Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9 Hodnocení udržovatelnosti strojů a zařízení Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9 Hodnocení udržovatelnosti strojů a zařízení Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů."— Transkript prezentace:

1 9 Hodnocení udržovatelnosti strojů a zařízení Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická fakulta Česká zemědělská univerzita Praha 6 - Suchdol

2 Zadání

3 Zadání

4 Zadání

5 Zadání

6 Zadání

7 Zadání

8 Zadání

9 Zadání

10 Zadání

11 Zadání

12 Zadání

13 Zadání

14 Údržba: kombinace všech technických a administrativních činností, včetně činností, dozoru, zaměřených na udržení ve stavu nebo navrácení objektu do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci. Teoretické východisko

15 Udržovatelnost: schopnost objektu v daných podmínkách používání být udržen ve stavu nebo být vrácen do stavu, v němž může vykonávat požadovanou funkci, jestli se údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené postupy a zdroje. Komplexním ukazatelem pro ohodnocení celkové úrovně udržovatelnosti (resp. pro ocenění jejího podílu na velikosti integrálního ukazatele jakosti) je střední suma nákladů na technické údržby za technický život stroje. Teoretické východisko

16 Pohotovost: schopnost výrobku být ve stavu schopném plnit požadovanou funkci v daných podmínkách, v daném časovém okamžiku nebo v daném časovém intervalu, za předpokladu, že jsou zajištěny požadované vnější prostředky; tato schopnost závisí na kombinace hledisek bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby. Teoretické východisko

17 Střední doba do obnovy - odhad aritmetický průměr naměřených dob do obnovy. Střední doba mezi poruchami - odhad aritmetický průměr naměřených dob provozu mezi poruchami, nebo poměrem celkové doby provozu obnovovaných prvků soustavy k celkovému počtu poruch těchto prvků. Teoretické východisko

18 Bezporuchovost: schopnost výrobku v daných podmínkách plnit požadovanou funkci, jestliže se údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené postupy a prostředky. Doba provozu: časový interval, během něhož je objekt v provozu. Teoretické východisko

19 A. Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu 1. Graf závislosti MTTR na MTBF 2. Vícenáklady na bezporuchovost a udržovatelnost 3. Provozní náklady pro každou novou variantu zařízení ve srovnání s existujícím zařízením. B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti C. Zhodnocení udržovatelnost vybraného stroje nebo zařízení Zadání protokolu

20 A – pohotovost MTTR – střední doba do obnovy MTBF – střední doba provozu mezi poruchami A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu 1. Graf závislostí MTTR na MTBF

21 MTTR = = MTBF. (1/A - 1) A MTBF0,970,980,990, , Výpočet MTTR v závislosti na MTBF → určit si MTBF (např. od 0 od 1000 po 50 [h]) A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu 1. Graf závislostí MTTR na MTBF

22 Poznámka: Oblast – zadání min. MTBF = 200 h a max. MTTR = 4 h A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu

23 A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu Více náklady na bezporuchovost a udržovatelnost

24 Příklad výpočtu pro zařízení I: 1.Bezporuchovost = ∑ Bezporuchovostí z tab. 2 = = = 2937 Kč 2.Udržovatelnost: výpočet obdobně jako Bezporuchovost = = Kč 3.Celkem = Bezporuchovost + Udržovatelnost = = Kč A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu 2. Vícenáklady na bezporuchovost a udržovatelnost

25 – = A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu 3. Provozní náklady - úspory

26 A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu Čistý efekt = Úspory - Vícenáklady na bezporuchovost a udržovatelnost – = Provozní náklady - úspory – =

27 Čistý efekt = Úspory - Vícenáklady na bezporuchovost a udržovatelnost – = A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu 3. Provozní náklady – čistý efekt

28 Nejvýhodnější varianta je určena nejvyšším čistým efektem – určit z tabulky Označení provést buď graficky, číselně nebo textem (pouze nejvýhodnější variantu nikoli posloupnost – zde je posloupnost, kvůli všem možnostem) A.Hodnocení bezporuchovosti a udržovatelnosti zařízení v etapě návrhu 3. Provozní náklady – nejvýhodnější varianta

29 Zadání Stupeň údržby Časový interval Pracnost Průběžná doba Materiálové náklady Sazba za prostoje Mzdové náklady Jednotka[hmt][hN][h][Kč][Kč / hod] Denní údržba 100, (zvoleno) 135 (zvoleno) Údržba I. Stupně 1001,630, Údržba II. Stupně 2003,651, Diagnostická údržba 4008,884, B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti udržovatelnosti Následující postup platí pro oba dva traktory – tj. traktor A

30 DÚ Ú1°DÚ Ú2°DÚ Ú1°DÚ DgÚDÚ zahrnuje DÚ zahrnuje DÚ + Ú1° zahrnuje DÚ + Ú1° + Ú2° B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti udržovatelnosti Určení počtu údržeb v cyklu údržeb stroje

31 Stupeň údržby Časový interval Počet údržeb Jednotka[h mt ][1] Denní údržba 10 Údržba I. Stupně 100 Údržba II. Stupně 200 Diagnostická údržba 400 h mt DÚ 36 Ú1° 2 Ú2° 1 DgÚ 1 Každá údržba vyššího stupně zahrnuje všechny údržby nižšího stupně. B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti udržovatelnosti Traktor B

32 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti Počet pracovníků na příslušný stupeň údržby

33 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti Pracnost celého údržbářského cyklu

34 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti Jednotková pracnost

35 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti Průběžná doba v celém údržbářském cyklu

36 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti Jednotková průběžná doba

37 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti Materiálové náklady celého údržbářské cyklu

38 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti Jednotkové materiálové náklady

39 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti Náklady celého údržbářského cyklu

40 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti Jednotkové náklady na preventivní údržbu

41 B. Kvantitativní hodnocení udržovatelnosti udržovatelnosti Použité výpočtové vzorce - rekapitulace

42 Servisní logistika 3. cvičení

43 C. Zhodnocení udržovatelnosti vybraného stroje nebo zařízení Zhodnoťte podle zadaných kritérií udržovatelnost zvoleného stroje.

44 Děkuji vám za pozornost

45 Příloha Počet jednotlivých údržeb


Stáhnout ppt "9 Hodnocení udržovatelnosti strojů a zařízení Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google