Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REVOLU Č NÍ SÍLY  Národní: vytvo ř ení národních stát ů (Itálie, N ě mecko)  Demokratické: ústava, parlament … republika ?  Socialistické: práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REVOLU Č NÍ SÍLY  Národní: vytvo ř ení národních stát ů (Itálie, N ě mecko)  Demokratické: ústava, parlament … republika ?  Socialistické: práva."— Transkript prezentace:

1

2

3 REVOLU Č NÍ SÍLY  Národní: vytvo ř ení národních stát ů (Itálie, N ě mecko)  Demokratické: ústava, parlament … republika ?  Socialistické: práva d ě lnictva

4 FRANCIE 1848 Monarchie: volební právo jen pro nejbohatší Povstání republikánů - král Ludvík Filip prchá  2. republika: ústava - všeobecné hlasovací právo národní dílny pro nezaměstnané ….zrušení dílen  ozbrojené povstání dělníků  vláda silné ruky: prezident Ludvík Napoleon Bonaparte vládne bez parlamentu pomocí plebiscitů - zvýšení pravomocí… vláda na deset let...dědičná = CÍSAŘ NAPOLEON III.

5

6 NĚMECKO 1848 Spolek drobných stát ů (Bavorsko, Sasko, Hessensko, Hanover…) Boj o vliv PRUSKO x RAKOUSKO 1848 nepokoje v Berlín ě, Dráž ď anech…  Pruský císa ř Fridrich Vilém IV. slibuje sn ě m a ústavu  FRANKFURTSKÝ SN Ě M Malon ě mecká x velkon ě mecká koncepce sjednocení Císa ř odmítá p ř ijmout vládu nad N ě meckem z rukou parlamentu a rozpouští ho

7

8 Revoluce 1848 v Čechách a v habsburské monarchii

9 SAMOSTATNOST! Č EŠTINU! SVOBODU!

10 MetternichFerdinand V. Windischgrätz Karel Havlí č ek Borovský J. V. Fri č Fr. Palacký František Josef I.

11 1. FÁZE – únor / květen Praha: Svatováclavský (národní) výbor Vídeň: liberálové chtějí reformy POVSTÁNÍ VE VÍDNI odstupuje Metternich císař Ferdinand V. slibuje svolání sněmu a ústavu zrušení cenzury, svoboda shromažďování vytvořena uherská vláda rovnoprávnost češtiny a němčiny na úřadech Císař : „ dubnová ústava ”  nesouhlas demokratů Nové povstání  Ferdinand V. prchá z Vídně Petice císaři

12 Politické proudy revoluce 1848 Konzervativci Zachování absolutistické monarchie Liberálové  Sněm  Ústava  Konstituční monarchie  samospráva radikální demokraté  Republika  Český stát ČEŠI Slovanský sjezd panslavismus NĚMCI Frankfurtský sněm Velkoněmecké sjednocení

13 2. FÁZE – červen/říjen Červen: SLOVANSKÝ KONGRES v Praze  „Svatodušní bouře“: střet radikálních studentů s vojskem  Barikády  generál Windischgrätz: ostřeluje Prahu z děl vyhlašuje výjimečný stav (zatýkání, cenzura) rozpouští Slovanský kongres

14

15

16 Červenec: volby do říšského sněmu  jednání o ústavě Říjen: nové vídeňské povstání na podporu uherské revoluce  Sněm se stěhuje do Kroměříže PORÁŽKA REVOLUCE nový císař: František Josef I.  generál Windischgrätz: Potlačuje povstání ve Vídni proti Kroměřížskému sněmu vojsko proti uherské revoluci vojsko (a ruští kozáci)

17

18 Výsledky revoluce: Absolutismus  ne demokracie centralizovaná říše (vláda z Vídně) zrušení poddanství a roboty zrušení šlechtických výsad - rovnost občanů před zákonem zrušení cechů - rozvoj kapitalismu  „Bachův absolutismus“


Stáhnout ppt "REVOLU Č NÍ SÍLY  Národní: vytvo ř ení národních stát ů (Itálie, N ě mecko)  Demokratické: ústava, parlament … republika ?  Socialistické: práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google