Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní pojmy  Přenosová technologie  zajišťuje skutečný přenos dat  v ISO/OSI pokrývá fyzickou a linkovou vrstvu  v rámci TCP/IP spadá do vrstvy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní pojmy  Přenosová technologie  zajišťuje skutečný přenos dat  v ISO/OSI pokrývá fyzickou a linkovou vrstvu  v rámci TCP/IP spadá do vrstvy."— Transkript prezentace:

1 Základní pojmy  Přenosová technologie  zajišťuje skutečný přenos dat  v ISO/OSI pokrývá fyzickou a linkovou vrstvu  v rámci TCP/IP spadá do vrstvy síťového rozhraní  používá různá přenosová média  koaxiální kabely  kroucenou dvoulinku  optická vlákna  předpokládá logicky sběrnicovou topologii  Nezaručuje právo vysílat  využívá metody CSMA/CD  neřízená distribuovaná metoda  funguje dobře s „rozumnou“ pravděpodobností přístupu  Dále se vyvíjí  již existuje i 10 Gb a 100 Gb Ethernet  vzniká 1 Tb Ethernet (testuje se)

2 Vznik a vývoj Ethernetu  Myšlenka Ethernetu – v roce 1974 (Robert Metcalfe)  návrh první verze – 2,94 Mbps  V roce 1979 – společný projekt firem DEC, Intel a Xerox  v roce 1980 – druhá verze, tzv. DIX Ethernet  přenosová rychlost 10 Mbps  Další vývoj  předáno sdružení IEEE  vývoj standardů v oblasti LAN  v únoru 1981 založena za tímto účelem skupina IEEE 802  IEEE 802 se dále dělí na podskupiny podle věcného zaměření  IEEE 802.3 – Ethernet  IEEE 802.5 – Token Ring

3 Vznik a vývoj Ethernetu  Standardy od IEEE 802.3  oficiálně – CSMA/CD (ne Ethernet)  důvod – značka Ethernet registrována firmou Xerox  Ethernet je to pouze neformálně  802.3 zajistila další vývoj Ethernetu  využití jiných přenosových médií:  tenký koaxiální kabel, optického vlákna  kroucené dvoulinky  100 Mb Ethernet  1 Gb Ethernet  10 Gb a 100 Gb Ethernet  1 Tb Ethernet (ve vývoji) .....???

4 Základní charakteristiky  Používá přístupovou metodu CSMA/CD  nezabraňuje vzniku kolizí  negarantuje přístup k médiu  zaručen s určitou pravděpodobností  vysoká úspěšnost při nízkém zatížení  výhodná při nižším zatížení (do 60%)  pak klesá rychlost přenosu

5 Fungování CSMA/CD  Omezena maximální doba šíření signálu „z jednoho konce na druhý“  Dojde-li ke kolizi, musí být zajištěno, že všechny uzly ji dokáží zaznamenat nejdéle do doby „t“ (pevně dána standardem)  uzel, který zaznamená kolizi, nesmí hned přestat vysílat  vysílá tzv. „jam signál“  díky němu mohou kolizi zaznamenat i ostatní uzly  následuje odmlka na náhodně zvolenou dobu T  a poté se znovu začne vysílat  v případě nové kolize následuje znovu odmlka (2*T)  toto se opakuje max. desetkrát  pak je vyšším vrstvám oznámena „neprůchodná síť“

6 Fungování CSMA/CD  Uzel, který začne vysílat a nezaznamená kolizi do doby t, má jistotu, že už mu nikdo „neskočí do řeči“  může odvysílat data  po uplynutí „t“ nemusí naslouchat (CS)  jeho vysílání již zaznamenaly ostatní uzly  důsledek  je omezena max. délka kolizní domény  proč? – signál musí zachytit všichni!  Kolizní doména  oblast sítě, kde se šíří kolize  délka segmentu resp. segmentů spojených opakovači  zpožďují signál

7 Fungování CSMA/CD  Počítá se sběrnicovou topologií sítě  všesměrové vysílání  vychází z původní kabeláže  koaxiální kabel 50 ,  10 mm  tzv. tlustý Ethernet  nemusí být nutně fyzická sběrnice, stačí logická  např. hvězdicová topologie  kabel – kroucená dvoulinka  prvek, zajišťující všesměrovost tzv. hub (rozbočovač)  Sběrnicová topologie (i logická) určuje  sdílený charakter Ethernetu  všechny uzly v jedné kolizní doméně se dělí o přenosovou kapacitu média  pro koaxiální kabel – 10 Mbps  kolizní doména „končí“ na nejbližším mostu, switchi nebo směrovači

8 Standardy Ethernetu  Vznikaly postupně s vývojem Ethernetu  10Base5  10Base2  10Broad36  10Base-T  10Base-F  100Base-T (Fast Ethernet)  100Base-TX  100Base-FX  100Base-T4  100Base-X

