Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie."— Transkript prezentace:

1 ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie

2 Obsah cvičení

3 Prezentační technika a její využití při výuce

4 Datové projektory ► běžné řešení prezentací ve školách ► zdroje dat lze získat z Internetu, existuje řada výukových programů na CD a DVD i vlastních materiálů pedagogů. Pro použití ve škole je nutné vybrat přístroje, které poskytují kvalitní obraz.

5 Typy dataprojektorů Ultralehké Konferenční Osobní Mobilní

6 Videoprojektory ► standardně poskytují perfektní obraz o úhlopříčce i několik metrů ► používají se zejména pro tzv. domácí kina, a to LCD i DLP projektory s širokoúhlým poměrem obrazu 16:9 LCD i DLP projektory LCD i DLP projektory

7 Bezdrátová prezentace ► Moderní projektory pro bezdrátovou prezentaci z PC vybaveného WiFi a možností prezentace z USB flash disku.

8 Zpětné projektory ► tradiční a osvědčené pomůcky ► výukové materiály lze připravit na počítači a tisknout na speciální folie pro inkoustové nebo laserové tiskárny ► pro přenášení se užívají reflexní přenosné projektory.

9 Typy zpětných projektorů: ► Stolní transmisní ► Přenosné reflexní ► Přenosné transmisní ► Epiprojektory

10 Diaprojektory ► Klasická pomůcka pro výuku. Výhodou jejího použití je kvalitní kontrast diapozitivů a jasné barvy. ► Řadové ► Karuselové

11 Vizualizéry a grafické vizualizéry (dokumentové kamery) ► moderní řešení dřívějších zrcadlových projektorů ► jsou schopny snímat prakticky libovolnou předlohu, včetně trojrozměrných předmětů ► k nasvícení neprůhledných předloh slouží postranní zářivková svítidla, k projekci průhledných fólií se používá spodní podsvícení. ► výhodou je velké zvětšení

12 Projekční plochy ► Typ projekční plochy:  Mobilní ► Stativová plátna ► Rámová plátna Fast Fold  Fixní ► Roletová ► Elektrická ► Rámová

13 Videokonference ► je konference, která se koná na více místech a je zvukově a obrazově propojena a umožňuje sdílení prezentovaných dat. ► nejčastěji slouží pro interní komunikaci mezi pobočkami firmy, ale stále častěji se využívá konzultace a v oblasti vzdělávání.

14 Videokonferenční systém ► Obsahuje videokonferenční jednotku se speciální kamerou, rozhraní pro připojení dalších signálových vstupů a připojení na komunikační kanály. ► U komunikačních kanálů je možnost výběru z několika variant – Euro ISDN, nebo pomocí IP protokolů přes sítě LAN a WAN.

15 Audiokonference ► Je ve srovnání s videokonferencí výrazně jednodušší jak na potřebné zařízení, tak i na vlastní používání. ► Kvůli mnohem menším objemům předávaných dat se také jejich náročnost na kapacitu přenosové linky při spojení redukuje na minimum.

16 Menší videokonference ► Pro videokonference v menším kolektivu jsou určeny kompaktní systémy. ► Systém tvoří základní jednotka, ve které je integrována kamera a mikrofon. ► Výstupní zařízení tvoří jeden až dva běžné TV monitory (TV s AV vstupem) nebo plazmové displeje. ► Mimo hlavní kamery lze připojit i několik externích periferií, většinou dokumentovou kameru a videorekordér. ► Dále bývá k dispozici sériový datový vstup používaný pro připojení různých typů elektronických tabulí nebo počítače.

17 Integrované řešení pro větší skupiny ► Standardem je vysoce kvalitní zvuk a připojení širokého spektra dalších zařízení, jakým je například dokumentová kamera, videorekordér, DVD přehrávač či interaktivní tabule atd.

18 Ploché displeje ► Používají se jako zobrazovače i do menších místnosti, ve škole i například do větších konferenčních prostor jako náhledové displeje.

