Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář SŠ, 16. 4. 2011, Hotel Slovan, Brno 1 Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.: POSTSRBOCHORVATSKÝ PROSTOR Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.: POSTSRBOCHORVATSKÝ PROSTOR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář SŠ, 16. 4. 2011, Hotel Slovan, Brno 1 Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.: POSTSRBOCHORVATSKÝ PROSTOR Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.: POSTSRBOCHORVATSKÝ PROSTOR."— Transkript prezentace:

1 Seminář SŠ, 16. 4. 2011, Hotel Slovan, Brno 1 Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.: POSTSRBOCHORVATSKÝ PROSTOR Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.: POSTSRBOCHORVATSKÝ PROSTOR Čtyři varianty jednoho jazyka, nebo čtyři samostatné jazyky?

2 Obsah přednášky: 1. Stručný nástin procesů v předstandardních vývojových etapách 1. Stručný nástin procesů v předstandardních vývojových etapách 2. Vývojové procesy od národních obrození do vzniku Jugoslávie 2. Vývojové procesy od národních obrození do vzniku Jugoslávie 3. Období Jugoslávie (1918-1992) 3. Období Jugoslávie (1918-1992) 4. Posledních 20 let 4. Posledních 20 let

3 Předstandardní etapy vývoje srbštiny Srpskoslovenski jezik ( k 12. – 15. stol.) Srpskoslovenski jezik ( k 12. – 15. stol.) Srpskoslovenski jezik (15. – s 18. stol.; prakticky výhradně církevní účely) Srpskoslovenski jezik (15. – s 18. stol.; prakticky výhradně církevní účely) Ruskoslovenski jezik (1726 – cca 1780) Ruskoslovenski jezik (1726 – cca 1780) Slavenosrpski jezik (cca 1750 – cca 1850) Slavenosrpski jezik (cca 1750 – cca 1850)

4 Předstandardní etapy vývoje chorvatštiny Hrvatskocrkvenoslavenski jezik Hrvatskocrkvenoslavenski jezik ( k 9./ p 10. – 15. stol.; csl. + čakavské prvky) Písemnictví v čakavském, štokavském a kajkavském nářečí (16. stol.) Písemnictví v čakavském, štokavském a kajkavském nářečí (16. stol.) Posilování vazeb mezi č., št. a k. nář. pís.; (17. stol. – cca 1750; JV – št., SZ – k.; ústup č. v 1. pol. 18. stol.) Posilování vazeb mezi č., št. a k. nář. pís.; (17. stol. – cca 1750; JV – št., SZ – k.; ústup č. v 1. pol. 18. stol.)

5 Standardizace současné srbštiny Savremeni srpski jezik (1818 – 1900; Vuk Karadžić; 1868 – ofic. jazyk Srbského knížectví; konec 19. stol. – pod tlakem prestižního tzv. bělehradského stylu přechod na ekavskou výslovnost) Savremeni srpski jezik (1818 – 1900; Vuk Karadžić; 1868 – ofic. jazyk Srbského knížectví; konec 19. stol. – pod tlakem prestižního tzv. bělehradského stylu přechod na ekavskou výslovnost)

6 Standardizace současné chorvatštiny Standardizace i./ije. novoštokavštiny na JV a kajkavštiny na SZ (1750 – 1830; pronikání nš. na SZ) Standardizace i./ije. novoštokavštiny na JV a kajkavštiny na SZ (1750 – 1830; pronikání nš. na SZ) Jazykové sjednocování chorvatského národního prostoru a dokončení procesu standardizace (1830 – 1900; ilyrismus a Ljudevit Gaj – nš. x k.; záhřebská filologická škola – ije. x i.; vukovci /Tomo Maretić aj./ – ch. →sch. ) Jazykové sjednocování chorvatského národního prostoru a dokončení procesu standardizace (1830 – 1900; ilyrismus a Ljudevit Gaj – nš. x k.; záhřebská filologická škola – ije. x i.; vukovci /Tomo Maretić aj./ – ch. →sch. )

7 Mezníky srbochorvatštiny v 19. století Ilyrismus u Chorvatů (30. a 40. léta 19. stol.) – myšlenka jihoslovanské jednoty, „Ilyrové“ Ilyrismus u Chorvatů (30. a 40. léta 19. stol.) – myšlenka jihoslovanské jednoty, „Ilyrové“ Vuk Karadžić u Srbů (po celou dobu) – „Srbi sva tri zakona“, št. je srbské nářečí Vuk Karadžić u Srbů (po celou dobu) – „Srbi sva tri zakona“, št. je srbské nářečí Bečki književni dogovor (1850) Bečki književni dogovor (1850) Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1866) – Daničić v JAZU (1866-73, 1877-82) Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1866) – Daničić v JAZU (1866-73, 1877-82) Chorvatští vukovci (od 90. let 19. stol.) Chorvatští vukovci (od 90. let 19. stol.)

