Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3% 8% 42%50% rozpouštěná rozpouštědlo rozpouštěná 100 dílů roztoku 8% roztok: 100 dílů roztoku 8 dílů octa ze 92 dílů vody ze 3% roztok: 3 díly ze 97.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3% 8% 42%50% rozpouštěná rozpouštědlo rozpouštěná 100 dílů roztoku 8% roztok: 100 dílů roztoku 8 dílů octa ze 92 dílů vody ze 3% roztok: 3 díly ze 97."— Transkript prezentace:

1

2

3 3% 8% 42%50% rozpouštěná rozpouštědlo rozpouštěná 100 dílů roztoku 8% roztok: 100 dílů roztoku 8 dílů octa ze 92 dílů vody ze 3% roztok: 3 díly ze 97 dílů vody ze

4 proteče: FILTRÁT  o odlišná velikost  různorodá směs pevné složky: na f ff filtru FILTR: písek gáza tkanina papír síto filtrační aparatura:

5 b) ochotně se vzduchem uchovávat bez přístupu vzduchu jen ve sloučeninách nejraději: s halogeny NaCl a) velmi reaktivní výroba: použití: c) charakteristická barva plamene sklo mýdlo papír soda hnojiva Li NaK

6 + HCl Cl H H – Cl Cl + volný elektronový pár — │ Cl — volný el. pár volný valenční elektron vazebný elektronový pár H

7 + 2+ 2– kladný nábojzáporný náboj vzniká: přijetím 1 nebo více elektronů odevzdáním 1 nebo více elektronů Mg – 2e- → Mg2+ O + 2e- → O2- + částice, která má:

8  nejmenší dále nedělitelné částice  neměnné  je jich mnoho druhů „látky se skládají z atomů “  atomy – nesmírně malé  neměnné  nedělitelné  obal – záporně nabité elektrony Dalton „ atomová teorie “ (19. stol.) Rutherford (1911) atomy = jádro + obal  jádro – kladný náboj Demokritos Dalton Rutherford ☜

9 + atomymolekuly Cu O Cl 2 H 3Ar 5N NH 3 CH 4 H 2 S CO 2 P 4 O 3 Cl 2 NH 3 Cl 2 H2SH2SH2SH2S O3O3O3O3 CH 4 CO 2 P4P4P4P4 3Ar 3Ar Cu 2 H atommolekula NH 3 Cu Atomy, molekuly roztřiď ostatní

10 protonové číslo Na jednoznačné určení atomového jádra potřebujeme vědět: počet elektronů počet protonů a neutronů počet protonů v jádře počet nukleonů v jádře Neutronové číslo nukleonové číslo A – Z = N počet neutronů N pořadí prvku v PSP A = 23 Z = 11 počet e – počet p + počet n 0 111112

11 protonové číslo Na jednoznačné určení atomového jádra potřebujeme vědět: počet elektronů počet protonů a neutronů počet protonů v jádře počet nukleonů v jádře Neutronové číslo nukleonové číslo A – Z = N počet neutronů N pořadí prvku v PSP A = 23 Z = 11 počet e – počet p + počet n 0 111112

12 Látkové množství počítáme částice : atomy, molekuly, protony, ionty …. množství látky – částic Značka: jednotka: mol 1 mol – obsahuje vždy stejný počet částic: 6,022. 10 23 6,022. 10 23 = NA= NA= NA= NA  Avogadrova konstanta

13 2,5 dm 3 

14 kyselina HCl voda  Kyselina je látka schopna odštěpit: Schopnosti kyseliny

15 Schopnosti zásady  zásada je látka schopna vázat(přijímat): ++ HCl Cl – H+H+H+H+ + + oxoniový kation H2OH2OH2OH2O OH – H+H+H+H+ + 

16 Jak měřit kyselost a zásaditost roztoků?  k rozlišení rozdílů v kyselosti a zásaditosti: hodnoty od 0 do 14 pH = 7  neutrální roztok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17 základní pojem: atom nebo molekula má OČ rovno nule prvek s větší ENG má záporné OČ H H2OH2O OXIDAČNÍ ČÍSLO vodík má vždy +I kyslík má vždy – II ve sloučeninách NS ☜ římskou číslicí

18 2) Název ze vzorce oxid hlin itý oxid hliník + ?

