Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Polyadice Střední odborná škola Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Polyadice Střední odborná škola Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Polyadice Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Emil Vašíček Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika 1 DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor Ing. Emil Vašíček Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Gu-CHS/1-PV-5/6 Název DUM Polyadice Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 28-52-H/01 Obor vzdělávání Gumař-plastikář Vyučovací předmět Chemické suroviny Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 15 – 16 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce s doplňujícím výkladem vyučujícího, náplň: výroba makromolekulárních látek, polyadice, polyuretan Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Makromolekulární látka, polyadice, polyuretan, Molitan Datum

3 Polyadice Náplň výuky: Polymerní reakce Polyadice Polyurethan
Ovlivnění vlastností polyurethanu

4 Polymerní reakce Makromolekulární látky se vyrábějí z nízkomolekulárních látek tzv. polyreakcemi: polymerací polykondenzací polyadicí Nízkomolekulární látka vstupující do reakce je monomer, výsledná makromolekula je polymer, monomer uvnitř polymeru je mezomer. monomer mezomer polymer Obr. 1: polyreakce

5 Polyadice Polyadice je reakce, při níž vzniká makromolekulární produkt adicí (postupným přidáváním) monomeru k rostoucí makromolekule. Svým mechanizmem je někde mezi polymerací a polykondenzací. Reakce Společné Odlišné Polymerace Nevzniká vedlejší produkt Reagují funkční skupiny Polykondenzace Dvě reagující funkční skupiny Obr. 2: polyreakce

6 Vznik urethanu Funkční skupiny vstupující do adice obsahují dvojné vazby mezi atomem uhlíku a dalším atomem (zpravidla kyslíkem nebo dusíkem), ze kterých vzniká vazba přesunem (přesmykem) vodíkového protonu. Takto reaguje například alkohol R – OH s izokyanátem O = C = N – R‘ za vzniku urethanu R – O – (C=O) – NH – R´ Obr. 3: vznik urethanu

7 Obr. 4: vznik polyurethanu
Při reakci diolu (dvojfunkčního alkoholu) s diisokyanátem vzniká makromolekula polyuretanu HO–R–OH O=C=N–R'–N =C=O → → HO–R–O–(C=O)–NH–R'–N=C=O Při této reakci se H+ přesune z hydroxylové skupiny alkoholu na atom dusíku v isokyanátu a dvojná vazba mezi dusíkem a uhlíkem přechází na jednoduchou. Na opačných koncích jsou připraveny ke stejné reakci zbylé funkční skupiny Obr. 4: vznik polyurethanu

8 Vlastnosti polyuretanu
Vlastnosti polymeru ovlivňuje koncentrace trojfunkční složky Každá trojfunkční molekula umožní větvení řetězce (od rozvětvené až po síťovanou strukturu) Čím více trojfunkční složky, tím tužší a tvrdší produkt Lineární řetězce elastické Větvené tuhé Síťované tvrdé Obr. 5: makromolekula diizokyanát diol triol

9 Vlastnosti polyurethanu
Vlastnosti polymeru ovlivňuje i izomerie komponent. Například methylendifenyldiizokyanát může být v poloze ortho (2) nebo para (4). Pak jsou možné kombinace: OCN CH2 NCO 4,4´ 2,4´ 2,2´ Obr. 6: izomerie

10 Výroba molitanu Využívanou vlastností je, že pokud je při reakci přítomna voda, reaguje s izokyanátem za vzniku močoviny a CO2, který způsobí vznik pěny. Množství vody pak ovlivní množství bublin (hustotu pěny). Obr. 7: napěnění Obr. 8: voda v izokyanátu

11 Příklady polymerů Z makromolekulárních látek vyráběných polyadicí stojí za zmínku jen polyuretany (estery kyseliny karbamidové s dioly) Polymer Zkr. Obchodní název Použití Polyurethan PU Lineární: Perlon U, Igamid U Trojrozměrný: Molitan, Durethan Vlákna, fólie Lehčené výrobky, lepidla laky, technické a spotřební zboří Obr. 9: materiály vzniklé polyadicí Obr. 10: polyuretanová izolační pěna

12 Kontrolní otázky: Jaké jsou odlišnosti polyadice od polymerace a polykondenzace? Jmenuj příklad materiálu vytvořeného polyadicí. Jak vzniká větvená struktura polyuretanu?

13 Seznam obrázků: Obr. 1: vlastní Obr. 2: vlastní Obr. 3: vlastní
Obr. 10: Arnulf zu Linden, vid ], dostupné z:

14 Seznam použité literatury:
[1] Vašíček Emil, ing., „Chemické suroviny“, učební texty, vydání druhé, Střední odborná škola Otrokovice, 2009

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Polyadice Střední odborná škola Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google