Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MORFOLOGIE Božena Bednaříková Přednáška P5 © Božena Bednaříková 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MORFOLOGIE Božena Bednaříková Přednáška P5 © Božena Bednaříková 2008."— Transkript prezentace:

1 MORFOLOGIE Božena Bednaříková Přednáška P5 © Božena Bednaříková 2008

2 MORFOLOGICKÉ PROCESY terminologické označení terminologické označení atributy morfologických procesů atributy morfologických procesů procesy jazykové exprese a jejich kompatibilnost procesy jazykové exprese a jejich kompatibilnost s funkcionalistickým pojetím s funkcionalistickým pojetím „jazyková unie“ „jazyková unie“ „adice“ „adice“ „aditivní unie“ „aditivní unie“ (proto)typy dle formantu (proto)typy dle formantu (proto)typy dle funkce (proto)typy dle funkce specifické postavení KONVERZE a TRANSFLEXE specifické postavení KONVERZE a TRANSFLEXE

3 Terminologické označení  akty, operace, procesy – specifická aplikace modelu IP  formální procesy  gramatické procesy

4 Atributy morfologických procesů  „…činnost uživatele jazyka, při níž je užito jazykového znaku k vyjádření významu aplikovaného na význam kmene slovního tvaru, a to v rámci hranic tohoto slovního tvaru.“ /Mel´čuk, 2000, 523)  funkčnost  internost  akčnost

5 Procesy jazykové exprese Parametry: „významové“ (gramatické x lexikální) „textové“ (překročení x nepřekročení hranic slovního tvaru)

6 SCHÉMA morfologické afixace, modifikace gramatické nemorfologické transfer rysů procesy jazyk. exprese morfologické kompozice negramatické nemorfologické lexikalizace

7 afixace: houbař – houbaři houba - houbař modifikace: kapry – kapři transfer rysů (kongruence): hluboká jezera transfer rysů (rekce): přeplaval hluboké jezero kompozice: lesostep, maloměsto, vlastizrádce lexikalizace: zelenina

8 (Ne)kompatibilita s pohledem funkdionalistickým (?) GRAMATICKÝ morfologický proces → funkce ONOMAZIOLOGICKÁ (?) LEXIKALIZACE ← NEGRAMATICKÝ proces (?)

9 jazyková unie lingvistický proces „spojení“ tvarotvorné/slovotvorné báze a tvarotvorného/slovotvorného formantu, vždy však v rámci slovního tvaru

10 adice fyzická adice houba → houbař → houbařka „přidání“ morfologické informace -Ø (MUŽ), -a (ŽENA) obměna morfologické informace (model WP) houbař-Ø (sg) x houbař-i (pl), houbař-Ø (nom) x houbař-e (gen, acc) změna morfologické informace rybář-Ø → rybař-(i)t, chytán-Ø → chytán-í, lov-(i)t → lov-Ø

11 Je TRUNKACE proces aditivní? distribuční úpravy kmenového formantu adjektiv a sloves tisk-ne-Ø x tisk-n-u, tisk-n-a deprefixace: nekalý → kalý formalist. popis: žen-y (nom. pl.) x žen-Ø (gen. pl.)

12 Replacivní procesy aditivní apofonie: angl. foot (sg.) x feet (pl.) alternace: přítel-Ø (nom. sg.) x přátel-Ø (gen. pl.)

13 aditivní unie (komplexní) operace „spojení“ tzv. báze a formantu přístup minimalistický přístup maximalistický

14 (Proto)typy dle formantu afixace(viz) aditivníreplikace inkorporace segmentální (gramatické)substitucealternace neaditivnímetateze subtrakcetrunkace suprasegmentální morfol.procesy (negramat.)kompozice

15 AFIXACE  PREFIXACE  SUFIXACE  INTERFIXACE  INFIXACE  CIRCUMFIXACE  TRANSFIXACE

16 (Proto)typy dle FCE viz schéma viz schéma

17 aditivní aditivní flektivní alternace flektivní alternace modifikační modifikační morfol.procesy supletivnost onomaziologické onomaziologické

18 Ad procesy onomaziologické konverze konverze transflexe transflexe onomaziologické aditivní derivace kompozice kompozice modifikační - alternace modifikační - alternace

19 KONVERZE a TRANSFLEXE viz samostatná přednáška

20 Děkuji za pozornost. bozenabe@seznam.cz bozenabe@seznam.cz bozenabe@seznam.cz © Božena Bednaříková 2008 © Božena Bednaříková 2008


Stáhnout ppt "MORFOLOGIE Božena Bednaříková Přednáška P5 © Božena Bednaříková 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google