Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology."— Transkript prezentace:

1 Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology

2 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 2 Praktická a pastorální teologie Praktická teologie je teologická reflexe činnosti církve. Jejím cílem je změna církevní praxe, aby lépe odpovídala současné úrovni teologického poznání a potřebám člověka a společnosti. Navazuje na ostatní teologické disciplíny a je jejich aplikací do praxe. a další. Soubor dílčích oborů: liturgika, církevní právo, ekonomika církví, náboženská pedagogika, katechetika, misiologie, sociální nauka církve a další. Pastorální teologie je jedna ze součástí praktické teologie. Pastorální teologie je jedna ze součástí praktické teologie. Zabývá se pastorační činností v rámci církevní obce (farnost, sbor) nebo pastorací různých sociálních skupin. Zabývá se pastorační činností v rámci církevní obce (farnost, sbor) nebo pastorací různých sociálních skupin. Pastorace (z lat. „pastor“ = pastýř) je činnost církve směřující k vytváření církevního společenství a k prohlubování křesťanského života jeho členů. Pastorace (z lat. „pastor“ = pastýř) je činnost církve směřující k vytváření církevního společenství a k prohlubování křesťanského života jeho členů.

3 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 3 PRAKTICKÁ TEOLOGIE – kombinované studium ETF, PSP 2007/2008 1. část: základní informace o životě,organizaci a poslání křesťanských církví v současné sekularizované společnosti. 2. část: souvislost mezi pastorací a sociální prací, biblické a historické kořeny sociální práce, pastorace ve vybraných oblastech sociální práce

4 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 4 1. Křesťanské církve v České republice Praktická a pastorální teologie, smysl předmětu Praktická a pastorální teologie, smysl předmětu Náboženské vyznání české populace Náboženské vyznání české populace Církev, její sebepojetí, realizační funkce, organizace Církev, její sebepojetí, realizační funkce, organizace Křesťanské církve v ČR Křesťanské církve v ČR Historické místo církví v české společnosti Historické místo církví v české společnosti Současné legislativní vymezení vztahu státu a církví Současné legislativní vymezení vztahu státu a církví Materiální zabezpečení církví v ČR Materiální zabezpečení církví v ČR

5 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 5 2. Specifika katolické církve Východní církve a římskokatolická církev Východní církve a římskokatolická církev Organizace církve v rámci ČR Organizace církve v rámci ČR Světové ústředí – Vatikán Světové ústředí – Vatikán Papežství a papežové Papežství a papežové Kanonické právo Kanonické právo Problém laiků a kléru Problém laiků a kléru

6 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 6 3. Realizační funkce církve Martyria – svědectví (katechetika, misiologie, neomylnost církve a hierarchie pravd, koncepty inkulturace a nové evangelizace) Martyria – svědectví (katechetika, misiologie, neomylnost církve a hierarchie pravd, koncepty inkulturace a nové evangelizace) Leiturgia – slavení (liturgika: bohoslužby, svátosti, svátostná pastorace, křesťanství a umění) Leiturgia – slavení (liturgika: bohoslužby, svátosti, svátostná pastorace, křesťanství a umění) Koinonia – společenství (vnitřní vztahy a organizace církví) Koinonia – společenství (vnitřní vztahy a organizace církví) Diakonia – služba (angažovanost církví v sociální oblasti) Diakonia – služba (angažovanost církví v sociální oblasti)

7 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 7 4. Pastorace a sociální práce Vzájemný vztah mezi pastorací a sociální prací Vzájemný vztah mezi pastorací a sociální prací Biblické kořeny sociální práce Biblické kořeny sociální práce Dějiny charity a pomoci bližnímu Dějiny charity a pomoci bližnímu

8 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 8 5. Pastorace ve vybraných oblastech sociální práce Mládež Mládež Senioři Senioři Osoby se zdravotním postižením Osoby se zdravotním postižením Bezdomovci Bezdomovci Osoby s drogovou závislostí Osoby s drogovou závislostí Vězni Vězni Nemocní Nemocní Nemocní v terminálním stádiu Nemocní v terminálním stádiu Etnické menšiny Etnické menšiny

9 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 9 PRAKTICKÁ TEOLOGIE – povinná literatura  II. vatikánský koncil, Radost a naděje (Gaudium et spes). Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě.  CODEX IURIS CANONICI (CIC).  FILIPI, Pavel. Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK, 2001.  OPATRNÝ Aleš, Pastorační péče v méně obvyklých situacích. Pastorační středisko Praha 2000

10 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 10 Doporučená literatura AMBROS Pavel, Fundamentální pastorální teologie. Olomouc: Vydavatelství UP, 2002. ISBN 80-244- 0419-2 AMBROS Pavel, Fundamentální pastorální teologie. Olomouc: Vydavatelství UP, 2002. ISBN 80-244- 0419-2 DOLISTA, Josef, Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. ISBN 80- 7192-558-6 DOLISTA, Josef, Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. ISBN 80- 7192-558-6 DOLISTA, Josef, Perspektivy církve. Vybrané kapitoly z eklesiologie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. ISBN 80-7192-465-2 DOLISTA, Josef, Perspektivy církve. Vybrané kapitoly z eklesiologie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. ISBN 80-7192-465-2 HALAS, František X., Fenomén Vatikán. Brno, CDK, 2004, ISBN 80-7325-034-9 HALAS, František X., Fenomén Vatikán. Brno, CDK, 2004, ISBN 80-7325-034-9 KAPLÁNEK Michal, Pastorace mládeže, Studijní text pro pracovníky s mládeží. Salesiánská provincie Praha 1999, Pro vnitřní potřebu KAPLÁNEK Michal, Pastorace mládeže, Studijní text pro pracovníky s mládeží. Salesiánská provincie Praha 1999, Pro vnitřní potřebu KEHL, Medard, Kam kráčí církev? Diagnóza doby. Brno: CDK, 2000. ISBN 80-85959-65-8 KEHL, Medard, Kam kráčí církev? Diagnóza doby. Brno: CDK, 2000. ISBN 80-85959-65-8 KŘIVOHLAVÝ, Jaro, Pastorální péče. Studijní texty evangelikálního teologického semináře, svazek 4, Oliva, Praha, 2000, 1. vydání, 180 s., ISBN 80-85942-42-9 KŘIVOHLAVÝ, Jaro, Pastorální péče. Studijní texty evangelikálního teologického semináře, svazek 4, Oliva, Praha, 2000, 1. vydání, 180 s., ISBN 80-85942-42-9 MESSINA, Rosario, Dějiny charitativní činnosti. KN Kostelní Vydří 2005, ISBN 80-7192-859-3 MESSINA, Rosario, Dějiny charitativní činnosti. KN Kostelní Vydří 2005, ISBN 80-7192-859-3 NEUNER, Peter, Laici a kléru? Praha: Vyšehrad, 1997. ISBN 80-7021-141-5 NEUNER, Peter, Laici a kléru? Praha: Vyšehrad, 1997. ISBN 80-7021-141-5 Nová evangelizace. Olomouc: Centrum Aletti, 2000. ISBN 80-86045-49-8 Nová evangelizace. Olomouc: Centrum Aletti, 2000. ISBN 80-86045-49-8 OPATRNÝ Aleš, Pastorační situace u nás, analýzy a výhledy. KN Kostelní Vydří 1996, ISBN 80- 7192-092-4 OPATRNÝ Aleš, Pastorační situace u nás, analýzy a výhledy. KN Kostelní Vydří 1996, ISBN 80- 7192-092-4 OPATRNÝ, Aleš, Pastorace v postmoderní společnosti. KN, Kostelní Vydří, edice Teologie, 2001. OPATRNÝ, Aleš, Pastorace v postmoderní společnosti. KN, Kostelní Vydří, edice Teologie, 2001. PESCH, Otto Hermann, Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Praha: Vyšehrad, 1996. ISBN 80-7021- 194-6 PESCH, Otto Hermann, Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Praha: Vyšehrad, 1996. ISBN 80-7021- 194-6 POSPÍŠIL, Ctirad Václav, Teologie služby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. ISBN 80-7192-748-1 POSPÍŠIL, Ctirad Václav, Teologie služby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. ISBN 80-7192-748-1 SALAJKA, Milan, Křesťanská církev ve své duchovní aktivitě a práci. Praha: karolinum, 1998, ISBN 80-7184-655-4 SALAJKA, Milan, Křesťanská církev ve své duchovní aktivitě a práci. Praha: karolinum, 1998, ISBN 80-7184-655-4 SKALICKÝ, Karel, Radost a naděje. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. ISBN 80-7192- 430-X SKALICKÝ, Karel, Radost a naděje. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. ISBN 80-7192- 430-X SKALICKÝ, Karel, Zápasy o zítřek aneb Quo vadis, ecclesia. Ježek, 2000. ISBN 80-85996-20-0. SKALICKÝ, Karel, Zápasy o zítřek aneb Quo vadis, ecclesia. Ježek, 2000. ISBN 80-85996-20-0. SMOLÍK, Josef, Pastýřská péče. Praha: Kalich, 1991. SMOLÍK, Josef, Pastýřská péče. Praha: Kalich, 1991. TRETERA, Jiří Rajmund, Stát a církve v České republice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. TRETERA, Jiří Rajmund, Stát a církve v České republice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. ZULEHNER, Paul M., Církev: přístřeší duše. Situace a perspektivy dnešní církve. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-158-4. ZULEHNER, Paul M., Církev: přístřeší duše. Situace a perspektivy dnešní církve. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-158-4.

