Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie, legislativa a etika Přednáška 6 10. 12. 2014 od 12:15 do 13:45 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing. Martin Švehla

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie, legislativa a etika Přednáška 6 10. 12. 2014 od 12:15 do 13:45 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing. Martin Švehla"— Transkript prezentace:

1 Historie, legislativa a etika Přednáška 6 10. 12. 2014 od 12:15 do 13:45 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

2 Historie profese tiskový mluvčí 2.2. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

3 Historie TM a PR Historie PR = historie ovlivňování veřejného mínění, rozvoj zejména po II. světové válce (rozvoj médií a hlad po informacích z politiky) Historie TM = osobnosti, které vynikly pojetím této práce 1809 – V.B. Ministerstvo financí jmenovalo tiskového mluvčího pro zahraniční politiku 1912 – britský ministr financí David Lloyd George vytvořil skupinu, vysvětlující zaměstnancům nové národní pojištění Zavedení všeobecného volebního práva (1850 v USA, 1871 v Německu, Francii, 1884 V.B., 1907 v Rakousko-Uhersku) 3.3. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

4 Edward L. Bernays (1891-1995) Otec PR: poprvé použil tento pojem, spojil teorii psychologie davu a psychoanalýzou svého strýce Sigmunda Freuda Manipulace nutná v iracionální společnosti, jejíž stádní pud je nebezpečný 1929 – kouření žen – pochodně svobody Podpora třetích stran: Podpora hovězího – průzkum pro lékaře o tom, že vejce se slaninou jsou zdravé snídaně 1933 - F.D. Rooswelt – New Deal 4.4. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

5 Amos Kendall (1789-1869) Prvním tiskovým mluvčím Bílého domu (press secretary of the U.S. federal government) Poradce prezidenta Andrew Jacksona a Martina van Burena General Postmaster – počátek tradice Samuel F. B. Morse 5.5. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

6 Arthur W. Page (1883 – 1960) 20 let viceprezidentem AT&T pro PR Podpora Marshallova plánu – Svobodná Evropa 7 principů práce v PR: – Zůstaň klidný, trpělivý a dobromyslný. – Říkej pravdu – předávej přesný obraz charakteru, ideálů a praktik korporace – Dokaž to akcí (90% činy, 10% mluvení) – Naslouchej zákazníkům – Mysli na zítřek – Řiď vztahy s veřejností, jakoby na tom závisel osud celé firmy; korporátní vztahy jsou funkcí managementu – Pochop, že skutečný charakter firmy je vyjádřen jejími lidmi. 6.6. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

7 George Creel (1876-1953) 1905 Woodrow Wilson for president 1917 proti cenzurnímu zákonu (expression not depression), Creel Commission (1917-1919) – Předseda G. Creel, členy ministři zahraničí, války, námořnictva – Čtyřminutovky (four minute man): 75.000 dobrovolníků, 7,5 mil. proslovů, 314 mil. Lidí, malíři a karikaturisté (učinit svět bezpečným pro demokracii) 7.7. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

8 Ivy Lee (1877 – 1934) Vydal první tiskovou zprávu (press release) o vlakovém neštěstí (New Jersey, 28. 10. 1906, 53 mrtvých) přesvědčil “svou” společnost Pennsylvania Railroad, otištěno 30/10 doslova Řídil komunikaci Rockefellerů, provozoval vlastní PR argenturu Oceňován jako zakladatel moderní krizové komunikace – lékař korporátních těl Byznys v USA veřejný a humanitární: říkej pravdu, protože veřejnost se ji stejně jednou dozví … a když se veřejnosti nelíbí to, co děláš, změň svou politiku a slaď ji s tím, co lidé chtějí! 8.8. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

9 Max Marlin Fitzwater (1942 -) 12 let v Bílém domě (Ronald Reagan, George H. W. Bush, oo atentátu na R.R. 1981, kdy byl zraněn James Brady) Návštěva M. Gorbačova (1987) brífing pro 7000 novinářů 1991 – osvobozování Kuvajtu Mluvčím NATO a Bílého domu během války v Perském zálivu 1992 Ali G interview (idiot) Seriál Západní křídlo (7 let) 9.9. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