19 SiO2 As2O5 Cr2O3 SO3 Ag2O ZnO oxid sírový oxid křemičitý oxid arsenečný oxid chromitý oxid stříbrný oxid zinečnatý

20 1) Vzorec z názvu kyselina dusičnáičná

21 H2OH2OH2OH2O HCl +NaOH NaCl + H OH Cl - Na +  reakce kyseliny a hydroxidu  vždy vzniká: +  zniká N NN NEUTRÁLNÍ roztok(lakmus – fialový) 1. POMOC  využití: 1. POMOC

22 podstatné jménopřídavné jméno bezkyslíkatá kyslíkatá koncovka oxidačního čísla „název prvku“ + kationanion anion: odvozen od názvu kyseliny ☜

23 d) vzorec kyseliny + oxidační číslo „prvku“ b) náboj kationtu (PSP!) + koncovku a) „závorky“ a křížové pravidlo: c) náboj aniontu (počet odebraných vodíků v kyselině) f) název kationtu = koncovku přídavného jména e) název aniontu = podstatné jméno(koncovka: – an )  chloristá chloristandraselný

24 t Ca(OH) 2 H2OH2OH2OH2O CaO CaCO 3 jíly

25 HCl + Zn → H 2 + ZnCl 2 oxidace redukce redukce chlor se redoxního děje nezúčastnil H +I + e – → H 2 0 2 2 2 propočti rci: redukční činidlo: Zn 0 – 2e – → Zn +II 00+I +II –I 0+I0+II počet přijatých a odevzdaných elektronů musí být stejný 

26 NaPbHZnFeMgAlNaKSn Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 Fe + Pb(NO3)2→Pb + Fe(NO3)3 Cu + Na2SO4 → nic Hg + Cu(NO3)2 → nic +II 00 00 +IIICuAgAuPtHg  k k k kov je schopen vytěsnit kov, který je za ním  k k k kov může být vytěsněn kovem, který je před ním ZnCuFePbCuCaHgCuNa ☜

27 ANODA(+)KATODA(–) l-l- Zn 2+ l-l- l-l- l-l- l-l- l-l- po připojení zdroje: migrace iontů k elektrodám kationty – ke katodě anionty – k anodě

28  ZnSO 4 Zn 2+ 3) elektroda: nabíjí se záporně Zn Zn 2+ Zn Zn 2+ Zn Zn0 – 2e– → Zn2+ děje v poločlánku : kovový Zn ponořen do roztoku jeho soli – ZnSO 4 z elektrody – tytéž kationty v roztoku – ionty elektrolytu Zn 2+ SO 4 2 - Zn 2+ Zn 1) kovový Zn se „rozpouští“ (viz Beketovova řada) 2) při tom ztrácí elektrony oxiduje se Zn / Zn 2+  Cu / Cu 2+ Zn

29  proces končí – vysoká pec– redukce koksem a CO Fe 2 O 3 + C → Fe + CO Fe 2 O 3 + C → Fe + CO Fe 2 O 3 + CO → Fe + CO 2 C + CO 2 → 2 CO C + O 2 → CO 2  spalování:  výsledkem – surové železo odpichem  princip výroby: propočti: 3 2 3 3 2 3 struska vzduch odvod plynů suroviny surové železo

30 a – cukr, b – CuO, c – Ca(OH) 2 C 6 H 12 O 6 CuO CO 2 + H 2 O CO 2 + Ca(OH) 2 H 2 O + CuSO 4 ↑ CaCO 3 CuSO 4. 5H 2 O C CuO H2OH2OH2OH2O CO 2 H  IV0 c b

31 – an pouze jednoduché vazby otevřený řetězec zakončení tvoří: HOMOLOGICKOU ŘADU │ │ │ — C — C — C — │ │ │ │ │ — C — C — │ │ │ — C — │ CH 4 CH 3 CH 3 CH 2 CH 3 CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 homologický přírůstek: – CH 2 obecný vzorec: C n H 2n+2 uhlovodík s 16 uhlíky? C 16 H 34 CH 2 C2H6C2H6 C3H8C3H8 C 4 H 10 CH 4 │ │ │ │ — C — C — C — C — │ │ │ │ │ │ — C — C — │ │ │ │ — C — C — C — │ │ │ │ │ │ │ — C — C — C — C — │ │ │ │  CH 2 CH 2