11 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 11 Náboženské vyznání obyvatel ČR (Sčítání lidí 2001) Obyvatelstvo celkem 10.230.060 Obyvatelstvo celkem 10.230.060 Věřící 3.288.088 Věřící 3.288.088 z toho z toho církev římskokatolická 2.740.780církev římskokatolická 2.740.780 církev českosl. husitská 99.103církev českosl. husitská 99.103 českobratrská církev evangel. 117.212českobratrská církev evangel. 117.212 pravoslavná církev 22.968pravoslavná církev 22.968 Náb. spol. Svědkové Jehovovi 23.162Náb. spol. Svědkové Jehovovi 23.162 Bez vyznání6.039.991 Bez vyznání6.039.991 Nezjištěné vyznání 901.981 Nezjištěné vyznání 901.981

12 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 12 Církevní příslušnost obyvatel ČR

13 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 13 Církve a náboženské společnosti registrované v ČR k 5.9.2007 Apoštolská církev Bratrská jednota baptistů Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü Církev adventistů sedmého dne Církev bratrská Církev československá husitská Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice Církev Křesťanská společenství Církev řeckokatolická Církev římskokatolická Česká hinduistická náboženská společnost Českobratrská církev evangelická Evangelická církev augsburského vyznání v České republice Evangelická církev metodistická Federace židovských obcí v České republice Jednota bratrská Křesťanské sbory Luterská evangelická církev a. v. v České republice Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna Náboženská společnost českých unitářů Náboženská společnost Svědkové Jehovovi Novoapoštolská církev v ČR Obec křesťanů v České republice Pravoslavná církev v českých zemích Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice Slezská církev evangelická augsburského vyznání Starokatolická církev v ČR Ústředí muslimských obcí Višva Nirmala Dharma

14 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 14 2. CÍRKEV Slovo „ekklésia“ (řec.) = shromáždění: původně v politickém smyslu, první křesťané ho používali vlastní setkávání Slovo „ekklésia“ (řec.) = shromáždění: původně v politickém smyslu, první křesťané ho používali vlastní setkávání „Ekklésia Kyriaké“ = církev Pána: z druhého slova odvozeno české slovo „církev“ (také něm. Kirche, angl. Church, it. Chiesa) „Ekklésia Kyriaké“ = církev Pána: z druhého slova odvozeno české slovo „církev“ (také něm. Kirche, angl. Church, it. Chiesa) Ve většina jazyků totéž slovo i pro sakrální stavbu – čeština pro ni používá slovo „kostel“ z lat. „castellum“ = pevnost Ve většina jazyků totéž slovo i pro sakrální stavbu – čeština pro ni používá slovo „kostel“ z lat. „castellum“ = pevnost

15 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 15 Vznik církve Bible – Nový zákon: Ježíš Kristus – skupina apoštolů (12) a učedníků (70) – prvotní křesťanské obce. Bible – Nový zákon: Ježíš Kristus – skupina apoštolů (12) a učedníků (70) – prvotní křesťanské obce. Vznikala fakticky, nikoli formálně – spíše jako hnutí, až později byla institucionalizována. Vznikala fakticky, nikoli formálně – spíše jako hnutí, až později byla institucionalizována. „Eklesiologie“ = věda o církvi: vzniká později jako reflexe o již existující realitě - praxe předchází teorii. „Eklesiologie“ = věda o církvi: vzniká později jako reflexe o již existující realitě - praxe předchází teorii.

16 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 16 Sebepojetí církve Nikajsko-cařihradské vyznání víry (Nicea 325, Konstantinopolis 381) – čtyři základní znaky církve: Nikajsko-cařihradské vyznání víry (Nicea 325, Konstantinopolis 381) – čtyři základní znaky církve: jednajedna svatásvatá všeobecnávšeobecná apoštolskáapoštolská

17 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 17 Realizační funkce církve MARTYRIA - svědectví (služba slova) Svědectví o Ježíšovi (J 21,24) Ježíšův příkaz (Mt 28,16-18) Šíření v římské říši (Skutky) Předávání víry v církvi Misie od 15. století Nová evangelizace PreevangelizaceEvangelizaceKatechizace Vyučování náboženství Kázání Přípravy na svátosti Duchovní doprovázení LEITURGIA - slavení (bohoslužba) Ježíšova večeře (všechna evang.) Slavení Večeře Páně Křest a další bohoslužby Liturgická pluralita Odlišný vývoj v různých církvích Obnova liturgie na 2.vat.koncilu Večeře Páně – mše Křest Další svátosti (katol., prav.) Společná četba Písma Bohoslužebná architektura, výtvarné umění, hudba DIAKONIA - slu ž ba (sociální práce, zdravotnictví,školství) Ježíš: sociální cítění, přikázání lásky (Mt 22,34-40) Církev: skutky tělesného milosrdenství, hlavní nositelka sociální práce, zdravotnictví a školství ve středověku Sociální práce Zdravotnictví Školství a výchova Pastorační poradenství Pastorační péče KOINONIA- společenství (budování obcí a správa církve) Ježíš: volba apoštolů (Mt 4,18- 22) Skutky:zakládání církevních obcí Různé modely organizace církve Vedení a animace církevních obcí (farností, sborů) Pastorace sociálních skupin Ekonomika Organizace a management

18 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 18 Cíl činností církve Sláva Boží a spása člověka. Sláva Boží a spása člověka. Oba pojmy tvoří jednotu: štěstí člověka je slávou Boží. Oba pojmy tvoří jednotu: štěstí člověka je slávou Boží. Rozvoj člověka ve všech dimenzích: fyzické, psychické, sociální i spirituální. Rozvoj člověka ve všech dimenzích: fyzické, psychické, sociální i spirituální.

19 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 19 Dvě dimenze církve Božská (tajemná, duchovní, neviditelná): společenství lidí, kteří přijímají Bibli jako slovo Boží a věří v Ježíše Krista jako spasitele. Společně vytvářejí Boží království na zemi. Božská (tajemná, duchovní, neviditelná): společenství lidí, kteří přijímají Bibli jako slovo Boží a věří v Ježíše Krista jako spasitele. Společně vytvářejí Boží království na zemi. Lidská (institucionální, viditelná): konkrétní instituce s organizačním a právním systémem. V průběhu dějin vznikají a zanikají, žádná z nich však není s Božím královstvím totožná. Lidská (institucionální, viditelná): konkrétní instituce s organizačním a právním systémem. V průběhu dějin vznikají a zanikají, žádná z nich však není s Božím královstvím totožná.

