Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky z ERÚ, cenové rozhodnutí na rok 2003 problematika lokálních soustav Stanislav Trávníček ERÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky z ERÚ, cenové rozhodnutí na rok 2003 problematika lokálních soustav Stanislav Trávníček ERÚ."— Transkript prezentace:

1 Novinky z ERÚ, cenové rozhodnutí na rok 2003 problematika lokálních soustav Stanislav Trávníček ERÚ

2 Obsah přednášky Regulované ceny 2003 Platby za systémové služby výrobců a LDS (Změny v pravidlech trhu s elektřinou)

3 Metodika stanovení regulovaných cen Kogenerace Obnovitelné zdroje Decentrální výroba Přenos elektřiny Systémové služby Distribuce elektřiny Operátor trhu Chránění zákazníci

4 Kogenerace Rozdělení zdrojů do ?tří? skupin: do 5 MW e včetně Možnost volby režimu minimální výkupní ceny nebo příspěvku ?od 5 MW e do 10 MW e včetně? Možnost volby režimu minimální výkupní ceny nebo příspěvku nad 10 MW e Podpora řešena formou příspěvku

5 Kogenerace Zdroje do 5 MW e včetně Možnost volby režimu minimální výkupní ceny nebo příspěvku V režimu minimální výkupní ceny – 1130 Kč/MWh Možnost použití dvoutarifu s definovanou cenou VT - (8 hodin denně) 1900 Kč/MWh NT - (16 hodin denně) 750 Kč/MWh do 1 MW včetně Povinnost rozepisovat vyrobené množství na rok a upřesňovat po obchodních týdnech Minimální výkupní cena za celé vykázané množství od 1MW do 5 MW včetně Povinnost rozepisovat vyrobené množství na rok, upřesňovat po obchodních týdnech a dnech Minimální výkupní cena za množství v toleranci +5%, -15% za měsíc (mimo toleranci 745 Kč/MWh) Minimální cena zahrnuje převzetí odpovědnosti za odchylku

6 Kogenerace Zdroje od 5 MW e do 10 MW e včetně Možnost volby režimu minimální výkupní ceny nebo příspěvku V režimu minimální výkupní ceny – 930 Kč/MWh Povinnost rozepisovat vyrobené množství na rok, upřesňovat po obchodních týdnech a dnech Minimální výkupní cena za množství v toleranci +10%, -20% za obchodní den (mimo toleranci 745 Kč/MWh) Minimální cena zahrnuje převzetí odpovědnosti za odchylku Zdroje nad 10 MW e Podpora řešena formou příspěvku – pevná cena 38 Kč/MWh Platí pro všechny zdroje bez ohledu na jejich lokalizaci

7 Obnovitelné zdroje Ponechány v režimu minimálních výkupních cen malé vodní elektrárny 1500 Kč/MWh bioplyn a biomasa 2500 Kč/MWh větrné elektrárny 3000 Kč/MWh geotermální energie3000 Kč/MWh fotovoltaické systémy 6000 Kč/MWh U malých vodních elektráren možnost sjednání dvoutarifu VT – 2250 Kč/MWh NT – 1100 Kč/MWh Pro MVE a zdroje spalující biomasu a bioplyn nad 1 MW e povinnost předávat rozepsané množství na rok, týden a den Pro zdroje spalující biomasu a bioplyn nad 1 MW e minimální výkupní cena v toleranci +5%, -15% za měsíc (mimo toleranci 2000 Kč/MWh) Minimální ceny zahrnují převzetí odpovědnosti za odchylku Pro přebytky (< 30 % výroby) poloviční úroveň výkupních cen

8 Decentrální výroba Nezávislé na obchodních vztazích, rozhodují fyzikální toky elektřiny Diferenciace podle napěťových hladin zdroje do vvn – 20,00 Kč/MWh zdroje do vn – 27,60 Kč/MWh zdroje do nn – 67,00 Kč/MWh

9 Přenos elektřiny Změna metodiky klíčování stálých nákladů PS pro tvorbu plateb za rezervovanou kapacitu Průměr 4 zimních maxim bilančních sald odběru z PS Zohledněny zpětné toky do PS Rezervovanou kapacitu PS nehradí export a PVE Očekávaná cena za použití PS - 15,61 Kč/MWh Očekávaná průměrná cena za přenos – 126,79 Kč/MWh

