Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9 Hodnocení udržovatelnosti strojů a zařízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9 Hodnocení udržovatelnosti strojů a zařízení"— Transkript prezentace:

1 9 Hodnocení udržovatelnosti strojů a zařízení
Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická fakulta Česká zemědělská univerzita Praha 6 - Suchdol

2 Zadání

3 Zadání

4 Zadání

5 Zadání

6 Zadání

7 Zadání

8 Zadání

9 Zadání

10 Zadání

11 Zadání

12 Zadání

13 Zadání

14 Teoretické východisko
Údržba: kombinace všech technických a administrativních činností, včetně činností, dozoru, zaměřených na udržení ve stavu nebo navrácení objektu do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci.

15 Teoretické východisko
Udržovatelnost: schopnost objektu v daných podmínkách používání být udržen ve stavu nebo být vrácen do stavu, v němž může vykonávat požadovanou funkci, jestli se údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené postupy a zdroje. Komplexním ukazatelem pro ohodnocení celkové úrovně udržovatelnosti (resp. pro ocenění jejího podílu na velikosti integrálního ukazatele jakosti) je střední suma nákladů na technické údržby za technický život stroje.

16 Teoretické východisko
Pohotovost: schopnost výrobku být ve stavu schopném plnit požadovanou funkci v daných podmínkách, v daném časovém okamžiku nebo v daném časovém intervalu, za předpokladu, že jsou zajištěny požadované vnější prostředky; tato schopnost závisí na kombinace hledisek bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby.

17 Teoretické východisko
Střední doba do obnovy - odhad aritmetický průměr naměřených dob do obnovy. Střední doba mezi poruchami - odhad aritmetický průměr naměřených dob provozu mezi poruchami, nebo poměrem celkové doby provozu obnovovaných prvků soustavy k celkovému počtu poruch těchto prvků.

18 Teoretické východisko
Bezporuchovost: schopnost výrobku v daných podmínkách plnit požadovanou funkci, jestliže se údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené postupy a prostředky. Doba provozu: časový interval, během něhož je objekt v provozu.

19 Zadání protokolu Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu Graf závislosti MTTR na MTBF Vícenáklady na bezporuchovost a udržovatelnost Provozní náklady pro každou novou variantu zařízení ve srovnání s existujícím zařízením. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti Zhodnocení udržovatelnost vybraného stroje nebo zařízení

20 Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu
1. Graf závislostí MTTR na MTBF A – pohotovost MTTR – střední doba do obnovy MTBF – střední doba provozu mezi poruchami

21 Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu
1. Graf závislostí MTTR na MTBF MTTR = = MTBF . (1/A - 1) A MTBF 0,97 0,98 0,99 0,995 50 1,55 100 850 900 950 1000 MTTR Výpočet MTTR v závislosti na MTBF → určit si MTBF (např. od 0 od 1000 po 50 [h])

22 Poznámka: Oblast – zadání min. MTBF = 200 h a max. MTTR = 4 h
Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu Poznámka: Oblast – zadání min. MTBF = 200 h a max. MTTR = 4 h

23 Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu
2. Více náklady na bezporuchovost a udržovatelnost 1 2 Místo slova položka = náklady na , totéž další slide 3

24 Bezporuchovost = ∑ Bezporuchovostí z tab. 2 = = 1187 + 1750 = 2937 Kč
Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu 2. Vícenáklady na bezporuchovost a udržovatelnost Příklad výpočtu pro zařízení I: Bezporuchovost = ∑ Bezporuchovostí z tab. 2 = = = 2937 Kč Udržovatelnost: výpočet obdobně jako Bezporuchovost = = Kč Celkem = Bezporuchovost + Udržovatelnost = = Kč

25 Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu
3. Provozní náklady - úspory – =

26 Čistý efekt = Úspory - Vícenáklady na bezporuchovost a udržovatelnost
Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu 3. Provozní náklady - úspory – = Čistý efekt = Úspory - Vícenáklady na bezporuchovost a udržovatelnost – =

27 Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu
3. Provozní náklady – čistý efekt Čistý efekt = Úspory - Vícenáklady na bezporuchovost a udržovatelnost – =

28 Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu
3. Provozní náklady – nejvýhodnější varianta 3 1 2 Nejvýhodnější varianta je určena nejvyšším čistým efektem – určit z tabulky Označení provést buď graficky, číselně nebo textem (pouze nejvýhodnější variantu nikoli posloupnost – zde je posloupnost, kvůli všem možnostem).

29 Následující postup platí pro oba dva traktory – tj. traktor A
B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti udržovatelnosti Stupeň údržby Časový interval Pracnost Průběžná doba Materiálové náklady Sazba za prostoje Mzdové náklady  Jednotka [hmt] [hN] [h] [Kč] [Kč / hod] Denní údržba 10 0,15 12 360 (zvoleno) 135 Údržba I. Stupně 100 1,63 0,815 121 Údržba II. Stupně 200 3,65 1,825 603 Diagnostická údržba 400 8,88 4,44 1876 Zadání Následující postup platí pro oba dva traktory – tj. traktor A

30 Určení počtu údržeb v cyklu údržeb stroje
B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti udržovatelnosti Určení počtu údržeb v cyklu údržeb stroje Ú1° Ú2° DgÚ zahrnuje DÚ + Ú1° + Ú2° zahrnuje DÚ Zdůraznit počátek zahrnuje DÚ + Ú1°

31 Každá údržba vyššího stupně zahrnuje všechny údržby nižšího stupně.
B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti udržovatelnosti Každá údržba vyššího stupně zahrnuje všechny údržby nižšího stupně. Stupeň údržby Časový interval Počet údržeb  Jednotka [hmt] [1] Denní údržba 10 Údržba I. Stupně 100 II. Stupně 200 Diagnostická údržba 400 DgÚ 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 36 Ú2° 1 Ú1° 2 100 200 300 400 hmt Traktor B

32 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti
1. Počet pracovníků na příslušný stupeň údržby

33 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti
2. Pracnost celého údržbářského cyklu

34 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti
3. Jednotková pracnost

35 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti
4. Průběžná doba v celém údržbářském cyklu

36 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti
5. Jednotková průběžná doba

37 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti
6. Materiálové náklady celého údržbářské cyklu

38 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti
7. Jednotkové materiálové náklady

39 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti
8. Náklady celého údržbářského cyklu

40 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti
9. Jednotkové náklady na preventivní údržbu

41 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti udržovatelnosti
Použité výpočtové vzorce - rekapitulace

42 Servisní logistika 3. cvičení

43 Zhodnoťte podle zadaných kritérií udržovatelnost zvoleného stroje.
C. Zhodnocení udržovatelnosti vybraného stroje nebo zařízení Zhodnoťte podle zadaných kritérií udržovatelnost zvoleného stroje.

44 Děkuji vám za pozornost

45 Počet jednotlivých údržeb
Příloha Počet jednotlivých údržeb


Stáhnout ppt "9 Hodnocení udržovatelnosti strojů a zařízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google