20 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 20 Organizační modely církve Hierarchický Hierarchický Apoštolská posloupnost (sukcese): Ježíš předal své poslání apoštolům a jejich nástupcům – biskupům. Dál se předává přímo, z osoby na osobu, v nepřetržité historické řadě.Apoštolská posloupnost (sukcese): Ježíš předal své poslání apoštolům a jejich nástupcům – biskupům. Dál se předává přímo, z osoby na osobu, v nepřetržité historické řadě. Biskup je představitelem Krista: v jeho rukou je veškerá pravomoc svátostná, řídící i soudní.Biskup je představitelem Krista: v jeho rukou je veškerá pravomoc svátostná, řídící i soudní. Platí plně v církvi katolické, částečně v církvích pravoslavných.Platí plně v církvi katolické, částečně v církvích pravoslavných. Demokratický Demokratický Žádný člověk není chápán jako představitel Krista – hlavy církve. Celá církev je odpovědná za realizaci Kristova poslání v podobě dvou základních (nutných) funkcí: zvěstování evangelia, vysluhování svátostí. Celá církev volí (pověřuje) své zástupce, kteří v ní budou mít vůdčí úlohu. Platí ve většině církví vycházejících z reformace

21 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 21 3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČR Katolická církev (západní - římská, východní – řecká) Katolická církev (západní - římská, východní – řecká) Starokatolická církev Starokatolická církev Pravoslavná (ortodoxní) církev Pravoslavná (ortodoxní) církev Náboženské společnosti na pomezí křesťanství: Náboženské společnosti na pomezí křesťanství: Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice (mormoni) Náboženská společnost českých unitářů Náboženská společnost Svědkové Jehovovi Církve navazující na reformaci Církve navazující na reformaci Apoštolská církevApoštolská církev Bratrská jednota baptistůBratrská jednota baptistů Církev adventistů sedmého dneCírkev adventistů sedmého dne Církev bratrskáCírkev bratrská Církev československá husitskáCírkev československá husitská Církev Křesťanská společenstvíCírkev Křesťanská společenství Českobratrská církev evangelickáČeskobratrská církev evangelická Evangelická církev augsburského vyznání v České republiceEvangelická církev augsburského vyznání v České republice Evangelická církev metodistickáEvangelická církev metodistická Jednota bratrskáJednota bratrská Křesťanské sboryKřesťanské sbory Luterská evangelická církev a. v. v ČRLuterská evangelická církev a. v. v ČR Novoapoštolská církev v ČRNovoapoštolská církev v ČR Slezská církev evangelická augsburského vyznáníSlezská církev evangelická augsburského vyznání

22 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 22 Českobratrská církev evangelická (ČCE) Vznik 1918 sjednocením několika evangelických církví Vznik 1918 sjednocením několika evangelických církví 4 vyznání, evangelická teologie (důraz na Bibli, obecné kněžství, ospravedlnění vírou); hlásí se k ní asi 117.000 obyvatel ČR 4 vyznání, evangelická teologie (důraz na Bibli, obecné kněžství, ospravedlnění vírou); hlásí se k ní asi 117.000 obyvatel ČR „Presbyterně-synodní zřízení“: rozhodující slovo mají volení „starší sboru“ neboli presbyteři, o nejdůležitějších otázkách rozhoduje „synod“, shromáždění volených představitelů celé církve, duchovních i laiků, mužů i žen. Sbor, seniorát i celá církev mají své představitele, správní orgány i správní shromáždění. Struktura církve je tak plně demokratická „Presbyterně-synodní zřízení“: rozhodující slovo mají volení „starší sboru“ neboli presbyteři, o nejdůležitějších otázkách rozhoduje „synod“, shromáždění volených představitelů celé církve, duchovních i laiků, mužů i žen. Sbor, seniorát i celá církev mají své představitele, správní orgány i správní shromáždění. Struktura církve je tak plně demokratická Správa ve třech stupních: místní sbor, sbory v jedné oblasti tvoří „senioráty“ (14), senioráty dohromady tvoří „povšechný sbor“, tedy celou ČCE Správa ve třech stupních: místní sbor, sbory v jedné oblasti tvoří „senioráty“ (14), senioráty dohromady tvoří „povšechný sbor“, tedy celou ČCE Nejvyšší řízení: synod, synodní rada Nejvyšší řízení: synod, synodní rada Základní dokument: Církevní zřízení – vydané Synodní radou ČCE 1953, poslední změna 2003 Základní dokument: Církevní zřízení – vydané Synodní radou ČCE 1953, poslední změna 2003 Celocírkevní řády, které církevní zřízení provádějí, schvaluje synod a jsou závazné pro celou církev Celocírkevní řády, které církevní zřízení provádějí, schvaluje synod a jsou závazné pro celou církev

23 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 23 Českobratrská církev evangelická Sídlo: Praha 2, Jungmannova 9 – Husův dům Sídlo: Praha 2, Jungmannova 9 – Husův dům Nejvyšší představitel: Nejvyšší představitel: synodní senior Joel Ruml synodní senior Joel Ruml

24 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 24 Církev československá husitská (CČSH)  Ustavena 8.1.1920 z radikálního křídla modernistického hnutí katolické církve, v čele s Karlem Farským  Původně reformovaní katolíci (jazyk, celibát…), postupně přiblížení k evangelické tradici; hlásí se k ní asi 99.000 obyvatel ČR  Presbyterně episkopální zřízení: biskupové (muži i ženy) jsou voleni na určitou dobu, zvolení či povolaní presbyteři mají účast na řízení církve  Liturgie a 7 svátostí  Husitská teologická fakulta  Sídlo: Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 5  Základní dokumenty: o Ústavao Ústava o Organizační řádo Organizační řád o Hospodářský řádo Hospodářský řád o Řád duchovenské službyo Řád duchovenské služby

25 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 25 Církev československá husitská  Nejvyšší představitel: patriarcha Tomáš Butta  Hlavní chrám: kostel sv. Mikuláše na Staroměstském nám.

26 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 26 Starokatolická církev Starokatolické církve odděleny od řím. kat. po 1. vat. koncilu 1870 z důvodu nesouhlasu s dogmatem o papežské neomylnosti Starokatolické církve odděleny od řím. kat. po 1. vat. koncilu 1870 z důvodu nesouhlasu s dogmatem o papežské neomylnosti Episkopálně-synodální zřízení, apoštolská posloupnost Episkopálně-synodální zřízení, apoštolská posloupnost Člen Utrechteské Unie (8 starokatolických církví), Člen Utrechteské Unie (8 starokatolických církví), Sídlo v ČR: Na bateriích 27, Praha Břevnov Sídlo v ČR: Na bateriích 27, Praha Břevnov Nejvyšší představitel: biskup Dušan Hejbal Nejvyšší představitel: biskup Dušan Hejbal Katedrální chrám: sv. Vavřince na Petříně Katedrální chrám: sv. Vavřince na Petříně 18 farností, sociálně-pastorační střediska Communio) 18 farností, sociálně-pastorační střediska Communio) Synodní řád a řád církevních obcí Starokatolické církve v ČR, platný od r. 1877, se změnami a doplňky přijatými 40. a 41. synodou (1997) Synodní řád a řád církevních obcí Starokatolické církve v ČR, platný od r. 1877, se změnami a doplňky přijatými 40. a 41. synodou (1997)

27 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 27 Starokatolická církev Katedrální chrám sv. Vavřince na Petříně Katedrální chrám sv. Vavřince na Petříně Biskup Dušan Hejbal Biskup Dušan Hejbal

28 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 28 Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Jedna z 15 pravoslavných autokefálních církví (cca 55 tis, členů; největší: patriarchát moskevský – 90 mil., řecký – 9 mil., cařihradský – 5 mil.). Jedna z 15 pravoslavných autokefálních církví (cca 55 tis, členů; největší: patriarchát moskevský – 90 mil., řecký – 9 mil., cařihradský – 5 mil.). Hierarchické zřízení. Hierarchické zřízení. Autokefální, právně nezávislá na ostatních pravoslavných církvích. Autokefální, právně nezávislá na ostatních pravoslavných církvích. Hlava církve : Jeho Blaženstvo ThDr. Nikolaj, metropolita českých zemí a Slovenska (Prešov). Hlava církve : Jeho Blaženstvo ThDr. Nikolaj, metropolita českých zemí a Slovenska (Prešov). Představitel v ČR: Jeho Vysokopřeosvícenost doc. ThDr. Kryštof, PhD., arcibiskup pražský a českých zemí, Dělostřelecká 7 Představitel v ČR: Jeho Vysokopřeosvícenost doc. ThDr. Kryštof, PhD., arcibiskup pražský a českých zemí, Dělostřelecká 7 Metropolitní rada Pravoslavné církve v českých zemích: tvoří ji Pražská eparchie a Olomoucko-brněnská eparchie. Metropolitní rada Pravoslavné církve v českých zemích: tvoří ji Pražská eparchie a Olomoucko-brněnská eparchie. katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. v Praze 2. katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. v Praze 2. Ústava pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (1992). Ústava pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (1992).

