Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oživlá chemie POWER POINT prezentace Jana Pertlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oživlá chemie POWER POINT prezentace Jana Pertlová."— Transkript prezentace:

1 Oživlá chemie POWER POINT prezentace Jana Pertlová

2 Stavba atomu OBSAH: Chemická vazba Veličiny Kinetika Redoxní děje Rovnováhy Beketovova řada Uhlovodíky Elektrolýza Deriváty Směsi Polymery PSP Názvosloví Přírodní látky Kyseliny a zásady Biochemie

3 Roztoky - hmotnostní zlomek
8% 42% 50% 3% rozpouštěná rozpouštěná rozpouštědlo rozpouštědlo 97 dílů vody ze 3 díly ze 3% roztok: 8% roztok: 8 dílů octa ze 92 dílů vody ze 100 dílů roztoku 100 dílů roztoku

4 Filtrace FILTRÁT FILTR: různorodá směs odlišná velikost
písek gáza tkanina papír síto odlišná velikost filtrační aparatura: pevné složky: na filtru FILTRÁT proteče:

5 c) charakteristická barva plamene
a) velmi reaktivní b) ochotně se vzduchem uchovávat bez přístupu vzduchu jen ve sloučeninách nejraději: s halogeny použití: NaCl výroba: sklo mýdlo papír soda hnojiva c) charakteristická barva plamene Li Na K

6 volný valenční elektron vazebný elektronový pár
Chemická vazba - základní pojmy Cl volný valenční elektron volný el. pár + H Cl HCl •• Cl H• H – Cl + vazebný elektronový pár volný elektronový pár

7 IONTY anion kation Mg O 2– 2+ O + 2e- → O2- Mg – 2e- → Mg2+
záporný náboj kladný náboj částice, která má: vzniká: přijetím 1 nebo více elektronů odevzdáním 1 nebo více elektronů O + 2e- → O2- Mg – 2e- → Mg2+ + + 2– 2+ Mg O

8 Měl Demokritos pravdu? Demokritos Demokritos Dalton Dalton Rutherford
(19. stol.) „atomová teorie“ „látky se skládají z atomů“ atomy – nesmírně malé neměnné nedělitelné nejmenší dále nedělitelné částice neměnné je jich mnoho druhů Rutherford Rutherford (1911) atomy = jádro + obal jádro – kladný náboj obal – záporně nabité elektrony

9 Atomy, molekuly Cl2 H2S NH3 NH3 Cu Cu 3Ar CH4 CO2 O3 2 H P4 atomy
roztřiď ostatní Cl2 H2S NH3 NH3 Cu Cu 3Ar + CH4 CO2 O3 2 H P4 atomy molekuly Cu O Cl 2 H 3Ar 5N NH3 CH4 H2S CO2 P O Cl2 atom molekula

10 Z A N A – Z = N počet protonů a neutronů 11 11 12 protonové číslo
Na jednoznačné určení atomového jádra potřebujeme vědět: počet protonů a neutronů Z A protonové číslo nukleonové číslo počet protonů v jádře počet nukleonů v jádře počet elektronů pořadí prvku v PSP Z = 11 A = 23 N počet e– p+ n0 A – Z = N Neutronové číslo  počet neutronů 11 11 12

11 Z A N A – Z = N počet protonů a neutronů 11 11 12 protonové číslo
Na jednoznačné určení atomového jádra potřebujeme vědět: počet protonů a neutronů Z A protonové číslo nukleonové číslo počet protonů v jádře počet nukleonů v jádře počet elektronů pořadí prvku v PSP Z = 11 A = 23 N počet e– p+ n0 A – Z = N Neutronové číslo  počet neutronů 11 11 12

12 n 1 mol mol  1 mol – obsahuje vždy stejný počet částic: 6,022 . 1023
Látkové množství mol Značka: n jednotka: množství látky – částic počítáme částice : atomy, molekuly, protony, ionty …. 1 mol 6, 23 = NA 1 mol – obsahuje vždy stejný počet částic: 6, Avogadrova konstanta

13 = V = n mol/dm 3 c = 3,2 mol/dm 3 c = 2,4 n = 8mol = V 3 dm 8  

14 HCl H + Cl - H + Schopnosti kyseliny kyselina HCl voda
Kyselina je látka schopna odštěpit:

15 H2O OH– H+ HCl oxoniový kation H O 2 H + H O 3 + H + +
Schopnosti zásady + + HCl Cl– + H+ oxoniový kation H O 2 H + H O 3 + + H + zásada je látka schopna vázat(přijímat): H2O OH– H+ +

16 pH = 7  neutrální roztok stupnice pH
Jak měřit kyselost a zásaditost roztoků? k rozlišení rozdílů v kyselosti a zásaditosti: stupnice pH hodnoty od 0 do 14 pH = 7  neutrální roztok

