Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ VI. ZAHRANIČNÍ ÚPRAVY ITÁLIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ VI. ZAHRANIČNÍ ÚPRAVY ITÁLIE."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ VI. ZAHRANIČNÍ ÚPRAVY ITÁLIE

2 www.law.muni.cz 2 © Zdeňka Králíčková, 2010

3 www.law.muni.cz 3 LITERATURA Figone, A.: La legge sulla violenza in famiglia. Il commento. Famiglia e diritto, 2001, No. 1, s. 355 – 359.

4 www.law.muni.cz 4 PRAMENY zákon o násilí v rodině ze dne 4. dubna 2001, n. 154 (la legge sulla violenza in famiglia), kterým se novelizoval: kodex trestního procesu (codice di procedura penale) občanský zákoník (codice civile) kodex civilního procesu (codice di procedura civile)

5 www.law.muni.cz Internetové zdroje www.donnalife.it www.unioneconsulenti.it www.dirittoefamiglia.it www.lapraticaforense.it 5

6 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ USTANOVENÍ

7 www.law.muni.cz ZMĚNY KODEXU TRESTNÍHO PROCESU za Art. 291 vtělen nový odst. 2-bis. – předběžná majetková opatření (Le misure patrimoniali provvisorie) – trestní soudce může nařídit pravidelné platby ve prospěch postižených osob (manžela a dětí), také srážkami ze mzdy nový Art. 282-bis. – trestní soudce nařídí okamžité opuštění rodinného obydlí, resp. zákaz návratu či nepřibližování se bez povolení soudce (Allontanamento dalla casa familiare) trestní soudce dále v zájmu osobní bezpečnosti postižené osoby (manžela či dětí) nařídí nepřibližování se zvláštních míst, zvláště pracoviště, domicilu rodiny původu 7

8 www.law.muni.cz ZMĚNY KODEXU CIVILNÍHO PROCESU CAPO V-bis. Ochranná opatření proti domácímu násilí (DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI) Art. 736-bis (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari) zaveden zvláštní druh řízení – samosoudce (giudice monocratico) opatření je ex lege přímo vykonatelné 8

9 9 SOUKROMOPRÁVNÍ USTANOVENÍ

10 www.law.muni.cz ZMĚNY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Libro primo, nové IX-bis. ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI nový Art. 342-bis. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari) nový Art. 342-ter. (Contenuto degli ordini di protezione) civilní soudce může nařídit ochranná opatření, je-li fyzická či psychická integrita nebo svoboda (libertà) druhého manžela anebo osoby spolužijící ohrožena jde o obdobná opatření jaká smí učinit trestní soudce (např. okamžité opuštění rodinného obydlí, resp. zákaz návratu či nepřibližování se bez povolení soudce, nepřibližování se zvláštních míst, zvláště pracoviště) 10

11 www.law.muni.cz lze nařídit, i když je násilník výlučný vlastník rodinného obydlí civilní ochrana se netýká jen manželů, ale i tzv. nesezdaných osob délka trvání je zákonem omezena na šest měsíců, nicméně soudce smí délku opatření prodloužit na nezbytně dlouhou dobu z důvodu důležitých důvodů x pochyby o ústavnosti (rovnost, ochrana majetku) soudce smí opatření modifikovat, zejména ve vazbě na jejich nedodržování soudce kontaktuje sociální služby (servizi sociali), centrum rodinné mediace (centro di mediazione familiare) či poskytovatele ubytování 11


Stáhnout ppt "PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ VI. ZAHRANIČNÍ ÚPRAVY ITÁLIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google