Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MORFOLOGIE Božena Bednaříková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MORFOLOGIE Božena Bednaříková"— Transkript prezentace:

1 MORFOLOGIE Božena Bednaříková
Přednáška P5 © Božena Bednaříková 2008

2 MORFOLOGICKÉ PROCESY terminologické označení
atributy morfologických procesů procesy jazykové exprese a jejich kompatibilnost s funkcionalistickým pojetím „jazyková unie“ „adice“ „aditivní unie“ (proto)typy dle formantu (proto)typy dle funkce specifické postavení KONVERZE a TRANSFLEXE

3 Terminologické označení
akty, operace, procesy – specifická aplikace modelu IP formální procesy gramatické procesy

4 Atributy morfologických procesů
„…činnost uživatele jazyka, při níž je užito jazykového znaku k vyjádření významu aplikovaného na význam kmene slovního tvaru, a to v rámci hranic tohoto slovního tvaru.“ /Mel´čuk, 2000, 523) funkčnost internost akčnost

5 Procesy jazykové exprese
Parametry: „významové“ (gramatické x lexikální) „textové“ (překročení x nepřekročení hranic slovního tvaru)

6 SCHÉMA afixace, modifikace gramatické transfer rysů kompozice
morfologické afixace, modifikace gramatické nemorfologické transfer rysů procesy jazyk. exprese kompozice negramatické lexikalizace

7 afixace: houbař – houbaři
modifikace: kapry – kapři transfer rysů (kongruence): hluboká jezera transfer rysů (rekce): přeplaval hluboké jezero kompozice: lesostep, maloměsto, vlastizrádce lexikalizace: zelenina

8 (Ne)kompatibilita s pohledem funkdionalistickým (?)
GRAMATICKÝ morfologický proces → funkce ONOMAZIOLOGICKÁ (?) LEXIKALIZACE ← NEGRAMATICKÝ proces (?)

9 jazyková unie lingvistický proces „spojení“ tvarotvorné/slovotvorné báze a tvarotvorného/slovotvorného formantu, vždy však v rámci slovního tvaru

10 adice fyzická adice houba → houbař → houbařka
„přidání“ morfologické informace -Ø (MUŽ), -a (ŽENA) obměna morfologické informace (model WP) houbař-Ø (sg) x houbař-i (pl), houbař-Ø (nom) x houbař-e (gen, acc) změna morfologické informace rybář-Ø → rybař-(i)t, chytán-Ø → chytán-í, lov-(i)t → lov-Ø

11 Je TRUNKACE proces aditivní?
distribuční úpravy kmenového formantu adjektiv a sloves tisk-ne-Ø x tisk-n-u, tisk-n-a deprefixace: nekalý → kalý formalist. popis: žen-y (nom. pl.) x žen-Ø (gen. pl.)

12 Replacivní procesy aditivní apofonie: angl. foot (sg.) x feet (pl.)
alternace: přítel-Ø (nom. sg.) x přátel-Ø (gen. pl.)

13 aditivní unie (komplexní) operace „spojení“ tzv. báze a formantu
přístup minimalistický přístup maximalistický

14 (Proto)typy dle formantu
afixace (viz) aditivní replikace inkorporace segmentální (gramatické) substituce alternace neaditivní metateze subtrakce trunkace supra morfol. procesy (negramat.) kompozice

15 AFIXACE PREFIXACE SUFIXACE INTERFIXACE INFIXACE CIRCUMFIXACE
TRANSFIXACE

16 (Proto)typy dle FCE viz schéma

17 aditivní flektivní alternace modifikační morfol.procesy supletivnost onomaziologické

18 Ad procesy onomaziologické
konverze transflexe onomaziologické aditivní derivace kompozice modifikační - alternace

19 KONVERZE a TRANSFLEXE viz samostatná přednáška

20 Děkuji za pozornost. © Božena Bednaříková 2008


Stáhnout ppt "MORFOLOGIE Božena Bednaříková"

Podobné prezentace


Reklamy Google