32 CH 3 CH 2 CH 3 CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 C3H8C3H8 + C 4 H 10 H H H H H H | | | | | | H — C — C — C — H | | | | | | H H H H H H H H H H H H H H | | | | | | | | H — C — C — C — C – H | | | | | | | | H H H H H H H H  těžší než vzduch  výborně stlačitelný  není jedovatý  hořením – málo zplodin použití:

33 oobsahují aspoň jedno benzenové jádro H H H H H H 

34 CH 2 – CH 2 CH 2 – CH 2 –– –– n CH 2 = CH 2 n polymer monomer polyethylen ethylen Polymerace – polymery n M MM MONOMER POLYMER „DVOJNÁ “ vazba v monomeru princip: podmínka: nevýhoda: výhoda: v přírodě – zůstanou, nerozpadají se nerozbitné, lehké, nekorodují

35 tetrafluorethen CF 2 = CF 2 F F │ │ F — C = C — F  polymerace

36 obsahují HYDROXYLOVOU skupinu H │ H — C — O – H │ H H H │ │ H — C — C — OH │ │ H H │ │ HO—C —C — OH │ │ H H CH 3 OHCH 3 CH 2 OHHOCH 2 CH 2 OH

37 Aldehydy – názvosloví název uhlovodíku + koncovka CH 3 CHO methan ethan  H │ C — C ║ O OHC – CHO ethan HCHO CHO C C C C C

38 Karboxylové kyseliny – vlastnosti odštěpují proton H + + H3O+H3O+H3O+H3O+ HCOOH + H2OH2OH2OH2O HCOO – + 1) disociace anion kyseliny anion kyselinyMRAVENČÍ MRAVENČ (mravenčanový anion)

39 Karboxylové kyseliny – vlastnosti reakce s hydroxidem H2OH2OH2OH2O CH 3 COOH + NaOH CH 3 COO – + H OH Na + NaOH CH 3 COONa sůl kyseliny sůl kyselinyOCTsodný 2) NEUTRALIZACE

40 působením vodíku + katalyzátoru: LIPIDY – vlastnosti olejová H2H2 + Ni stearová COOH   zlepší se vlastnosti („nežluknou“)  katalytická hydrogenace olejů

41 a) plyn – koksárenský nebo svítiplyn b) černouhelný dehet c) koks 1) JAKO PALIVO 2) JAKO SUROVINA  složení: hlavně uhlík + méně další prvky nespalitelné + minerální látky( → popel) – zdroj dalších látek (naftalen,…) uhlí : tepelný rozklad za nepřístupu vzduchu tepelný rozklad za nepřístupu vzduchu v koksovnách a plynárnách produktem:

42 Hořlaviny látkazápalná teplota aceton 538 benzín 360 dřevo 400 líh 425 ether 176 černé uhlí 600 1) zamezit přístupu vzduchu 2) ochlazení hořící látky 3) kombinace obojího principy hašení:  150 

43 řetězová reakce: řízené: nekontrolovatelné, ničivé  atomové zbraně  atomové bomby  jaderné elektrárny  jaderné ponorky  jaderné ledoborce jaderné štěpení: řízené neřízené zdroj ENERGIE neřízené:

44 vzhled krajiny, velký hluk  má smysl v oblastech se silným a pravidelným větrem  hlavně: hory a přímořské kraje nevýhoda:

45 látka rostlinného nebo živočišného původu a) pěstováním rostlin b) chovem živočichů a) přímo jako PALIVO b) jako surovina:  biomasa “tradiční“  dřevo  z rostlin  z chovu zvířat  biomasa “moderní“  speciální palivové dřevo  odpady ze zpracování dřeva  zemědělské a potravinářské odpady, komunální odpady  získává se záměrně:  vzniká jako odpad  slouží: bioplyn bioplyn bionafta bionafta biobrikety biobrikety biomasa


Stáhnout ppt "3% 8% 42%50% rozpouštěná rozpouštědlo rozpouštěná 100 dílů roztoku 8% roztok: 100 dílů roztoku 8 dílů octa ze 92 dílů vody ze 3% roztok: 3 díly ze 97."

Podobné prezentace


Reklamy Google