10 Tiskoví mluvčí v Česku Před rokem 1989 – pouze mluvčí vlády Od roku 1990 – boom, TM na všech úřadech a ve všech větších firmách – prestižní pozice Různé představy o smyslu a náplni práce Klub mluvčích - nefunkční 10. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

11 ČR po roce 1990 Miroslav Pavel Ladislav Špaček Anna Veverková Radim Ochvat Martin Krafl Jiří Ovčáček 11. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

12 Legislativa a etické kodexy 12. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

13 Hlavní zákony 483/1991 o České televizi 484/1991 o Českém rozhlase 517/1992 o ČTK 046/2002 o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku; – Novely: 302/2002, 320/2002, 227/2009, 281/2009 – Za 10 let žádný negativní výrok ÚS 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání (licence, reklamy, RRTV) 106/1999 – o svobodném přístupu k informacím 13. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

14 Tiskový zákon - východiska Periodický tisk = soustavné působení na veřejné mínění, ale také zásah do života jednotlivců => nutnost regulace realizace svobody projevu vydáváním periodického tisku Listina základních práv a svobod, čl. 17, odst. 4: “je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví, je možno vyhlásit omezení, a to zákonem. Směrnice EU Nejvyšší soud ČR za 10 let projednal cca 20 sporů 14. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

15 T vrdá realita Září 2011: M. Komárek o A. Babišovi: … důvod proč Babišovi nedůvěřovat, je logický rozpor. Náš bohatec vlastně říká: Bez korupce se tu nedá uzavřít takřka žádný obchod. Sám však uzavírá obchody za stamiliony. Je on taková výjimka, nebo taky občas dá těm, co rádi berou? Říjen 2013: M. Komárek o tomto článku: …komentátor si nemůže prověřovat úplně všechno, v případě Andreje Babiše se opravdu nic neprokázalo a řekl bych, člověk v životě dělá chyby. 15. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

16 Reportéři ČT, 4.11.2013

17

18 Tiskový zákon – podstatné body Právo na odpověď §10: Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit. Právo na dodatečné sdělení §11: Bylo-li v periodickém tisku uveřejněno sdělení o trestním řízení apod. proti fyzické osobě kterou lze podle tohoto sdělení ztotožnit a toto řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo požadovat po vydavateli uveřejnění informace o konečném výsledku řízení jako dodatečného sdělení. Ochrana zdroje a obsahu informací §16: Fyzická osoba nebo právnická osoba, která se podílela na získání nebo zpracování informací pro uveřejnění nebo uveřejněných v periodickém tisku, má právo odepřít soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnutí informace o původu či obsahu těchto informací. 18. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

19 Právo na odpověď, dodatečné sdělení Nárok na uveřejnění vzniká automaticky Povinnost uveřejnit je podmíněna tím, že: – se opravdu jedná o zveřejněné sdělení, za jehož obsah je vydavatel odpovědný (pozor na §15, odst 1., pís. C: sdělení citací výroku třetí osoby, určeného ke zveřejnění, nebo jeho pravdivou interpretaci a takto označené) – Žádost je řádně doručena se všemi náležitostmi Vydavatel má lhůtu 15 dnů, pokud nevyhoví dobrovolně, lze se domáhat u soudu Soud může návrh odpovědi zkrátit, což se v praxi stalo (§158 o.s.ř. částečné plnění) 19. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

20 Žádost o zveřejnění odpovědi Zaslat ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění Vydavateli, nikoliv šéfredaktorovi atp., Popsat, v čem se dotýká cti, důstojnosti atd. Přiložit návrh odpovědi nebo dod. sdělení – Omezeno pouze na skutkové tvrzení, kterým se původní tvrzení uvede na pravou míru, nebo se doplní, zpřesní, – Přiměřený rozsah – Týkat se smí jen napadené části – Zveřejněním nesmí být spáchán trestný čin, správní delikt nebo nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 20. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

21 Odpověd, dodatečné sdělení - problém! Zákon nedává nárok na uvedení věci na pravou míru, Odpověď = “… není pravda, že …” Dodatečné sdělení = “…soud neshledal vinným ze spáchání …” Odpověď nemusí obsahovat zdůvodnění Vydavatel může splnit dobrovolně (a tedy po svém) Nepravda po celou dobu “žije” Tři možná řešení: – Dohoda i za cenu ústupku – Jsou i jiná periodika – spor o ochranu osobnosti nebo dobré pověsti 21. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

