Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_78.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_78."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_78

2 Jméno autora:Mgr. Zdeňka Hanzliková Třída/ročník:1. (5.) Datum vytvoření: Srpen 2013 Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Tematická oblast:Anorganická chemie Předmět:chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: výuková prezentace, osnova při probírání tématu, součástí materiálu je opakování učiva. Klíčová slova: Kyselina sírová, sírany, vlastnosti a využití Druh učebního materiálu:Prezentace

3 Kyselina sírová Vlastnosti, výroba, využití, soli

4 Vlastnosti kyseliny sírové -bezbarvá olejovitá kapalina, je dodávána ve formě 96% vodného roztoku, -vzniká reakcí: SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 - tato reakce má rychlý průběh a dochází ke vzniku aerosolu, takže v průmyslu se nerozpouští oxid sírový ve vodě, ale v kyselině sírové a vznikající oleum se pak ředí vodou.

5 Vlastnosti kyseliny sírové -má vysokou afinitu k vodě, odnímá ji i organickým látkám a způsobuje jejich zuhelnatění, má dehydratační účinky a je také hygroskopická – pohlcuje vodní páry, -koncentrovaná H 2 SO 4 má oxidační účinky, oxiduje za horka ušlechtilé kovy: Cu + 2H 2 SO 4 → CuSO 4 + SO 2 + 2H 2 O - zředěná H 2 SO 4 reaguje s neušlechtilými kovy za vytěsnění vodíku např: Zn + H 2 SO 4 → ZnSO 4 + H 2

6 Výroba H 2 SO 4 – nitrózní způsob výroby Starší způsob NO 2 + SO 2 + H 2 O → H 2 SO 4 + NO 2NO + O 2 → 2NO 2 ( oxidy dusíku se v průběhu reakce nespotřebovávají, uplatňují se jako přenašeči kyslíku)

7 Výroba H 2 SO 4 – kontaktní způsob výroby 1.Příprava SO 2 buď oxidací síry nebo pražením pyritu S + O 2 → SO 2 4FeS 2 + 11O 2 → 8SO 2 + 2Fe 2 O 3 2.Oxidace SO 2 na SO 3 pomocí kat. V 2 O 5 V 2 O 5 + SO 2 → 2VO 2 + SO 3 2VO 2 + 1/2 O 2 → V 2 O 5

8 3. Vzniklý SO 3 se v průmyslové výrobě nepohlcuje ve vodě, ale přímo v kyselině sírové a vzniká oleum – dýmavá kyselina disírová. SO 3 + H 2 SO 4 → H 2 S 2 O 7 4. Oleum se ředí vodou na kyselinu sírovou požadované koncentrace. To je provázeno uvolněním velkého množství tepla.Pozor – kyselinu lijeme do vody a nikdy naopak. H 2 S 2 O 7 + 2H 2 O → 2H 2 SO 4

9 sírany Kyselina sírová je silná dvojsytná kyselina a tvoří dvě řady solí: Hydrogensírany ( anion HSO 4 - ) Sírany ( anion SO 4 2- ) Většina síranů je dobře rozpustná ve vodě, vyjímkou jsou sírany Ca, Mg a Sr a PbSO 4. DÚ : Najděte využití těchto síranů: CaSO 4, BaSO 4, CuSO 4 a MgSO 4

10 příprava síranů 1.Neutralizací: H 2 SO 4 + 2NaOH→ Na 2 SO 4 + 2H 2 O 2.Působením H 2 SO 4 na obecné kovy nebo na oxidy kovů: Zn + H 2 SO 4 → ZnSO 4 + H 2 CuO + H 2 SO 4 → CuSO 4 + H 2 O 3.Působením H 2 SO 4 na soli slabších kyselin: H 2 SO 4 + ZnCO 3 → ZnSO 4 + CO 2 + H 2 O

11

12 Využití H 2 SO 4 - základní surovina v chemickém průmyslu, - výroba průmyslových hnojiv, textilní, papírenský průmysl, -výroba barviv, plastů, výbušnin a léčiv, -při zpracování ropy a při úpravě rud, -jako elektrolyt do olověných akumulátorů, atd.

13 Opakování - doplňte 1.Jaký katalyzátor užíváme při kontaktním způsobu výroby kyseliny sírové? …………………………………………….. 2.Jaké je využití kyseliny sírové v praxi? ………………………………………………………… 3.Jak se nazývá starší způsob výroby kyseliny sírové? …………………………………… 4.Jaké vlastnosti má kyselina sírová? ……………………………………………………….. 5.Jak vzniká kyselina sírová, jak by se připravila v laboratoři? …………………………………………………………

14 Řešení 1.Jaký katalyzátor užíváme při kontaktním způsobu výroby kyseliny sírové? oxid vanadičný – V 2 O 5 2.Jaké je využití kyseliny sírové v praxi? výroba hnojiv, barviv, výbušnin, léčiv, chem.pr., atd. 3.Jak se nazývá starší způsob výroby kyseliny sírové nitrózní způsob výroby 4.Jaké vlastnosti má kyselina sírová? má dehydratační vlastnosti a oxidační vlastnosti 5.Jak vzniká kyselina sírová, jak by se připravila v laboratoři? pohlcováním oxidu sírového ve vodě

15 Citace literatury: MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1.díl. 3., přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. ISBN 80-7182-055-51. GÁŽO, Jan a Jiří KOHOUT. Všeobecná a anorganická chémia. 3. vydání. Bratislava: Alfa, 1981. ISBN 63-557 81. Obr. využití kyseliny sírové: Chemie pro Starou Paku: Kyseliny [online]. [cit. 2013-08-08]. Dostupné z: http://home.tiscali.cz/chemie/kyseliny.htmhttp://home.tiscali.cz/chemie/kyseliny.htm,


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_78."

Podobné prezentace


Reklamy Google