaha práce 12.Osobní život 13.Pozice 14.Jistota práce 24/04/2015 11

12 1 - Co jsme zjistili – VS (3 081 dotazníků) 24/04/2015 12

13 2 - Co jsme zjistili - VS 24/04/2015 13

14 3 - Co jsme zjistili - lékaři (738 dotazníků) 24/04/2015 14

15 4 - Co jsme zjistili - lékaři 24/04/2015 15

16 5 - Co jsme zjistili? Zdravotní sestry v ČR priorizují tyto faktory: Mzda (plat); Péče o pacienty (samotná práce); Jistota pracovního místa Zaměstnavatelé jim nejméně saturují tyto faktory: Mzda (plat); Jistota pracovního místa; Uznání osobních výsledků; 24/04/2015 16

17 6 - Co jsme zjistili? Lékaři v ČR priorizují tyto faktory: Mzda (plat); Péče o pacienty (samotná práce); Spolupráci v provozu odd. Zaměstnavatelé jim nejméně saturují tyto faktory: Mzda (plat); Uznání osobních výsledků; spolupráce v provozu odd. 24/04/2015 17

18 Které hygienické faktory jsou nejméně saturovány ? VS – mzda, jistota pracovního místa L – mzda, spolupráce na odd., ale i zde je na 4. místě nejméně saturována jistota pracovního místa Je nutno zjistit, co si představují zdravotníci pod pojmem jistota pracovního místa 24/04/2015 18

19 Které satisfakční faktory jsou nejméně saturovány ? VS – uznání osobních výsledků L – uznání osobních výsledků Alespoň ze svého místa bych Vám chtěla zde projevit uznání za to, co děláte pro bezpečnou péči! 24/04/2015 19

20 Kontakt: Kateřina Ivanová, doc. PhDr., Ph.D., Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky Lékařská fakulta Univerzity palackého v Olomouci Jiří Vévoda, Mgr., Ph.D. Ústav zdravotnického managementu Fakulty zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, třída Svobody č. 8 E - mail: katerina.ivanova@upol.czkaterina.ivanova@upol.cz Telefon: 585 632 701 24/04/2015 20


Stáhnout ppt "Faktory bezpečné organizační kultury podle Herzbergovy motivační teorie Kateřina Ivanová | Jiří Vévoda 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google