Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS  žil před 5−2 mil. let v Africe  obyvatel stepí a lesostepí  podobný dnešnímu šimpanzovi  napřímený postoj  drobná postava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS  žil před 5−2 mil. let v Africe  obyvatel stepí a lesostepí  podobný dnešnímu šimpanzovi  napřímený postoj  drobná postava."— Transkript prezentace:

1

2 AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS  žil před 5−2 mil. let v Africe  obyvatel stepí a lesostepí  podobný dnešnímu šimpanzovi  napřímený postoj  drobná postava - výška 120 cm, váha 35 kg  malá mozkovna − kapacita lebky 500 cm 3  mohutná dolní čelist bez bradového výběžku  obličej široký, plochý s výraznými nadočnicovými oblouky  živil se převážně rostlinnou potravou  žil v tlupách  používal primitivní nástroje (kameny, klacky), ale sám si je nevyráběl

3

4

5 ČLOVĚK ZRUČNÝ (HOMO HABILIS )  žil před 2,4 – 1,5 mil. let v Africe  vyráběl primitivní kamenné nástroje  lidská stavba ruky i nohy  výška 120−140 cm, hmotnost 30−40 kg  ploché čelo, výrazné nadočnicové oblouky, masivní dolní čelist bez brady  kapacita lebky 590−690 cm 3  žil ve stepích, živil se rostlinnou potravou, lovem menších živočichů i mršinami

6

7

8 ČLOVĚK PRACOVITÝ(dělný) (HOMO ERGASTER)  nedávno objevený mezičlánek mezi člověkem zručným (Homo habilis) a člověkem vzpřímeným (Homo erectus)  žil před 1,9 –1,4 milióny lety  jako první z rodu Homo se dokázal dostat z Afriky, nejprve do Asie a potom i do Evropy  stavba těla odpovídala horkému, suchému klimatu – byl vysoký, štíhlý, měl delší nohy a kratší ruce, ztratil většinu ochlupení  jméno „pracovitý“ vychází z nálezů složitěji opracovaných nástrojů, používal již pěstní klín.

9

10 ČLOVĚK VZPŘÍMENÝ (HOMO ERECTUS)  žil před 1,5 mil.−250 000 let zejména v Asii, také v Africe a Evropě  vzpřímená postava s předkloněnou hlavou (170 cm, 60 kg)  úzká, nízká, mohutná mozkovna (1 000 cm³),  dozadu ubíhající čelo s výraznými nadočnicovými oblouky; mohutné čelisti bez brady  jedl maso i rostlinnou potravu, aktivně lovil, vyráběl nástroje (pěstní klín), používal oheň  žil v tlupách a dorozumíval se zvuky, které se staly základem řeči

11

12 33.

13

14 ČLOVĚK MOUDRÝ (HOMO SAPIENS)  vyvinul se v Africe asi před 200 tis. lety  má klenutou lebku se svislým čelem a větší mozkovnou (objem mozku v průměru 1 400 cm 3 )  v obličeji chybí nadočnicové oblouky, zmenšuje se čelist i zuby, objevuje se bradový výběžek  používá specializované nástroje (luk a šípy, kopí, harpuny, jehly na šití,…), buduje si obydlí, obléká se do kůže  živí se sběrem rostlin, lovem menších zvířat, potravu upravuje na ohni, který umí rozdělat  artikulovaná řeč; abstraktní myšlení, umění  v posledních 10 000 letech začal hospodařit – rozvoj zemědělství, domestikace zvířat, s tím souvisí vznik osad, vesnic a měst - stále více ovlivňuje okolní krajinu  snadnější přístup k potravinám vede k velkému početnímu nárůstu, rozšiřuje se do všech kontinentů (před 15 tis. lety do Ameriky)

15

16 HOMO (SAPIENS) HEIDELBERGENSIS  některými vědci řazený k Homo erectus  předchůdce neandertálce  žil před 700 000−300 000 let  stavěl si obydlí z kamení, větví a kůže