19 Kopírovací tabule ► Slouží jako bílá tabule, na kterou je možno během výkladu činit nejrůznější poznámky, a zároveň umožňuje zkopírování jejího obsahu na běžný papír ve formátu A4 nebo přímo do počítače.

20 Interaktivní dotykové tabule Interaktivní dotykové tabule ► Existují tabule různých výrobců s odlišnými možnostmi. ► Po připojení k počítači rukou, ukazovátkem či tužkou lze ovládat počítač, vyhledávat a zobrazovat informace z Internetu, promítat videozáznam nebo prezentovat přímo z plochy. Na některé tabuli je možno také psát stíratelnými fixy jako na běžnou bílou tabuli, s tím rozdílem, že napsaný text se uloží přímo do počítače.

21 ► Interaktivní tabule spojuje výhody projekční plochy, bílé popisovatelné tabule, dotykové obrazovky. ► Tabule mohou být doplněny tabletem, klávesnicí, dálkovým ovladačem myši, které umožňují ovládat aplikace, psát texty a podobně z různých míst učebny. Interaktivní dotykové tabule Interaktivní dotykové tabule

22 Interaktivní dotykový displej Umožňuje ► dynamickou komunikaci se žáky a studenty. ► vpisovat poznámky do promítaného materiálu a poté uložit do PC. Novější displeje umožňují i ovládání řídícího systému místnosti – tlumení světla apod.

23 Hlasovací zařízení ► Jedná se o speciální ovladač, který komunikuje pomocí infračerveného záření s přijímačem. ► Žák stiskne tlačítko odpovědi a učiteli se zobrazí výsledky.

24 Systémy pro řízení výuky ► Počítačové učebny jsou typicky vybaveny lektorskou stanicí a 10 až 20 stanicemi posluchačů a jsou obvykle zapojeny do sítě. ► Učitel se musí pohybovat po učebně, aby posluchačům mohl pomoci či poradit v případě nesnází. Klasické řešení výuky v počítačové učebně:

25 ► Systémy umožňují  zobrazit obrazovku učitele na obrazovkách všech studentů  monitorovat učebnu  ovládat žákovské PC z místa učitele.  ovládat žákovské PC z místa učitele. ► Tyto systémy podpory vzdělávání, někdy také označované jako KVM (Klávesnice + Video + Myš) se používají pokud je nutné, aby jeden uživatel mohl pracovat současně s několika vzdálenými počítači.

26 Řešení lze rozdělit na dvě základní kategorie: ► Hardwarové řešení – například produkt kanadské firmy Robotel. ► Softwarové řešení – různé programové produkty

27 Jazykové laboratoře ► Moderní jazykové laboratoře již lze považovat za plně interaktivní systém výuky jazyků. ► Vhodnou formou nabízejí propojení komunikace žák – učitel – zvukový záznam a zároveň spolupráci s počítačovým vybavením učebny. ► Laboratoř umožňuje vyučujícímu diskrétní odposlech studenta či konverzujícího páru,

28 Ozvučení ► Ve větších učebnách je ozvučení nutností. ► Často bývá doplněno o mikrofonní zařízení, pro zesílení hlasu učitele.

29 Univerzální řečnické systémy ► Jsou určeny pro mobilní použití, například v tělocvičně, při mimořádné přednášce v neozvučené místnosti. Systém je snadno přemístitelný, všechny komponenty soustavy jsou zabudovány jako součást jedné reprosoustavy. Obsahuje i akumulátory.

30 Mikrofon ► zařízení sloužící ke snímání zvuku, k převodu akustických vln na elektrický signál. ► Drátové mikrofony se používají, je-li řečník vázán na určité místo, ► Bezdrátové mikrofony umožňují mobilitu řečníka na podiu a umožňují také mobilitu samotného mikrofonu, pro případné otázky a odpovědi. Možnost využití klopové nebo náhlavní sady.