10 Systémové služby Náklady na nákup podpůrných služeb omezeny v úrovni 7,8 mld. Kč Zpoplatněny nové kategorie podpůrných služeb: U/Q, Ostrovní provoz, Start ze tmy – 120 mil. Kč Předpokládaná cena za systémové služby pro konečné zákazníky 159 Kč/MWh Předpokládaná cena za systémové služby pro lokální spotřebu 58 Kč/MWh

11 Systémové služby – LDS a výrobci Změna přístupu plateb, nezávislost na vlastnických poměrech a držení licencí

12 Systémové služby – LDS a výrobci II Změna přístupu plateb, nezávislost na vlastnických poměrech a držení licencí výrobci 1. druhu – nejméně 80% vyrobené elektřiny dodávají do přenosové nebo regionální distribuční soustavy výrobci 2. druhu – ostatní tj. méně než 80% vyrobené elektřiny dodávají do přenosové nebo regionální distribuční soustavy Zvláštní kategorie výrobců 2. druhu samovýrobci – méně než 80% vyrobené elektřiny dodává jinému účastníku trhu Pokud výrobce dodává: 85% vyrobené elektřiny dodává do regionální distribuční soustavy a sám spotřebovává 15% - výrobce 1. druhu dodává 85% energie do lokální soustavy tj. sám spotřebovává jen 15% - jde o čistého výrobce 2. druhu 70% elektřiny do lokální nebo regionální distribuční soustavy a sám spotřebovává 30% - samovýrobce

13 Systémové služby – LDS a výrobci II Změna přístupu plateb, nezávislost na vlastnických poměrech a držení licencí Platby za systémové služby se vztahují na lokální spotřebu Do lokální spotřeby se nezahrnuje vlastní spotřeba na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla Lokální spotřeba výrobců I. druhu – cizí spotřeba v areálu výrobny a ostatní spotřeba výrobce v areálu výrobny Lokální spotřeba výrobců II. druhu – elektřina vyrobená výrobcem a spotřebovaná tímto výrobcem nebo jiným účastníkem trhu bez použití přenosové nebo regionální distribuční soustavy tj. také veškerá elektřina vyrobená výrobcem a spotřebovaná v v lokální distribuční soustavě Lokální spotřeba je zpoplatněna nižší sazbou za systémové služby 58 Kč/MWh

14 Další platby – LDS a samovýrobci II Změna přístupu plateb, nezávislost na vlastnických poměrech a držení licencí výrobci kromě samovýrobců nesjednávají a neplatí za rezervovanou kapacitu pro předávací místa svých výroben elektřiny odběr výrobce z přenosové nebo distribuční soustavy, včetně odběru pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a na výrobu elektřiny a tepla a odběru pro čerpání u přečerpávacích vodních elektráren je zpoplatněn cenou za použití sítí

15 Operátor trhu s elektřinou cena za vstupní registraci účastníka trhu 500,- Kč cena za registraci subjektu zúčtování 50 000,- Kč cena za činnost zúčtování roční 12 000,- Kč/rok vztaženo na skutečný odběr z elektrizační soustavy („závazek odebrat“) 4.10 Kč/MWh cena za zobchodované množství na krátkodobém trhu 1.00 Kč/MWh hradí úspěšná strana nabídky i poptávky cena za zajišťování změny dodavatele (ve vztahu na systém CDS) roční 12 000,- Kč/rok

16 Distribuce elektřiny Dvousložková individuální kumulativní poštovní známka pro vvn a vn za rezervovanou kapacitu zařízení Kč/MW.rok nebo Kč/MW.měsíc za použití zařízení soustav Kč/MWh Jednosložková individuální kumulativní poštovní známka pro nn Změna metodiky pro stanovení transformačního výkonu vvn/vn Proměnná složka - za použití zařízení distribučních soustav v sobě zahrnuje: Krytí vícenákladů spojených s výkupem z OZE a KVET Příspěvek na decentrální výrobu Podpůrné služby na úrovni DS (U/Q)

17 Chránění zákazníci

18 Novelizace vyhlášek č. 306/2001 - kvalita dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice ( Sbírka zákonů, částka 117 ze dne 30.8. 2001 ) Pracovní návrh rozeslán REAS Od 4. 10. zveřejněno na www.eru.czwww.eru.cz č. 373/2001 - pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu (Sbírka zákonů, částka 142 ze dne 26.10. 2001) Od 4. 10. zveřejněno na www.eru.czwww.eru.cz Předpokládaný termín odeslání do MPŘ – začátek listopadu č. 438/2001- obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice ( Sbírka zákonů, částka 165 ze dne 21.12. 2001 ) Předpokládaný termín účinnosti – do konce roku 2002 č. 439/2001 - pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace v energetice ( Sbírka zákonů, částka 165 ze dne 21.12. 2001 ) Předpokládaný termín účinnosti – do konce února 2003

