Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9 Hodnocení udržovatelnosti strojů a zařízení Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9 Hodnocení udržovatelnosti strojů a zařízení Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů."— Transkript prezentace:

1 9 Hodnocení udržovatelnosti strojů a zařízení Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická fakulta Česká zemědělská univerzita 165 21 Praha 6 - Suchdol

2 24.4.2015 2 Zadání

3 24.4.2015 3 Zadání

4 24.4.2015 4 Zadání

5 24.4.2015 5 Zadání

6 24.4.2015 6 Zadání

7 24.4.2015 7 Zadání

8 24.4.2015 8 Zadání

9 24.4.2015 9 Zadání

10 24.4.2015 10 Zadání

11 24.4.2015 11 Zadání

12 24.4.2015 12 Zadání

13 24.4.2015 13 Zadání

14 24.4.2015 14 Údržba: kombinace všech technických a administrativních činností, včetně činností, dozoru, zaměřených na udržení ve stavu nebo navrácení objektu do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci. Teoretické východisko

15 24.4.2015 15 Udržovatelnost: schopnost objektu v daných podmínkách používání být udržen ve stavu nebo být vrácen do stavu, v němž může vykonávat požadovanou funkci, jestli se údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené postupy a zdroje. Komplexním ukazatelem pro ohodnocení celkové úrovně udržovatelnosti (resp. pro ocenění jejího podílu na velikosti integrálního ukazatele jakosti) je střední suma nákladů na technické údržby za technický život stroje. Teoretické východisko

16 24.4.2015 16 Pohotovost: schopnost výrobku být ve stavu schopném plnit požadovanou funkci v daných podmínkách, v daném časovém okamžiku nebo v daném časovém intervalu, za předpokladu, že jsou zajištěny požadované vnější prostředky; tato schopnost závisí na kombinace hledisek bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby. Teoretické východisko

17 24.4.2015 17 Střední doba do obnovy - odhad aritmetický průměr naměřených dob do obnovy. Střední doba mezi poruchami - odhad aritmetický průměr naměřených dob provozu mezi poruchami, nebo poměrem celkové doby provozu obnovovaných prvků soustavy k celkovému počtu poruch těchto prvků. Teoretické východisko

18 24.4.2015 18 Bezporuchovost: schopnost výrobku v daných podmínkách plnit požadovanou funkci, jestliže se údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené postupy a prostředky. Doba provozu: časový interval, během něhož je objekt v provozu. Teoretické východisko

19 A. Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu 1. Graf závislosti MTTR na MTBF 2. Vícenáklady na bezporuchovost a udržovatelnost 3. Provozní náklady pro každou novou variantu zařízení ve srovnání s existujícím zařízením. B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti C. Zhodnocení udržovatelnost vybraného stroje nebo zařízení Zadání protokolu 24.4.2015 19

20 A – pohotovost MTTR – střední doba do obnovy MTBF – střední doba provozu mezi poruchami 24.4.2015 20 A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu 1. Graf závislostí MTTR na MTBF

21 MTTR = = MTBF. (1/A - 1) A MTBF0,970,980,990,995 00000 501,55 100 850 900 950 1000 24.4.2015 21 Výpočet MTTR v závislosti na MTBF → určit si MTBF (např. od 0 od 1000 po 50 [h]) A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu 1. Graf závislostí MTTR na MTBF

22 24.4.2015 22 Poznámka: Oblast – zadání min. MTBF = 200 h a max. MTTR = 4 h A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu

23 24.4.2015 23 A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu 1 2 3 2. Více náklady na bezporuchovost a udržovatelnost

24 Příklad výpočtu pro zařízení I: 1.Bezporuchovost = ∑ Bezporuchovostí z tab. 2 = = 1187 + 1750 = 2937 Kč 2.Udržovatelnost: výpočet obdobně jako Bezporuchovost = 23 750 + 32 500 = 56 250 Kč 3.Celkem = Bezporuchovost + Udržovatelnost = 2 937 + 56 250 = 59 187 Kč 24.4.2015 24 A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu 2. Vícenáklady na bezporuchovost a udržovatelnost

25 24.4.2015 25 2 002 980 – 1 036 280 = 966 700 A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu 3. Provozní náklady - úspory

26 24.4.2015 26 A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu Čistý efekt = Úspory - Vícenáklady na bezporuchovost a udržovatelnost 966 700 – 59 187 = 907 513 3. Provozní náklady - úspory 2 002 980 – 1 036 280 = 966 700

27 24.4.2015 27 Čistý efekt = Úspory - Vícenáklady na bezporuchovost a udržovatelnost 966 700 – 59 187 = 907 513 A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu 3. Provozní náklady – čistý efekt

28 24.4.2015 28 Nejvýhodnější varianta je určena nejvyšším čistým efektem – určit z tabulky Označení provést buď graficky, číselně nebo textem (pouze nejvýhodnější variantu nikoli posloupnost – zde je posloupnost, kvůli všem možnostem). 312312 A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu 3. Provozní náklady – nejvýhodnější varianta

29 Zadání Stupeň údržby Časový interval Pracnost Průběžná doba Materiálové náklady Sazba za prostoje Mzdové náklady Jednotka[hmt][hN][h][Kč][Kč / hod] Denní údržba 100,15 12 360 (zvoleno) 135 (zvoleno) Údržba I. Stupně 1001,630,815121 Údržba II. Stupně 2003,651,825603 Diagnostická údržba 4008,884,441876 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti udržovatelnosti 24.4.2015 29 Následující postup platí pro oba dva traktory – tj. traktor A

30 DÚ Ú1°DÚ Ú2°DÚ Ú1°DÚ DgÚDÚ zahrnuje DÚ zahrnuje DÚ + Ú1° zahrnuje DÚ + Ú1° + Ú2° B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti udržovatelnosti 24.4.2015 30 Určení počtu údržeb v cyklu údržeb stroje

31 Stupeň údržby Časový interval Počet údržeb Jednotka[h mt ][1] Denní údržba 10 Údržba I. Stupně 100 Údržba II. Stupně 200 Diagnostická údržba 400 h mt 100200300400 0102030405060708090 DÚ 36 Ú1° 2 Ú2° 1 DgÚ 1 Každá údržba vyššího stupně zahrnuje všechny údržby nižšího stupně. B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti udržovatelnosti 24.4.2015 31 Traktor B

32 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti 24.4.2015 32 1. Počet pracovníků na příslušný stupeň údržby

33 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti 24.4.2015 33 2. Pracnost celého údržbářského cyklu

34 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti 24.4.2015 34 3. Jednotková pracnost

35 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti 24.4.2015 35 4. Průběžná doba v celém údržbářském cyklu

36 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti 24.4.2015 36 5. Jednotková průběžná doba

37 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti 24.4.2015 37 6. Materiálové náklady celého údržbářské cyklu

38 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti 24.4.2015 38 7. Jednotkové materiálové náklady

39 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti 24.4.2015 39 8. Náklady celého údržbářského cyklu

40 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti 24.4.2015 40 9. Jednotkové náklady na preventivní údržbu

41 24.4.2015 41 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti udržovatelnosti Použité výpočtové vzorce - rekapitulace

42 24.4.2015 42 Servisní logistika 3. cvičení

43 24.4.2015 43 C. Zhodnocení udržovatelnosti vybraného stroje nebo zařízení Zhodnoťte podle zadaných kritérií udržovatelnost zvoleného stroje.

44 Děkuji vám za pozornost

45 24.4.2015 45 Příloha Počet jednotlivých údržeb


Stáhnout ppt "9 Hodnocení udržovatelnosti strojů a zařízení Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google