Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha lesů v globálním cyklu uhlíku a v globálních klimatických změnách JANA ALBRECHTOVÁ Univerzita Karlova v Praze Jana Albrechtová, Department of Plant.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha lesů v globálním cyklu uhlíku a v globálních klimatických změnách JANA ALBRECHTOVÁ Univerzita Karlova v Praze Jana Albrechtová, Department of Plant."— Transkript prezentace:

1 Úloha lesů v globálním cyklu uhlíku a v globálních klimatických změnách JANA ALBRECHTOVÁ Univerzita Karlova v Praze Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

2 Atmosférický uhlík a teplota na Zemi Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

3 Záznamy CO 2 a teploty z analýzy ledových vrtů v Antarktickém ledu Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

4 Oxid uhličitý je hlavní skleníkový plyn Skleníkový efekt Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007 http://www.greenpeace.org/international/photosvideos/photos/greenhouse_effect

5 2007 380 ppm Oxid uhličitý a teplota Země Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

6 2050 550 ppm Oxid uhličitý a teplota Země Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

7 Pokud nedojde k žádným změnám 950 ppm Oxid uhličitý a teplota Země Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

8 Mann, M. E., R. S. Bailey, and M. K. Hughes, 1999: Geophysical Research Letters 26, 759. Globální změny v teplotě Země za posledních 1000 let Oteplování Země v tomto století nemá obdobu v posledních 1200 letech Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

9 NASA satelitní fotografie: 3% úbytek ledu během jedné dekády 19792003 Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

10 ( http://www.nrdc.org/globalWarming/qthinice.asp); NASA satelitní snímek 2003 http://www.nrdc.org/globalWarming/qthinice.asp Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

11 Zdroj:Corell, R. W., 2004: Impacts of a warming Arctic. Arctic Climate Impact Assessment (www.acia.uaf.edu) Cambridge University Press (www.cambridge.org).www.acia.uaf.edu Předpověď změn v ploše arktického ledu Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

12 http://www.globalwarmingart.com Ohrožené oblasti při vzestupu mořské hladiny Výška hladiny moře nad současnou hladinou Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

13 http://www.globalwarmingart.com Nebezpečí zatopení oblastí pří vzestupu mořské hladiny Výška hladiny moře nad současnou hladinou Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

14 Zdroj: National Center for Atmospheric Research, USA Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

15 Planeta se bude oteplovat následujících 50 let nezávisle na současných politických rozhodnutích Zdroj: National Center for Atmospheric Research, USA Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

16 Zdroj: National Center for Atmospheric Research, USA Nutná adaptace Možné změny Planeta se bude oteplovat následujících 50 let nezávisle na současných politických rozhodnutích Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

17 Závěry Změna klimatu je faktická a musíme něco udělat, aby se zabránilo nebezpečným změnám způsobeným činností člověka. Nápravná opatření se projeví nejdříve za 50 let (Eugene S. Takle, Iowa USA), proto se musíme soustředit i na krátkodobá opatření Čím déle budeme čekat, tím méně možností a šancí na úspěch máme Regionální změny v důsledku oteplování budou složité a jsou špatně předvídatelné. Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

18 Atmosférický uhlík a lesy Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

19 Globální emise CO 2 změny ve využívání půdy spalování fosilních paliv Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

20 Data jsou k dispozici: The data URL for getting monthly Mauna Loa data is: http://scrippsco2.ucsd.edu/data/in_situ_co2/monthly_mlo.csv Zdroj: C.D. Keeling and T.P. Whorf Mauna Loa měsíční záznamy koncentrace oxidu uhličitého: Keelingův záznam 1958 - 2007 Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

21 Čistá primární produkce (fotosyntéza): Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007 černá - fialová – modrá – zelená – žlutá – oranžová - červená

22 BiomPlochazásoba ulhíku (Gt C) (10 6 km 2 )vegetacepůdacelkempoměrně (Gt/10 6 km 2 ) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tropické lesy17.621221642824 Temperátní lesy10.45910015915 Boreální lesy13.78847155941 Tropické savany22.56626433015 Temperátní pastviny12.5929530424 Pouště/polopouště45.58191199 4 Tundra9.5612112713 Mokřady3.51522524069 Zemědělské ekosystémy16.031281318 CELKEM151.24662011247716 Source: I.P.C.C. Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

23 Boreální lesy Pokrývají méně než 15% celkového povrchu pevnin Obsahují 30% celkového uhlíku v pevninských ekosystémech Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

24 Tropické lesy Tropické lesy: 70 % světové biodiverzity 13.7 - 15.5 milionů hektarů ročně je ztraceno v důsledku tropického odlesňování 175 tun uhlíku na hektar je vypuštěno do atmosféry v důsledku odlesňování tropických lesů Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

25 Změna klimatu a biodiversity Klimatické rozšíření druhů se bude posouvat směrem k pólům a vyšším nadmořským výškám Mnoho druhů nyní ohrožených vymře Některé ekosystémy jsou obzvláště citlivé ke změnám klimatu Pro daný ekosystém mají větší šanci na adaptaci se společenství s větší biodiverzitou než se sníženou biodiverzitou Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