29 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 29 Pravoslavná církev katerdální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. v Praze 2. katerdální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. v Praze 2. Jeho Blaženost doc. ThDr. Kryštof, PhD., arcibiskup pražský, metropolita Českých zemí a Slovenska Jeho Blaženost doc. ThDr. Kryštof, PhD., arcibiskup pražský, metropolita Českých zemí a Slovenska

30 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 30 Role církví v historii české společnosti Nutné pro pochopení jejich současné reality, zvláště pro vysvětlení některých jejich těžko pochopitelných projevů. Nutné pro pochopení jejich současné reality, zvláště pro vysvětlení některých jejich těžko pochopitelných projevů. Nutné pro pochopení jejich významu a smyslu pro věřící lidi i pro společnost obecně (zatemněno v době komunismu, který ukázal církve pouze z negativní stránky). Nutné pro pochopení jejich významu a smyslu pro věřící lidi i pro společnost obecně (zatemněno v době komunismu, který ukázal církve pouze z negativní stránky). Nejde o opakování církevních dějin, ale o schematické sledování některých aspektů: Nejde o opakování církevních dějin, ale o schematické sledování některých aspektů: Vztah mezi křesťanstvím a společností (religiozita, příp. konfesní rozdělení populace)Vztah mezi křesťanstvím a společností (religiozita, příp. konfesní rozdělení populace) Vztah mezi církví (církvemi) a státem (legislativní a reálné vymezení)Vztah mezi církví (církvemi) a státem (legislativní a reálné vymezení) Vliv církví v oblasti kultury, vzdělání a sociální práceVliv církví v oblasti kultury, vzdělání a sociální práce

31 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 31 Rozdělení na epochy Symbolická přelomová data (vycházející ze vztahu mezi církví a státem): Symbolická přelomová data (vycházející ze vztahu mezi církví a státem): 845: křest čtyřiceti českých pánů v Řezně – ztotožnění vládnoucích vrstev s křesťanstvím845: křest čtyřiceti českých pánů v Řezně – ztotožnění vládnoucích vrstev s křesťanstvím 1039: Hnězdenská statuta – formální dovršení české státnosti, dodržování křesťanských morálních zásad stanoveno zákonem1039: Hnězdenská statuta – formální dovršení české státnosti, dodržování křesťanských morálních zásad stanoveno zákonem 1415: upálení Jana Husa – začátek konfesního pluralismu1415: upálení Jana Husa – začátek konfesního pluralismu 1620: bitva na Bílé Hoře – násilná rekatolizace, rakouský konfesní stát1620: bitva na Bílé Hoře – násilná rekatolizace, rakouský konfesní stát 1918: vznik Československa – svoboda a vzájemná rovnocennost církví1918: vznik Československa – svoboda a vzájemná rovnocennost církví 1948: komunismus – ateistický stát, perzekuce náboženství1948: komunismus – ateistický stát, perzekuce náboženství 1989: sametová revoluce – svoboda církví a pluralita náboženství1989: sametová revoluce – svoboda církví a pluralita náboženství

32 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 32 Křesťanství v českých dějinách náboženství a společnoststát a církevkultura, vzdělání, sociální práce 845 křest českých pánů 863 Konst. a Metoděj 973 pražské biskupství pronikání křesťanství z východu i ze západu, cílevědomá evangelizace, formální přijímání víry, pomalá interiotizace morálních zásad vládnoucí vrstva prosazuje křesťasntví, vytváření paralelních struktur státních a církevních staroslověnské písmo, překlad Bible a liturgie, básnický úvod Proglas, vzdělání doménou církve, princip lásky k bližnímu 1039 hnězdenská statuta 1253 založení inkvizice 1346 - 1378 Karel IV. rozvoj křesťanské morálky, spirituality, kultury, řeholních řádů, kult světců, postupný vliv heretických hnutí křesťanské moráílní principy uzákoněny, vzájemná spolupráce a provázanost státu a církve Anežka česká, rozvoj hospiců, sirotčinců a dalších sociálních zařízení, gotické umění - katedrály, 1376 pražská univerzita 1415 upálení J. Husa 1517 reformace 1594 Bible kralická vzrůstající nedůvěra k institucionální církvi, vliv herezí, Hus a husitské hnutí, jednota bratrská, většinový příklon k reformaci konfesní příslušnost podle místní vrchnosti: cuius regio, eius et religio husitství: ničení klášterů a sociálních zařízení katolické církve, bratrská vzdělanost (Komenský), Bible kralická - základ jazyka 1620 bitva na Bílé hoře rekatolizace katolický konfesní stát postupná tolerance systematické potírání reformace a vzrůst antikatolického afektu, rozvoj evangelického písmáctví a barokní lidové zbožnosti spojení habsburského státu s katolickou církví, násilná protireformace, postupné zvyšování tolerance barokní umění, jezuitské vzdělání, nové řeholní kongregace odpovídající na nové potřeby v sociání oblasti 1918 Československá republika náboženská svoboda náboženstká svoboda, rozvoj a vznik nových nekatolických církví, zvýšování podílu lidí bez vyznání svoboda a rovnost všech církví před zákonem sekularizace - péči o vzdělání i sociální práci přebírá stát, rovzoj charitativních církevních organizací 1948 ateistický stát proticírkevní zákony 1968 pražské jaro 1970-1980 normalizace násilná ateizace českého národa, vytváření marxistické sekulární religiozity, hrdinsky prožívané menšinové křesťanství zestátnění církevního majetku, zrušení řehlních řádů, zákaz publikační, vzdělávací, a sociální činnosti církví, perzekuce věřících křesťanské kulturní projevy v podzemí - hlavně hudba, církve bez možnosti veřejného uplatnění v sociální oblasti 1989 sametová revoluce náboženská svoboda velký zájem o náboženské a duchovní otázky, prvky mystické, esoterické a z jiných náboženství, boom nábhoženské kreativitiy svoboda a rovnost všech církví před zákonem, postupná registrace mnoha náboženskcýh společností, zvláštní práva CNS rozvoj vzdělávací a sociální činnosti církví, katolická Charita největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb v ČR

33 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 33 Předkřesťanská religiozita Prolínání kultů starých Germánů, Keltů a původních Slovanů Prolínání kultů starých Germánů, Keltů a původních Slovanů Přinášení obětí na posvátná místa (stromy, háje, louky, vody, hory), na nichž sídlili bohové.Přinášení obětí na posvátná místa (stromy, háje, louky, vody, hory), na nichž sídlili bohové. Nebylo centrálně organizováno, nemělo vlastní teologii ani církevní instituci; představitelé – vesničtí šamani.Nebylo centrálně organizováno, nemělo vlastní teologii ani církevní instituci; představitelé – vesničtí šamani. Vliv cizích kultů: kult íránského boha Mithry (příp. „Mihr“), někdy chápán jako slunce, jindy jako pakt či smlouva. Vliv cizích kultů: kult íránského boha Mithry (příp. „Mihr“), někdy chápán jako slunce, jindy jako pakt či smlouva. „Mir“ ve slovanských jazycích: smlouva, harmonie, shoda, soulad, mír„Mir“ ve slovanských jazycích: smlouva, harmonie, shoda, soulad, mír Vzdálené kulty neměly ve Střední Evropě dostatečnou organizační základnu, takže postupně podlehly expanzi křesťanství.Vzdálené kulty neměly ve Střední Evropě dostatečnou organizační základnu, takže postupně podlehly expanzi křesťanství.

34 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 34Radegast Radhošť bývá tradičně spojován s uctíváním pohanského boha pohostinnosti, plodnosti a úrody Radegasta. Podle legendy nechali jeho modlu na vrcholu hory zbořit soluňští misionáři Konstantin a Metoděj, kteří po svém příchodu na Velkou Moravu v šedesátých letech 9. století údajně na Radhošť zavítali. Po tomto bohovi je také pojmenovaná tradiční značka českého piva. Na Radhošti se nachází jeho velmi známá socha. Neplést s čarodějem Radagastem z Pána prstenů.