8 Zásady vukovců jednota národního a spisovného jazyka jednota národního a spisovného jazyka štokavština jako jediný nářeční zdroj (tzv. štokavský purismus) štokavština jako jediný nářeční zdroj (tzv. štokavský purismus) odmítnutí starší i současné neštokavské chorvatské literatury odmítnutí starší i současné neštokavské chorvatské literatury odmítnutí specifické chorvatské lexikální vrstvy (povijest, glazba...) ve prospěch srbské (istorija, muzika...) odmítnutí specifické chorvatské lexikální vrstvy (povijest, glazba...) ve prospěch srbské (istorija, muzika...) prosazování výhradně Vukova, tj. fonologického pravopisu prosazování výhradně Vukova, tj. fonologického pravopisu

9 Období tzv. srbochorvatštiny I Královská Jugoslávie (1918-1941): srpskohrvatskoslovenački jezik Královská Jugoslávie (1918-1941): srpskohrvatskoslovenački jezik Nezávislý stát Chorvatsko (1941-1945): hrvatski jezik; „korienski“ pravopis Nezávislý stát Chorvatsko (1941-1945): hrvatski jezik; „korienski“ pravopis Ústava FLR Jugoslávie (1946): srpski, hrvatski, slovenački, makedonski Ústava FLR Jugoslávie (1946): srpski, hrvatski, slovenački, makedonski

10 Období tzv. srbochorvatštiny II Novosadski dogovor (1954): srpskohrvatski/hrvatskosrpski jezik; zapadna/hrvatska x istočna/srpska varijanta Novosadski dogovor (1954): srpskohrvatski/hrvatskosrpski jezik; zapadna/hrvatska x istočna/srpska varijanta Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika (březen 1967) Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika (březen 1967) Ústava SR Chorvatska (1974): Članak 138. U Socijalističkoj Republici Hrvatskoj u javnoj je upotrebi hrvatski književni jezik – standardni oblik narodnog jezika Hrvata i Srba u Hrvatskoj, koji se naziva hrvatski ili srpski. Ústava SR Chorvatska (1974): Članak 138. U Socijalističkoj Republici Hrvatskoj u javnoj je upotrebi hrvatski književni jezik – standardni oblik narodnog jezika Hrvata i Srba u Hrvatskoj, koji se naziva hrvatski ili srpski.

11 Jazyk bosenský (bosňácký) Fran Vuletić: Gramatika bosanskoga jezika za srednje škole (1880, od 1911 již Gramatika srpsko-hrvatskoga jezika) Fran Vuletić: Gramatika bosanskoga jezika za srednje škole (1880, od 1911 již Gramatika srpsko-hrvatskoga jezika) 90. léta: 90. léta: Senahid Halilović: Bosanski jezik (1991, 1998), Pravopis bosanskog jezika (1996) Senahid Halilović: Bosanski jezik (1991, 1998), Pravopis bosanskog jezika (1996) Dževad Jahić, Senahid Halilović, Ismail Palić: Gramatika bosanskoga jezika (2000) Dževad Jahić, Senahid Halilović, Ismail Palić: Gramatika bosanskoga jezika (2000) Rječnik bosanskoga jezika (2007) Rječnik bosanskoga jezika (2007)

12 Otázka pojmenování jazyka; obyvatelská jména bosenština: bosenština: bosanski jezik; Bosanci x Bošnjaci bosanski jezik; Bosanci x Bošnjaci chorvatština a srbština: chorvatština a srbština: bošnjački jezik; Bosanci x Bošnjaci bošnjački jezik; Bosanci x Bošnjaci čeština: čeština: bosenský jazyk; Bosňané x Bosňáci bosenský jazyk; Bosňané x Bosňáci

13 Jazyk černohorský První signály – historici literatury Radoje Radojević a Vojislav Nikčević – koncem 60. let 20. století; výrok chorvatského politika Vladimira Bakariće v 70. letech První signály – historici literatury Radoje Radojević a Vojislav Nikčević – koncem 60. let 20. století; výrok chorvatského politika Vladimira Bakariće v 70. letech 90. léta: 90. léta: Vojislav Nikčević: Crnogorski jezik (1. 1993, 2. 1997), Vojislav Nikčević: Crnogorski jezik (1. 1993, 2. 1997), Pravopis crnogorskog jezika (1997), Gramatika crnogorskog jezika (2001) Pravopis crnogorskoga jezika i rječnik crnogorskoga jezika /pravopisni rječnik/ (2009) Pravopis crnogorskoga jezika i rječnik crnogorskoga jezika /pravopisni rječnik/ (2009) Adnan Čirgić, Ivo Pranjković, Josip Silić: Adnan Čirgić, Ivo Pranjković, Josip Silić: Gramatika crnogorskoga jezika (2010)

14 Fonetické specifikum černohorštiny „Općecrnogorski fonemi ć, đ, ś i ź, nastali jekavskim jotovanjem, dio su crnogorske standardnojezičke norme. Glasovi ś i ź imaće svoje grafeme (u azbuci i abecedi).“ „Općecrnogorski fonemi ć, đ, ś i ź, nastali jekavskim jotovanjem, dio su crnogorske standardnojezičke norme. Glasovi ś i ź imaće svoje grafeme (u azbuci i abecedi).“

15 Současný stav: Srednjojužnoslavenski dijasistem Srednjojužnoslavenski dijasistem štokavsko – čakavsko – kajkavsko narječje ↓ Standardna novoštokavština Standardna novoštokavština → srpski standardni jezik → srpski standardni jezik → hrvatski standardni jezik → hrvatski standardni jezik → bosanski standardni jezik → bosanski standardni jezik → crnogorski standardni jezik → crnogorski standardni jezik

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Seminář SŠ, 16. 4. 2011, Hotel Slovan, Brno 1 Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.: POSTSRBOCHORVATSKÝ PROSTOR Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.: POSTSRBOCHORVATSKÝ PROSTOR."

Podobné prezentace


Reklamy Google