17 H N S H2O ☜ + +I -II - OXIDAČNÍ ČÍSLO
základní pojem: H N S OXIDAČNÍ ČÍSLO + +I -II H2O - atom nebo molekula má OČ rovno nule římskou číslicí prvek s větší ENG má záporné OČ vodík má vždy +I ve sloučeninách kyslík má vždy – II

18 2) Název ze vzorce oxid hliník + ? +III -II Al O 2 3 oxid hlin itý

19 SiO2 SO3 As2O5 Ag2O Cr2O3 ZnO oxid křemičitý oxid sírový
oxid arsenečný Ag2O oxid stříbrný Cr2O3 ZnO oxid chromitý oxid zinečnatý

20 1) Vzorec z názvu kyselina dusičná ičná +I +V -II H N O 3 6+ 6-

21 NaCl Neutralizace HCl H Cl- + NaOH Na+ OH H2O + "sůl" voda 
reakce kyseliny a hydroxidu "sůl" voda vždy vzniká: vzniká NEUTRÁLNÍ roztok(lakmus – fialový) využití: 1. POMOC

22 ☜ název soli - id - an anion kation „název prvku“ bezkyslíkatá
podstatné jméno přídavné jméno - id „název prvku“ + bezkyslíkatá koncovka oxidačního čísla - an anion: odvozen od názvu kyseliny kyslíkatá

23 chloristá chloristan draselný +VII 1+ 1- ( ) Cl O 4 H Cl O K 4 
( ) Cl O 4 H Cl O K 4 chloristá chloristan draselný a) „závorky“ a křížové pravidlo: b) náboj kationtu (PSP!) + koncovku c) náboj aniontu (počet odebraných vodíků v kyselině) d) vzorec kyseliny + oxidační číslo „prvku“ e) název aniontu = podstatné jméno(koncovka: – an ) f) název kationtu = koncovku přídavného jména

24 CaCO3 jíly t H2O CaO Ca(OH)2

25 Redoxní děje Zn 2 HCl + Zn → H2 + ZnCl2 redukce +I +I +II –I +II 2
propočti rci: +I +I +II –I +II 2 2 H+I e– → H20 2 HCl + Zn → H2 + ZnCl2 Zn0 – 2e– → Zn+II oxidace chlor se redoxního děje nezúčastnil počet přijatých a odevzdaných elektronů musí být stejný redukční činidlo: Zn

26 ☜ Beketovova řada +II Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 Cu + Na2SO4 → nic +II
Ca Na Na Na Mg Al Zn Zn Fe Fe Sn Pb Pb H Cu Cu Cu Cu Ag Hg Hg Au Pt +II Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 Cu + Na2SO4 → nic +II +III Fe + Pb(NO3)2→Pb + Fe(NO3)3 Hg + Cu(NO3)2 → nic kov je schopen vytěsnit kov, který je za ním kov může být vytěsněn kovem, který je před ním

27 kationty – ke katodě migrace iontů k elektrodám anionty – k anodě
po připojení zdroje: kationty – ke katodě migrace iontů k elektrodám anionty – k anodě KATODA(–) ANODA(+) l- Zn 2+ l- Zn 2+ Zn 2+ l- Zn 2+ l- l- Zn 2+ l- Zn 2+

28 2) při tom ztrácí elektrony v roztoku – ionty elektrolytu
Danielův galvanický článek 1) kovový Zn se „rozpouští“ oxiduje se Zn / Zn 2+  Cu / Cu 2+ (viz Beketovova řada) 2) při tom ztrácí elektrony děje v poločlánku: kovový Zn ponořen do roztoku jeho soli – ZnSO4 3) elektroda: nabíjí se záporně v roztoku – ionty elektrolytu Zn0 – 2e– → Zn2+ z elektrody – tytéž kationty Zn Zn Zn2+ Zn Zn2+ Zn2+ Zn SO42- Zn2+ Zn2+ Zn Zn2+ ZnSO4

29 – redukce koksem a CO Fe2O3 + C → Fe + CO 3 2 3 Fe2O3 + CO → Fe + CO2
vysoká pec princip výroby: suroviny – redukce koksem a CO propočti: odvod plynů Fe2O3 + C → Fe + CO Fe2O3 + CO → Fe + CO2 vzduch vzduch spalování: C + O2 → CO2 struska surové železo C + CO2 → 2CO odpichem proces končí – surové železo výsledkem –

30 Důkaz uhlíku Důkaz vodíku H2O + CuSO4 CO2 H2O CO2 + Ca(OH)2 ↑CaCO3
b H2O + CuSO4 CuSO4 . 5H2O c a – cukr, b – CuO , c – Ca(OH)2 C H IV CuO C6H12O6 CO2 + H2O CO2 H2O CO2 + Ca(OH)2 ↑CaCO3 CuO