35 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 35 Křesťanské misie Pojetí: Pojetí: křesťanství nadřazené původním kultůmkřesťanství nadřazené původním kultům křesťanská morálka jako uskutečňování dobra oproti původnímu zlukřesťanská morálka jako uskutečňování dobra oproti původnímu zlu křesťanský způsob života jako kultura oproti původnímu barbarstvíkřesťanský způsob života jako kultura oproti původnímu barbarství Západní misie – francké: Západní misie – francké: Křest čtrnácti českých kmenových knížat v Řezně 845Křest čtrnácti českých kmenových knížat v Řezně 845 Fyzické násilí a hrozbyFyzické násilí a hrozby Východní misie – byzantské: Východní misie – byzantské: Příchod Konstantina a Metoděje na Moravu 863Příchod Konstantina a Metoděje na Moravu 863 Snaha přiblížit se k lidem, naučit se jejich jazyk a přivést je ke křesťanství vysvětlováním jednoduchých základů vírySnaha přiblížit se k lidem, naučit se jejich jazyk a přivést je ke křesťanství vysvětlováním jednoduchých základů víry

36 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 36 Konstantin a Metoděj Rodní bratři, přišli z Byzance r. 863. Konstantin zemřel jako mnich (Cyril) v Římě 869, Metoděj se stal prvním moravským biskupem, zemřel 885. Vytvořili písmo pro slovanský jazyk, přeložili do něj Bibli, zavedli slovanskou liturgii. Společně se sv. Benediktem byli papežem Janem Pavlem II. dne 31.12.1980 prohlášeni za spolupatrony Evropy. Počátek slovanské kultury je spjat s počátkem křesťanství.

37 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 37 Upevňování křesťanství Procesy, které probíhaly souběžně a navzájem se prolínaly a podporovaly. Vytvořily tak ideový základ nového českého státu, z nějž čerpal kulturní i náboženský život našeho národa po všechna další staletí a k němuž se jistým způsobem vztahuje dodnes. vytváření vlastní církevní organizace (síť farností, pražské biskupství 973); zakládání a rozvoj klášterů (prvním z nich byl klášter založený v obvodu pražského hradu kněžnou Mladou v roce 967); rozvoj slovanské liturgie jako dědictví moravských věrozvěstů Konstantina a Metoděje (863); kult světců – zejména svatého Václava, Vojtěcha a Anežky České.

38 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 38 Svatá Anežka česká 1211 – 1282, dcera českého krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie 1211 – 1282, dcera českého krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie 1233 Vstoupila do řádu klarisek (založen sv. Františkem z Assisi) 1233 Vstoupila do řádu klarisek (založen sv. Františkem z Assisi) Vybudovala hospic pro chudé a založila špitální bratrstvo. Vybudovala hospic pro chudé a založila špitální bratrstvo. Vystavěla tři chrámy, s nimiž byly spojeny mužský františkánský klášter, klášter klarisek a rozsáhlý špitál. Vystavěla tři chrámy, s nimiž byly spojeny mužský františkánský klášter, klášter klarisek a rozsáhlý špitál. Komplex těchto staveb vytvořil první gotickou dominantu Prahy, která na Vltavském břehu soupeřila s protilehlým sídelním palácem na Hradčanech. Komplex těchto staveb vytvořil první gotickou dominantu Prahy, která na Vltavském břehu soupeřila s protilehlým sídelním palácem na Hradčanech. 1874 prohlášena za blahoslavenou, 12. 11. 1989 za svatou. 1874 prohlášena za blahoslavenou, 12. 11. 1989 za svatou.

39 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 39 Křesťanství a český stát Hnězdenská statuta 1039: Hnězdenská statuta 1039: první český zákoník, vyhlášen nad hrobem svatého Vojtěcha, slavnostně se zavázali jej dodržovat čeští šlechtici a vojáci.první český zákoník, vyhlášen nad hrobem svatého Vojtěcha, slavnostně se zavázali jej dodržovat čeští šlechtici a vojáci. zaváděl do tehdejší společnosti základní zásady křesťanské morálky:zaváděl do tehdejší společnosti základní zásady křesťanské morálky: opatření proti pohanským obřadům, opatření proti pohanským obřadům, proti soužití jednoho muže s více ženami, proti soužití jednoho muže s více ženami, ve prospěch stálého manželství, ve prospěch stálého manželství, ve prospěch úcty k životu (tresty za hrdelní zločiny), ve prospěch úcty k životu (tresty za hrdelní zločiny), proti alkoholismu (zákaz otvírání nových krčem) proti alkoholismu (zákaz otvírání nových krčem) na podporu a rozvoj křesťanského kultu (zákaz konání trhů a fyzických prací v neděli a o svátcích) na podporu a rozvoj křesťanského kultu (zákaz konání trhů a fyzických prací v neděli a o svátcích) Vznik české státnosti: 9. – 13. století Vznik české státnosti: 9. – 13. století Politický důvod identifikace českého státu s křesťanstvím: začlenění do evropského civilizačního okruhu. Politický důvod identifikace českého státu s křesťanstvím: začlenění do evropského civilizačního okruhu. Příčina rychlého rozšíření křesťanství: silné sociální zaměření Příčina rychlého rozšíření křesťanství: silné sociální zaměření

40 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 40 Církev ve středověku Papež Inocenc III. - IV. Lateránský koncil (1215): základ právního systému, v němž veškerou moc mají v rukou kněží a biskupové, upevnění dvou nerovnoprávných stavů v církvi – kněžského a laického. Papež Inocenc III. - IV. Lateránský koncil (1215): základ právního systému, v němž veškerou moc mají v rukou kněží a biskupové, upevnění dvou nerovnoprávných stavů v církvi – kněžského a laického. dogma o transsubstanciaci (změny podstaty chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista při slavení mše)dogma o transsubstanciaci (změny podstaty chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista při slavení mše) ustanovení, že moc takto proměňovat má výhradně kněz, který byl řádně vysvěcen biskupem s apoštolskou posloupností.ustanovení, že moc takto proměňovat má výhradně kněz, který byl řádně vysvěcen biskupem s apoštolskou posloupností. povinná osobní zpověď pro všechny věřící alespoň jednou za rok – jejím posluchačem a udělovatelem rozhřešení mohl být opět pouze vysvěcený kněz.povinná osobní zpověď pro všechny věřící alespoň jednou za rok – jejím posluchačem a udělovatelem rozhřešení mohl být opět pouze vysvěcený kněz. definitivně potvrzen povinný celibát pro kněze.definitivně potvrzen povinný celibát pro kněze. svatá večeře Páně se má povinně přijímat jen pod jednou způsobou (oplatka – hostie), přijímání vína z kalicha pro všechny věřící se zakazujesvatá večeře Páně se má povinně přijímat jen pod jednou způsobou (oplatka – hostie), přijímání vína z kalicha pro všechny věřící se zakazuje V důsledku těchto rozhodnutí se rozšiřuje zneužívání moci církve (křížové výpravy), svévolné zvyšování jejího majetku (prodávání odpustků) a veřejně pohoršující život kněží, biskupů, papežů a řeholníků. V důsledku těchto rozhodnutí se rozšiřuje zneužívání moci církve (křížové výpravy), svévolné zvyšování jejího majetku (prodávání odpustků) a veřejně pohoršující život kněží, biskupů, papežů a řeholníků.