9 10Base5  10- přenosová rychlost 10 Mb/s  Base- přenos v základním pásmu  5- délka segmentu 500 m  Topologie - sběrnice  Max. 100 uzlů (min. 2,5 m od sebe)  Kabeláž – koaxiální kabel 50  RG8,RG11  tlustý Ethernet  nevýhoda – montáž kabelů  připojení – pouze v určitých místech  nabodnutím kabelu  pomocí transceiverů – 15 pinový AUI  propojují se s uzly tzv. drop-kabely  délka drop-kabelů – až 50 m

10 Rozhraní AUI  Attachment Unit Interface  Rozhraní mezi transceiverem a síťovou kartou  na obou koncích drop-kabelu  15-pinový konektor Canon  Používá se i dnes  pro převodníky (trensceivery)  např. připojení koaxiálního kabelu ke switchi

11 10Base5

12

13

14 10Base2 (ThinNet)  10- přenosová rychlost 10 Mb/s  Base- přenos v základním pásmu  2- délka segmentu 200 m  ve skutečnosti pouze 185 m  Topologie – sběrnice  Max. 30 uzlů (min. 0,5 m od sebe)  Kabeláž - koaxiální kabel 50  RG-58  tzv. tenký Ethernet  horší el. vlastnosti  jednodušší montáž kabelů  připojení pomocí BNC konektorů  není transceiver  v podstatě obsažen na síť kartě  nejsou drop-kabely

15 10Base2 (ThinNet)

16

17 10Base2 - konektory

18 10Broad36  10- přenosová rychlost 10 Mb/s  Broad- přenos v přeloženém pásmu  modulovaný signál  36- délka segmentu 3 600 m  Přenos dat po televizních rozvodech  Neujal se  Již se nepoužívá

19 10BaseT  10- přenosová rychlost 10 Mb/s  Base- přenos v základním pásmu  T- kroucená dvoulinka (twisted pair)  Kabely  kroucená dvoulinka  Topologie – hvězda  logicky nadále sběrnice  obsahuje prvek zajišťující všesměrovost  tzv. hub (koncentrátor, rozbočovač)  data z jednoho portu předává do všech ostatních

20 10BaseT

21 Kolize v 10BaseT  Režim přenosu v 10 BaseT – poloduplex  může se vysílat či přijímat  nikoliv současně  pro příjem i pro vysílání  samostatné páry  není signál na obou současně (za běžného provozu)  kolize indikována signálem „jam“  jam = signál na obou současně  Poznámka : signál „jam“ u fyzické sběrnicové topologie znamená zvýšení napětí nad určitou mez

22 Výhody 10BaseT  Především při poruše kabeláže  u sběrnice – neprůchodný segment  na segmentu – více uzlů  závada detekována na úrovni segmentu  u hvězdy – nedostupný pouze jeden uzel  zajištěno vlastnostmi HUBu  jeden segment – jeden uzel  závada detekována na úrovni uzlu  kabelové segmenty fyzicky nesdíleny

23 10Base-F  10- přenosová rychlost 10 Mb/s  Base- přenos v základním pásmu  F- optická vlákna (fibre)  Dva podstandardy  10Base-FL – do 2 km  propojení mezi opakovači i počítači  10Base-FB – synchronní varianta  pro páteřní sítě  Kabely  optická vlákna (mnohovidová)  Topologie – hvězda

24 10Base-F  Výhody  velký dosah  imunní proti elektro-magnetickému záření  přenos není rušen okolím  možný upgrade na vyšší rychlosti  optické vlákno – Gb přenos  Nevýhody  cena !!!  ohyb kabelů

25 10Base-F

26 Adresy Ethernetu  48-bitové (6-Bytové) adresy  každá adresa je jedinečná v rámci celého světa  MAC adresa (Media Access Control)  Adresy  pevně zabudovávány do adaptérů již při jejich výrobě  jednotliví výrobci  přidělené „bloky“ adres  přiděluje IEEE (tzv. identifikátor OUI)  OUI – představuje první 3B adres  Organizationally Unique Identifier  z těchto bloků přidělují výrobci adresy uživatelům  Příklady OUI  Novell 00-00-1B  SMC 00-40-27  3COM 00-20-AF  další příklady viz.  http://www.ixbt.com/comm/lanfaq/maclist.html http://www.ixbt.com/comm/lanfaq/maclist.html

27 Nevýhody Ethernetu  Použití CSMA/CD  při vyšším zatížení neefektivní  Založen na tzv. přepojování paketů  nedokáže zaručit pravidelnost přenosu  nedokáže rezervovat přenosovou kapacitu  nevýhodné pro časově závislé přenosy  například přenos obrazu a zvuku  telefonie  vhodné pouze pro datové přenosy  Nevhodný pro přenosy v reálném čase  citlivé na pravidelnost doručování  řešení – tzv. isochronní ethernet  založen na přepojování okruhů

28 Konektory 1Gb Ethernetu  1000base-SX


Stáhnout ppt "Základní pojmy  Přenosová technologie  zajišťuje skutečný přenos dat  v ISO/OSI pokrývá fyzickou a linkovou vrstvu  v rámci TCP/IP spadá do vrstvy."

Podobné prezentace


Reklamy Google