22 Ochrana dle jiných zákonů Trestný čin pomluvy: §184 odst. 1,2 trestního řádu (zákon 40/2009) Ochrana osobnosti – Zákon 218/2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví (§53: razantní zákaz zveřejnění informace vedoucí ke ztotožnění mladistvého) – Zákon 52/2009 = novela trestního řádu zakazuje publikovat informace, umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které je vedeno trestní řízení, poškozeného a svědka, zakazuje zveřejnění odposlechu, pokud umožňuje ztotožnění odposlouchávaného, pokud nebyly použity jako důkaz v trestním řízení; 22. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

23 Ochrana zdroje a obsahu informací Konflikt s trestním zákonem (140/1961 trestný čin nadržování = byl-li zveřejněním informace spáchán trestný čin, což by muselo být prokázáno) Odhalení zdroje může být požadováno, pokud je veřejný zájem silnější (opět dle LZPS) 23. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

24 Zákazy zveřejnění: zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy (§ 53 = razantní zákaz zveřejnění informace, která by mohla vést ke ztotožnění mladistvého) zákon č. 52/2009 Sb. (novela trestního řádu) zakazuje publikovat informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného a svědka a zveřejnění informací o odposlechu telekomunikačního provozu, jestliže by umožňovaly zjištění totožnosti odposlouchávané osoby, pokud již nebyly užity jako důkaz v trestním řízení. Sankce – dle zákona 101/2000 o ochraně osobních údajů (1-5 mil., změnit na 0,2 – 1 mil.) 24. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

25 Spory organizací s médii Podle tiskového zákona Podle trestního zákoníku (40/2009) – vůči osobám – §180 – neoprávněné nakládání s osobními údaji – §184 – pomluva Spory podle tiskového zákona – Podání žaloby je dobrou zbraní, nic však neřeší – Obvyklý průběh: nepravda – žaloba – ticho – výrok Chyby v médiích (jiná řešení) – Identifikace (důkazy, projednání, smírné řešení) – Oprava (opravný materiál, pečlivá příprava) – Náprava (rozeslání korekcí, výstřižku atd.) 25. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

26 Nepsaná pravidla - etika Dodržování etických zásad nesnižuje efektivitu práce mluvčího, ba právě naopak! Tiskového mluvčího nemůže nikdo nutit k porušení etických zásad Možnost rozvázání pracovního poměru bez udání důvodu Reputační problém organizace x loajalita Etické chování mluvčích opravňuje požadovat etické chování novinářů 26. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

27 Etické chování Demonstrace etické integrity – Poskytovat korektní, ověřitelné a srozumitelné informace – Námitky vždy akceptovat, je to realita – Nepodsouvat protistraně zlé úmysly, nespekulovat – Chybu a omyl okamžitě přiznat – Schopnost aktivního naslouchání – Snaha řešit problémy – Neskákat do řeči, nezvyšovat hlas, bez urážek a osobních střetů, bez napadání – Trpělivost je lepší obrana než útok 27. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

28 Etický kodex Klubu mluvčích – jednat vždy transparentně, čestně, korektně a slušně – informovat výlučně na základě ověřitelných faktů, předcházet nedorozuměním, zasáhnout proti mylným informacím ve svém oboru – poskytovat dostupné informace, potřebné k orientaci v dané tématice – zabezpečovat rovný přístup k informacím pro všechna relevantní média – používat takové metody práce, které vedou k objektivnímu pohledu na fakta – projevovat loajalitu k současnému i předešlým zaměstnavatelům a jejich klientům – respektovat konkurenci a nesnižovat se k poukazování na jejich chyby 28. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

29 Zákon, etika a tiskový mluvčí Nenechat se nutit do všeho – Nikam to nevede – Kdo to jednou udělá, už si neškrtne Členství v profesních organizacích (Klub mluvčích) Zákoník práce = rozvázání pracovního poměru výpovědí, z libovolného důvodu – Odpovídající ohlas v médiích = možnost vyjednávání – Co se jednou pokazilo, težko se napravuje 29. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz


Stáhnout ppt "Historie, legislativa a etika Přednáška 6 10. 12. 2014 od 12:15 do 13:45 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing. Martin Švehla"

Podobné prezentace


Reklamy Google