41 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 41 Reformní hnutí a inkvizice Proti tomuto vývoji vznikají reformní hnutí, z nichž některá zůstávají věrná církvi (františkáni a další žebravé řády), jiná se staví do opozice (valdenští, kataři, lollardi, husité…). Proti tomuto vývoji vznikají reformní hnutí, z nichž některá zůstávají věrná církvi (františkáni a další žebravé řády), jiná se staví do opozice (valdenští, kataři, lollardi, husité…). 1253 založení „Svaté inkvizice“, tj. organizace pro vyhledávání a usvědčování "kacířů" – křesťanů, jejichž pojetí víry bylo odlišně od pojetí oficiální církve. Její působení v celé Evropě zasahuje dobu asi pěti staletí a počet obětí jde do mnoha tisíců. 1253 založení „Svaté inkvizice“, tj. organizace pro vyhledávání a usvědčování "kacířů" – křesťanů, jejichž pojetí víry bylo odlišně od pojetí oficiální církve. Její působení v celé Evropě zasahuje dobu asi pěti staletí a počet obětí jde do mnoha tisíců. Svatá inkvizice: Svatá inkvizice: Hlavní metoda výslechu: tortura (různé druhy mučení) – vycházela z přesvědčení, že člověka, který má čisté svědomí, Bůh zázračně ochrání od bolesti. Nejčastější trest: upálení (nevykonávala ho církev, ale světská moc na základě rozsudku církve) Největší zločiny proti lidskosti v dějinách církve, v roce 2000 se za ně veřejně omluvil papež Jan Pavel II.

42 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 42 Husitství a reformace Mistr Jan Hus (1415): Vyvrcholení předreformačních kacířských hnutí v Evropě Mistr Jan Hus (1415): Vyvrcholení předreformačních kacířských hnutí v Evropě Hlavní myšlenky: Hlavní myšlenky: Svobodné kázání Božího slovaSvobodné kázání Božího slova Udělovat svátosti smí pouze kněz bez těžkého hříchuUdělovat svátosti smí pouze kněz bez těžkého hříchu Příjímání pod obojíPříjímání pod obojí Martin Luther (1517) Martin Luther (1517) Rychlé rozšíření v českých zemích, na přelomu 16. a 17. století téměř 90 % obyvatelstva Cuius regio, eius et religio, postupně vytváření prostředí náboženské tolerance Jednota bratrská 1547 Česká konfese 1575 Bible kralická 1592

43 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 43 Rekatolizace 1621: zrušení kalicha, vypovězení reformačních duchovních, nátlak na laiky (reformační komise, pobyt vojska) 1621: zrušení kalicha, vypovězení reformačních duchovních, nátlak na laiky (reformační komise, pobyt vojska) Asi čtvrtina z celkem 2 milionů obyvatel Čech a Moravy emigrovala Asi čtvrtina z celkem 2 milionů obyvatel Čech a Moravy emigrovala Obnova katolické církve: kázání, školství, barokní umění (jezuitský řád) Obnova katolické církve: kázání, školství, barokní umění (jezuitský řád) Od r. 1761: zpovědní seznamy Od r. 1761: zpovědní seznamy Ilegální působení evangelíků: církevní sbory, překládání a četba Bibla Ilegální působení evangelíků: církevní sbory, překládání a četba Bibla

44 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 44 Rakousko - Uhersko 1620 – 1781: násilná rekatolizace 1620 – 1781: násilná rekatolizace Jurisdikcionalismus: světský panovník má iura maiestatica circa sacra – vznešená práva nad posvátnými věcmi (podobně i v protestantských zemích). Jurisdikcionalismus: světský panovník má iura maiestatica circa sacra – vznešená práva nad posvátnými věcmi (podobně i v protestantských zemích). Právo na ochranu a péči (státní dozor nad správou církevního majetku) Právo na ochranu a péči (státní dozor nad správou církevního majetku) Právo vrchního vlastnictví církevního majetku (zdaňování, příp. vyvlastnění – sekularizace) Právo vrchního vlastnictví církevního majetku (zdaňování, příp. vyvlastnění – sekularizace) Právo dozoru nad vnějšími projevy náboženského života – publikační činnost, poutě, činnost řádů a kongregací Právo dozoru nad vnějšími projevy náboženského života – publikační činnost, poutě, činnost řádů a kongregací Právo odvolat se proti rozhodnutí církevních institucí ke státním orgánům Právo odvolat se proti rozhodnutí církevních institucí ke státním orgánům Právo předběžné státní kontroly církevních právních aktů (publikace papežských a biskupských nařízení až po jejich schválení panovníkem) Právo předběžné státní kontroly církevních právních aktů (publikace papežských a biskupských nařízení až po jejich schválení panovníkem) Právo rozhodovat o obsazování biskupských úřadů (pouze v Olomouci zachována volba kapitulou). Právo rozhodovat o obsazování biskupských úřadů (pouze v Olomouci zachována volba kapitulou). 1781: toleranční patent 1781: toleranční patent 1861 rovnoprávnost pro evangelíky, 1864 pro pravoslavné, 1912 pro příslušníky islámu 1861 rovnoprávnost pro evangelíky, 1864 pro pravoslavné, 1912 pro příslušníky islámu

45 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 45 Katolická charita v 19. stol. Dětské opatrovny (63) Dětské opatrovny (63) Sirotčince, útulky a jesle (62) Sirotčince, útulky a jesle (62) Útulky, chorobince, chudobince (20) Útulky, chorobince, chudobince (20) Ústavy pro tělesně nebo duševně vadné (32) Ústavy pro tělesně nebo duševně vadné (32) Ústavy pro mládež mravně vadnou (2) Ústavy pro mládež mravně vadnou (2) Nemocnice (16) Nemocnice (16) Ozdravovny (9) Ozdravovny (9) Vysokoškolské koleje (7) Vysokoškolské koleje (7) Pensionáty (22) Pensionáty (22) Stanice pro domácí ošetřování chudých nemocných (20) Stanice pro domácí ošetřování chudých nemocných (20) Charitní spolky Charitní spolky

46 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 46 Československá republika „pryč od Vídně – pryč od Říma“: „pryč od Vídně – pryč od Říma“: Odpor vůči katolické církvi – stržení Mariánského sloupuOdpor vůči katolické církvi – stržení Mariánského sloupu Reformní hnutí kněží – požadavky:Reformní hnutí kněží – požadavky: Větší nezávislost české katolické církve na Římu Větší nezávislost české katolické církve na Římu Liturgie v češtině Liturgie v češtině Úprava kněžského studia a výchovy Úprava kněžského studia a výchovy Zdobrovolnění celibátu Zdobrovolnění celibátu Bez odezvy z Říma: 1920 vznik Československé církve, k níž přešlo asi 800.000 katolíků.Bez odezvy z Říma: 1920 vznik Československé církve, k níž přešlo asi 800.000 katolíků. 1918: Českobratrská církev evangelická - spojení dosavadních několika evangelických církví.1918: Českobratrská církev evangelická - spojení dosavadních několika evangelických církví. Napětí mezi státem a církví se později uklidňuje a přetváří v prostředí náboženské svobody a pluralityNapětí mezi státem a církví se později uklidňuje a přetváří v prostředí náboženské svobody a plurality Počátek českého ateismu: 700.000 lidí bez vyznáníPočátek českého ateismu: 700.000 lidí bez vyznání

47 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 47 Komunismus 1948 - 1989 Ateistický ideologický stát = konfesijní stát s opačným znaménkem (á rebours). Ateistický ideologický stát = konfesijní stát s opačným znaménkem (á rebours). Zákon 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky Zákon 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky Zákon 46/1948 o pozemkové reformě Zákon 46/1948 o pozemkové reformě Zákon 217/1949 Sb.: zřízení tzv. státního úřadu pro věci církevní v rámci ministerstva kultury Zákon 217/1949 Sb.: zřízení tzv. státního úřadu pro věci církevní v rámci ministerstva kultury Zákon 219/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem Zákon 219/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem Zákaz činnosti církví ve vzdělávání, zdravotnictví a sociální práci Zákaz činnosti církví ve vzdělávání, zdravotnictví a sociální práci Mimozákonná perzekuce věřících, především řeholníků Mimozákonná perzekuce věřících, především řeholníků

48 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 48 Aktivity církví v době komunismu Maximální využívání zákonných možností: bohoslužby, pastorace ve farnostech, výuka náboženství Maximální využívání zákonných možností: bohoslužby, pastorace ve farnostech, výuka náboženství Ilegální existence církevních hnutí a řeholních společenství Ilegální existence církevních hnutí a řeholních společenství Vytváření paralelních hierarchických struktur (nejvýraznější tzv. skrytá církev kolem biskupa Felixe Davídka) Vytváření paralelních hierarchických struktur (nejvýraznější tzv. skrytá církev kolem biskupa Felixe Davídka) Tajné evangelizační, výchovné a vzdělávací aktivity (bytové semináře, chaloupky atd.) Tajné evangelizační, výchovné a vzdělávací aktivity (bytové semináře, chaloupky atd.) Aktivní podpora disidentského hnutí směřujícího k destrukci komunistického režimu před r. 1989 Aktivní podpora disidentského hnutí směřujícího k destrukci komunistického režimu před r. 1989