31 Alkany – an CH4 C2H6 C3H8 C4H10 HOMOLOGICKOU ŘADU – CH2 CnH2n+2 
zakončení pouze jednoduché vazby otevřený řetězec HOMOLOGICKOU ŘADU tvoří: — C — │ │ — C — C — │ │ — C — C — │ │ │ — C — C — C — │ │ │ — C — C — C — │ │ │ │ — C — C — C — C — │ │ │ │ — C — C — C — C — CH4 CH3CH3 CH2 CH3CH2CH3 CH2 CH3CH2CH2CH3 CH2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 – CH2 homologický přírůstek: uhlovodík s 16 uhlíky? C16H34 obecný vzorec: CnH2n+2

32 Propan - butan C3H8 + C4H10 LPG CH3CH2CH3 CH3CH2CH2CH3 H H H | | |
| | | H — C — C — C — H H H H H | | | | H — C — C — C — C – H | | | | H H H H CH3CH2CH3 CH3CH2CH2CH3 C3H8 + C4H10 LPG použití: těžší než vzduch výborně stlačitelný není jedovatý hořením – málo zplodin

33 Aromatické uhlovodíky - ARENY
obsahují aspoň jedno benzenové jádro benzenové jádro H

34 PE Polymerace – polymery monomer polymer ethylen polyethylen n MONOMER
CH2 = CH2 –– –– CH2 – CH2 n ethylen polyethylen princip: n MONOMER POLYMER „DVOJNÁ“ vazba v monomeru podmínka: nevýhoda: v přírodě – zůstanou, nerozpadají se výhoda: nerozbitné, lehké, nekorodují

35 F F │ │ F — C = C — F tetrafluorethen CF2 = CF2 TEFLON polymerace

36 Alkoholy a fenoly - OH CH3OH CH3 CH2OH HOCH2 CH2OH
obsahují HYDROXYLOVOU skupinu H H — C — O – H H H │ │ H — C — C — OH H H │ │ HO—C —C—OH CH3OH CH3 CH2OH HOCH2 CH2OH

37 methan ethan ethan Aldehydy – názvosloví - al HCHO C CHO C CH3 CHO C
název uhlovodíku + koncovka HCHO C CHO C CH3 CHO C CHO methan al ethan al H H │ │ C — C ║ ║ O O OHC – CHO C C ethan di al

38 anion kyseliny Karboxylové kyseliny – vlastnosti HCOOH HCOO– MRAVENČ
odštěpují proton H+ 1) disociace anion kyseliny + + H2O + H3O+ HCOOH HCOO– MRAVENČÍ MRAVENČ an (mravenčanový anion)

39 OCT sodný Karboxylové kyseliny – vlastnosti sůl kyseliny CH3COO–
2) NEUTRALIZACE reakce s hydroxidem sůl kyseliny + NaOH Na+ NaOH CH3COOH H OH + H2O CH3COO– CH3COONa OCT sodný an

40 ztužování ztužený tuk LIPIDY – vlastnosti olejová H2 + Ni
katalytická hydrogenace olejů olejová působením COOH vodíku + katalyzátoru: H2 + Ni ztužování COOH stearová ztužený tuk zlepší se vlastnosti („nežluknou“)

41 Uhlí a jeho zpracování Karbonizace uhlí : 1) JAKO PALIVO
složení: hlavně uhlík + méně další prvky nespalitelné + minerální látky(→popel) uhlí : 1) JAKO PALIVO 2) JAKO SUROVINA Karbonizace tepelný rozklad za nepřístupu vzduchu v koksovnách a plynárnách produktem: a) plyn – koksárenský nebo svítiplyn b) černouhelný dehet c) koks – zdroj dalších látek (naftalen,…)

42  538 360 400 425 176 600 Hořlaviny 150  látka zápalná teplota aceton
benzín 360 dřevo 400 líh 425 ether 176 černé uhlí 600 150 principy hašení: 1) zamezit přístupu vzduchu 2) ochlazení hořící látky 3) kombinace obojího

43 řetězová reakce: neřízené: řízené: řízené jaderné štěpení: neřízené
nekontrolovatelné, ničivé zdroj ENERGIE atomové zbraně atomové bomby jaderné elektrárny jaderné ponorky jaderné ledoborce

44 Větrná energie vzhled krajiny, velký hluk
má smysl v oblastech se silným a pravidelným větrem hlavně: hory a přímořské kraje nevýhoda: vzhled krajiny, velký hluk

45 biomasa látka rostlinného nebo živočišného původu bioplyn bionafta
získává se záměrně: a) pěstováním rostlin b) chovem živočichů vzniká jako odpad slouží: a) přímo jako PALIVO b) jako surovina: bioplyn bionafta biobrikety biomasa “tradiční“ biomasa “moderní“ dřevo z rostlin z chovu zvířat speciální palivové dřevo odpady ze zpracování dřeva zemědělské a potravinářské odpady, komunální odpady


Stáhnout ppt "Oživlá chemie POWER POINT prezentace Jana Pertlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google