31 Integrované řídicí systémy ► V dnešní době se stále častěji při firemních prezentacích, poradách a schůzích používá různá audiovizuální a prezentační technika. Datovým projektorem počínaje, videorekordérem, CD a DVD přehrávačem, tunerem, videokonferenčním setem a ozvučením pokračuje a zatemněním, plátnem, osvětlením a klimatizací konče.

32 Integrované řídicí systémy se skládají ► z centrální řídicí jednotky a ovládacích panelů. ► Centrální řídicí jednotka je počítač, který přijímá povely z ovládacích panelů a vysílá příkazy pro ovládání přístrojů.

33 Využití integrovaných systémů ► Umí ovládat infračervenými povely i zařízení ovládaná sériovými porty (poloprofesionální a profesionální technika), má zabudovaná spínací relé (např. pro ovládání osvětlení a zatemnění) a univerzální vstupy a výstupy pro připojení nejrůznějších druhů senzorů (např. teplotní čidla, kontrola zavření oken). ► To, co se má vykonat po stisknutí tlačítek, je možno naprogramovat a kontrolovat, zda lze daný příkaz provést.

34 Praktické ukázky www.avmedia.cz www.profimedia-cz.cz www.complex.cz www.dosli.cz www.veskole.cz www.gynome.nmnm.cz/board www.gymcheb.cz/projekty.htm

35 Praktické cvičení ► Samostatné úkoly po skupinách

36 Formy a metody Moderní trendy

37 Vliv technologií na výukové metody

38 Nové formy a metody ve vzdělávání dospělých ► distanční vzdělávání, ► uplatnění informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacím procesu.

39 ► E-learning ► Prezentace, hypertexty ► Mikrosvěty, laboratoře a prostředí pro simulaci dějů a jevů ► Virtuální a víceuživatelská učební prostředí ► Videopořady ► Videokonference a audiovizuální komunikace

40 ► Významnou pozici ve vzdělávání dospělých zaujímá e-learning. ► Jeho využití má svá pravidla, výhody, ale i omezení. ► Je závislé na obsahu vzdělávání i cílech, které jsou sledovány. E-learning

41 Co tedy je E-learning? ► Účelné a účinné využívání informačních technologií v procesu vzdělávání.

42 Princip e-learningu ► Instalace centrálního vzdělávacího serveru s připravenými kurzy a vzdělávacími programy a vytvoření virtuálních tříd ze studentů a lektorů (tutorů). ► Účastníci přistupují ke kurzům umístěným na vzdělávacím serveru prostřednictvím počítače z libovolného místa v libovolný čas pomocí informačních technologií.

43 Základní pojmy ► Tutor –pojmenování pro učitele, hlavní úlohou tutora není přednášet a vysvětlovat studentům látku, ale provádět je kurzem, který studují z velké části sami, pouze s připojením k internetu. Velký důraz je při takovém studiu kladen na komunikaci a to nejenom mezi tutorem a studentem, ale také mezi studenty navzájem. Podporuje se práce v týmu. hlavní úlohou tutora není přednášet a vysvětlovat studentům látku, ale provádět je kurzem, který studují z velké části sami, pouze s připojením k internetu. Velký důraz je při takovém studiu kladen na komunikaci a to nejenom mezi tutorem a studentem, ale také mezi studenty navzájem. Podporuje se práce v týmu.

44 ► Kurz – je jiný název pro učební předmět. Má většinou on-line elektronickou podobu, danou používaným LMS. Internetový kurz v sobě zahrnuje všechny důležité výukové prvky, mezi něž patří například :  testy,  úlohy,  komunikační nástroje (chat, diskuzní fórum, elektronické audio a videokonference)  elektronické studijní texty psané distanční formou  elektronické studijní materiály (animace, video či audio soubory, interaktivní multimediální programy, …)

45 ► LMS – je zkratka z anglického Learning Management Systém a do češtiny bychom to přeložili asi jako systém pro řízení výuky.  Jedná se většinou o nějaký systém, umístěný na internetu, do kterého mohou studenti a učitelé (tutoři) vstupovat prostřednictvím internetového prohlížeče a počítače připojeného k síti.  Lze se rovněž setkat s dalšími zkratkami, které znamenají zhruba totéž: LCMS (Learning Content Management System), CMS (Course Mangement System), VLE (Virtual Learning Environment), atd.