49 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 49 VZTAH MEZI STÁTEM A CÍRKVEMI Konfesijní stát – identifikuje se s určitým náboženstvím či konfesí: Konfesijní stát – identifikuje se s určitým náboženstvím či konfesí: Netoleranční: jiné konfese nemají právo na legální existenci nebo jsou zásadním způsobem znevýhodněny (Rakousko-uherská monarchie od roku 1620 do 1848, postupné otvírání tolerance vůči evangelíkům – toleranční patent 1781; dnes některé islámské státy).Netoleranční: jiné konfese nemají právo na legální existenci nebo jsou zásadním způsobem znevýhodněny (Rakousko-uherská monarchie od roku 1620 do 1848, postupné otvírání tolerance vůči evangelíkům – toleranční patent 1781; dnes některé islámské státy). Toleranční: jedna konfese státem preferována, ostatní tolerovány za méně výhodných podmínek (dodnes Anglie, Skotsko, Řecko, do r. 2000 Švédsko)Toleranční: jedna konfese státem preferována, ostatní tolerovány za méně výhodných podmínek (dodnes Anglie, Skotsko, Řecko, do r. 2000 Švédsko) á rebours (s opačným znaménkem) - totalitní ateismus (komunistické státy): státem preferována ateistická ideologie, církve měly vyhrazeny omezený prostor pro existenci.á rebours (s opačným znaménkem) - totalitní ateismus (komunistické státy): státem preferována ateistická ideologie, církve měly vyhrazeny omezený prostor pro existenci. Sekulární (světský) stát – konfesně neutrální, neidentifikuje se s žádnou konfesí, všechny konfese i nevíru (bez vyznání) považuje za rovnoprávné: Sekulární (světský) stát – konfesně neutrální, neidentifikuje se s žádnou konfesí, všechny konfese i nevíru (bez vyznání) považuje za rovnoprávné: Svoboda volby vyznání nebo stavu bez vyznání pro každého občana a svoboda vykonávat či nevykonávat náboženské obřady a vyznávat či nevyznávat víru podle této volby. Paritní systém: Rovnost všech náboženství před zákonem; Nárokovost uznání náboženství (konfese, církve) jako instituce po splnění zákonných předpokladů Uznání církví i jejich součástí jako právnických osob a možnost církví zakládat svobodně a nezávisle na státu další právnické osoby s jakýmkoliv posláním v rámci občanské společnosti. Sekulární stát odlukový: úplná odluka církve od státu Sekulární stát odlukový: úplná odluka církve od státu Sekulární stát kooperační: uznává zvláštní postavení církví v rámci společnosti, přiznává jim mimořádná práva a v některých oblastech s nimi spolupracuje. Sekulární stát kooperační: uznává zvláštní postavení církví v rámci společnosti, přiznává jim mimořádná práva a v některých oblastech s nimi spolupracuje.

50 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 50 Listina základních práv a svobod Článek 15 (1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání. (2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. (3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon. Článek 15 (1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání. (2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. (3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon. Článek 16 (1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. (2) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech. (3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách. (4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých. Článek 16 (1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. (2) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech. (3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách. (4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.

51 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 51 Církve a stát po roce 1989 Obnova sekulárního státu – postupné vytváření nového konfesního práva Obnova sekulárního státu – postupné vytváření nového konfesního práva Zákon 16/1990: zrušen státní souhlas k výkonu duchovenské činnostiZákon 16/1990: zrušen státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti Od 1. 1. 1991 jsou dotace na platy duchovních poskytovány přímo ústředím církví, ne duchovním jako doposud, v rámci zákona 219/1949.Od 1. 1. 1991 jsou dotace na platy duchovních poskytovány přímo ústředím církví, ne duchovním jako doposud, v rámci zákona 219/1949. 298/1990 Sb. a 338/1991 – restituční zákony298/1990 Sb. a 338/1991 – restituční zákony 308/1991 Sb. o svobodě náboženské víry a postavení náboženských společností, platil až do roku 2002.308/1991 Sb. o svobodě náboženské víry a postavení náboženských společností, platil až do roku 2002. Zákon 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších novel.Zákon 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších novel.

52 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 52 Současný model vztahu státu a církví v ČR Konfesní právo: Zákon 3/2002 Sb. Konfesní právo: Zákon 3/2002 Sb. Stát: Stát: Registruje církve a jimi zřízené právnické osoby,Registruje církve a jimi zřízené právnické osoby, Ponechává jim plnou svobodu k vlastní činnosti, pokud neodporuje zákonuPonechává jim plnou svobodu k vlastní činnosti, pokud neodporuje zákonu Některým církvím přiznává zvláštní práva (§7), která nemají jiné právnické osoby (=kooperace církví a státu):Některým církvím přiznává zvláštní práva (§7), která nemají jiné právnické osoby (=kooperace církví a státu): vyučovat náboženství na státních školách; vyučovat náboženství na státních školách; pověřit duchovní ke službě v armádě a věznicích; pověřit duchovní ke službě v armádě a věznicích; být financována státem; být financována státem; konat církevní svatby platné před státem; konat církevní svatby platné před státem; zřizovat církevní školy; zřizovat církevní školy; zachovávat zpovědní tajemství, pokud je tato povinnost tradiční součástí učení církve nejméně 50 let. zachovávat zpovědní tajemství, pokud je tato povinnost tradiční součástí učení církve nejméně 50 let.

53 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 53 Registrace CNS Návrh na registraci CNS podává přípravný výbor tří fyzických osob, musí předložit zápis o založení, podpisy alespoň 300 zletilých členů a základní dokument. Návrh na registraci CNS podává přípravný výbor tří fyzických osob, musí předložit zápis o založení, podpisy alespoň 300 zletilých členů a základní dokument. Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv může podat CNS, která je registrována nepřetržitě alespoň 10 let a plní všechny závazky vůči státu a třetím osobám. Návrh musí obsahovat podpisy tolika zletilých členů CNS, kolik činí alespoň 1 promile obyvatel ČR (tj. asi 10.000) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv může podat CNS, která je registrována nepřetržitě alespoň 10 let a plní všechny závazky vůči státu a třetím osobám. Návrh musí obsahovat podpisy tolika zletilých členů CNS, kolik činí alespoň 1 promile obyvatel ČR (tj. asi 10.000) Postup: 1. založení CNS; 2. registrace na MK ČR (přípravný výbor + 300 podpisů); 3. přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv (10 let od registrace, 10.000 podpisů). Registraci i oprávnění k výkonu zvláštních práv může stát zrušit, pokud daná CNS neplní zákonné podmínky. Postup: 1. založení CNS; 2. registrace na MK ČR (přípravný výbor + 300 podpisů); 3. přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv (10 let od registrace, 10.000 podpisů). Registraci i oprávnění k výkonu zvláštních práv může stát zrušit, pokud daná CNS neplní zákonné podmínky. MK vede tři rejstříky: 1. rejstřík registrovaných CNS (nyní 29),2. rejstřík církevních právnických osob (podle církví), 3. rejstřík svazů církví a náboženských společností. Všechny veřejně přístupné na www.mkcr.cz. Nejsou v nich školy – ty se registrují ve školském rejstříku na MŠMT. MK vede tři rejstříky: 1. rejstřík registrovaných CNS (nyní 29),2. rejstřík církevních právnických osob (podle církví), 3. rejstřík svazů církví a náboženských společností. Všechny veřejně přístupné na www.mkcr.cz. Nejsou v nich školy – ty se registrují ve školském rejstříku na MŠMT.

