Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neviditelná realita – cesta k záchraně Vyškov, 19. 4. 2015 Viktor Baláž.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neviditelná realita – cesta k záchraně Vyškov, 19. 4. 2015 Viktor Baláž."— Transkript prezentace:

1 Neviditelná realita – cesta k záchraně Vyškov, 19. 4. 2015 Viktor Baláž

2 Proč potřebujeme záchranu?  životní aktuální potřeby  Matouš 8:25 I přistoupili a probudili ho se slovy: "Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!„  hřích, věčné odsouzení  Ř 3,23 – není totiž rozdílu: Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu.  Žalmy 130:8 on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí.

3 Duchovní boj o člověka  Bůh a andělé – milují člověk, záměrem věčná záchrana  Jan 3:17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.  Satan a démoni – nenávidí člověka, záměrem věčné zatracení  Jan 8:44 Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.  Ohnivé jezero – určeno pro satana a vše, co mu patří  Matouš 25:41 Potom řekne těm na levici: 'Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!

4 Cesta k záchraně – cesta zpět k Bohu  Příběh o marnotratném synu Lukáš 15,11 – 32  1. Každý se dostává do pokušení – nebezpečí hříchu  Záleží na tom, čemu se otevřeme – jakému vlivu, myšlení, radám…nad pokušením můžeme vítězit  2. Každý má východisko - pokání  Bez pokání nelze být osvobozen a najít cestu záchrany  3. Každý se může setkat s Bohem – skutečná záchrana  Bůh na náš čeká – ty máš čas jen do konce svého života

5 Každý máš možnost volby  Bůh je připraven nás zachránit, pomoci – životní i duchovní potřeby  O náš život se svádí duchovní boj – na čí stranu se přidáš?  Pro záchranu pro věčný život je důležité postoj pokory a pokání před Bohem  1 Janův 1:9 Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.  C.S.Lewis řekl: Na konci budou pouze dva druhy lidí. Ti, kdo řekli Bohu: Tvá vůle se staň. A ti, kterým řekl Bůh: Tvá vůle se staň.


Stáhnout ppt "Neviditelná realita – cesta k záchraně Vyškov, 19. 4. 2015 Viktor Baláž."

Podobné prezentace


Reklamy Google