46 Výhody použití e-learningu ► Snadná dostupnost, studující dostává možnost vzdělávat se 24 hodin denně a to kdekoliv i doma. ► Studuje především v čase, který mu vyhovuje a díky tomu vynakládá zvýšené úsilí.

47 ► Umožňuje individuálně volit jednotlivá témata, studující si je volí podle svých znalostí a schopností. ► Studuje svým tempem a věnuje nové látce jen tolik času, kolik potřebuje k jejímu zvládnutí. ► Každý si může vytvářet individuální studijní plán, ve kterém má možnost určovat způsob dalšího postupu i případného vracení se k již probraným tématům.

48 ► Snadnější je také kontrola průběhu a výsledků. ► Zpětná vazba je zajištěna:  Možností sledovat průběh studia  Zadáváním úkolů, které student odevzdá do systému  Testováním – učitel má okamžitě k dispozici jak celkové výsledky, tak i informace o jednotlivých studentech, o tom, kolik dosáhli bodů a jakým způsobem odpovídali.

49 Nevýhody použití e-learningu ► zvýšené nároky na pevnou vůli a svědomitost při studiu, ► vyšší požadavky na samostatnost a schopnost vyhledávat informace, ► je nutný přístup k počítači a k internetu a kladný vztah k práci s počítačem, ► nevýhodou je nepřítomnost lektora a omezená možnost komunikace a diskuse s ostatními účastníky, ► obtížné je průběžné porovnávání dosažených znalostí.

50 ► Převaha řízeného učení s přesně stanovenými mezními termíny pro jednotlivé úkoly může vést ke stresu a ke ztrátě motivace. ► Během distanční výuky není možno bezprostředně reagovat na podněty přicházející z okolí, není možné navázat skutečné vztahy se spolužáky. ► Vytvořit e-learningový kurz není triviální záležitost.

51 E-learning v praxi ► Při využívání e-learningu vznikají poměrně vysoké náklady na zavedení nového systému, ale již v průběhu vzdělávání je také dosaženo snížení celkových nákladů na vzdělávání. ► E-learningový systém VŠ, jeho vývoj a problémy s realizací Elis Elis ► E-learningový systém SŠ prostřednictvím systému moodle moodle

52 Historie ► http://omicron.felk.cvut.cz/~bobr/ucspoc/ http://omicron.felk.cvut.cz/~bobr/ucspoc/ Jedna z prvních internetových učebnic u nás Jedna z prvních internetových učebnic u nás

53 E-learningové vzdělávací portály ► http://www.ella.cz http://www.ella.cz Centrum pro tvorbu elektronických kurzů, které sdružuje poznatky a doporučení pro efektivní využívání elearningu. Centrum pro tvorbu elektronických kurzů, které sdružuje poznatky a doporučení pro efektivní využívání elearningu. ► http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place e-learningové kurzy pro získání základních počítačových znalostí v rozsahu mezinárodního standardu ECDL (European Computer Driving Licence), kurz o elektronickém podpisu a kurz Krok za krokem Portálem veřejné správy. e-learningové kurzy pro získání základních počítačových znalostí v rozsahu mezinárodního standardu ECDL (European Computer Driving Licence), kurz o elektronickém podpisu a kurz Krok za krokem Portálem veřejné správy.

54 Pro zájemce ► ► Další možnosti e-learningu včetně praktických cvičení a návodu na vytvoření kurzu – 3. semestr výuky, volitelná část předmětu: ► ► Moderní technologie a internetové zdroje


Stáhnout ppt "ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie."

Podobné prezentace


Reklamy Google