54 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 54 Financování církví Modely financování církví v Evropě : Modely financování církví v Evropě : Státní dotace: Belgie, ŘeckoStátní dotace: Belgie, Řecko Církevní daň: Německo, Dánsko, Finsko, ŠvédskoCírkevní daň: Německo, Dánsko, Finsko, Švédsko Církevní příspěvky: RakouskoCírkevní příspěvky: Rakousko Daňové asignace: Itálie, Španělsko, v posledních letech také Slovensko, Maďarsko, Polsko a LitvaDaňové asignace: Itálie, Španělsko, v posledních letech také Slovensko, Maďarsko, Polsko a Litva Výnosy z majetku: Velká Británie PortugalskuVýnosy z majetku: Velká Británie Portugalsku Dobrovolné příspěvky: Francie, NizozemíDobrovolné příspěvky: Francie, Nizozemí

55 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 55 Současný model financování církví v ČR Katolické církvi bylo v letech 1990–91 vráceno zákonem č. 298/90 Sb. 35 mužských a 21 ženských klášterů a zákonem č. 338/91 Sb. 51 mužských a 62 ženských klášterů (celkem tedy 169) a také budova bohosloveckého semináře v Olomouci. Katolické církvi bylo v letech 1990–91 vráceno zákonem č. 298/90 Sb. 35 mužských a 21 ženských klášterů a zákonem č. 338/91 Sb. 51 mužských a 62 ženských klášterů (celkem tedy 169) a také budova bohosloveckého semináře v Olomouci. Většina majetku katolické církve nebyla restituována a zůstává v rukou státu (restituce se týkala především budov, o které projevily zájem církevní subjekty – ne všech a ne jiných objektů, zejména lesů a půdy). Většina majetku katolické církve nebyla restituována a zůstává v rukou státu (restituce se týkala především budov, o které projevily zájem církevní subjekty – ne všech a ne jiných objektů, zejména lesů a půdy). Stát nadále podle zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem podle vlastních pravidel dává církvím peníze na platy kněží a dalších zaměstnanců (rozpočet MK). Stát nadále podle zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem podle vlastních pravidel dává církvím peníze na platy kněží a dalších zaměstnanců (rozpočet MK). Vše ostatní je financováno ze sbírek a darů věřících (povinnost přispívat na potřeby církve podle CIC, salár v evangelických církvích), příp. z pronájmů, výnosů, vlastní podnikatelské činnosti církevních subjektů a grantů (EU). Specifikum katolické církve: intence. Vše ostatní je financováno ze sbírek a darů věřících (povinnost přispívat na potřeby církve podle CIC, salár v evangelických církvích), příp. z pronájmů, výnosů, vlastní podnikatelské činnosti církevních subjektů a grantů (EU). Specifikum katolické církve: intence.

56 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 56 Financování církví v ČR Podle zákona č. 218/1949 Sb. jsou financovány tyto CNS: Podle zákona č. 218/1949 Sb. jsou financovány tyto CNS: Apoštolská církevApoštolská církev Bratrská jednota baptistůBratrská jednota baptistů Církev adventistů sedmého dneCírkev adventistů sedmého dne Církev bratrskáCírkev bratrská Církev československá husitskáCírkev československá husitská Církev řeckokatolickáCírkev řeckokatolická Církev římskokatolickáCírkev římskokatolická Českobratrská církev evangelickáČeskobratrská církev evangelická Evangelická církev augsburského vyznání v České republiceEvangelická církev augsburského vyznání v České republice Evangelická církev metodistickáEvangelická církev metodistická Federace židovských obcí v České republiceFederace židovských obcí v České republice Jednota bratrskáJednota bratrská Luterská evangelická církev a.v. v České republiceLuterská evangelická církev a.v. v České republice Náboženská společnost českých unitářůNáboženská společnost českých unitářů Pravoslavná církev v českých zemíchPravoslavná církev v českých zemích Slezská církev evangelická augsburského vyznáníSlezská církev evangelická augsburského vyznání Starokatolická církev v ČRStarokatolická církev v ČR Financování podle uvedeného zákona nevyužívají tyto CNS: Financování podle uvedeného zákona nevyužívají tyto CNS: Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Křesťanské sbory Náboženská společnost Svědkové Jehovovi Novoapoštolská církev v ČR Podle zákona č. 218/1949 Sb. jsou pro financování církví a náboženských společností schvalovány ve státním rozpočtu finanční prostředky v těchto závazných ukazatelích : 1. platy duchovních 2. pojistné k platům duchovních 3. platy církevní administrativy 4. pojistné církevní administrativy 5. ostatní věcné náklady (prostředky na provoz ústředí církví) 6. údržba církevního majetku Podle zákona č. 218/1949 Sb. jsou pro financování církví a náboženských společností schvalovány ve státním rozpočtu finanční prostředky v těchto závazných ukazatelích : 1. platy duchovních 2. pojistné k platům duchovních 3. platy církevní administrativy 4. pojistné církevní administrativy 5. ostatní věcné náklady (prostředky na provoz ústředí církví) 6. údržba církevního majetku

57 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 57 Počet duchovních v letech 2000 - 2004 Název20002001200220032004 Církev římskokatolická celkem2 462,102 428,002 542,362 591,552 619,24 Českobratrská církev evangelická253,00243,00231,00262,00245,74 Církev československá husitská252,20253,00280,16321,68374,53 Slezská církev evangelická augsburského vyznání77,5069,0075,5074,5085,00 Pravoslavná církev v českých zemích109,53124,00129,08143,01148,33 Apoštolská církev90,0098,00105,00119,00142,00 Církev bratrská65,5067,0081,0080,2086,69 Církev řeckokatolická30,0032,0031,0041,0037,15 Evangelická církev augsburského vyznání v ČR8,00 8,7310,54 Evangelická církev metodistická33,4539,0033,7736,6639,81 Jednota bratrská50,0045,0055,0062,0064,40 Luterská evangelická církev a.v. v ČR11,00 13,2012,8212,50 Starokatolická církev v ČR28,0032,00 33,0034,00 Federace židovských obcí v ČR26,9027,0031,0033,0036,51 Náboženská společnost českých unitářů3,104,003,213,00 Ostatní církve a náboženské společnosti celkem1 038,181 052,001 108,921 230,601 320,20 CELKEM3 500,283 480,003 651,283 822,153 939,44

58 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 58 Financování CNS v letech 2000 - 2004 v tis. Kč 20002001200220032004 Počet duchovních3 5013 4803 6513 8243 941 Platy duchovních422 537462 197537 282605 896639 994 Pojistné duchovních146 336159 486185 635209 577222 736 Platy administrativy31 79833 24032 98634 000 Pojistné administrativy11 00411 43411 43311 77611 866 Platy celkem včetně pojistného611 675666 357767 336861 249908 596 Prostředky na věcné náklady církví a náb. spol.38 83340 70040 11739 70037 000 Prostředky na údržbu církevního majetku 1 )12 03024 74525 300 23 058 Program kulturních aktivit1 0143 1011 5472 3212 276 Prostředky na odstranění následků povodní 2 )---5 501- CELKEM663 552734 903834 300934 071970 930

59 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 59 Základní platy duchovních Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída I.II.III.IV.V. 1.do 3 let9 07010 04011 13012 57014 260 2.do 6 let9 54010 57011 72013 27015 060 3.do 9 let10 04011 09012 30013 95015 860 4.do 12 let10 50011 66012 91014 65016 650 5.do 15 let11 02012 16013 50015 36017 420 6.do 18 let11 50012 71014 09016 06018 230 7.do 21 let11 96013 26014 69016 73019 010 8.do 24 let12 46013 79015 27017 41019 820 9.do 27 let12 94014 31015 87018 11020 620 10.nad 27 let 13 42014 85016 47018 81021 410

60 2007 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek. 60 Problémy současného právního stavu Nedořešený způsob financování církví (zpolitizovaná otázka restitucí církevního majetku) Nedořešený způsob financování církví (zpolitizovaná otázka restitucí církevního majetku) Přísné podmínky pro registraci a získání právní subjektivity institucí zřizovaných církvemi Přísné podmínky pro registraci a získání právní subjektivity institucí zřizovaných církvemi Neexistence smlouvy mezi Českou republikou a Vatikánem Neexistence smlouvy mezi Českou republikou a Vatikánem


Stáhnout ppt "Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology."

Podobné prezentace


Reklamy Google