17 HOMO (SAPIENS) NEANDERTHALENSIS  žili před 150 000−40 000 lety v Evropě a Středním východě− souběžně s jinými předchůdci člověka  vymřeli jako slepá vývojová větev, ale pravděpodobně se křížili s kromaňonci  přizpůsobení době ledové: menší, svalnatá postava (165 cm) s kratšími, silnými končetinami  obličej s výrazným nosem, velkými nadočnicovými oblouky a mohutnou čelistí, často měli zrzavé vlasy  objem mozkovny byl větší než u současného člověka ( 1 400−1 700 cm 3 )  vytvářeli složitě opracované nástroje z kamene, dřeva a kostí  lovci velkých zvířat (oštěpy a kopí s kamennými hroty, primitivní sekery a palice)  jako obydlí využívali jeskyně nebo si stavěli jednoduché přístřešky především z mamutích kostí a klů, případně ze dřeva  pohřbívali mrtvé  jednoduchá řeč

18

19 36.

20

21

22 pohřebiště v Šanídáru v severním Iráku

23 https://www.youtube.com/watch?v=ZRfWU-ZpLZ8 https://www.youtube.com/watch?v=ROtW9SPnhuM

24

25 HOMO SAPIENS SAPIENS ČLOVĚK PŘEDVĚKÝ = KROMAŇONEC  žili před 40 000 - 10 000 lety v Evropě, Asii a Africe  vytvářeli první umělecká díla (sošky zvířat i lidí, šperky, jeskynní malby)  vyráběli si oděvy, přístřešky, nástroje a lovecké zbraně  měli již plně vyvinuté rozumové schopnosti, abstraktní myšlení a řeč, prováděli rituály  tělesnou stavbou se takřka neliší od současného člověka  o období života kromaňonců se někdy hovoří jako o „velkém skoku kupředu“, o kulturní revoluci

26

27

28

29 Věstonická Venuše Nejznámější nástěnné jeskyní malby nalezneme ve Španělsku (Altamira), Francii (Lascaux ) a v Africe - Namibie (Apollo).

30 Altamira

31

32 Cueva de las Manos (jeskyně Hands) v provincii Santa Cruz v Argentině (550 př.n.l) Bhimbetka skalní úkryty v Indii jsou součástí světového dědictví UNESCO (30 000 let)

33 Rozšíření druhu homo sapiens. Čísla udávají přibližnou dobu osídlení dalších kontinentů člověkem Homo sapiens. Obr. 26

34

35

36 Sídliště v Mladečských jeskyních patřilo k nejstarším nalezištím pozůstatků lidí, tzv. aurignacké kultury. Stáří kostí bylo určeno na přibližně 31 tisíc let (jedna z kostí je dokonce ještě starší). Zjištěné údaje vedly k závěru, že Mladečské sídliště sloužilo nejstarší prokázané populaci člověka moderního typu ve střední Evropě. K nálezům pozůstatků patří řada lebek a hojné části koster mužů, žen i dětí cromagnonského typu, kteří prokazatelně holdovali lidojedství. Jim patřily také kamenné a kostěné nástroje, zbraně a ozdoby.

37  Antropologie  věda o člověku jako živočišném druhu  studuje kosterní pozůstatky  Archeologie  vývoj lidské civilizace (kultury)  studuje doklady kulturního rozvoje

38 20. VÝVOJ ČLOVĚKA

39 HOMO KDE ŽILPOSTAVA ZNAKY habilis zručný Afrika malá - vyrábí jednoduché nástroje - kočuje v tlupách - hlavně sběr rostlin ergaster pracovitý Asie Evropa Afrika svalnatý - jako první migruje z Afriky, nejdřív do Asie, pak do Evropy erectus vzpřímený Asie Afrika Evropa vysoký, svalnatý - používá oheň - kočuje v tlupách - loví (muži) i sbírá rostliny neandrtálec Evropa z. Asie menší, svalnatý - přizpůsobený zimě - lovec velkých zvířat - staví si obydlí - jednoduchá řeč - pohřbívání mrtvých sapiens sapiens moudrý celosvětově jako dnešní člověk - skutečná řeč -umělecká tvorba - vznik zemědělství a později průmyslu


Stáhnout ppt "AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS  žil před 5−2 mil. let v Africe  obyvatel stepí a lesostepí  podobný dnešnímu šimpanzovi  napřímený postoj  drobná postava."

Podobné prezentace


Reklamy Google