26 Úbytek druhů ptáků v lesních oblastech Zdroj: Millennium Ecosystem Assessment Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

27 Tree Physiology Behind Forest Role in Global Climate Change Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

28 Globální cyklus uhlíku: Role rostlin 6 CO 2 + 12 H 2 O --- SVĚTLO + chlorofyl ---> C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 + 6 H 2 O Co potřebují rostliny k růstu? Základní otázka: Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

29 http://www.gp.com/EducationalinNature/water/treewater.html Výměna plynů CO 2 O2O2 Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

30 http://www.gp.com/EducationalinNature/water/treewater.html Výměna plynů Během fotosyntézy spotřebovává strom CO 2 z atmosféry a produkuje kyslík. Kyslík a voda se pak vypařují z listů během procesu zvaného evapotranspirace. Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

31 http://www.gp.com/EducationalinNature/water/treewater.html Kolik vody projde stromem? Zdravý strom vysoký 30 metrů má přibližně 200 000 listů. Takhle velký strom může vstřebat 55 000 litrů vody z půdy a vypustit je do vzduchu evapotranspirací během jediné vegetační sezóny! Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

32 Jeden velký strom může vypustit do atmosféry až 400 litrů vody denně! Ochlazovací účinek jednoho stromu: Evaporace: - 1 L vody - 1 L vody…. energie 0.7 kWh - 400 L ……… 400 x 0.7=280 kWh To znamená: Ochlazovací kapacita stromu během 12 hodinového dne odpovídá 280/12=23 kW: Energetická bilance evapotranspirace lesa = Kapacita 460 chladniček (s příkonem 50 W) = Kapacita 10 klimatizačních zařízení Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

33 Available On-Line at: http://www.necci.sr.unh.edu/ The New England Regional Assessment Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

34 Roční změny teploty – regionální vážený průměr + 0.74 °F Available On-Line at: http://www.necci.sr.unh.edu/ Od roku 1895: -V New Hampshire je patrné více než dvojnásobný rozdíl (oteplení) oproti regionálnímu průměru (+0.92 o C), zatímco v sousedním Maine došlo k poklesu změny teploty (-0.21 o C). Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

35 Úloha lesních ekosytémů v globálním cyklu uhlíku Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

36 Globální cyklus uhlíku: Role rostlin Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

37 Lesy obsahují okolo 50% celkového uhlíku na pevninách (1 150 gT) –Okolo ½ z toho: stromy –Boreální lesy jsou největším zásobníkem uhlíku Global Carbon Cycle: Role of Plants Jak mnoho uhlíku je uloženo v lesních ekosystémech? Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

38 Biomasa stromu na prodej Stromy (včetně kořenů, mykorhizy a odumřelé biomasy Rostliny v podrostu Opad odmuřelé biomasy Půdní organická vrstva Půda do hloubky 1 m (mikroorganismy, půdní biota, organická hmota) Kde všude je uhlík uložen v lese? Zdroj: Will Price, Pinchot Institute for Conservation, www.pinchot.orgwww.pinchot.org Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

39 Jak hospodaření s lesem může ovlivnit emise a globální koloběh uhlíku ? Velký potenciál - Odlesňování a kácení: 25% celkových emisí CO 2 Zlepšení v hospodaření lesa může přinést až 170 mT uhlíku /rok v roce 2010 (IPCC) (okolo 3% celkových emisí CO2) Změna existujících ‘přirozených’ lesů na lesy obhospodařované může vyústiti ve významné ztráty v ukládání uhlíku a ztráty biodiverzity. Global Carbon Cycle: Role of Plants Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

40 Jak může lesní hospodářství ovlivnit koncetraci uhlíku v atmosféře? údržba a obnova lesa zalesňování Zamezit mýcení lesů Účinné lesní hospodářství Produkty z lesa Global Carbon Cycle: Role of Plants Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

41 Příležitost pro lesy Přímé snížen emisí Omezení odlesňování, ochrana lesů před přeměnou v jiné využití krajiny Omezení poškozování lesů lidskou činností Zpomalení/zastavení degradace zemědělské půdy (např. přechod k „bio“ zemědělství) Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

42 Nepřímé snížení emisí CO 2 pomocí jeho „vychytávání“  Obnova přirozených lesů v odlesněných nebo poškožených oblastech (např. biologické koridory)  Rozvoj agro-lesnických aktivit a pěstování původních druhů stromů  Zdokonalení lesního hospodářství (např. delší sklizňové cykly) Příležitost pro lesy Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007

43 Lesy představují téměř 25% problému globálních změn klimatu a musí být součástí řešení Se správnými opatřeními a akcemi – zvýšíme uložení uhlíku i biodiverzitu Četné pozitivní důsledky těchto opatření v hospodaření s lesem Jana Albrechtová, Department of Plant Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic Oct. 2007


Stáhnout ppt "Úloha lesů v globálním cyklu uhlíku a v globálních klimatických změnách JANA ALBRECHTOVÁ Univerzita Karlova v Praze Jana Albrechtová, Department of Plant."

Podobné prezentace


Reklamy Google