Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. ročník Mg. studia do 28.2.2009 podání přihlášky ke SZZ do 10.4.2009 odevzdání diplomové práce v tištěné a elektronické formě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. ročník Mg. studia do 28.2.2009 podání přihlášky ke SZZ do 10.4.2009 odevzdání diplomové práce v tištěné a elektronické formě."— Transkript prezentace:

1 5. ročník Mg. studia do 28.2.2009 podání přihlášky ke SZZ do 10.4.2009 odevzdání diplomové práce v tištěné a elektronické formě

2 Hlídejte si kredity Sledujte zda je zkouška zapsaná v systému pozor na opakování či studium na jiných VŠ - nezapomenout, že nadstandardní doba studia (pro Mg 2 + 1) se platí !!!! přerušení studia : není statut studenta V době přerušení studia nelze dělat zkoušky!!

3 Přihláška ke SZZ do 28.2.2009 podání přihlášky prostřednictvím BADIS https://badis.czu.cz Název diplomové práce musí konečný – musí souhlasit na přihlášce ke SZZ tak na vlastní práci

4 Diplomová práce Odevzdat do 10.4.2009 Název diplomové práce musí být shodný s názvem na zadání diplomové práce i na přihlášce k SZZ (včetně písmen – velká – malá) diplomová práce se odevzdává: 2 x v pevné vazbě v elektronické formě 5 x autorský referát Veškeré závazné pokyny pouze !!! Studium/Nástěnka studijního oddělení/ Studijní plány 2008/2009 http://www.sic.czu.cz/?r=1614#ID5531

5 Diplomová práce Používat původní vědeckou literaturu Správně citovat použité zdroje ( viz Studijní plány nebo podrobněji www.sic.czu.cz/?r=1614#ID5531) V každé práci musí být cíl nebo hypotéza V závěru práce musí být vyhodnoceno splnění cílů, závěry práce je nutné jasně formulovat, nezapomenout na vlastní přínos Autoreferát musí obsahovat cíl práce a stručně shrnovat celou bakalářskou práci, musí být v češtině a v angličtině

6 Vědecká literatura Vědecké články a knihy Vědeckým článkem rozumíme článek v recenzovaném časopise Vědecký článek prezentuje výsledky experimentální práce, nebo shrnuje současné světové poznatky k dané problematice (review). Tyto časopisy nejsou obvykle součástí běžné distribuční sítě tiskovin ! Vědecké časopisy student získá ve vědeckých knihovnách, nebo elektronicky pomocí vědeckých informačních databází, jako je např. Web of Science (http://www.sic.czu.cz/ Informační zdroje pro výuku a výzkum/Databáze /Citační).http://www.sic.czu.cz/ Vědecké knihy a monografie

7 termíny 2 hodinových kurzů pořádaných v prostorách SICu „ HLEDÁNÍ INFORMACÍ -jak hledat literaturu na pomocí internetu - pro ty, kteří píší bakalářské či diplomové práce koncem října na www.sic.czu.cz

8 Státní závěrečná zkouška Obhajoba diplomové práce 3 komplexní předměty (viz Studijní plány) Ekonomický předmět – výhoda pro zaměstnání

9 Státní závěrečná zkouška - doporučení Připravit písemné odpovědi na otázky oponentů Připravit stručnou jasnou prezentaci své práce (7 min) Jeden výtisk pro sebe (kroužková vazba)

10


Stáhnout ppt "5. ročník Mg. studia do 28.2.2009 podání přihlášky ke SZZ do 10.4.2009 odevzdání diplomové práce v tištěné a elektronické formě."

Podobné prezentace


Reklamy Google