Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Business Inteligence 2. přednáška pro DS 5. 10. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Business Inteligence 2. přednáška pro DS 5. 10. 2009."— Transkript prezentace:

1 Business Inteligence 2. přednáška pro DS 5. 10. 2009

2 Pro připomenutí Obecný informační systém podniku Formalizovaný informační systém podniku Automatizovaný informační systém podniku

3 Informační systém - definice  Soubor lidí, metod a technických prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchovávání, zpracovávání a prezentaci dat s cílem tvorby a poskytování informací příjemců zúčastněných na řízení a realizaci podnikových procesů

4 Podnik a jeho IS Dodavatelé Zákazníci Trh práce Zdroje financování PODNIK Procesy Činnosti Společenské podmínky (legislativa, infrastruktura, …) Přírodní podmínky (zdroje, klima, komunikace,…) FIS PIS CIS SRM MRP

5 Podnik a jeho IS – II. DodavateléZákazníci Trh práce Zdroje financování PODNIK Procesy Činnosti Společenské podmínky (legislativa, infrastruktura, …) Přírodní podmínky (zdroje, klima, komunikace,…) ERP/ERPII

6 Příjemci informací Vrcholový management (strategické řízení) strategie podniku informování vlastníků přehledné a agregované informace informace o podniku a jeho okolí manažerský informační systém /EIS nadstavby ERP apod. Střední a liniový management (výkonné řízení) zajištění procesů v okruhu působnosti řízení lidí řízení nákladů útvarů informace pro operativní a střednědobé řízení informace lidských zdrojích informace o nákladech a výnosech integrovaný informační systém ERP specializované informační systémy (PIS, FIS,…) Specialisté (tvorby koncepcí, projekce, uzavírání obchodů, …) návrhy procesů a činností analýzy kontroly specializované informace o zdrojích, technologiích … informace o zásobách, kapacitách, … informace o průběhu procesů a činností integrovaný informační systém ERP specializované informační systémy (PIS, FIS,…) technologický SW (CAD, PDM, …) Výkonní zaměstnanci (výrobní a obslužné činnosti) realizace činností sběr dat z průběhu činností informace pro vlastní práci (technologie, logistika, účtování, …) specializované informační systémy (PIS, FIS,…) technologický SW (CAD, PDM, …) provozní terminály NC systémy

7 Komponenty IS  Technické prostředky (hardware)  Programové prostředky (software)  Organizační prostředky  Lidské zdroje  Kontext (společenské podmínky, přírodní podmínky – viz Podnik a jeho okolí)

8 Vývoj (automatizovaných) IS  Prehistorie – systémy pracující mimoreálný čas  Systémy pracující v reálném čase –Expertní systémy –Transakční systémy  Procesní IS, komplexní IS – MRP, PIS, FIS, CIS,…  Integrovaná řešení – ERP –Systémy pro podporu rozhodování – DSS –Systémy manažerského řízení – BI / EIS

9 Důvody vzniku BI  Rozpor mezi transakčním a manažerským pohledem  Nárůst objemu zpracovávaných dat  Potřeba agregace a multidimenzionálního pohledu

10 Architektura BI Koncoví uživatelé- Statutární orgány - vrcholový management - externí BI komponenty- Vizualizace, signalizace, pracovní panely -OLAP, dolování dat, reporty - datové sklady a pumpy Metadata Datová kvalita Technické znalosti Zdrojové systémyERP CRM SRM PIS Externí odkazované (fulltexty) Interní odkazované (fulltexty) Obecné technologie zpracování dat

11 EIS  Je část IS podniku, která pracuje s daty vybranými, popř. upravenými tak, aby se stala nositeli komplexní informace

12 Charakteristika  Navrženy pro potřeby managementu  Umí generovat zprávy (signalizace)  Integrují analytické prostředky  Zpřístupňují interní i externí data  Mají intuitivní ovládání  Manažeři je mohou využívat bez školení a asistence ;-)  Mají bohatou prezentační vrstvu

13 Vlastnosti  Multidimenzionální koncept  Intuitivní manipulace s daty  Získávání dat z heterogenních zdrojů  Kombinace vlastních a externích databází  Podpora analytických postupů  Architektura client/server  Mnohouživatelský přístup  Zpracování řídkých matic (aproximace hodnot)  Zpracování nenormalizovaných dat  Odlišení chybějící hodnoty od nulové

14 Databáze  Historie  DBMS - aby mohl být nějaký program označen za SŘBD, musí být jednak schopen efektivně pracovat s velkým množstvím dat, ale také musí být schopen řídit (vkládat, modifikovat, mazat) a definovat strukturu těchto perzistentních dat (čímž se liší od prostého souborového systému). V současnosti používané databázové systémy mají i mnoho dalších charakteristických vlastností: –podporu pro definici datových modelů (přiklad typů datových modelů: relační, logický), –využití některého jazyka vyšší úrovně pro manipulaci a definici dat (např. SQL, QBE, datalog), –autentizaci uživatelů a autorizaci operací nad daty, –správu transakcí, –robustnost a zotavitelnost po chybách bez ztráty dat.  Indexování  Dotazovací jazyk  modely DB (flat file, relační, objektové, objektově relační)  Architektura (client/server, three-tier architecture )  Tenký klient


Stáhnout ppt "Business Inteligence 2. přednáška pro DS 5. 10. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google