19 Pravidla provozování přenosové a distribučních soustav Pravidla provozování PS Revize pro rok 2003 – v průběhu listopadu 2002 Celková změna v členění Rozšíření zpoplatňovaných kategorií podpůrných služeb Úpravy ve vazbě na CBT (mezinárodní spolupráce) Zavedení vyrovnávacího trhu Pravidla provozování RDS Revize pro rok 2003 - v průběhu listopadu 2002 Pravidla provozování LDS Zjednodušení režimu schvalování – ERÚ vydá jedna zjednodušená referenční pravidla provozování LDS, provozovatelé budou v případě potřeby individuálně žádat o schválení odchylek od těchto referenčních pravidel – v průběhu listopadu 2002

20 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou I. Cíle navržených změn: Zajistit růst ceny odchylky se zvyšující se velikostí systémové odchylky Neumožnit poskytovateli podpůrných služeb vydělat na krytí vlastní odchylky Uchovat příjmově neutrální systém Vyšší adresnost alokace vícenákladů na původce odchylek Snížit vazbu ceny odchylky na spekulativní ceny OKO Postihovat velké a dlouhotrvající odchylky Omezující podmínky: Neprovádět zásadní změny způsobu obchodování Řešení musí být nalezeno v intencích současného znění energetického zákona Řešení musí být v krátké době a bez extrémních nákladů zajistitelné z hlediska infrastruktury (OTE, PPS, PDS)

21 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou II. Zásadní změny: Přechod na jednostranné rozúčtování vícenákladů Přechod na marginální cenu aktivované regulační energie Provádí se finanční saldování odchylky subjektu zúčtování a aktivované regulační energie Nastavení mezí zúčtovací ceny

22 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou III. Opatření pro zvýšení spolehlivosti provozu ES Vnitrodenní trh s terciární regulací Organizuje ČEPS Možnost využití volných výkonů na zdrojích certifikovaných pro poskytování podpůrné služby po ukončení všech obchodů s elektřinou, které jsou volné a využitelné pro řízení provozu ES Mechanismus pracuje pouze s výkony na zdrojích certifikovaných pro poskytování PpS Pro poskytovatele splňující kriteria pro TR+ a TR- podle pravidel provozování přenosové soustavy Předmětem úhrady dodávky není cena za rezervaci disponibilního výkonu jako u klasických PpS, ale pouze cena za regulační energii Nakoupené výkony „doplňují“ žebříček výkonů v TR+ a TR- Funkční v průběhu I. čtvrtletí

23 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou III. Opatření pro zvýšení spolehlivosti provozu ES Vyrovnávací trh organizovaný ČEPS – nové ustanovení v pravidlech trhu Trh slouží pro udržení, resp. pro obnovu velikosti a struktury podpůrných služeb v nadstandardních podmínkách bez zvýšení nákladů na zajištění systémových služeb Vyrovnávací trh je otevřen pro všechny subjekty zúčtování s tím, že volné kapacity mohou být v průběhu dne nabízeny jak na straně výroby, tak i na straně spotřeby Volnou kapacitou se rozumí schopnost subjektu zúčtování snížit/zvýšit skutečnou dodávku/odběr do/ze soustavy Funkční od II. poloviny roku 2003

24 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou IV. Posunutí uzávěrky bilaterálních obchodů na 16:00 hod v D – 2 (dnes 12:00) Možnost přenesení odpovědnosti za odchylku pouze na jeden subjekt zúčtování při větším počtu obchodních partnerů Sestavování obchodních bilancí u OTE Nové služby OTE - zavedení systému CDS 1. etapa Podklady pro fakturaci obchodníků Administrace změny dodavatele Jednotné číselníky účastníků trhu 2. etapa Zpracování úplné obchodní bilance na straně spotřeby Aplikace typových diagramů zatížení Jednotné číselníky odběrných a předávacích míst v ES ČR Součástí novely vyhlášky jsou náležitosti údajů potřebných pro vyúčtování dopravy elektřiny, registraci oprávněných zákazníků a registraci odběrných míst

25 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Novinky z ERÚ, cenové rozhodnutí na rok 2003 problematika lokálních soustav Stanislav Trávníček ERÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google